InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

ART.406 c.p.civ - renuntare la judecata. Revenire ulterioara. Efecte.

(Decizie nr. 22/2015 din data de 21.01.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

ART.406 c.p.civ - renuntare la judecata. Revenire ulterioara. Efecte.
Renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata, ulterior primului termen de judecata si in aceste conditii renuntarea la judecata nu se poate face decat cu acordul expres sau tacit al celeilalte parti. Textul de lege arata ca daca paratul nu este prezent la termenul la care reclamantul declara ca renunta la judecata, instanta  va acorda paratului un termen, pana la care sa si exprime pozitia fata de cererea de renuntare la judecata. In cauza, reclamantul a revenit asupra renuntarii prin precizarile depuse in scris si sustinute oral la termenul de judecata, inainte ca parata sa-si exprime acordul cu privire la declaratia reclamantului de renuntare la judecata si inainte ca instan?a sa ia act prin incheiere sau hotarare  de declaratia de renuntare.
Este adevarat ca ne aflam in prezenta unui act juridic unilateral, ce nu poate fi retras decat in anumite conditii, numai dupa ce judecatorul a luat act prin incheiere de existenta acestuia. Pana la momentul la care parata nu si-a manifestat acordul cu privire la declaratia de renuntare si deci nu s-a pronuntat instan?a, reclamantul poate sa-si retraga cererea de renuntare la judecata.

Dosar nr.
Cod operator: 2443

R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

DECIZIE Nr. 22/2015
Sedinta publica din 21 Ianuarie 2015
Completul compus din:
Presedinte
Judecator
Judecator
Grefier

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurentul reclamant S D impotriva sentintei civile nr_. pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosar nr. _si in contradictoriu cu intima S A.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns recurentul reclamant S D si avocat Ghe D pentru intima S A.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a invederat instantei ca s-a depus de catre recurentul reclamant S D o nota de sedinta la data de 13.01.2015, s-au depus concluzii scrise de catre acelasi recurent reclamant, dupa care interpelate partile arata ca nu mai au alte cereri de formulat, sau probe de administrat. Instanta declara deschise dezbaterile asupra recursului formulat si acorda cuvantul par?ilor in ordinea prevazuta de art. 214 C.pr.civ.
 Recurentul reclamant S D a aratat ca la data de 2.06.2014 s-a adresat instantei cu o cerere de observare a dosarului si a observat ca la dosarul cauzei sunt depuse inscrisuri si fotografii din care a rezultat ca s-a inceput demolarea gardului si astfel a aratat instantei ca daca parata isi indeplineste obligatiile din procesul verbal, acesta poate renunta la judecarea cauzei. Astfel, cauza a fost amanata la data de 3.09.2014 pentru a se pune in discutie declaratia data de acesta in sedinta publica si ulterior  a aratat ca renunta la declaratia data, pentru ca parata nu a demolat temelia gardului si a solicitat continuarea judecatii pentru terenul ocupat de aceasta temelie. Instanta a incalcat dispozitiile art. 488 pct. 5 si 8 C.pr.civ. si a pronuntat o hotarare nelegala, prin care a luat act de renuntarea la judecata cauzei, motiv pentru care solicita admiterea recursului, casarea sentintei civile si trimiterea cauzei spre rejudecare.
In temeiul art.519 c.pr.civ. solicita si sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru ca cea din urma instanta sa se pronunte pe temeiul art. 406 C.pr.civ., in conditiile in care a aratat ca renunta la declaratia de renuntare inainte  de a fi pusa in discutia partilor.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicitate  de intimata parata, arata ca instan?a il obliga la cheltuieli de judecata, in conditiile in care parata nu a fost prezenta decat la un termen de judecata, la fel si aparatorul care a asistat-o, iar in ultima sedinta de judecata depune o chitanta de cheltuieli pentru nemunca avocatului.
Instanta in ceea ce priveste cererea recurentului de sesizare a ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, constata ca aceasta cerere a  fost facuta dupa ce au fost inchise dezbaterile, motiv pentru care aceasta cerere nu poate fi primita, raportat la dispozitiile art. 394 alin. 3 C.pr.civ., astfel ca nu va mai pune in discutia partilor aceasta cerere.
 Avocat G D pentru intimata S A a solicitat respingerea recursului, men?inerea sentintei civile ca temeinica si legala , sustine ca instanta s-a raportat la art. 409 C.pr.civ., iar practica ICCJ este formata pe vechiul cod de procedura civila . Sustine ca nu sunt motive de nelegalitate a sentintei, ca terenurile sunt limitrofe si astfel reclamantul recurent nu avea cum sa nu observe daca sentinta civila a fost pusa in executare. In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, sustine ca in intreaga faza scrisa s-a facut o aparare, iar art. 406 C.pr.civ. il indreptateste pe parat la a solicita cheltuieli de judecata.
Tribunalul retine cauza spre solutionare pe recursul formulat.
     
