InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Contestatie act

(Sentinta civila nr. 3413/2014 din data de 27.10.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr.
Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

SENTINTA Nr. 3413/2014
Sedinta publica de la  27.10.2014
Completul compus din:
PRESEDINTE
Asistent  judiciar
Asistent  judiciar
Grefier Sef

Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de reclamantul C.N., in contradictoriu cu paratii P.O.T.  si C.L.T., avand ca obiect contestatie act.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca  P.O.T. a inaintat la dosar adresa nr. 12413/20.10.2014, dispozitia nr. 238/06.04.2009, dispozitia nr. 124/03.02.2010 si dispozi?ia nr. 296/29.03.2010, dupa care:
Constatand incheiata cercetarea procesului , instanta retine cauza spre solu?ionare.

TRIBUNALUL
Asupra cauzei de fata:
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal la data de 10.04.2013, reclamantul C.N. , angajat in functia publica de inspector in cadrul aparatului de specialitate al P.O.T., avand domiciliul ales la -----------, a solicitat , ca in contradictoriu cu P.O.T.  si C.L.T. si in baza prevederilor art. 268 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa se constate nulitatea absoluta a dispozitiei nr. 399/28.04.2010 a Primarului orasului Turceni si sa se dispuna obligarea paratilor la plata salariului de merit, actualizat la zi , conform dobanzii legale aferente la data platii efective, de la data de 01.04.2010 si in continuare.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin sentinta civila nr. 2632 din 12.10.2010, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, au fost obligati P.O.T. si C.L.O.T. sa-i mentina drepturile salariale, asa cum au fost ele stabilite in luna decembrie 2009.
In baza sentintei judecatoresti mentionata anterior, P.O.T. a emis dispozitia nr. 17/24.01.2011 si a fost acordat doar sporul de dispozitiv, salariul de merit nefacand obiectul acestei dispozitii, cu toate ca sentinta judecatoreasca se referea la toate drepturile salariale stabilite si acordate in luna decembrie 2009, inclusiv la salariul de merit.
Conform dispozitiei Primarului nr. 399/2010, privind stabilirea drepturilor salariale incepand cu data de 01.04.2010, salariul de merit nu s-a mai calculat la salariul de baza al reclamantului. Temeiul juridic prevazut in preambulul dispozitiei mentionate mai sus este in contradictie cu normele juridice instituite in cuprinsul dispozitie. Astfel se face trimitere la prevederile art. 27 din contractul colectiv nr. 11486/08.12.2008, incheiat intre P.O.T.  si C.L.T., pe de o parte si salariatii P.O.T., pe de alta parte, care nu face nicio trimitere la salariul de merit acordat salariatilor potrivit prevederilor legale. Mai mult decat atat, in art. 28 din acelasi contract colectiv de munca se prevede expressis verbis acordarea salariului de merit functionarilor publici si personalului contractual. Tot in preambulul dispozitiei se face trimitere la prevederile O.U.G nr. 1/2010, act normativ respins prin Legea nr. 30/2012,  pentru respingerea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 1/2010, conferindu-i dispozitiei in cauza un temei juridic inexistent.
De asemenea, dispozitia P.O.T. mentionata anterior nu respecta obligatia angajatorului de a mentine in anul 2010 veniturile salariale efective acordate la 31 decembrie 2009, conform sentintei civile nr. 2632 din 12.10.2010, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, precum si prevederilor legale enumerate.
S-a aratat ca emiterea dispozitiei are drept consecinta lezarea drepturilor reclamantului, in sensul ca va inregistra, incepand cu aprilie 2010, o diminuare a veniturilor salariale fata de luna decembrie 2009, ceea ce contravine:
- prevederilor art. 30 alin. 5 din Legea nr. 330/2009, potrivit carora "in anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009";
- prevederilor art. 7 alin. 2 din Legea nr. 330/2009, potrivit carora "realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectueaza in mod etapizat, astfel incat in perioada de implementare a prezentei legi nici o persoana sa nu inregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiaza potrivit actualelor reglementari".
