InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Contestatie decizie de sanctionare

(Sentinta civila nr. 824/2015 din data de 16.02.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contracte de munca | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr.
Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Sentinta nr. 824/2015
Sedinta publica de la 16 Februarie 2015
Completul compus din:
PRESEDINTE
Asistent  judiciar
Asistent  judiciar
Grefier Sef

Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de reclamanta O.D., in contradictoriu cu parata S.C. M.S. S.A., avand ca obiect contestatie decizie de sanctionare.
La apelul nominal facut in sedinta publica s-au prezentat reclamanta si consilier juridic S.C.D. pentru parata.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza ca reclamanta a solicitat judecata in lipsa.
Instanta pune in vedere reclamantei faptul ca, desi a semnat cererea de chemare in judecata nu a semnat precizarea la actiune  si  potrivit dispozitiilor art. 196 alin. 2 din Codul de procedura civila lipsa semnaturii se poate complinii in tot cursul judecatii.
Reclamanta a procedat la complinirea lipsei semnaturii , semnand precizarea la actiune depusa la filele 15-18 din dosar.
Interpelate de instanta, partile prezente au precizat ca nu au obiectii cu privire la competenta instantei investite cu solutionarea cauzei.
Instanta, in conformitate cu prevederile art. 131 alin.1 din Codul de procedura civila, a procedat la verificarea competentei, stabilind ca Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale este competenta general, material si teritorial sa judece pricina de fata, in temeiul  dispozitiilor art. 269 alin.1 si 2  din Codul muncii, art. 210 din Legea nr. 62/2011 si art. 95 din Codul de procedura civila.
In raport de art. 22 alin. 4 din Codul de procedura civila, instanta pune in discutia partilor calificarea juridica a actiunii, avand in vedere ca nu s-a dat o calificare in drept a acesteia nici prin precizarea la actiune.
Reclamanta lasa la aprecierea instantei calificarea juridica a actiunii formulata.
Reprezentantul paratei considera ca actiunea formulata de reclamanta este o contestatie la decizia de sanctionare.
Instanta califica obiectul cauzei ca fiind o contestatie la decizia de sanctionare emisa de catre societatea parata in calitate de angajator, conform art. 252 alin. 5 din Codul Muncii republicat.
Instanta acorda cuvantul pe probatoriu.
Reclamanta solicita incuviintarea inscrisurilor depuse la dosar.
Reprezentantul paratei solicita incuviintarea inscrisurilor de la dosar.
In probatoriu, in conformitate  cu dispozitiile  art. 258 raportat la art.255 si 292 din Codul de procedura civila, instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosar.
Constatand terminata cercetarea procesului, instanta  a acordat cuvantul pe fondul cauzei.
Reclamanta solicita admiterea actiunii, deoarece se considera nevinovata de sanctiunea ce i-a fost aplicata, cu atat mai mult cu cat in 32 de ani de activitate nu a fost sanctionata pana la venirea directorului G., in aceasta unitate fiind de 11 ani de zile, sustinand ca sanctiunea i-a fost aplicata din ura directorului fata de ea, pentru motivul ca  a vrut sa-si angajeze fiica, ce a terminat dreptul, avand aprobare de la C.O., insa acesta nu a vrut sa o angajeze.
Reprezentantul paratei, avand in vedere actele depuse la dosar, a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de fata:
Prin actiunea inregistrata pe rolul Sectiei de Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a Tribunalului Gorj la data de 06.11.2014, sub nr. ----------, cu precizarea ulterioara, reclamanta O.D., in contradictoriu cu  parata S.C. M.S. S.A. a contestat decizia nr. 907/20.10.2014, prin care a fost sanctionata cu  reducerea salariului de baza pe o durata de 1 luna cu 10%, in conformitate cu prevederile art. 248 (alin. 1), lit. (c) din Codul muncii , solicitand ridicarea acestei sanctiuni.
