InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Anulare decizie de concediere

(Sentinta civila nr. 4136 din data de 03.09.2013 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contracte de munca; Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Sentinta nr. 4136/03.09.2013
Sedinta publica de la 03 Septembrie 2013
Completul compus din:
PRESEDINTE -----
Asistent  judiciar ------
Asistent  judiciar -------
Grefier ---------

Pe rol fiind judecarea contestatiei formulata de reclamanta BCN in contradictoriu cu parata BCR SA, avand ca obiect anulare decizie de concediere.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamanta BCN asistata de avocat MM si consilier juridic AA pentru parata BCR SA.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a depus la dosarul cauzei de catre consilier juridic AA pentru parata BCR SA concluzii scrise, practica judiciara si borderoul cu cheltuielile de judecata.
S-a solicitat de catre aparatorul reclamantei suspendarea judecatii cauzei, pana la solutionarea irevocabila a cauzei penale inregistrata sub nr. _. aflata in recurs pe rolul Curtii de Apel Craiova cu termen de judecata la data de 27.09.2013, in care reclamanta a fost condamnata pentru infractiunea prevazuta de art. 290 al. 1Cod penal la pedeapsa de 6 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei in legatura cu un dosar de credit al  BCR SA - Sucursala Gorj.
Aparatorul paratei a aratat ca se opune cererii de suspendare formulata de aparatorul reclamantei, cu motivarea ca in cauza nu subzista dispozitiile art. 413 alin. 1 si 2 Noul Cod de procedura civila.
Instanta urmeaza a respinge cererea de suspendare formulata de aparatorul reclamantei cu motivarea ca potrivit art. 413 alin. 1 (1) Noul Cod de procedura civila, instanta poate suspenda judecata cand dezlegarea cauzei depinde in tot sau in parte, de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecatii, iar potrivit art. 413 (2) Noul Cod de procedura civila, cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inruire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea, daca legea nu prevede altfel.
In cauza de fata, nu sunt incidente dispozitiile art. 413 Noul Cod de procedura civila care sa impuna suspendarea judecarii cauzei.
Dupa care constatand ca nu mai sunt alte cereri de formulat si probe de administrat s-a acordat cuvantul partilor prezente pe fond.
Aparatorul reclamantei a solicitat admiterea contestatiei asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.
Reprezentanta paratei a solicitat respingerea contestatiei conform motivelor expuse prin intampinare si concluzii scrise, cu cheltuieli de judecata.
     
TRIBUNALUL

Asupra cauzei de fata:
Prin contestatia inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Tribunalului Gorj, reclamanta BCN a chemat in judecata parata BCR SA, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna admiterea contestatiei, anularea deciziei de concediere nr. 77 din 09.01.2013, iar pe cale de consecinta obligarea angajatorului BCR SA la reintegrarea pe postul detinut anterior, obligarea paratei la plata drepturilor salariate de la data concedierii mele, pana la data reintegrarii efective indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, cu cheltuielile de judecata.
In subsidiar a solicitat admiterea contestatiei, anularea deciziei de concediere nr. 77 din 09.01.2013, modificarea temeiului de drept privind concedierea sa in baza prevederilor art. 61 lit. c din Codul muncii, plata drepturilor salariate de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat si obligarea paratei la plata compensatiilor stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Codul muncii, cu cheltuieli de judecata.
In fapt, reclamanta a aratat ca a fost angajata in cadrul BCR SA - Sucursala Gorj, de la data de 22.02.1991, cu contract individual de munca nr. 68 din 22.09.1991, in functia de functionar administrativ, respectiv 22 de ani, perioada de timp in care a evoluat din punct de vedere profesional si a avansat profesional ocupand urmatoarele posturi: functionar administrativ, referent, informatician ajutor, secretar dactilograf, ofiter credite si consilier client retail, depunand toate eforturile pentru indeplinirea sarcinilor care i-au fost atribuite.
De la aceea data a exercitat functia de consilier client retail in cadrul BCR SA Sucursala Tg Jiu, unde a avut atributiile prevazute in fisa postului.
Ca, ulterior intrarii in vigoare a Legi 40/2011 contractul individual de munca nu a fost completat cu criterii de evaluare a activitatii profesionale, criterii care sa reflecte cu obiectivitate situatia reala si sa impiedice o actiune discretionara a angajatorului.
Reclamanta a invederat faptul ca, din a doua jumatate a anului 2011 au inceput sa fie facute presiuni asupra sa de catre conducerea Sucursalei Gorj pentru a o determina sa demisioneze.
Ca, in luna ianuarie 2012, in urma analizei gradului de realizare a indicatorilor de performanta care pe anul 2011 au fost indepliniti in proportie de 66,78%, seful ierarhic directorul executiv MC i-a stabilit un plan de actiune (masuri), in baza caruia era solicitata aproape zilnic la Directorul Judetean si Directorul Executiv fiind pur si simplu stresata ca nu o sa-si indeplinesca targetul (planul stabilit) si o sa fie concediata, convocarea sa la aceste persoane avand drept scop de a o perturba din activitate pentru a nu putea sa-si indeplineasca planul.
A mai precizat reclamanta ca desi conducerea bancii si seful direct aveau obligatii cu privire la sprijinirea acesteia pentru imbunatatirea performantelor, prin intocmirea unui plan de actiune (masuri) s-a incercat a se dovedi respectarea pur formala a procedurilor in vederea sesizarii comisiei de disciplina.