In argumentarea acestui motiv, considera reclamantul ca sunt deosebit de relevante concluziile Curtii Constitutionale cuprinse in decizia nr. 1415/2009, referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, potrivit carora , dispozitiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 330/2009 sunt constitutionale numai in masura in care este respectat scopul etapizarii acordarii drepturilor salariale, prevazut de acest text de lege, si anume "...ca in intervalul 2010-2015 niciun angajat sa nu cunoasca, prin trecerea la noul sistem de salarizare, vreo diminuare a salariului brut de care beneficiaza potrivit reglementarilor in vigoare. Curtea retine ca notiunea de salariu brut include, potrivit art. 155 din Codul muncii, atat salariile de baza, soldele pentru personalul militar si indemnizatiile lunare de incadrare, dupa caz, cat si sporurile sau alte adaosuri aflate deja in plata. Desigur, finalitatea este ca dupa perioada de implementare a legii, in 2015, toti salariatii bugetari sa fie salarizati potrivit prevederilor acesteia. Faptul ca unii vor cunoaste cresteri salariale, iar altii stagnari din punctul de vedere al salariului brut incasat, nu inseamna ca exista o discriminare, ci faptul ca se incearca crearea unui sistem unitar de salarizare, prin eliminarea discrepantelor mari existente in sistemul public de salarizare".
Dispozitia P.O.T. incalca caracterul executoriu al hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.
Prin sentinta civila nr. 2632 din 12.10.2010, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, instanta de judecata a constatat ca reclamantul este indreptatit la plata drepturilor salariale, a?a cum au fost ele stabilite in luna decembrie 2009 si a obligat P.O.T.  si C.L.T. sa-i mentina drepturile salariale, a?a cum au fost ele acordate in luna decembrie.
In functie de cele susmentionate, neachitarea drepturilor dupa data de 01.04.2010 nu are subzistenta legala si constituie o nepunere in aplicare a prevederilor sentintei mai sus mentionata.
Drept urmare,  reclamantul a considerat intemeiat faptul ca dispozitia Primarului nr. 399/2010, privind stabilirea drepturilor salariale incepand cu data de 01.04.2010, este in totala contradictie cu prevederile legale in vigoare la data emiterii acesteia si , pe cale de consecinta, a solicitat admiterea actiunii si constatarea nulitatii absolute a dispozitiei Primarului nr. 399/2010 privind stabilirea drepturilor salariate incepand cu data de 01.04.2010, obligarea paratilor la plata salariului de merit de la data de 01.04.2010 si in continuare, sume care vor fi actualizate la data efectuarii platii.
In drept, reclamantul si-a intemeiat cererea pe prevederile Legii nr. 330/2010, Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, modificata si completata, Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin rezolutie , s-a pus in vedere reclamantului sa precizeze C.N.P. si sa depuna copii de pe inscrisurile doveditoare, in atatea exemplare cate parti sunt, precum si unul catre instanta.
Reclamantul Calugaru I. Nicolae a formulat completari la cererea de chemare in judecata, prin care a precizat domiciliul, precum  si domiciliul procesual si a aratat ca intelege sa cheme in judecata pe Primarul Orasului Turceni si Consiliul Local Turceni, solicitand sa se constate nulitatea absoluta a dispozitiei nr. 399 din 28.04.2010 a P.O.T. si sa se dispuna obligarea paratilor la plata salariului de merit, actualizat la zi, conform dobanzii legale aferente la data platii efective, de la data de 01.04.2010 si in continuare.
In temeiul art. 223 alin. 3 Cod procedura civila, reclamantul a solicitat judecarea cauzei si in lipsa, in cazul in care nu se va prezenta la instanta.
Reclamantul a depus la dosar copia cartii de identitate si copia dispozitiei nr. 399 din 28.04.2010, emisa de P.O.T.
Desi legal citati, paratii nu au formulat intampinari.
Din oficiu, instanta a solicitat relatii de la parat, relatii care au fost comunicate prin adresa nr. 4073/20.03.2014 .
La termenul din 11.04.2014, instanta a invocat din oficiu exceptia de necompetenta materiala functionala,  iar prin sentin?a nr. 725/11.04.2014,  a admis exceptia necompetentei materiale functionale ?i a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Sectiei Litigii de Munca a Tribunalului Gorj.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sec?ia Conflicte de Munca ?i Asigurari Sociale sub nr. __, avand prim termen de judecata la data de 16.06.2014. 