Examinand cererea de chemare in judecata, instanta a constat ca cererea nu indeplineste cerintele prevazute de art. 194 alin. 1 lit. c si d din Codul de procedura civila, intrucat nu s-a mentionat obiectul cererii de chemare in judecata si motivele de fapt si de drept, astfel ca a solicitat reclamantei, sub sanctiunea anularii cererii, sa completeze lipsurile sesizate.
La data de 27.11.2014,  reclamanta a formulat precizare la actiune, prin care a solicitat admiterea actiunii, mentionand ca obiectul cererii il constituie ridicarea sanctiunii de reducere a salariului de baza pe o durata de 1 luna cu 10%, in conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 lit. c din Codul Muncii .
In fapt, reclamanta a aratat ca este angajata la S.C. M.S. S.A., conform contractului individual de munca nr. 1702/17.06.2003, in functia de ingrijitor, in timp fiind inginer in cadrul acestei societati (dupa o anumita perioada),  indeplinind mai multe functii la diferite puncte de lucru, birouri, servicii etc.
A invederat reclamanta ca la data de 25.10.2013 a indeplinit functia de inginer la Serviciul Tehnic din cadrul Societatii, iar prin decizia nr. 1766 din 25.10.2013 a fost numita inginer la Sectorul de Sud din cadrul M.
Prin decizia nr. 587 din 24.07.2014 a fost numita in functia de conducator formatie lucru (C.F.D., COR 311904) la Sectorul de Sud - Punct de lucru U.M.C. T. - activitatile de curatenie, centrale, spalatorie, fiindu-i redus salariul cu 300 lei, respectiv de la 1600 lei la 1300 lei.
A precizat reclamanta ca a inaintat catre M. o cerere, prin care a adus la cunostinta ca nu este de acord sa semneze actul aditional si sa i se pastreze salariul initial, deoarece dupa noua grila de salarizare sporul sau de vechime de 25% a fost inclus si cumulat cu salariul de baza minim pe grila de 1280 lei.
Prin decizia nr. 608 din 31.07.2014 a fost numita in functia de C.F.L. - conducator formatie lucru, COR 215205, in cadrul aceluiasi sector, la acelasi punct de lucru, insa s-a revenit la salariul de 1600 lei avut initial , iar prin decizia nr. 660 din 19.08.2014, incepand cu data de 01.09.2014, reclamanta a fost numita in functia de inginer CFL - conducator formatie de lucru, COR 215205, la sectorul de sud - Punct de lucru U.M.C. P. Nord - activitate curatare trasee benzi.
Prin decizia nr. 907 din 20.10.2014, a aratat reclamanta ca a fost sanctionata cu reducerea salariului pe o durata de 1 luna cu 10%, deoarece, conform materialelor care au dus la solutionare, nu au fost predate in timp util documentele inchiderii lunare (carnet de pontaj, fise pentru calculul salariilor), nu a participat la inchiderea lunara, intocmire procese verbale in perioada 01.09.2014 -12.09.2014, la punctul de lucru U.M.C. T.
A sustinut reclamanta ca  nu au fost depuse la timp aceste documente, deoarece cu data de 01.09.2014 a fost internata in spital, ramanand in posesia sa documentele respective inca din data de 29.08.2014, fiind ultima zi cand a fost la serviciu, neavand un birou la U.M.C. T. unde sa-si desfasoare activitatea si fiind nevoita sa le tina zi de zi acasa. S-a invederat ca aceste documente nu puteau fi lasate in vestiarul de schimb al oamenilor, de care se servea pentru a le completa zilnic. Tot in acea saptamana, fiind internata, a sunat-o la sediul M pe B.D., aceasta fiind o angajata care locuieste in apropierea sa, pentru a-i fi inmanate  inscrisurile, respectiv carnetul de pontaj si  fisa pentru calculul salariului, de catre fiica sa,  insa aceasta a refuzat sa le primeasca, deoarece a spus ca se predau cu proces verbal.
