InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Hotarare pronuntata in baza acordului de mediere. Incidenta motivului de recurs prev de art.304 pct 9 c.p.civ.

(Decizie nr. 480/2013 din data de 21.02.2013 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Hotarare pronuntata in baza acordului de mediere. Incidenta motivului de recurs prev de art.304 pct 9 c.p.civ.

Dosar nr_..
Cod operator: 2443

R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

DECIZIE Nr. 480/2013
Sedinta publica de la 21 Februarie 2013
Completul compus din:
PRESEDINTE N
Judecator G
Judecator M
Grefier F
     
Pe rol judecarea recursului declarat de recurentul intervenient C N E, impotriva sentintei civile nr. 13843/7.11.2012 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosar .....
La apelul nominal facut in sedinta publica a lipsit  recurentul intervenient C N E, reprezentat de avocat V M , prezent intimatul reclamant  Z D, lipsind intimata  Z R si intimatul intervenient  G I M.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care constatand recursul in stare de judecata , s-a acordat cuvantul.
Avocat V M pentru recurentul intervenient C N E, a solicitat admiterea recursului , casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare , invocand gresita aplicare a legii , deoarece tranzactia nu a cuprins toate partile , respectiv acordul de mediere nu se refera si la intervenient si in mod nejustificat a fost respinsa cererea de interventie , ca acordul de mediere este realizat strict in frauda creditorului, in conditiile in care bunul a fost repartizat unei persoane ce nu avea calitatea de coproprietar.
Nu solicita cheltuieli de judecata.
Intimatul reclamant  Z D lasa la aprecierea instantie solutia ce se va pronunta , precizand ca a primit suma de bani ce i se datora in baza tranzactiei incheiate.