TRIBUNALUL

Asupra recursului de fa?a.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub nr_., reclamantul S D a chemat in judecata  pe parata S A, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie autorizat  sa demoleze gardul despartitor, construit de parata pe terenul sau si  sa-l construiasca  pe aliniamentul  stabilit  in raportul  de expertiza  intocmit de expert in dosarul   penal nr_., pe cheltuiala paratei.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca in fapt prin sentinta civila nr.  _pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _a fost obligata parata  sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie diferenta de teren de  15 mp ce face parte din suprafata de  24,30 mp identificata in raportul de expertiza intocmit de expert in dosarul penal nr.  ..si   care nu a facut obiectul  sentintei civile nr. a Judecatoriei Tg-Jiu, pronuntata in dosarul nr. 10752/2001. Reclamantul a mai aratat ca  parata a fost obligata  sa-si retraga gardul despartitor construit pe terenul in litigiu  pe aliniamentul stabilit de raportul de expertiza  intocmit de expert  in dosarul penal nr_, precum si la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de  382 lei.
A sus?inut ca prin sentinta civila nr.12714/29.11.2001 parata a fost obligata sa lase in deplina proprietate si linistita posesie  suprafata de  9,20 mp pe lungimea de  23 m si latimea de 0,40 m, vecina la rasarit  cu proprietatea paratei, la Sud cu proprietatea   reclamantului, la Nord cu  DN 66 si a fost obligata sa  retraga gardul dintre cele doua proprietati, avand ca reper 4 stalpi si pomi fructiferi plantati pe linia de hotar; ca sentinta civila nr.2389/30.03.2010 a fost pusa in executare  la data de  14.02.2013, conform dosarului de executare nr.201/2011 si a procesului verbal nr.201/ 14.03.2013 intocmit de BEJ...
A mai sustinut reclamantul ca parata nu a contestat procesul verbal nr_ si nici nu s-a conformat dispozitivului sentintei civile  nr_. si dispozitivului sentintei  nr_ ale Judecatoriei Tg-Jiu.
In drept, reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiilor art. 1528 C.civ., art.192 C.pr.civ.
            Parata a formulat  intampinare, prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamant, ca neintemeiata, cu cheltuieli de judecata. A sustinut parata ca  obiectul prezentului dosar este acelasi cu obiectul dosarului nr. ..al Judecatoriei Tg-Jiu in care s-a pronuntat   incheierea nr. ...Mentioneaza parata ca  sentinta civila nr_ a fost pusa in executare  de catre BEJ _in anul 2003 si nu mai poate fi pusa inca  odata  in executare fiind trecut termenul  de prescriptie a executarii silite.
A solicitat  parata in cazul in care instanta va respinge exceptiile invocate,  sa analizeze oportunitatea  suspendarii facultative a prezentei cauze pana la solutionarea cauzei civile in granituire care se afla  pe rolul Curtii de Apel Craiova, inregistrata sub nr.  _ si are ca obiect granituire, intre aceleasi parti cu privire la aceeasi latura a proprietatilor  invecinate. A sustinut parata prin intampinare ca in  masura in care actiunea de granituire va fi admisa, obligatia refacerii gardului influenteaza in mod implicit si faptul daca gardul actual va fi  mentinut sau va fi  efectuat de ambii vecini sau in ce mod ar trebui  refacuta linia  de granituire , respectiv ingradirea proprietatilor invecinate.
Intampinarea a fost intemeiata pe disp. art.  150, art.413 alin.1 pct.1, art. 453 C.pr.civ.
Reclamantul a formulat raspuns la intampinare prin care a  sustinut ca apararile paratei sunt neintemeiate, iar cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat a solicitat respingerea acesteia, motivand ca  in cauza nu sunt indeplinite conditiile autoritatii de lucru judecat. Totodata, a solicitat respingerea  cererii de  suspendare a prezentei cauze,intrucat  dosarul nr. _ avand ca obiect  granituire a fost  solu?ionat definitiv.
La solicitarea instantei  s-a comunicat  de catre BEJ  _,  la data de   23.06.2014, dosarul de executare nr. _., in copie conforma cu originalul (filele 50-107).
S-au  atasat dosarele nr. _ si nr. _. ale Judecatoriei Tg-Jiu .