A aratat reclamanta ca neparticiparea la activitatea de inchidere lunara nu a fost din rea vointa, ci datorita faptului ca a fost internata in spital si nu avea cum sa se deplaseze la M. pentru a lua parte.
Faptul ca a fost in spital, in concediu medical, a fost anuntat la sediul unitatii, la secretariat, a fost anuntat directorul adjunct al unitatii, cat si O.D., din cadrul Sectorului de Sud.
Totodata, a invederat reclamanta ca a predat carnetul de pontaj in data de 22.09.2014, catre O.C., cand a revenit din concediul medical.
In ceea ce priveste faptul ca i s-a inlaturat apararea din nota explicativa, mai concret avand la baza punctul (8), antecedentele respective, cum ca a fost sanctionata anterior in doua randuri cu avertisment scris, conform deciziilor nr. 887/13.10.2014 si nr. 891/15.10.2013, reclamanta a aratat urmatoarele:
Prin decizia nr. 891/15.10.2014 a fost sanctionata cu avertisment scris, deoarece s-a constatat ca programarea intocmita nu era vizata de seful de sector si de serviciul personal, acesta (seful de sector) fiind prezent la punctul de lucru T. II.
In dimineata zilei respective a fost sunata de catre G S, pentru a fi modificata programarea initiala, care era semnata de catre acesta si sa fie trimisa la punctul de lucru T. II pentru a o semna, reclamanta aflandu-se la T. I, neavand mijloc de transport pentru a merge personal (masina de serviciu) la T. II, unde se afla el. Dupa ce a fost trimisa cu modificarile necesare si solicitate de acesta, s-a luat nota ca nu era semnata si i s-a facut referat.
In drept, reclamanta a intemeiat actiunea pe prevederile Codului Muncii.
In probatoriu, reclamanta a depus la dosar, in copie,  urmatoarele inscrisuri: decizia nr. 587/24.07.2014, decizia nr. 608/31.07.2014, cererea nr. 11165/29.07.2014,  decizia nr. 660/19.08.2014, decizia nr. 907/20.10.2014, decizia nr. 887/13.10.2014, decizia nr. 891/15.10.2014 , contractul individual de munca, certificate de concediu medical , scrisori medicale.
Parata S.C. M.S. S.A. a formulat intampinare in cauza,solicitand respingerea actiunii ca nefondata.
S-a aratat ca reclamanta este angajata S.C. M.S. S.A. Sector Sud, in functia de inginer, conform contractului individual de munca nr. 1702/17.06.2003.
 Prin decizia nr.608/31.07.2014 , reclamanta a fost numita in func?ia de inginer (C.F.L. cod COR 2 S 5205) la Sectorul de Sud - punctul de lucru U.M.C. T. - activitatile de curatenie, centrale spalatorie, fiind incheiat actul aditional nr.4466/01.08.2014 la contractul individual de munca.
 Prin adresa nr.13611/12.09.2014, dl. G.S., seful Sectorului de Sud, a adus la cunostinta conducerii societatii faptul ca d-na O.D. - conducator de formatie in cadrul Sectorului de Sud, nu a predat in termen util documentele necesare inchiderii lunare (carnet de pontaj, fisa pentru calculul salariilor si documentele justificative), nu a participat la intocmirea proceselor - verbale pentru receptia lucrarilor, desi ii revenea aceasta atributie conform fisei postului, neprezentandu-se la serviciu in perioada 01.09.2014-12.09.2014 si neanuntand faptul ca se afla in concediu medical.
Prin decizia nr.796/19.09.2014 s-a numit comisia de cercetare disciplinara a salariatei si, in conformitate cu prevederile art. 251 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), republicata, comisia de cercetare disciplinara a convocat reclamanta prin adresa nr. 14914/06.10.2014, pentru a se prezenta in data de 10.10.2014, ora 1100  la sediul Sectorului de Sud de la Punctul de lucru U.M.C. P., in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile.