TRIBUNALUL

Asupra recursului de fata.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr.  ...., reclamantul  Z  D a chemat in judecata parata  Z  R   solicitand instantei ca, prin sentinta civila ce se va pronunta, sa se dispuna  impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca  a fost  casatorit cu parata la data de  09.11.1996, casatorie care a fost desfacuta prin sentinta civila nr.1809/22.03.2004  pronuntata de Judecatoria  Tg-Jiu  si in timpul casatoriei, dar in timp ce erau despartiti in fapt, au dobandit impreuna un apartament compus din doua camere cu  o suprafata utila de 27,4 mp., situat in  Tg-Jiu, str_cu  o contributia   de 100% a sa  si 0 % a paratei,  imobil achizitionat prin contractul  de  vanzare -cumparare  cu plata  in rate nr.8107/12.12.2000. A  aratat  ca la data incheierii contractului a achitat suma de 1.400.000 lei, iar diferenta i-a fost calculata in 60 de rate lunare plus dobanda aferenta, pe termen de 5 ani, rate ce  i-au fost oprite pe statul de plata si care au fost achitate integral de  catre el, conform adresei nr.712/07.02.2011 de la SC . Hidroconstructia SA.  A mai  invederat ca     terenul in suprafata de 116,252 mp. aferent apartamentului, a fost cumparat de la SC Hidroconstructia SA, conform contractului nr.8129/02.11.2004., dupa desfacerea casatoriei, fiind proprietatea sa exclusiva.
  In drept, si-a intemeiat actiunea pe disp. art. 36 alin.1 Codul familiei .
La termenul din 01.06.2011 reclamantul a depus la dosar precizare la  actiune in sensul ca  solicita  si  impartirea  urmatoarelor  bunuri  mobile,  dobandite  de  parti in timpul  casatoriei: - o masina de  spalat automata marca Wirlpool; o centrala  de  apartament  marca  " Ariston";  un televizor   color marca  "Platin", mentionand  ca  bunurile  au  fost  cumparate  de el  prin contract cu plata  in rate   de la  SC  "INFOMANU".
Parata a formulat intampinare-cerere reconventionala, prin care a invederat instantei ca bunurile solicitate a se  partaja, sunt bunuri comune, fiind realizate in timpul casatoriei.  Ca , la achizitionarea apartamentului care initial au fost doua garsoniere, ce  au  fost  modificate contributia sa  este majoritara, iar prin lucrarile de modernizare au realizat apartamentul, imprumutand  suma de 1.400.000 ROL, suma pe care a restituit-o ulterior.
Sub aspect reconventional a solicitat  a se  scoate  de la  masa  partajara  contravaloarea   lucrarilor de imbunatatire  pe  care  le-a  realizat  la  apartament dupa despartirea  in fapt  prin  contributia sa  exclusiva , respectiv: parchetat  intreg  apartamentul; montat gresie, faianta in baie, bucatarie si hol; schimbata intreaga tocarie interioara  si  4 usi;montat usa metalica la intrare; tamplarie si ferestre din termopan; zugravit apartamentul; extinderea teraselor de la cele doua garsoniere prin lucrari de modernizare realizand inca o camera;refacuta intreaga instalatie de gaze si proiectul acesteia; inlocuita toata instalatia sanitara cu obiecte din inox si protelan;  schimbata intreaga instalatie electrica. A mentionat ca paratul nu mai locuieste in acest spatiu de peste 6 ani de zile, locuind in prezent la mama sa in comuna Scoarta, unde exista o casa de  locuit, la care impreuna  au realizat  multiple imbunatatiri, dar pentru care isi rezerva dreptul de a  formula o actiune separata. A  solicitat sa-i  fie  atribuit  in lotul  sau  apartamentul,  deoarece a ramas in posesia sa si  nu are  alta locuinta, avand  locul de munca in Targu Jiu.   Cererea  a  fost intemeiata in drept   pe dispozitiile articolului 30 , Codul Familiei si art. 115, 119 Cod de Procedura Civila.
