Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Mehedinti

Internarea medicala involuntara

(Decizie nr. 106/A/MF din data de 28.11.2014 pronuntata de Tribunalul Mehedinti)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Tribunalul Mehedinti | Jurisprudenta Tribunalul Mehedinti

(Tribunalul Mehedinti - d.c. 106/A/MF/28.11.2014)

Prin sesizarea adresata instantei, Parchetul de pe langa Judecatoria Orsova a solicitat luarea fata de inculpatul P.R. a masurii de siguranta a internarii medicale intr-o unitate sanitara de specialitate pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol, prev. de art. 110 Noul cod penal, persoana fata de care s-a luat initial prin incheierea din 17.01.2014 de catre Judecatoria Orsova masura de siguranta a internarii provizorii si ulterior s-a dispus in temeiul art.315 alin. 1 lit. b C.pr.penala cu referire la art. 314 alin. 1 lit. 1 din C.pr.penala, rap. la art. 16 alin. 1 lit. d C.pr.penala clasarea cauzei avand ca obiect infractiunile de furt calificat. Sesizarea petentului s-a intemeiat pe dispozitiile art. 107 rap. la art. 110 din Noul cod penal.
Prin ordonanta de clasare nr.21/P/2014 din 24.02.2014 a Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova s-a dispus clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea de furt calificat, fapta prevazuta de dispozitiile art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit.b, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 5 cod penal si art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal de la 1969, infractiunea de furt calificat, fapta prevazuta de de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. d Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal desi art. 37 lit. a Cod penal din 1969 si infractiunea de furt, fapta prevazuta de art. 228 alin. 1 Cod penal cu alicarea art. 37 alin. i lit. a din Codul penal din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, cu privire la inculpatul P.R.
De asemenea, s-a dispus sesizarea Judecatoriei Orsova pentru a dispune luarea fata de inculpatul P.R. a masurii de siguranta prevazuta de art. 110 Noul Cod penal, respectiv internarea medicala intr-o unitate sanitara de specialitate pana la insanato?ire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol.
Potrivit art. 315 alin. 2 lit. e Cod pr. penala ordonanta de clasare cuprinde mentiunile prevazute la art. 286 alin. 2 precum si dispozitiile privind sesizarea instantei competente potrivit legii speciale in materia sanata?ii mintale, in vederea dispunerii internarii nevoluntare.
Desi Noul Cod penal reglementeaza in titlul IV partea generala art. 110 institutia internarii medicale, iar Noul Cod de procedura penala reglementeaza in titlul V, capitotul II, sectiunea 2, art. 247 si urmatoarele doar conditiile de aplicare si continutul masurii internarii medicale provizorii si in titlul V sectiunea 3 art. 569 si urm. Cod pr. penala punerea in executare a masurii de siguranta a internarii medicale, instanta constata ca, codul de procedura penala nu prevede norme procedurale privind conditiile de luare aplicare a internarii medicale de catre instanta, singurele dispozitii aplicabile in speta fiind cele prevazute de ar. 315 alin. 2 lit.e Cod pr. penal, motiv pentru care sesizarea este calificata ca o cerere de internare nevoluntara.
Prin sentinta civila pronuntata de Judecatoria Orsova la data de 27.03.2014, a admite exceptia necompetentei teritoriale exclusive a Judecatoriei Orsova, invocata de instanta din oficiu si declinarea competentei de solutionare a cauzei privind petentul Parchetul de pe langa Judecatoria Orsova, in contradictoriu cu intimatul P.R., in favoarea Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti.
Onorariul avocatului din oficiu C.R., in cuantum de 300 lei urmand a fi achitat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.
Pentru se pronun?a astfel, Judecatoria Orsova a constatat ca, in faza de urmarire penala in cauza nr. 21/P/2014 a Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova, s-a luat de catre Judecatoria Orsova, prin incheierea din 17.01.2014, masura internarii provizorii a inculpatului P.R. la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin - Sectia Psihiatrie Cronici Gura -Vaii, unitate in care acesta se afla in la acea data.