 Reclamanta, a raspuns intrebarilor formulate de catre comisia de cercetare disciplinara, in nota explicativa, atasata la intampinare.
Analizand sub toate aspectele cele mentionate si ?inand cont de documentele in posesia carora a intrat, comisia a considerat ca faptele salariatei constituie abatere disciplinara si a propus sanctionarea acesteia cu reducerea salariului de baza pe o durata de 1 luna cu 10%,  in conformitate cu art. 248 alin. l lit. c din Codul Muncii, pentru stabilirea acestei sanctiuni disciplinare, comisia avand in vedere art. 250 lit. e din Codul Muncii.
S-a mai invederat ca  in ultimele 12 luni reclamanta a mai fost sanctionata disciplinar cu avertisment scris conform deciziilor nr.887/13.10.2014 si 891/15.10.2014.
Referitor la critica reclamantei, potrivit careia nu a depus in termen documentele necesare inchiderii pentru luna august 2014 (carnet de pontaj, fisa pentru calculul salariilor si documentele justificative) de la punctul de lucru U.M.C. T. la sediul societatii, deoarece s-a aflat in concediu medical incepand cu data de 01.09.2014, parata a aratat ca o considera neintemeiata.
A precizat parata ca , in urma verificarilor efectuate, comisia a constatat faptul ca reclamanta s-a aflat in concediul medical in perioada 01.09.2014 - 19.09.2014, asa cum rezulta din certificatele medicale seria CCMAG nr. 3671512 si seria CCMAG nr. 3671513, insa conform fisei postului reclamanta are obligatia de a transmite spre inregistrare cererile salariatilor si de a le prezenta sefului de sector pentru solutionare, obligatia de a cunoaste prevederile contractului colectiv de munca, ale regulamentului intern si ale regulamentului privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si sa asigure punerea in practica a acestor prevederi in domeniul sau de activitate.
Comisia a tinut cont de faptul ca reclamanta a fost in concediu medical incepand cu data de 01.09.2014 pana la data de 19.09.2014, insa nu a admis faptul ca salariata a luat acasa documentele fara sa le predea pana in data de 22.09.2014.
Comisia a luat act si de faptul ca in perioada mentionata salariata nu a depus demersuri, astfel incat documentele sa intre in posesia conducerii Sectorului de Sud, neexistand dovezi in acest sens, decat simpla afirmatie ca ar fi incercat sa le predea unei colege. Pentru acest motiv fisele pentru calculul salariilor aferente lunii august 2014 nu au fost intocmite cu respectarea regulamentului privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fisei pentru calcul salarii, ci in baza unor evidente tinute de catre beneficiarul serviciilor . Acest lucru a fost considerat foarte grav, parata mentionand ca niciun alt conducator de formatie nu ia documentele acasa, ele fiind tinute la punctul de lucru, reclamanta avand aceasta posibilitate.
In ceea ce priveste faptul ca reclamanta nu a participat la intocmirea proceselor-verbale pentru receptia lucrarilor la punctul de lucru U.M.C. T., comisia a constatat ca salariatei ii revine aceasta obligatie, lipsa ei fiind insa justificata pentru luna august 2014 de certificatele medicale de care a beneficiat. Comisia de cercetare disciplinara a constatat faptul ca documentele nu au fost depuse la timp, dar si faptul ca acestea nu erau intocmite corespunzator.