Ca, la inceputul lunii martie 2012, desi nu se incheiase trimestrul I iar TARGETUL era stabilit trimestrial si pe doua luni ianuarie si februarie 2012 realizase deja 33,67% (in conditiile in care in mod constant in luna ianuarie fiind dupa sarbatorile de iarna nu se cumpara produsele vandute de banci) nu a fost lasata sa incheie trimestrul I si i-a fost solicitat un raport de activitate in care a explicat de ce nu au putut fi duse la indeplinire in integralitate masurile dispuse prin planul de actiune (masuri) intocmit si ca unele programe erau in curs de derulare urmand sa fie finalizate si sa aduca punctaj pana la finalul lunii martie.
S-a invocat de catre reclamanta ca desi suferea de anumite afectiuni medicale inca din anul 2011 a depus toate eforturile sa-si indeplinesca indatoririle de serviciu si targhetul impus de angajator pentru a-si pastra locul de munca solicitand chiar conducerii trecerea sa pe un alt post de Consilier Zona Rapida, la ghiseu unde isi mai desfasurase activitatea in anul 2003 ca ofiter de credite functie echivalenta cu cea de consilier client retail insa nu i-a fost aprobata solicitarea.
S-a precizat faptul ca scaderea indeplinirii targhetului impus de angajator se datora urmatoarelor cauze: scaderii veniturilor personalului bugetar, introducerea comisioanelor exagerate si a conditiilor de creditare noi introduse de banca, nefunctionarea creditelor cu buletinul, neindeplinirea conditiilor de creditare la programul "prima casa" de catre clienti.
Cu toate acestea, in data de 09.03.2012, directorul executiv a sesizat Comisia de disciplina din cadrul BCR SA apreciind ca reprezinta un caz de necorespundere profesionala.
In perioada 30 aprilie - 31 octombrie a fost internata in spital si in concediul medical datorita afectiunilor medicale de care suferea ce au fost amplificate datorita stresului din ultimele luni iar la data de 01.11.2012 a revenit la serviciu fiind convocata la Comisia de disciplina pentru data de 14 decembrie 2012.
In luna iunie 2012 dupa ce a fost declarata de catre medicul de medicina muncii apt conditionat a solicitat din nou sa-i fie schimbat locul de munca insa solicitarea i-a fost respinsa.
Desi sesizarea a fost depusa in 9 martie 2012, a fost convocata la Comisia de disciplina in data de 14 decembrie 2012, deci la mai mult de noua luni. In aceasta perioada, mai multe luni a fost in incapacitate temporara de munca, iar dupa reluarea activitatii, in noiembrie, nu a avut timp suficient pentru readaptarea la conditiile de munca.
A aratat reclamanta ca a comunicat Comisiei de disciplina ca nu poate sustine proba teoretica si cea practica urmare a indelungatei perioade de incapacitate temporara de munca, avand in vedere si bibliografia care trebuia aprofundata si a solicitat un alt termen pentru examinare dar cu toate acestea Comisia a hotarat prin decizia nr. 179/18.12.2012 ca nu corespunde profesional locului de munca ocupat.
Ca, in temeiul acestei decizii a fost emisa decizia de concediere nr. 77 din 09.01.2013, decizie pe care a inteles sa o critice atat pentru motive de nelegalitate cat si de netemeinicie.
1. Decizia este nelegala, fiind lovita de nulitate absoluta conform dispozitiilor art. 78 deoarece a fost emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 63 alin. 2 din Codul muncii.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 63 (2) din Codul muncii, concedierea pentru necorespundere profesionala poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila conform procedurii de evaluare stabilita prin contractul colectiv de munca aplicabil.
Evaluarea prealabila s-a facut in baza unei proceduri care nu se regaseste in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul angajatorului fiind astfel incalcata dispozitia legala amintita. Potrivit aceleiasi dispozitii legale, doar in masura in care nu exista un contract colectiv de munca la nivelul angajatorului, concedierea pentru necorespundere profesionala se poate face in baza unei proceduri prevazute in Regulamentul intern. BCR S.A a nesocotit aceasta dispozitie legala si a inteles sa cuprinda procedura in cadrul Regulamentului intern pentru a o putea reglementa in mod unilateral si discretionar.
Ca, reglementarea in cadrul contractului colectiv de munca ar fi insemnat o negociere si un acord al salariatilor cu privire la aceasta procedura, consfintit prin semnarea contractului colectiv de munca, aceasta fiind litera si spiritul legii in materia contractelor colective de munca, dar si a concedierii pentru necorespundere profesionala. Pentru a evita aceasta negociere si pentru a putea stabili/modifica oricand procedura prealabila obligatorie BCR a ales varianta Regulamentului intern, document administrativ al angajatorului in care salariatii beneficiaza doar de dreptul de a-si exprima un punct de vedere cu valoare de aviz consultativ, de care angajatorul poate sa nu tina cont.
De asemenea, s-a mentionat ca procedura de necorespundere profesionala stabilita prin Regulamentul Intern al angajatorului, este in contradictie atat cu prevederile Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivelul BCR SA, cat si cu prevederile legale in materie.
2.  Decizia   este   nelegala,   fiind   lovita   de   nulitate   absoluta   conform dispozitiilor art. 78 Codul muncii, deoarece a fost emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 62 alin. 1 din Codul muncii.