Prin sentinta civila nr. _.pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosar nr. _, s-a luat act de renuntarea reclamantului la judecarea actiunii formulate  in contradictoriu cu  parata
A fost obligat reclamantul sa plateasca paratei suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, s-a retinut ca in sedinta publica din data de 02.07.2014, reclamantul a invederat ca renunta la judecata, declaratia orala  fiind consemnata, semnata si atasata la dosar (fila  179 ).
Fata de lipsa paratei la termenul cand s-a renuntat la judecata, in baza art.406 alin.4 C.pr.civ, instanta, pentru a da posibilitatea paratei sa-si exprime pozitia procesuala cu privire la cererea de renuntare la judecata a amanat cauza la data de 3.09.2014.
La termenul de judecata stabilit, parata prin aparator a depus la dosar un inscris prin care  precizeaza ca este de acord cu renuntarea la judecata, solicitand cheltuieli de judecata. 
S-a re?inut ca desi in aceeasi sedinta de judecata reclamantul a declarat ca revine asupra cererii de renuntare la judecata, instanta a apreciat ca aceasta revenire nu este de natura sa produca consecinte juridice intrucat odata exprimata aceasta pozitie procesuala nu se mai poate reveni asupra ei .
Pentru a retine astfel, instanta a avut in vedere natura juridica a actului de renuntare, care este cea de act  unilateral intrucat reprezinta manifestarea de vointa a unei singure parti. Or, specific unui act unilateral este caracterul sau irevocabil, acordul expres sau tacit al paratei la care face referire art. 406  alin. 4 C.pr.civ, fiind cerut doar ca actul unilateral sa produca efecte.   
Astfel fiind, constatand indeplinite conditiile prevazute la art.406 alin.1 si alin.4 C.pr.civ, instanta a luat act de renuntarea reclamantului la judecarea actiunii formulate in contradictoriu cu  parata.
Vazand si disp. art. 406 alin 3 C.pr.civ, potrivit carora "daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata, instanta, la cererea paratului l-a obligat pe reclamant la cheltuielile de judecata pe care paratul le-a facut", precum si sa plateasca paratei suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat, conform chitantei nr. 413/3.09.2014(fila 185).
Impotriva sentintei a declarat recurs recurentul reclamant, solicitand  admiterea recursului, casarea sentintei recurate  si trimiterea cauzei spre rejudecare in vederea reluarii judecatii.
 In dezvoltarea motivelor de recurs a sus?inut ca a chemat in judecata pe parata _  pentru a  fi autorizat de  instanta sa demoleze gardul despartitor construit de parata pe terenul sau si sa-l construiasca pe aliniamentul stabilit in raportul de expertiza intocmit de expert I D in dosarul penal _, pe cheltuiala paratei.
A aratat ca parata refuza sa indeplineasca obligatia stabilita prin sentinta civila _ pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _, desi aceasta sentinta a fost pusa in executare conform procesului verbal nr_. si parata nu s-a conformat cu obligatia stabilita in sarcina sa.
Dupa introducerea actiunii si formularea intampinarii, parata a inceput demolarea gardului, iar ca urmare a intentiei acesteia de a demola gardul, a invederat instantei ca in situatia indeplinirii obligatiei de catre parata pana la termenul urmator, intelege sa renunte la judecata.
In continuare, sustine ca parata nu si-a indeplinit in totalitate obligatia de a demola gardul pana la termenul la care urma sa se puna in discu?ie cererea de renuntare la judecata, fapt ce l-a determinat sa revina asupra cererii de renuntare si sa continue judecata.
Motivele de recurs sunt cele prevazute de art.488 pct. 5 si 8 C.pr.civ.
Motivul prevazut de art. 488 pct. 5 C.pr.civ., hotararea recurata este data cu incalcarea regulilor de procedura a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii este sus?inut de faptul ca instanta de fond in mod gresit a re?inut ca nu se poate reveni asupra cererii de renun?are,  deoarece acesta reprezinta un act juridic unilateral irevocabil, fara a observa ca dispozitiile art. 406 C.pr.civ. nu prevad in mod expres interzicerea revenirii asupra cererii de renuntare la judecata. Fara a fi prevazuta aceasta interdictie, instan?a de fond a incalcat principiul procesual ,,unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distinga". Desi a argumentat  ca revenirea asupra renuntarii se datoreaza inducerii in eroare de catre parata, care nu si-a indeplinit obligatia stabilita de instan?a, instanta a nesocotit principiul disponibilitatii si contrar vointei reclamantului, a luat act de ce nu s-a cerut si a pronuntat o hotarare data cu incalcarea si aplicarea normelor de procedura.