P.O.T. a inaintat la dosar , cu adresele  nr. 8321/02.07.2014, 11106/11.09.2014 si nr. 12413/20.10.2014, urmatoarele inscrisuri : dispozitiile nr. 399/28.04.2010 , 124/03.02.2010, 296/29.03.2010, 821/05.102010 si 238/06.04.2009, sentinta nr.2632/12.10.2010 a Tribunalului Gorj - Sectia C.A.F., precum si dovada de comunicare a acestei sentinte.

Analizand probatoriul administrat in cauza , in raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine :
Reclamantul C.N. a fost angajat in functia contractuala de inspector de specialitate, gradul II, gradatia 2,  la Biroul de Achizitii Publice si Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Turceni pana la data de 01.10.2010, iar incepand cu data de 01.10.2010, a fost incadrat in functia publica de inspector , gradul asistent, gradatia de vechime 2, la Biroul de Achizitii Publice si Contracte din cadrul aparatului de specialitate al P.O.T., conform dispozitiei nr.821/05.10.2010.
Incepand cu 01.01.2010, reclamantul a fost reincadrat in temeiul prevederilor Legii nr.330/2009 si O.U.G. nr.1/2010, fiind emisa dispozitia de reincadrare nr.124/03.02.2010, prin care i s-a stabilit un salariu de baza lunar in cuantum de 1431 lei, compus din salariul de incadrare corespunzator functiei din luna decembrie 2009, sporul de vechime in munca, reprezentand 10% din salariul de baza corespunzator functiei din luna decembrie 2009, salariul de merit , reprezentand 15% din salariul de baza corespunzator functiei din luna decembrie 2009 si sporul de dispozitiv , reprezentand 25% din salariul de baza corespunzator functiei din luna decembrie 2009, iar in afara salariului de baza lunar s-a acordat reclamantului sporul pentru conditii vatamatoare, reprezentand 15% din salariul de baza corespunzator functiei din luna decembrie 2009, rezultand in total un salariu lunar brut in cuantum de 1590 lei.
Ulterior s-a emis o noua dispozitie de reincadrare a reclamantului, respectiv dispozitia nr.296/29.03.2010, prin care, incepand cu data de 01.01.2010,  reclamantului i s-a stabilit un salariu de baza lunar in cuantum de 1166 lei, compus din salariul de incadrare corespunzator functiei din luna decembrie 2009, sporul de vechime in munca, reprezentand 10% din salariul de baza corespunzator functiei din luna decembrie 2009,  precum si salariul de merit , reprezentand 15% din salariul de baza corespunzator functiei din luna decembrie 2009 , nemaifiind acordat sporul de dispozitiv , reprezentand 25% din salariul de baza corespunzator functiei din luna decembrie 2009.In afara salariului de baza lunar nu s-a mai acordat reclamantului niciun spor, cuantumul salariului lunar brut fiind de 1166 lei.
De asemenea, la data de 28.04.2010, s-a emis o noua dispozitie, de stabilire a drepturilor salariale ale reclamantului, incepand cu data de 01.04.2010, respectiv dispozitia nr. 399/28.04.2010, prin care s-a stabilit un salariu lunar in cuantum de 1014 lei, compus din salariul de incadrare corespunzator functiei din luna decembrie 2009 si sporul de vechime in munca, reprezentand 10% din salariul de baza corespunzator functiei din luna decembrie 2009. Prin aceasta decizie nu s-a mai acordat reclamantului salariul de merit.
Reclamantul a contestat dispozitia nr.296/29.03.2010 , iar prin sentinta nr. 2632/12.10.2010 a Tribunalului Gorj - Sectia C.A.F., pronuntata in dosarul ____.., a fost anulata aceasta dispozitie si a fost obligat Primarul orasului Turceni sa mentina veniturile salariale  in anul 2010 la nivelul datei de 31.12.2009, instanta retinand in considerentele sentintei ca adaosul salarial corespunzator sporului de dispozitiv si cel de calculator  au fost obtinute in baza contractului colectiv de munca incheiat la nivelul C.L.T., inregistrat la D.M.P.S. sub nr.6/14.01.2009, in vigoare pana la data de 08.12.2010, conform H.C.L. nr.170/05.12.2008.