Potrivit dispozitiilor art. 63 (2) din Codul muncii in cazul in care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevazute la art. 61 lit. b) - d), angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.
Constatarea cauzei concedierii s-a facut la data de 09.03.2012, data la care directorul executiv a sesizat Comisia de disciplina din cadrul BCR SA apreciind ca reprezint un caz de necorespundere profesionala iar Decizia de concediere s-a emis la data de 09.01.2013, desi revenise la serviciu de la data de 01.11.2012, fiind astfel incalcate dispozitiile art. 62 alin. 1 din Codul muncii.
3.    Decizia   este   nelegala,   fiind   lovita   de   nulitate   absoluta conform dispozitiilor art. 78 deoarece a fost emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 64 alin. 1 din Codul muncii. Potrivit art. 64 alin. 1 pentru motivul de la art. 61 lit. d angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate compatibile cu pregatirea profesionala sau dupa caz cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina muncii.
Ca, desi avea locuri disponibile angajatorul a nesocotit aceasta obligatie motivand faptul ca locurile existente nu sunt compatibile cu pregatirea sa profesionala.
Mai mult, angajatorul a incalcat si recomandarea Comisiei de disciplina prin Decizia nr. 179/18.12.2012 prin care se recomanda angajatorului trecerea pe un post compatibil cu pregatirea profesionala a salariatei.
4. Decizia de concediere este si netemeinica.
Necorespunderea profesionala reprezinta acea imprejurare de natura obiectiva sau subiectiva care conduce ori este apta sa conduca la obtinerea unor performante profesionale mai scazute decat cele pe care, in mod rezonabil, angajatorul este indrituit a le astepta de ‘la salariati.
Este adevarat ca angajatorul poate dispune concedierea in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat, insa necorespunderea profesionala trebuie inteleasa ca o necunoastere sau o stapanire insuficienta a regulilor (tehnicilor) specifice unei functii, meserii, profesii. De aceea, se impune ca angajatorul sa probeze fapte obiective si repetate de natura sa evidentieze astfel de carente profesionale, delimitandu-se in acest mod, de neindeplinirea accidentala, dar culpabila, a obligatiilor de serviciu (situatie in care poate interveni concedierea disciplinara).
De asemenea, trebuie sa probeze ca salariatul a beneficiat de tot suportul necesar si obligatoriu pentru a putea ajunge in situatia sa indeplineasca asteptarile angajatorului, suport care implica instrumentele necesare desfasurarii capabile sa asigure atingerea unui rezultat. Modul in care sunt stabilite tintele/obiectivele/indicatorii, nivelul lor si instrumentele care au directa legatura cu acestia (produsele, sistemele informatica) nu trebuie sa se circumscrie unui abuz de drept al angajatorului. Elemente care atrag evaluarea salariatilor si ulterior concedierea pentru necorespundere profesionala sunt tintele si indicatorii stabiliti unilateral de catre angajator si impuse/impusi salariatilor printr-un sistem informatic.
Stabilirea tintelor/indicatorilor de catre angajator nu are nici o legatura cu situatia reala existenta din punct de vedere economic si social al regiunii geografice, cu potentialul zonei sau cu alte criterii obiective. Totul este subiectiv si aleator, doar dorinta angajatorului de a obtine cat mai mult profit prin presiuni permanente si insuportabile asupra salariatilor primand.
S-a invocat ca potrivit dispozitiilor art. 17 alin. (3) lit. e) Codul muncii republicat, coroborate cu prevederile alin. (4) al aceluiasi articol, criteriile de evaluare profesionala a salariatilor aplicabile la nivelul angajatorului trebuie sa fie cuprinse in contractul individual de munca.
La nivelul BCR criteriile au fost si sunt stabilite unilateral se catre angajator si nu se regasesc in contractele individuale de munca ale salariatilor astfel cum dispune legea.
S-a mentionat ca evaluarea care a determinat convocarea sa la comisie a avut la baza elemente constand in tinte de vanzare stabilite, fie impuse de angajator in mod unilateral, discretionar si subiectiv, la un nivel/cuantum foarte mare, imposibil de realizat
Comisia de disciplina nu a luat act de situatia expusa, in sensul ca nu a putut in mod obiectiv sa sustin proba scrisa sau sa execute jocul de rol, in conditiile in care, dupa revenirea la post, nu a beneficiat de sprijin pentru readaptarea profesionala. De asemenea, s-a apreciat ca nu se putea trece la evaluarea sa profesionala in temeiul unei sesizari formulate cu mai mult de 9 luni inainte de convocarea la Comisia de disciplina, fiindca angajatorul trebuie in mod concret sa stabileasca gradul in care un salariat are competentele necesare exercitarii atributiilor specifice postului si ar fi trebuit, in situatia sa sa faca noi evaluari.                                                                                                                             
S-a mai invocat de catre reclamanta ca in preambulul deciziei de concediere nu se regasesc trimiteri concrete la situatia de fapt, angajatorul rezumandu-se in a face referiri la actele intocmite de catre Comisia de disciplina.
5. In mod neintemeiat a fost concediata pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) din Codul muncii cu scopul de a nu beneficia de salarii compensatorii, deoarece a prezentat acte medicale din care rezulta faptul ca indeplineste motivul concedierii de la art. 61 lit. c) din Codul muncii.
Desi a depus la angajator inscrisuri medicale inca din luna iunie 2012 cu privire la afectiunile medicale care o impiedicau sa-si indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat, angajatorul nu a tinut cont de acestea.