La data de 30.05.2012 numitul C  N E a formulat  cerere de interventie  in interes  propriu , prin care a solicitat  partajarea  bunurilor  comune  dobandite    de cei  doi   in  timpul casatoriei ,  in cote  egale  si  sa  fie  atribuit in lotul  paratei  bunurile  imobile  ce  fac  obiectul partajului, urmand  a achita   sulta  reclamantului, pentru a  putea  avea  posibilitatea  recuperarii   creantei  din   titlu  executoriu   reprezentat de  contractul de  imprumut  nr. 1354/02.09.2011 autentificat    la BNP  Calina Marcel Horatiu ce  il  detine  fata de  parata  Zinca  Rodica  si fata de care  s-a  inceput executarea   silita   de  catre BEJ  Serban  Sorin  in   dosarul nr. 135/E/2012.   In dovedirea cererii   a depus al dosar  xerocopia contractului de  imprumut  nr. 1354/02.09.2011 autentificat    la BNP  _taxa  judiciara de   timbru  in cuantum de  445 lei  si  timbru  judiciar in valoare de 5 lei  pentru   cerere de  interventie  in  interes  propriu promovata in  cauza si  un  set  de  inscrisuri , in xerocopie, respectiv :  adresa  din 23.05.2012  din  dosarul de  executare   nr. 135/E/2012  al BEJ  Serban Sorin, incheierea  nr. 1724/29.05.2012 pronuntata de  Judecatoria Tg-Jiu ,  adresa  nr. 1348/11.06.2012 , adresa  din  dosar de executare   nr. 135/E/2012  din 11.06.2012 catre  Zinca  Rodica, adresa  din  dosar de executare   nr. 135/E/2012  din 11.06.2012 catre Directia  taxe  si  impozite  locale ,  somatie /06.06.2012 , comunicarea  p.v.  cheltuieli  si  somatie  mobiliara  din 06.06.2012 din  dosar  executional nr. 135/E/2012  si comunicarea adresa informare instituire poprire din 11.06.2012,  din  dosar  executional nr. 135/E/2012.
La termenul  de  judecata  din 10.10.2012 s-a  depus o  cerere de  interventie  in  interes  propriu  formulata de   numitul  G  I M, fiul paratei reclamante  reconventional, prin care a mentionat   ca a realizat  pe  banii  sai  o serie de imbunatatiri la apartamentul situat in Tg-Jiu, str Bicaz nr. 60, bl 60, sc 1, ap 15, et 1, jud Gorj, imobil  supus  partajarii,  dupa cum urmeaza: a cumparat o usa metalica pentru intrarea in apartament,   conform adeverintei de comanda; a cumparat si montat 2 ferestre PVC stejar auriu, echipate cu geam termoizolant (4s +LowE) din care unul in 2 canate si celalalt in 3 canate; a amenajat interiorul apartamentului (gletuit, slefuit, vopsit); confectionare si montare jaluzele, in suma totala de 7070 RON; A mentionat  ca materialele mentionate au  fost  achizitionate in anul 2010 de la SC DAMOSIL SERV SRL si platite numerar conform adresei nr . 371/15.11.2010,anexate  la dosar. A cumparat si a montat o chiuveta, incorporata intr-o mobila de bucatarie, in anul 2010 si a achitat suma de 2800 RON, cumparata prin comanda de la SC MOBITER PREST SRL.  A cumparat gresia si faianta din bucatarie, lavoarul piedestal baie si vas toaleta (WC set CORAL); schimbat si inlocuit instalatia electrica in cupru, instalatie sanitara in PEXAL. A precizat  ca a continuat  sa-si  ajute mama, achitandu-i toate facturile restante catre ApaRegio,  precum si achitarea internetului si al telefoniei fixe. A   mai aratat  ca a obtinut un credit de la CREDIT EUROPEBANK, cu seria NPFG, nr. 466/465847 din 21.08.2008, in valoare de 6180 RON, contractat pe numele meu, G I , suma care a fost folosita pentru imbunatatirile interioare si exterioare (acoperis) ale imobilului, el achitand si la ora actuala acest credit prin rate lunare, pana in anul 2018.   A invederat  ca intreaga suma pentru ajutorul adus mamei sale este de 16237.23 RON, suma cu care doreste sa-i  fie majorat lotul   paratei.   Cererea a fost  intemeiata  pe  disp.  art. 49 alin 1 si alin 2, art. 50 alin. 1 si alin 2, Cod de Procedura Civila.
In sedinta  din camera de consiliu  din data de  07.11.2012  partile au prezentat instantei  Acordul de  mediere  incheiat la   data de 07.11.2012  in baza  contractului  de  mediere  nr. 12/07.11.2012,  solicitand admiterea actiunii si  incuviintarea  intelegerii  intervenite  intre  ele,  conform  acordului de mediere prezentat de parti.
Instanta constatand ca intelegerea intervenita intre parti nu contravine legii, in temeiul art. 63 din Legea 192/2006 si al art. 271-273 Cod proc. civ., prin sentinta civila 13848/7.11.2012  a admis  cererea  formulata de  reclamantul Z D, domiciliat in Tg-Jiu ,   impotriva paratei  Z  R  , domiciliata in  domiciliata in Tg-Jiu , str.
A incuviintat intelegerea  intervenita intre  partile  Z  D, Z  R,  G  I-M  in cadrul  procedurii  de  mediere  desfasurata  la  Biroul  de Mediator _ incheiat la  data de 07.11.2012 in baza  contractului  de mediere   nr. 12/07.11.2012, dupa cum  urmeaza:
ACORD DE MEDIERE
incheiat la data de. 07.11.2012
in baza Contractului de Mediere nr. 12/07.11.2012