Comisia a solicitat reclamantei O.D. sa justifice urmatoarele neconformitati constatate in urma verificarii documentelor justificative apartinand fisei pentru calculul salariilor pentru luna august 2014 de la punctul de lucru U.M.C. T.:
- notele de trimitere in concediu de odihna ale salariatelor G.M. si N.V. nu au fost inregistrate la Sectorul de Sud si nu au fost aprobate de catre seful de sector;
- nu a vizat notele de schimbare a locatiei in cadrul sectorului ale salariatelor T.M. (3 exemplare) si O.I., acestea nu au fost inregistrate la Sectorul de Sud si nu sunt aprobate de catre seful de sector;
- nu a vizat nota de schimbare a locatiei in cadrul sectorului, nr. 1679/25.08.2014 a salariatei Trocan Maria, aceasta nefiind aprobata de catre seful de sector;
- cererile salariatelor G.A. si F.A. prin care salariatele solicitau 1 zi recuperare nu sunt inregistrate la Sectorul de Sud si nu sunt aprobate de  catre seful de sector;
- cererile salariatilor C.T., G.M. si N.V. nu sunt aprobate de  catre seful de sector;
- nu a vizat cererile salariatilor B.S., B.I., C.T., F.S. si R.E., acestea nefiind aprobate de catre seful de sector.
Reclamanta a sustinut in nota explicativa ca toate documentele urmau sa fie avizate in prima zi a lunii urmatoare si vizate de catre seful de sector in momentul predarii documentelor cu ocazia inchiderii lunare.
Conform prevederilor art. 22 din regulamentul privind utilizarea, completarea, gestionarea  si circuitul carnetului de pontai si a fisei pentru calcul salarii: "Datele aferente FCS vor fi preluate, pana cel tarziu data de 03 a fiecarei luni (pentru 3 completate in conformitate cu prevederile prezentului regulament".
A aratat parata ca reclamanta nu face nicio referire la aceste nereguli constatate in activitatea sa, in ceea ce priveste documentele si cererile depuse de catre salariatii din subordine. De fapt si in nota explicativa recunoaste ca acestea urmau sa fie inregistrate si aprobate in momentul predarii si nu zilnic, in momentul primirii lor de la salariatii subordonati.
Parata a invocat prevederile  Regulamentului privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fiselor pentru calculul salariilor, respectiv :
- art. 12, potrivit caruia, cererile si documentele depuse de personalul din formatie, conform prevederilor de mai sus vor fi vizate obligatoriu de titularul carnetului de pontaj, chiar daca avizul este negativ;
- art.13, potrivit caruia, carnetele de pontaj depuse conform procedurii prevazute la art. 12 vor fi verificate de seful ierarhic superior al serului de echipa, iar cererile sau documentele depuse, vor urma circuitul de inregistrare si avizare astfel incat, inainte de ora stabilita pentru efectuarea contra-apelului, conducatorul sau persoana imputernicita, sa-si fi pus rezolutia pe acestea. In borderoul  intocmit conform art. 12, titularul carnetului de pontaj va trece obligatoriu rezolutia pusa pe documentele respective (aprobate sau neaprobate) de conducator sau persoana imputernicita, inainte de efectuarea contra-apelului;
- art. 14, potrivit caruia, dupa primirea carnetului de pontai, titularul acestuia va informa personalul din subordine asupra rezolutiilor puse pe cererile sau documentele inaintate spre aprobare la inceputul schimbului sau in zilele anterioare;
- art. 19, potrivit caruia, in ziua in care a primit cererea, seful de echipa o vizeaza si o inainteaza sefului de sector pentru ca acesta sa isi puna rezolutia pe cerere.
A sustinut parata ca  reclamanta a ignorat total prevederile acestui regulament, nefiind la prima abatere disciplinara de acest fel, fiind sanctionata anterior tot pentru incalcarea Regulamentului privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fisei pentru calcul salarii.
S-a invederat ca sanctiunile disciplinare in dreptul muncii au ca principal scop reeducarea angajatilor care  comit abateri de la disciplina muncii, in sensul responsabilizarii lor pentru respectarea normelor de disciplina a muncii incalcate, iar in conditiile in care o astfel de reeducare si responsabilizare nu au fost posibile in cauza, datorita nereceptivitatii reclamantei in urma aplicarii sanctiunilor disciplinare anterioare, aplicarea unei sanctiuni mai severe este justificata si intemeiata.