Prin Fisa de aptitudini nr. 2082 din 13.06.2012 emisa de medicina muncii s-a constatat a primit aviz medical "apt conditionat" cu recomandarile "Munca fara efort fizic intens expunerea la frig si umezeala, ortostatism prelungit, pozitiei sezanda pentru perioade lungi de timp, alternarea pozitiei sezand pe scaun cu pauze compensatorii, corectarea pozitiilor nefiziologice din timpul desfasurarii activitatii profesionale".
In drept, si-a intemeiat contestatia pe prevederile art. 268 alin. (1) lit. a) si 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si art. 211 lit. a din Legea 62/2011.
In dovedirea contestatiei s-a depus la dosarul cauzei in copie documentele care i-au fost comunicate de catre angajator odata cu emailul privind Convocarea pentru evaluarea prealabila in cadrul procedurii de necorespundere; decizia nr. 77/09.01.2013 emisa de BCR SA; decizia nr. 179/18.12.2012 emisa de Comisia de Disciplina constituita la nivelul BCR SA; carnetul de munca; scrisoare medicala nr. 1179 din 07.06.2012 si fisa de aptitudine nr. 2082 din 13.06.2012 emisa de medicina muncii.     
Parata BCR SA a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei formulata de reclamanta ca neintemeiata.
S-a sustinut de catre parata ca reclamanta BCN a fost angajat al BCR incepand cu data de 22.02.1991 conform contractului de munca depus la dosarul cauzei, desfasurand raporturi de munca la unitatea teritoriala Sucursala Judeteana Gorj a BCR S.A., ocupand diverse pozitii in organigrama unitatii.
Ca, la data incetarii raporturilor de munca ocupa functia de consilier client retail, iar la expirarea termenului de preaviz de 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei nr. 77/09.01.2013 emisa de angajatorul BCR, a incetat contractul individual de munca, in conformitate cu prevederile art. 61 lit. d din Codul Muncit, ca urmare a concedierii pentru motive care tin de persoana salariatului.
Ca, prin adresa anterior DRU nr.7209/23.05.2011 (anexata), avand in vedere modificarile intervenite asupra clauzelor contractului individual de munca, modificari care au operat de drept, de la data intrarii in vigoare a noilor prevederi ale Legii nr. 53/2003, au fost informatii angajatii asupra continutului modificarilor intervenite si prin urmare, s-a introdus o noua clauza "J indice 1- Criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului" cu urmatorul continut: "(1) Evaluarea activitatii profesionale se realizeaza prin masurarea:
- gradului de atingere a obiectivelor/indicatorilor/tintelor de vanzare individuale;
- nivelul competentelor necesare pentru functia respectiva;
(2) Obiectivele/indicatorii/tintele de vanzari se stabilesc pe unitati de timp-lunar, trimestrial, semestrial, anual in functie r1‘ specificul activitatii si/sau nevoile operationale ale Bancii;                                                                                                  
( 3) Evaluarea activitatii profesionale, precum si modalitatea de stabilire si criteriile de masurare a atingerii obiectivelor individuale si competentelor sunt stabilite atat prin Sistemul de Performanta si Dezvoltare Profesionala, cat si prin norme/politici/proceduri interne ale BCR, documente care sunt publicate in sistemul informatic al Bancii, disponibile tuturor salariatilor si care fac obiectul informarii si/sau consultarii salariatilor."
Ca, acordul salariatei BCN asupra continutului informarii a fost realizat prin semnatura acesteia (pozitia 6 borderou - data 08.06.2011).
Ca, noua reglementare introduce in mod expres dreptul angajatorului de a stabili, in mod unilateral, obiectivele de performanta individuala a salariatilor, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora. Principalul efect al acestor modificari l-a constituit cresterea competentei, performantelor si gradului de expertiza a salariatilor prin conferirea dreptului angajatorului de a stabili obiective de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii lor.
S-a invocat de catre parata ca prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivel BCR S.A. inregistrat sub nr. 13855/16.03.2011 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, incheiat pe o perioada calendaristica de 2 ani, se prevad la cap. V modalitatile de incetarea contractului individual de munca - art.38 alin.15 lit. c) coroborat cu art.38 alin. 16-20 - extras.                                                                                                                                                              
Pentru cauzele prevazute la alin. 15 lit. c) concedierea salariatilor care nu corespund profesional functiei in care au fost incadrati poate interveni cu ocazia evaluarilor semestriale sau anuale, dupa caz, cu exceptia cazurilor in care se constata o deteriorare a obiectivelor/indicatorilor si/sau criteriilor de performanta si care impune de urgenta o evaluarea acestora"
Ca, potrivit alin. 18 concedierea pentru necorespundere profesionala poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite la nivelul bancii.
Potrivit alin. 20 cercetarea prealabila obligatorie in cazul concedierii pentru motivul prevazut la alin. (15) se face cu respectarea dispozitiilor legale, ale contractului colectiv de munca si ale Regulamentului intern, de catre comisiile de disciplina constituite la nivelul BCR S.A.
S-a invocat ca dispozitiile colective aplicabile la nivel BCR S.A., sunt rezultatul acordului dintre conducerea BCR S.A. si reprezentantii Sindicatelor Independente din BCR SA, cu respectare prevederilor legilor in vigoare pentru asigurarea realizarii de catre BCR S.A. a activitatii sale si promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa conduca la protectia sociala a salariatilor , prevenirea sau limitarea conflictelor de munca.