Noi,
D-na/D-na, Z.D ,posesor al CI seria ..nr_ CNP _ domiciliat in _
D-na/D-nul, Z R posesoare a CI. seria ..nr_ CNP _ domiciliata
Domnul GIUBALCA IONUT -MIREL posesor al CI. seria G.Z. 464785 C.N.P  domiciliat in.
Cabinet Mediator A C, cu sediul in Tg-Jiu,  in calitate de mediator,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, am consimtit la incheierea prezentului acord, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, fiind intru totul de acord cu cele convenite dupa cum urmeaza:

LOTUL 1
Noi Z R si Z D si G I-M de comun acord consimtim ca litigiul dintre noi partile sa se stinga in felul urmator .
Eu G I M inteleg sa primesc in lotul meu apartamentul compus din 2 camere , si dependinte cu suprafata utila de 27,4 mp situat in Tg-Jiu str. _ impreuna cu cota indiviza teren 0,76 % in sup. de 116,252 % mp teren situat in Tg-Jiu str. _conform contractului de vinzare cumparare autentificat sub nr.8129/02,11,2004 la BNP AM .
Eu Z R inteleg sa primesc cu titlu de sulta de la G I M suma de 15,000 ron (cinsprezece mii lei ) pe care am primit-o azi 07.11.2012 la data incheierii acordului de mediere in totalitate .
Eu Z D inteleg sa primesc in lotul meu de la G I M suma de 40.000 ron (patruzeci mii lei) in rate lunare pe o perioada de 24 luni pina in data de 07.11.2014 in cuantum de 1666 lei lunar prin virament in contul meu deschis la B.R.D sucursala Tg-Jiu .
Prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata si nu contine clauze care sa aduca atingere legii si ordinii publice si poate fi supus verificarii notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz incuviintarii instantei de judecata.
Incheiat azi, 07.11.2012 la sediul profesional al mediatorului in 5 exemplare originale, cate unul cate unul pentru fiecare parte, unul pentru mediator si unul pentru instanta.
Incheiat azi: 07.11.2012;
  Mediator  : A C___semnatura  indescifrabila,  stampila ;
Parti:
Z  D___. semnatura  indescifrabila
Z  R___ semnatura  indescifrabila
G I-M __.. semnatura  indescifrabila
A respins  cererea  de  interventie a intervenientului C N E, domiciliat in Tg-Jiu..
Cu privire la cererea de interventie s-a retinut ca  potrivit titlului  executoriu reprezentat de  contractul de  imprumut nr. 1354/02.09.2011 autentificat   la BNP  C, intervenientul  C N E a format dosarul de  executare  nr. 135/E/2012 prin care s-a  instituit  poprirea  impotriva  paratei  reclamante  reconventional , existand  posibilitatea  creditorului  pentru recuperarea  debitului  datorat de aceasta.
Impotriva sentintei a declarat recurs intervenientul in interes propriu C N E, apreciind-o netemeinica si nelegala.
In motivarea recursului s-a invocat ca desi instanta de fond a admis in principiu cererea de interventie in interes propriu , in mod gresit ulterior instanta de fond a luat act de un acord de mediere , fara ca intervenientul sa fi fost parte in acesta si fara nici o motivare a respins cererea de interventie pe fond .
A invederat si aspectul ca acordul de mediere este evident incheiat in frauda creditorului intervenient , sens in care s-a facut referire la faptul ca bunul aflat in indiviziune a fost transmis in proprietatea unei terte persoane , respectiv a intervenientului G I M , ca suma de 15000 lei primita drept sulta de catre debitoare este fictiva.
Reexaminand actele si lucrarile dosarului , se retine ca recursul este fondat in sensul celor ce urmeaza ;
Potrivit art. 61 alin. 1 din Leg. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de meditator, solutionarea conflictului dedus judecatii se poate realiza prin mediere fie din initiativa partilor , fie la propunerea oricareia dintre acestea , fie la recomandarea instantei , cu privire la drepturi potrivit carora partile pot dispune potrivit legii.
Potrivit art. 63 alin. 3 , hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor legii constituie titlu executoriu .
Rezulta din interpretarea acestor dispozitii legale ca pe calea medierii solutionarea litigiului are in vedere drepturi asupra carora portile pot dispune , iar hotararea pronuntata este o hotarare de expedient care , raportat la momentul pronuntarii sentintei se raporteaza la prevederile art. 271-273 c.pr.civ. ,prevederi care sunt cuprinse in sectiunea referitoare la hotararile care consfintesc invoiala partilor.