A mai mentionat parata  faptul ca salariata a fost sanctionata pentru abaterile savarsite inainte de data intrarii in medical si nu ulterior acesteia.
Avand in vedere cele invederate, cat si actele ce le vor depune la dosar, parata a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.
In drept, parata a intemeiat intampinarea pe prevederile art. 205-206 N.C.P.C. si art. 247-252 din Codul muncii.
In aparare, parata a de pus la dosar, in copie,  urmatoarele documente: fisa postului; extras din Regulamentul Intern al societatii; extras din Regulamentul privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fisei pentru calcul salarii; raportul de cercetare disciplinara nr. 15573/17.10.2014; referatul nr.13611/12.09.2014 intocmit de seful de sector - dl. G.S.; decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara nr. 796/19.9.2014; convocatorul cu nr. 14914/06.10.2014;  nota explicativa a reclamantei; cererea de concediu a salariatei G.M., cu nr. 1533/06.08.2014; cererea de concediu a salariatei N.V., cu nr. 1532/05.08.2014; cererea d-nei G.A., prin care solicita 1 zi de recuperare; cererea d-nei F.A. , prin care solicita 1 zi de recuperare; nota cu nr. 1679/25.08.2014 a d-nei T.M.; nota de trimitere in concediu de odihna a d-nei N.V.; nota de schimbare a locatiei in cadrul sectorului a d-nei T.M.; nota de schimbare a locatiei in cadrul sectorului a d-nei O.I.;  cererea cu nr. 1626/12.08.2014 a d-lui B.S.; cererea cu nr. 1653/19.08.2014 a d-nei B.I.; cererea cu nr. 1668/20.08.2014 a d-lui F.S.; cererea nr. 1625/12.08.2014 a d-nei R.E.; cererea nr. 1607/07.08.2014 a d-lui C.T.; cererea nr. 1534/05.08.2014 a d-lui C.T.; scrisoarea medicala a reclamantei; certificat medical seria CCMAG , nr. 3671512; certificat medical seria CCMAG, nr. 3671513.
Analizand probatoriul administrat in cauza, in raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine:
Prin decizia  nr. 907/20.10.2014, emisa de directorul general al S.C. M.S. S.A., contestata in prezenta cauza, s-a dispus sanctionarea reclamantei, in calitate de inginer C.F.L. la Sectorul de Sud,  cu  reducerea salariului de baza cu 10%, pe o durata de 1 luna , in conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 lit. c din Codul muncii .
In fapt s-a aratat ca reclamanta nu a predat in termen util documentele necesare inchiderii lunare (carnet de pontaj, fisa pentru calculul salariilor si documentele justificative), nu a participat la intocmirea proceselor - verbale pentru receptia lucrarilor, desi ii revenea aceasta atributie conform fisei postului, neprezentandu-se la serviciu in perioada 01.09.2014-12.09.2014 si neanuntand faptul ca se afla in concediu medical.
S-a  mentionat ca s-a admis de Comisia de cercetare disciplinara faptul ca in perioada 01.09.2014 - 19.09.2014 salariata nu   putea inmana personal documentele necesare inchiderii lunare , insa a constatat ca aceasta nu le-a depus la punctul de lucru unde isi desfasura activitatea, respectiv U.M.C. T., luandu-le la domiciliu, astfel ca documentele au fost recuperate abia in data de 22.09.2014.
De asemenea, Comisia de cercetare disciplinara a luat act si de faptul ca in perioada mentionata salariata nu a facut demersuri , astfel incat documentele sa intre in posesia conducerii Sectorului de Sud, neexistand dovezi sau declaratii in acest sens.