S-a precizat ca in CIM incheiat si inregistrat sub nr. 68/22.02.1991 incheiat cu salariata BCN i-a revenit acesteia obligatia de a respecta prevederile actului constitutiv - ale Regulamentului intern, ceea ce implica cunoasterea continutului sau si implicit a anexei nr.1 intitulata procedura de evaluare prealabila a salariatului in cazul necorespunderii profesionale.
Cu privire la sustinerea reclamantei, in sensul ca decizia contestata a fost emisa cu nerespectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii parata BCR SA a aratat ca inceputul termenului de 30 de zile calendaristice se calculeaza de la momentul la care angajatorul a luat cunostinta despre fiecare situatie reglementata distinct de art. 61 lit. b)- d) Codul muncii, iar in situatia necorespunderii profesionale a salariatului, termenul incepe sa curga de la momentul in care angajatorul a luat la cunostinta despre fapta savarsita de salariat din care rezulta starea de necorespundere profesionala.
Odata stabilit momentul de inceput al curgerii termenului de 30 de zile calendaristice, acesta isi urmeaza cursul, adica curge continuu, cu posibilitatea de a fi intrerupt sau suspendat.
In concret, s-a aratat ca decizia nr.179 /18.12.2012 emisa de comisia de disciplina privind evaluarea prealabila a salariatei BCN, a cuprins recomandarea comisiei catre angajator, iar decizia nr. 77/09.01.2013 emisa de BCR S.A. a privit desfacerea contractului individual de munca al salariatei BCN.
S-a invocat faptul ca, decizia supuse analizei a fost data cu respectarea prevederilor art. 61 lit. b)- d) raportat la art. 62 alin.1 Codul Muncii.
Referitor la obligatia de a propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate parata BCR SA a aratat ca prin decizia nr. 179/18.12.2012 comisia de disciplina a recomandat trecerea pe un post compatibil cu pregatirea profesionala a salariatei, sens in care salariata trebuia sa sustina un test de verificare a cunostintelor in vederea ocuparii acestui post.
S-a invocat de catre parata ca salariata BCN a refuzat testarea profesionala si nu s-a putut identifica un loc de munca compatibil, in masura in care nu s-a putut evalua pregatirea sa profesionala.
Cat priveste motivele de netemeinicie sustinute de catre reclamanta, s-a aratat de catre parata BCR SA ca determinarea gradului de competenta a reclamantei a avut loc stric legat de atributiile sale de serviciu, atributii de revin tuturor salariatilor ce ocupa functii similare si nu de activitati pe care le-a desfasurat in mod voluntar, suplimentar acestor atributii, de aceea fisa postului constituie anexa la contractul de munca.
Pe fond, necorespunderea profesionala este determinata de motive care tin tot de persoana salariatului, fara a presupune in mod obiectiv si cu caracter general culpa acestuia.
S-a invocat ca legiuitorul nu a stabilit un interval de timp in care angajatorul sa probeze necorespunderea profesionala manifestata constant de catre salariat, aparand ca suficient ca necorespunderea profesionala sa se manifeste chiar si singular sau episodic, dar neculpabil.
Cu privire la rezultatele inregistrate de reclamanta in anii precedenti prin evaluarea trimestriala s-a aratat de catre parata ca in raportul de evaluare a planului de masuri pe Q1 2012 pentru salariata BCN, directorul unitatii mentioneaza gradul de realizare a obiectivelor pe anul 2011: Trimestrul 1- 84, 98%, Trimestrul 2-70,78%, Trimestrul 3- 67,03 %, Trimestrul 4- 55,33% si pe anul 2012 - Trimestrul I- 36,67%. Aceste rezultate se raporteaza la un grad de eficienta de 100%, si nu la cifre relative ce tin de realizarile BCR, in ansamblu.
Salariata BCN avand in vedere faptul ca rezultatele Matrix pe ultimele 3 trimestre au fost sub minimul de 75%, s-a implementat un plan de masuri.
Realizarea atributiilor din fisa postului, obligatoriu evidentiate in cuprinsul contractului individual de munca, atingerea obiectivelor de performanta individuala si indeplinirea criteriilor de evaluare a realizarii acestora, posibil de stabilit in sarcina fiecarui salariat, constituie expresia sine qva-non a starii de corespundere profesionala, apreciata pozitiv intotdeauna de catre angajator. Dimpotriva, nerealizarea obiectivelor atributiilor din fisa postului, neatingerea obiectivelor de performanta   individuala  si   neindeplinirea  criteriilor  de  evaluare  a   realizarii  acestora reprezinta indicatorii veritabili ai starii de necorespundere profesionala a salariatului.
Lipsa perfectionarii profesionale continue sub aspect de obligatie expresa a salariatului echivaleaza cu imposibilitatea acestuia de a prezenta angajatorului BCR dovada stapanirii competentelor conform criteriilor si standardelor recunoscute la nivelul cunoasterii, cu neputinta salariatului de a prezenta dovada actelor de studii "omologata" la nivelat cunoasterii actuale in care are loc prestarea muncii.