Din interpretarea dispozitiilor legale mentionate , rezulta ca hotararea de expedient trebuie sa aiba in vedere toate partile cauzei .
Judecatoria a fost investita cu solutionarea cererii de partaj bunuri comune formulata de reclamantul Z D impotriva paratei Z R , dar si cu solutionarea cererii de interventie in interes propriu formulata  de interv. G I M care a invocat un drept de creanta cu privire la imobilul supus partajarii, cat si a cererii de interventie in interes propriu formulata de intervenientul creditor al paratei Z R , C N E, care a solicitat partajarea bunurilor comune si atribuirea in lotul paratei a imobilelor in vederea achitarii creantei cuprinsa in titlul executoriu reprezentat de contractul de imprumut nr. 1354/2011autentificat de BNP C
Asupra admisibilitatii in principiu a cererii de interventie, instanta de fond s-a  pronuntat prin incheierea din 3 oct. 2012 , in considerentele incheierii retinandu-se ca aparatorul tertului intervenient a sustinut ca acesta nu-si poate recupera creanta , intrucat parata nu are un venit sigur, realizand venituri cu caracter temporar , iar in replica aparatorul paratei a sustinut ca parata realizeaza venituri, in sensul ca este pensionara si lucreaza cu contract de colaborare la Raiffeisen Bank.
 Respingand pe fond cererea de interventie in interes propriu formulata de creditorul paratei , instanta de fond  s-a raportat la imprejurarea ca in dosarul de executare 135/E/2012  s-a instituit poprirea impotriva paratei reclamante reconventionale si in acest mod exista posibilitatea recuperarii debitului de catre creditor.
Argumentul instantei de fond nu justifica faptul ca recurentul - in conditiile in care ca efect al admiterii in principiu a cererii de interventie a creditorului  acesta devenise parte in dosar - nu a fost cuprins in acordul de mediere .
Astfel, ca parte in dosar ,dar care nu este si parte in acordul de mediere, recurentul intervenient are posibilitatea ca pe calea recursului impotriva sentintei sa invoce solutionarea gresita a cererii sale de interventie , prin raportare la conventia partilor din cuprinsul acordului de mediere.
Observand acordul de mediere, se constata ca prin atribuirea imobilului intervenientului principal G I M , care prin cererea de interventie nu a  invocat un drept de proprietate asupra imobilului, ci doar un drept de creanta , se incalca practic dispozitiile legale care reglementeaza modalitatile in care poate avea loc un transfer al dreptului de proprietate , fiind evident ca in aceasta modalitate partile au dispus cu privire la drepturile lor intr-un mod nepermis de lege. Chiar daca imprejurarea amintita se poate analiza din punct de vedere al unei cauze de nulitate a acordului de mediere ca si conventie a partilor intre care a avut loc, este evident ca un astfel de acord a fost incheiat si in frauda intervenientului recurent, care este in drept sa invoce astfel nelegalitatea sentintei ca efect al consfintirii unui acord de mediere ce nu-i este opozabil si-i este prejudiciabil ca parte in dosar.
In considerarea celor aratate , se apreciaza ca este incident motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 c.pr.civ., in sensul ca hotararea a fost data cu aplicarea gresita a legii, impunandu-se in baza art. 312 alin. 5 c.pr. civ. admiterea recursului si casarea sentintei in sensul rejudecarii cauzei pe fond sub aspectul tuturor cererilor deduse judecatii , existand insa posibilitatea realizarii unui nou acord de mediere, care sa vizeze intelegerea tuturor partilor, in limita drepturilor de care partile pot dispune.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE
Admite recursul declarat de recurentul intervenient C N E, impotriva sentintei civile nr. 13843/7.11.2012 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosar .....
Caseaza sentinta si trimite cauza spre rejudecare.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica din  21 Februarie 2013 la Tribunalul Gorj .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015