Cu privire la faptul ca reclamanta nu a participat la intocmirea proceselor - verbale pentru receptia lucrarilor la Punctul de lucru U.M.C. T., Comisia a constatat ca acesteia ii revenea aceasta obligatie, lipsa ei fiind insa justificata  pentru luna august 2014 de certificatele medicale de care a beneficiat.
In urma verificarii documentelor justificative depuse de reclamanta in data de 22.09.2014, au fost constatate urmatoarele neconformitati :
- notele de trimitere in concediu de odihna ale salariatelor G.M. si N.V. nu au fost inregistrate la Sectorul de Sud si nu au fost aprobate de catre seful de sector;
- notele de schimbare a locatiei in cadrul sectorului ale salariatelor T.M. (3 exemplare) si O.I. nu erau vizate de reclamanta,  nu au fost inregistrate la Sectorul de Sud si nu au fost aprobate de catre seful de sector;
- nota de schimbare a locatiei in cadrul sectorului, nr. 1679/25.08.2014 a salariatei TM, nu a fost vizata de reclamanta si nu a fost aprobata de catre seful de sector;
- cererile salariatelor G.A. si F.A. prin care salariatele solicitau 1 zi recuperare nu sunt inregistrate la Sectorul de Sud si nu sunt aprobate de  catre seful de sector;
- cererile salariatilor C.T., G.M. si N.V. nu au fost inregistrate la Sectorul de Sud si nu au fost sunt aprobate de  catre seful de sector;
- cererile salariatilor B.S., B.I., C.T., F.S. si R.E., nu sunt erau vizate de reclamanta si nu au fost aprobate de catre seful de sector.
S-a retinut ca  reclamanta a incalcat prevederile art. 12, 13, 14 si 19  din Regulamentul privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fiselor pentru calculul salariilor, art. 39 alin.2 lit. b si c din Codul muncii, titlul IV , art. 91 alin.1 pct.8,12, 14  din Regulamentul intern,  prevederile din fisa postului, conform carora reclamanta avea obligatia de a transmite spre inregistrare cererile salariatilor si de a le prezenta sefului de sector spre solutionare, obligatia de a cunoaste prevederile contractului colectiv de munca , prevederile Regulamentului privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fiselor pentru calculul salariilor si prevederile Regulamentului intern si sa asigure in practica aceste prevederi in domeniul sau de activitate , precum si prevederile contractului colectiv de munca, privind obligatia de a respecta disciplina muncii.
De asemenea, in decizia de sanctionare au fost mentionate si motivele pentru care au fost inlaturate apararile reclamantei, retinandu-se ca desi aceasta a sustinut ca respecta Regulamentul privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fiselor pentru calculul salariilor, din verificarile efectuate in activitatea reclamantei au rezultat mai multe deficiente .
S-a aratat ca explicatiile oferite de reclamanta, respectiv faptul ca documentele justificative, respectiv cererile privind acordarea concediului de odihna, notele de trimitere in concediu de odihna, notele de schimbare a locatiei, urmau sa fie vizate in prima zi a lunii urmatoare, iar aprobarea acestora de catre seful de sector s-ar fi produs in momentul efectuarii inchiderii lunare(asadar tot in cursul lunii urmatoare), nu sunt justificate.
Totodata, a-a retinut faptul ca reclamanta a savarsit fapta cu intentie directa si a mai fost sanctionata anterior cu avertisment in temeiul art. 248 alin.1 lit. a  din Codul muncii , prin deciziile nr.887/13.10.2014 si 891/15.10.2014.
Asa cum rezulta din certificatele de concediu medical depuse la dosar, reclamanta a intrat in concediu medical incepand cu data de 01.09.2014.
Asa cum rezulta din actele depuse la dosar si nota explicativa data de reclamanta, documentele necesare inchiderii lunare (carnet de pontaj, fisa pentru calculul salariilor si documentele justificative) au fost predate de reclamanta in data de 22.09.2014, dupa ce a revenit din concediul  medical, in mod nejustificat aceasta pastrand documentele la domiciliul sau si nu la Punctul de lucru pe  perioada concediului medical.