S-a invocat ca acesta a fost considerentul pentru care au fost analizate in primul rand competentele si cunostintele reclamantei, dincolo de contextul economic general, ce a influentat rezultatele activitatii bancare si ale tuturor salariatilor sai, nu numai ale salariatei BCN. Rezultate din tintele stabilite de angajator constituie un indiciu, si nu o evaluare, o masura a cunostintelor profesionale ale reclamantei. Acesta a fost rationamentul pentru care s-a instituit procedura evaluarii prealabile, obligatorii, in situatii similare, pentru a se putea proba nivelul solid al cunostintelor profesionale si practice, printr-o informare ce precede evaluarea abilitatilor.                
S-a invocat faptul ca, continutul informarii referitoare la testarea pentru consilierii clienti retail a fost comunicat prin corespondenta electronica salariatei BCN, fiind redat continutul acesteia.
Cu privire la modalitatea de desfasurare a procedurii concedierii pentru necorespundere profesionala parata a facut o analiza a etapelor parcurse din punct de vedere al succesiunilor acestora.
Astfel, cu privire la masurile premergatoare declansarii procedurii de evaluare prealabila (art.1- 5 din Anexa nr. 1 din Regulamentul Intern), s-a aratat ca in conformitate cu prevederilor de la art. 1 alin.2 din Anexa nr.1 a Regulamentului Intern, angajatii BCR care au alocati indicatori de vanzare si/sau care au fost supusi unei periodice evaluari, sunt supusi procedurii de evaluare prealabila pentru cazurile de necorespundere profesionala.
Inainte de a declansa procedura de evaluare prealabila a salariata BNC, angajatorul BCR S.A. avea obligatia de a trimite prin managerul direct al salariatului o informare scrisa cu privire la indeplinirea defectuoasa a atributiilor din fisa postului.
Informarea trebuia sa continuta si un plan de masuri care cuprinde instructiuni si obiective clare, pe care salariatul sa le indeplineasca intocmai, intr-un interval determinat de timp.
In cazul salariatei BCR S.A., BCN, masurile prealabile declansarii procedurii de evaluare, au constat in: trimiterea informarii scrise de catre managerul direct si planul de masuri (anexata), managerul discutand in prealabil cuprinsul planului, pentru a oferi lamuriri
Acordul salariatei asupra planului de masuri si termenului de realizare a fost indeplinit prin semnarea salariatei BCN, supusa masurii, iar in raport de modul in care a fost realizat planul de masuri managerul a sesizat comisia de disciplina.
Cu privire la sesizarea comisiei de disciplina parata a aratat ca s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 8 (1) A coroborat cu art. 9 (1) raportat la art.10 de catre managerul direct al salariatului, comunicarea convocatorului catre salariat realizandu-se in data de 26.04.2012, prin corespondenta email.       
S-a invocat ca motivarea data cererii prin faptul ca este un material voluminos, ce nu i-a permis un studiu, este o justificare care e lipsita de suport in conditiile in care intreaga activitate bancara trebuie sa aiba ca unic scop o calitate ridicata a serviciilor oferite clientilor, si mai ales una documentata. Formarea continua a oricarui angajat determina si eficienta salariatului la locul de munca, indiferent de domeniul de activitate.
Referitor la emiterea deciziei cu rezultatele desfasurarii procedurii de evaluare, s-a invocat de catre parata ca decizia a fost emisa cu respectarea prevederilor art. 25 ( 1) din Regulamentul Intern, cu recomandarea catre angajator " necorespunzator profesional".
In ceea ce priveste contestarea deciziei emisa de comisia de disciplina, s-a aratat de catre angajator ca reclamanta nu a formulat contestatie impotriva acesteia, sens in care s-a emis decizia nr. 77/09.01.2013 prin care inceteaza raporturile de munca cu salariatul in conformitate cu prevederile art. 61 lit. d Codul Muncii.
Cu privire la obligatia angajatorului de a-i propune salariatului alte locuri de munca compatibile cu pregatirea profesionala, s-a invocat ca in conformitate cu prevederile art. 64 Codul Muncii, angajatorul avea obligatia de a-i propune salariatului alte locuri vacante in unitate, compatibile cu pregatirea sa profesionala.
Ca, din nou salariata BCR S.A. a refuzat evaluarea competentei profesionale, pentru a aprecia ce posturi vacante sunt compatibile cu nivelul sau profesional, sens in care s-a solicitat in raport de prevederile art. 64 alin.2 Codul Muncii sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca Gorj, in vederea redistribuirii salariatei BCN.
Cu privire la cererea subsidiara, in sensul modificarii temeiului de drept al concedierii in baza art. 61 lit. c Codul muncii, s-a invocat de catre parata ca instanta nu are cadru legal prin care sa inlocuiasca, respectiv sa modifice temeiul juridic al concedierii, sau sa intervina in raporturile juridice dintre parti, obligand angajatorul sa emita o noua decizie in alte conditii decat cele emise.