Prin actiunea de fata, reclamantul a formulat contestatie impotriva dispozitiei nr. 399/28.04.2010 , emisa de P.O.T. , solicitand instantei ca, in baza prevederilor art. 268 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa  constate nulitatea absoluta a acestei dispozitii si sa dispuna obligarea paratilor Primarul orasului Turceni si Consiliul Local Turceni la plata salariului de merit, actualizat la zi , conform dobanzii legale aferente la data platii efective, de la data de 01.04.2010 si in continuare.
Asadar , in cauza de fata reclamantul contesta decizia 399/28.04.2010, sub aspectul neacordarii salariului de merit, sustinand ca prin dispozitia nr.17/24.01.2011 i-a fost acordat sporul de dispozitiv in baza hotararii judecatoresti , insa sentinta nr. 2632/12.10.2010 se referea la toate drepturile salariale stabilite si acordate in luna decembrie 2009, inclusiv salariul de merit.
Conform prevederilor art.5 alin.4 din O.U.G. nr.1/2010:
" (4) Salariile de merit stabilite in anul 2009 pe o perioada care se intinde si in anul 2010 se introduc in salariul de baza pana la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. Dupa aceasta perioada, se recalculeaza in mod corespunzator salariul de baza si celelalte sporuri calculate la acesta. Incepand cu anul 2010, acest drept nu se mai stabileste."
Asadar , conform prevederilor legale mai sus mentionate , in anul 2010 nu se mai stabileste dreptul la salariu de merit, ci se acorda salariile de merit doar in cazul in care au fost stabilite pe perioada care se intinde si in acest an, pana  la expirarea acestei perioade.
In speta, reclamantului i-a fost acordat salariul de merit in cuantum de 15% , prin dispozitia nr.238/06.04.2009, emisa in temeiul prevederilor O.G. 6/2007, O.G. 10/2008 si O.U.G. 24/2000, incepand cu data de 01.04.2009.
Salariul de merit era prevazut la art. 10 alin.1 din O.G. 10/2008, iar in conformitate cu prevederile alin. 2 al aceluiasi articol,  " personalul contractual care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o data pe an, dupa aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale".
Asadar, in raport de prevederile legale mai sus mentionate, instanta retine ca salariul de merit in cuantum de 15% a fost acordat reclamantului pe o perioada de un an, respectiv incepand cu data de 01.04.2009 si pana la data de 01.04.2010.
Fata de cele aratate,instanta retine ca  in mod corect a fost introdus in salariul de baza al reclamantului si s-a platit acestuia  salariul de merit doar pana la data de 01.04.2010, pana la expirarea  intregii perioade de 1 an pentru care a fost acordat, conform prevederilor art.5 alin.4 din O.U.G. nr.1/2010.
Este neintemeiata sustinerea reclamantului, in sensul ca sentinta nr. 2632/12.10.2010, pronuntata in dosarul ___..,  se referea la toate drepturile salariale stabilite si acordate in luna decembrie 2009, inclusiv salariul de merit, intrucat prin  dispozitia de reincadrare si stabilire a drepturilor salariale nr.296/29.03.2010, care a fost anulata prin aceasta sentinta , se acordase salariul de merit.
Prin urmare, instanta retine ca salariul de merit nu a facut obiectul contestatiei in cadrul dosarului ___., nefiind analizata acordarea acestui drept salarial prin sentinta pronuntata , respectiv sentinta nr. 2632/12.10.2010.
De altfel, instanta retine ca dispozitia contestata in prezenta cauza, respectiv dispozitia nr. 399/28.04.2010 a produs efecte doar pana la data de 01.10.2010, incepand cu care reclamantul a fost numit in functie publica , fiind emisa o noua dispozitie de stabilire a drepturilor salariale, respectiv dispozitia nr.821/05.10.2010, care nu  face obiectul prezentei contestatii.
Avand in vedere considerentele expuse , instanta retine ca incepand cu data de 01.04.2010 reclamantul nu mai era indreptatit la acordarea salariului de merit , contestatia formulata de acesta urmand sa fie respinsa, ca neintemeiata.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamantul C.N., in contradictoriu cu paratii P.O.T.  si C.L.T.
            Cu apel in termen de 10 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.
            Pronuntata in sedinta publica din 27.10.2014, la Tribunalul Gorj.
  
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015