De asemenea, invoca recurentul motivul prevazut de art. 488 pct. 8 C.pr.civ.,       potrivit caruia hotararea este data cu incalcarea si aplicarea gresita a normelor de drept material , motiv ce este sus?inut de faptul ca in mod gresit au fost interpretate dispozitiile      art. 406 C.pr.civ. in sensul ca cererea de revenire asupra cererii de renuntare nu este posibila, fara a se observa ca cererea nu a fost pusa in discutia partilor si instanta de fond nu luase act de aceasta, neexistand nici o dispozitie legala care sa prevada imposibilitatea revenirii asupra cererii de renuntare.
In drept recursul a fost intemeiat pe dispozitiile art. 483-502 C.pr.civ.
In sustinerea motivelor de recurs a depus decizie de speta a ICCJ , nota de constatare de la Garda Nationala de Mediu.
Recursul a fost timbrat potrivit OUG 80/2013 .
In termen legal, intimata parata Stroe Angela a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului si mentinerea ca fiind temeinica si legala a incheierii pronuntate de Judecatoria tg-Jiu si in temeiul art. 453 C.pr.civ. solicita acordarea cheltuielilor de judecata efectuate cu procesul.
Sustine ca in mod corect instanta de fond a luat act de renuntarea reclamantului la judecarea actiunii, reda dispozitiile art. 406 C.pr.civ. si sustine ca a depus la dosarul instantei de fond acordul sau expres privind renuntarea la judecata a recurentului reclamant si prin urmare solutia instantei de fond este temeinica si legala.
Recurentul a formulat raspuns la intampinare, prin care sustine ca a fost de buna credinta dupa ce s-a inteles cu parata ca isi va demola gardul si ii va lasa terenul liber pentru a-l putea folosi, motiv pentru care a declarat in fata instantei ca daca isi indeplineste obligatiile ce au fost puse in executare conform procesului verbal cu nr. 201/2013, renunta la judecata. Dupa ce a dat aceasta declaratie, parata a sistat demolarea temeliei, astfel ca la termenul urmator a depus o cerere prin care a cerut continuarea judecatii si ca revine asupra declaratiei data anterior , intrucat Stroe Angela a sistat demolarea temeliei din beton si terenul sau este ocupat de aceasta in continuare.
Intrucat nu a fost pusa in discu?ie declaratia de renuntare, a depus cererea prin care a aratat ca revine asupra acesteia si solicita continuarea judecatii, intrucat se sistase demolarea gardului .
Referitor la cheltuielile de judecata ce au fost solicitate, solicita a fi respinse, intrucat parata urmareste o imbogatire nejustificata, intrucat avea de indeplinit o obligatiune pe care nu a respectat-o si a fost indus in eroare, pacalit sa faca declaratia de renuntare.
Depune proces verbal de constatare al organelor de politie.
Analizand recursul formulat in cauza de recurentul reclamant, prin prisma motivelor invocate si raportat la dispozitiile privind renuntarea la judecata reglementate de art. 406-407 C.pr.civ., tribunalul retine:
Prin actiunea introductiva de instanta, reclamantul a solicitat in contradictoriu cu parata intimata ca prin hotararea ce se va pronunta sa se incuviinteze ca reclamantul sa demoleze gardul despartitor construit de parata pe terenul sau si sa-l edifice pe aliniamentul stabilit in raportul de expertiza intocmit de expertul .. in dosarul penal _, pe cheltuiala paratei.
Actiunea a fost introdusa la instan?a la data de 25.03.2014.
Dosarul a parcurs procedura etapei scrise in cadrul  careia s-a formulat intampinare si raspuns la intampinare, primul termen de judecata acordat fiind la data de 11.06.2014.
La data de 2.07.2014 in sedinta publica reclamantul recurent a declarat ca renunta la actiune, intrucat parata a inceput demolarea gardului .