S-a solicitat de catre parata incuviintarea probei propuse cu inscrisurile ce au stat la baza emiterii deciziei nr.77/09.01.l013 de catre BCR SA, respectiv:
Propunerea managerului direct si documentele justificative cu mentiunea ca reclamantei BCN i-au fost comunicate in momentul convocarii la comisia de disciplina contin si fisa de post a salariatului;
Decizia nr.179/18.12.2012 a Comisiei de disciplina; procesul verbal al comisiei de disciplina nr. 175/14.12.2012;
Contractul  individual de munca al salariatei  BCN,  cu  actele aditionale modificatoare;
Adresa DRU nr.7209/23.05.2011- informare privind modificarea contractului individual de munca;
Extras Contract colectiv de munca inregistrat sub nr. 13855/16.03.2011 la ITM Bucuresti;
Extras Regulament Intern al BCR SA;
Locuri vacante BCR SA.- pagina interna (infonet) si email saptamanal trimis de echipa recrutare;
Minuta sentintei penale pronuntata in data de 20.02.2013 in dosarul nr. _. Judecat Targu Jiu;
Tribunalul analizand contestatia de fata in raport de inscrisurile depuse la dosarul cauzei, sustinerile partilor si dispozitiile legale in materie, retine si constata urmatoarele:
Reclamanta a fost salariata institutiei parate incepand cu data de 22.09.1991, ocupand diverse posturi, respectiv functionar administrativ, referent, informatician ajutor, secretar dactilograf, ofiter credite si consilier client retail. La data incetarii raporturilor de munca ocupa functia consilier client retail, iar la expirarea termenului de 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei nr. 77/09.01.2013 emisa de angajatorul BCR SA, a incetat contractul individual de munca in conformitate cu prevederile art. 61 lit. d din Codul muncii, ca urmare a concedierii pentru motive care tin de persoana salariatului.
Potrivit art. 62 alin. 1 Codul muncii, in cazul in care concedierea intervine pentru unul din motivele prevazute de art. 61 lit. b) - d), angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.
In situatia necorespunderii profesionale a salariatului, termenul incepe sa curga de la momentul in care angajatorul a luat la cunostinta despre fapta savarsita de salariat din care rezulta starea de necorespundere profesionala. Odata stabilit momentul de incepere a curgerii termenului de 30 de zile calendaristice, acesta isi urmeaza cursul, adica curge continuu cu posibilitatea de a fi intrerupt sau suspendat.
Astfel, decizia nr. 179/18.12.2012 emisa de Comisia de disciplina privind evaluarea prealabila a reclamantei a cuprins recomandarea comisiei catre angajator, iar decizia nr. 77/09.01.2013 emisa de BCR SA a privit desfacerea contractului individual de munca al reclamantului.
Din acest punct de vedere decizia contestata a fost data cu respectarea prevederilor art. 61 lit. b) - d) raportat la art. 62 alin. 1 Codul muncii.
Contrar sustinerii reclamantei procedura evaluarii prealabile prevazute de art. 63 alin. 2 Codul muncii s-a facut cu respectarea dispozitiilor art. 38 alin. 15 lit. c si art. 38 alin. 18-20 din Contractul Colectiv de Munca, indicarea regulamentului intern in preambulul deciziei contestate neechivaland cu nerespectarea procedurii prevazute in Contractul Colectiv de Munca. De altfel, regulamentul intern, art. 25 alin. 1 din anexa nr. 1 la acesta ,, procedura de evaluare prealabila a salariatului in cazul necorespunderii profesionale,, nu face decat sa detalieze aceeasi procedura reglementata de Contractul Colectiv de Munca mai sus indicat astfel incat motivul de nelegalitate al deciziei contestate nu poate fi primit.
Astfel, motivul declansarii procedurii evaluarii prealabile in cazul reclamantei s-a datorat faptului ca managerul direct a constat ca aceasta nu se implica suficient pentru a-si realiza obiectivele asumate, si mai mult aceasta avea deficiente semnificative si manifesta retineri in ceea ce priveste acumularea de cunostinte noi, facand greseli si nereusind sa desprinda in totalitate cunostintele referitoare la produsele oferite de BCR SA clientilor sai, desi a beneficiat in continuu de asistenta si trening.
Activitatea reclamantei a fost stabilita ca fiind nesatisfacatoare pornind de la nivelul vanzarilor in 2011. la obiectivele direct influentabile individual, gradul de individualizare al indicatorilor fiind anul 2011: trimestrul I - 84.98%, trimestrul II - 70,78%, trimestrul III - 67,03%, trimestrul IV - 55.03% si pe anul 2012 trimestrul I 36,67%.
Reclamanta BCN a obtinut calificativul ,,slab,, in urma evaluarii periodice pentru intreg anul 2011, iar rezultatul evaluarii a fost acceptat si recunoscut de salariata.
Motivarea data cererii de catre reclamanta prin faptul ca este un material voluminos ce nu i-a permis un studiu nu poate fi retinuta in conditiile in care nu s-au evaluat cunostinte noi, ci cele necesare activitatii curente a acesteia.
Prin semnarea fisei postului, reclamanta a luat la cunostinta de criteriul de evaluare constand in realizarea obiectivelor pe indicatori de performanta agreati prin fisa de evaluare, astfel determinarea gradului de competenta al acesteia a avut loc strict legat de atributiile sale de serviciu, atributii ce revin tuturor salariatilor ce ocupau o functie similara.
Din punct de vedere procedural, reglementarile interne si colective au fost parcurse si respectate de catre angajatorul BCR SA.
In speta, se retine ca reclamanta a refuzat sa sustina testarea scrisa si proba practica, sens in care daca aceasta sustinea testarea si ar fi dovedit in urma examinarii ca are cunostinte si abilitatile necesare vanzarii produselor bancii, banca nu putea sa procedeze la o concediere pe criterii de necorespundere profesionala.