Analizand prevederile Regulamentului privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fiselor pentru calculul salariilor(filele 65-75 din dosar), instanta retine ca  la art. 12 din acest regulament se  stipuleaza ca : "In cel mult 2 ore (in functie de distanta)dupa efectuarea apelului titularul va depune la punctul de lucru carnetul de pontaj impreuna cu cererile sau alte documente inaintate de personalul din subordine care circula conform art. 23 prin titularul carnetului de pontaj, centralizate in borderoul existent in carnetul de pontaj. Cererile si documentele depuse de personalul din formatie, conform prevederilor de mai sus vor fi vizate obligatoriu de titularul carnetului de pontaj, chiar daca avizul este negativ."
De asemenea, conform art. 13 din acelasi regulament: " Carnetele de pontaj depuse conform procedurii prevazute la art. 12, vor fi verificate de seful ierarhic superior al sefului de echipa, iar cererile sau documentele depuse vor urma circuitul de inregistrare si avizare astfel incat, inainte de ora stabilita pentru efectuarea contra-apelului, conducatorul sau persoana imputernicita sa-si fi pus rezolutia pe acestea. In borderoul  intocmit conform art. 12, titularul carnetului de pontaj va trece obligatoriu rezolutia pusa pe documentele respective (aprobate sau neaprobate) de conducator sau persoana imputernicita, inainte de efectuarea contra-apelului".
La art. 14 din regulament  se prevede ca "  dupa primirea carnetului de pontai, titularul acestuia va informa personalul din subordine asupra rezolutiilor puse pe cererile sau documentele inaintate spre aprobare la inceputul schimbului sau in zilele anterioare".
In ceea ce priveste reprogramarea efectuarii concediului de odihna, la art. 19 din regulamentul mentionat se prevede ca , "in ziua in care a primit cererea, seful de echipa o vizeaza si o inainteaza sefului de sector pentru ca acesta sa isi puna rezolutia pe cerere".
In speta , reclamanta nu a respectat prevederile sus mentionate din Regulamentul privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fiselor pentru calculul salariilor.
Astfel, asa cum a aratat in nota explicativa(fila 92 din dosar), notele de trimitere in concediu de odihna, notele de schimbare a locatiei si celelalte cereri formulate de catre salariati      ( formulate in cursul lunilor iulie si august 2014 , depuse filele 93-106 din dosar),  urmau sa fie avizate in data de 01 ale lunii in cursul urmator si vizate de seful de sector, cand venea cu inchiderea asa cum se procedase si pana atunci, ceea ce contravine dispozitiilor din Regulamentul privind utilizarea, completarea, gestionarea si circuitul carnetului de pontaj si a fiselor pentru calculul salariilor, conform carora avizarea si aprobarea se efectueaza zilnic.
Analizand fisa postului(filele 58-61 din dosar), instanta retine ca reclamanta nu si-a indeplinit sarcinile care ii reveneau in termenele si in conditiile prevazute in regulament.
De asemenea, instanta retine ca sanctiunea aplicata, respectiv reducerea  salariului de baza cu 10%, pe durata de o luna,   a fost corect individualizata conform propunerilor comisiei de cercetare disciplinara, avand in vedere criteriile prevazute de art. 250 din  Codul muncii republicat si gravitatea abaterii disciplinare .
In consecinta, contestatia formulata de reclamanta va fi respinsa ca neintemeiata.
Opinia asistentilor judiciari este  conforma cu prezenta hotarare.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de reclamanta O.D., in contradictoriu cu parata S.C. M.S. S.A.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata in sedinta de la 16 Februarie 2015, la Tribunalul Gorj. PRESEDINTE                   ASISTENTI JUDICIARI                GREFIER

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contracte de munca

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015