Intrucat parata nu a fost prezenta in sedinta publica, instanta a facut in cauza  aplicarea dispozitiilor art. 406 alin.4 teza a -II-a C.pr.civ. si a dispus amanarea cauzei, urmand ca parata sa fie citata  cu men?iunea de a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea de renuntare  la judecata cauzei, acordand termen de judecata la data de 3.09.2014. In sedinta publica de la acea data reclamantul recurent a depus precizari, prin care a invederat instantei ca revine asupra cererii de renuntare la judecata si continua judecata cauzei pentru cererea ce consta in demolarea postamentului de beton al gardului vechi , intrucat parata nu si-a indeplinit obligatia stabilita prin hotarare judecatoreasca, fiind indeplinita obligatia numai in parte in sensul ca parata a demolat numai partea superioara a gardului din lemn, nu si partea inferioara a gardului construita din beton. In continuare, in cuprinsul acelorasi precizari a aratat ca in cauza este indeplinita conditia refuzului paratei de a demola partea din beton a gardului , deoarece aceasta a construit noul gard fara a ridica postamentul vechiului gard, care a ramas pe proprietatea sa.
Instanta a pus in discutia par?ilor cererea de revenire a reclamantului asupra cererii de renuntare la judecata si dupa ascultarea par?ilor a apreciat ca reclamantul nu poate reveni asupra actului de dispozitie de renuntare la judecata. Astfel, prin sentinta civila nr. 4844/3.09.2014, instanta a aluat act de renuntarea reclamantului la judecarea actiunii, mentionand in considerentele sentintei civile ca natura juridica a  actului de renuntare este aceea de act unilateral, intrucat reprezinta manifestarea de vointa a unei singure parti si specific unui act unilateral este caracterul sau irevocabil, acordul expres sau tacit al paratei  fiind cerut doar ca actul unilateral sa produca efecte.
Argumentele instantei de fond sunt gresite, fata de dispozitiile art. 406 alin. 4 C.pr.civ. In speta, renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata, ulterior primului termen de judecata si in aceste conditii renuntarea la judecata nu se poate face decat cu acordul expres sau tacit al celeilalte parti. Textul de lege arata ca daca paratul nu este prezent la termenul la care reclamantul declara ca renunta la judecata, instanta  va acorda paratului un termen, pana la care sa si exprime pozitia fata de cererea de renuntare la judecata. In cauza, reclamantul a revenit asupra renuntarii prin precizarile depuse in scris si sustinute oral la termenul de judecata din data de 3.09.2014 , inainte ca parata sa-si exprime acordul cu privire la declaratia reclamantului de renuntare la judecata si inainte ca instan?a sa ia act prin incheiere sau hotarare  de declaratia de renuntare.
Este adevarat ca ne aflam in prezenta unui act juridic unilateral, ce nu poate fi retras decat in anumite conditii, numai dupa ce judecatorul a luat act prin incheiere de existenta acestuia. Pana la momentul la care parata nu si-a manifestat acordul cu privire la declaratia de renuntare si deci nu s-a pronuntat instan?a, reclamantul poate sa-si retraga cererea de renuntare la judecata.
Atata timp cat acordul paratei nu a fost luat si nu s-a luat act de acesta, reclamantul putea sa revina asupra cererii sale de renuntare la judecata.
Pentru considerentele aratate anterior, prima instanta avea obligatia sa ia act de cererea de retragere a renuntarii la actiune si sa solutioneze pricina.
Fata de aceste dispozitii, fiind intrunite motivele de recurs prevazute de art. 488 pct. 5 C.pr.civ, in temeiul art. 498 alin 2 C.pr.civ. recursul va fi admis, se va casa hotararea recurata si se va trimite cauza la aceeasi instan?a, pentru continuarea judecatii in fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite recursul declarat de recurentul reclamant S D impotriva sentintei civile nr. _ pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosar nr. _ si in contradictoriu cu intima S A.
 Caseaza  incheierea  de renuntare la judecata si trimite cauza spre rejudecare la prima instanta in vederea continuarii judecatii in fond.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din  21 Ianuarie 2015 la Tribunalul Gorj .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015