Astfel, se emite deciziei nr. 179/18.12.2012 cu recomandarea catre angajator ,,necorespunzator profesional,, , decizie ce nu a fost contestata prin calea de atac prevazuta in regulamentul intern, respectiv art. 26 din anexa nr. 1 - procedura de evaluare prealabila a salariatului in cazul necorespunderii profesionale, aceasta dispozitie reglementand inclusiv termenul, continutul contestatiei si procedura de solutionare; (1) Decizia comisiei poate fi contestata de angajat o singura data in termen de 10 zile de la comunicarea acesteia.
Intrucat reclamanta nu a uzat de aceasta cale de atac conform art. 27 din aceasta procedura, s-a procedat la emiterea deciziei de incetarea a contractului individual de munca  pentru motive de necorespundere profesionala.
In concret, instanta retine ca reclamanta a fost supusa evaluarii prealabile obligatorii si nu a contestat rezultatul acestei evaluari, desi avea aceasta posibilitate, in baza regulamentului intern, respectiv art. 26 din anexa 1. Pe cale de consecinta instanta apreciaza ca reclamanta si-a insusit concluziile comisiei de evaluare.
Pe de alta parte angajatorul BCR a parcurs si respectat procedura evaluarii prealabile in conformitate cu prevederile art. 38 pct. 15 din contractul colectiv de munca aplicabil BCR SA raportat la anexa 1 a regulamentului intern, dispozitii interne in concordanta cu prevederile art. 63 alin. 2 Codul muncii.
Instanta nu are calitatea de a interveni asupra modului in care angajatorul a apreciat competenta profesionala a salariatei sale, acesta fiind singurul in masura sa stabileasca performantele reclamantei in raport cu activitatea desfasurata de aceasta si de cunostintele acumulate.
In procedura concedierii pentru necorespundere profesionala, singura atributie a instantei este aceea de a verifica respectarea procedurii de evaluare desfasurata cu privire la salariat.
Analiza necorespunderii profesionale se raporteaza la exigentele pe care angajatorul le poate pretinde de la salariat, in concordanta cu atributele sale inscrise in fisa postului sau prevazute in diferite reglementari legale.
Pe parcursul derularii raporturilor de munca angajatorul este liber sa procedeze oricand la evaluarea salariatului sau, acest drept al angajatorului derivand din dreptul de a-si organiza activitatea si de a da dispozitii obligatorii salariatului.
In conditiile exigentelor in continua crestere, a competitiei concurentiale in domeniul bancar, ce implica o permanenta imbogatire si actualizare a cunostintelor in domeniu, salariatul trebuie sa dovedeasca in orice moment o buna pregatire profesionala teoretica si practica. O institutie bancara se mentine pe piata in functie de produsele pe care le ofera clientii, ori pentru aceasta este nevoie ca salariatii sa fie bine pregatiti profesional, cu cunostinte si abilitati de vanzare, care pot realiza standardele impuse de angajator.
Cu privire la sustinerea reclamantei, in sensul ca angajatorul nu i-a oferit un post compatibil cu pregatirea sa profesionala, din inscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta ca BCR SA nu detinea posturi vacante in materie de vanzari, procedand astfel in raport de prevederile art. 64 alin. 2 Codul muncii la a solicitat sprijinul Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca Gorj, in vederea redistribuirii reclamantei, potrivit pregatirii sale profesionale.
Referitor la cererea subsidiara, respectiv admiterea contestatiei si modificarea temeiului de drept privind concedierea in baza prevederilor art. 61 lit. c Codul muncii, instanta retine pe de o parte ca fisa de aptitudini nr. 2082/13.06.2012 invocata de reclamanta consemneaza avizul medical ,,apt conditionat,, , alternarea pozitiei sezand pe scaun cu pauze compensatorii, corectarea pozitiei nefiziologice din timpul desfasurarii activitatii profesionale.
Ori, toate aceste recomandari medicale nu sunt incompatibile cu activitatea de consilier client retail intr-o unitate bancara tip A si cu atributii de consiliere in vanzari.
Mai mult, instanta retine ca potrivit prevederilor art. 61 lit. c din Codul muncii, angajatorul poate dispune concedierea in cazul in care prin decizia organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului ce nu ii permite acestuia sa-si indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.
In cazul de fata, reclamanta nu poseda un aviz medical de inaptitudine permanenta in desfasurarea functiei de consilier client retail.
De asemenea, instanta apreciaza ca nu dispune de cadru legal prin care sa inlocuiasca, respectiv sa modifice temeiul juridic al concedierii, sa intervina in raporturile juridice dintre parti, obligand astfel angajatorul sa emita o alta decizie in alte conditii decat cele emise, cata vreme prerogativa emiterii deciziei apartine angajatorului.
In baza considerentelor expuse si facand aplicarea textelor legal enuntate, retinand legalitatea procedurii de evaluare prealabila si a deciziei de concediere, valabilitatea acestora, precum si temeinicia lor, tribunalul va respinge contestatia formulata de reclamanta ca neintemeiata.
Vazand si dispozitiile art. 453 (1)Noul Cod de procedura civila, ,,partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat sa-i plateasca acesteia cheltuieli de judecata,, , sens in care va obligata reclamanta BCN la plata catre parata BCR SA a sumei de 639 lei cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de reclamanta BCN in contradictoriu cu parata BCR SA.
Obliga reclamanta BCN la plata catre parata BCR a sumei de 639 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.
Cu apel in 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata in sedinta publica, la Tribunalul Gorj.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contracte de munca; Desfacerea contractului de munca

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015