Avand in vedere faptul ca sesizarea instantei a fost dispusa in baza ordonantei de clasare raportat la faptul ca Noul cod de procedura penala in vigoare de la 01.02.2014 nu contine dispozitii procedurale privind luarea si aplicarea masurii internarii medicale, ci doar a internarii medicale provizorii, tinand cont de dispozitiile art. 315 alin. 2 lit. e C. pr .penala care fac trimitere la sesizare instantei competente potrivit legii speciale in materia sanatatii mintale, in vederea dispunerii internarii nevoluntare, instanta a apreciat ca, in speta, sunt aplicabile dispozitiile art. 53 si urmatoarele din Legea nr. 487/2002 - legea sanatatii mintale, litigiul fiind de natura civila, motiv pentru care nu se impune transpunerea cauzei pe rolul cauzelor penal,  ci solutionarea acestuia de catre instanta civila competenta.
Potrivit art. 107 alin..l Cod pr. Civila, cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul paratul, daca legea nu prevede altfel.
Conform dispozitiilor art. 61 alin. 6 rap. la art. 62 din L.487/2002 competenta teritoriala de a solutiona cererea privind internarea nevoluntara este judecatoria in a carei circumscriptie se afla unitatea medicala.
Cu alte cuvinte, legiuitorul a prevazut ca in litigiile in materia internarii nevoluntare-competenta teritoriala este exclusiva si absoluta, astfel incat partile nu o pot inlatura printr- o conventie contrara.
Conform art. 129 alin.2 pct. 3 C.proc. civila necompetenta este de ordine publica in cazul incalcarii competentei teritoriale exclusive cand pricina este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura.
Exceptia  necompetentei   teritoriale  exclusive  este  o   exceptie   de  procedura, reprezentand mijlocul juridic prin care se invoca nerespectarea normelor de competenta procesul civil, absoluta, putand fi invocata de orice persoana in cursul procesului, in orice faza a acestuia si este o exceptie dilatorie, avand ca efect trimiterea cauzei la instanta competenta.
Fata de aceste  considerentele expuse mai sus si avand in vedere ca intimatul s-a aflat internat in Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin - Sectia psihiatrie cronici Gura Vaii, localitate ce se afla in circumscriptia Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, conform HG 337/1993, s-a apreciat ca  competenta teritoriala de solutionare a cauzei, apartine  Judecatoria Drobeta Turnu Severin.
 La data de 08.04.2014, dosarul a fost inregistrat  pe rolul acestei instan?e.
 Prin incheierea de ?edin?a din data de 20.06.2014, la solicitarea reprezentantului Parchetului, s-a dispus emiterea unei adrese catre Baroul Mehedinti in vederea desemnarii unui  aparator din oficiu pentru intimat,  fiind desemnat pentru reprezentare obligatorie , avocat  T. C.
  La termenul  din 27.06.2014, instan?a a dispus , la cererea reprezentantului Ministerului Public, vazand si dispozitiile prev de art 61 din Legea 487/2002,  emiterea unei adrese catre Sectia Psihiatrie Cronici Gura-Vaii, judetul Mehedinti pentru a  comunica punctul de vedere  al comisiei de medici cu privire la examinarea numitului P.R., urmare a solicitarii Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova, cu privire la cererea de internare nevoluntara.
 Potrivit art. 333 C. proc. civ, a dispus citarea intimatului cu mandat de aducere.
 La dosar - prin serviciul registratura, la data de 04.07.2014, s-a depus din partea Directiei de Politie Locala procesul verbal pentru executarea mandatului de  aducere a numitului P.R., in care se mentioneaza ca acesta a plecat din spital si nu s-a mai intors. De asemenea, la data de 02.07.2014, s-a depus din partea Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin - Sectia Psihiatrie Cronici Gura Vaii, raspunsul la relatiile solicitate inaintate prin adresa nr. 15205/02.07.2014.
  La solicitarea reprezentantului Ministerului Public care a men?ionat ca potrivit incheierii din 17.01.2014 pronuntata in dosarul nr. 53/274/2014 al Judecatoriei Orsova s-a dispus masura de siguranta a internarii medicale obligatorii provizorii a inculpatului P.R.la Sectia Psihiatrie Cronici Gura Vaii a Spitalului Judetean Mehedinti, pana la confirmarea de catre instanta de judecata, s-a dispus citarea din nou a intimatului cu mandat de aducere si emiterea unei adrese catre IPJ MEHEDINTI pentru a proceda la gasirea intimatului P.R. si reinternarea acestuia in Sectia Psihiatrie Cronici Gura Vaii a Spitalului Judetean Mehedinti.
 La data de 14.07.2014, s-a depus din partea Serviciului de Investigatii Criminale  din cadrul Inspectoratului de Politie al Jude?ului Mehedin?i, rela?iile solicitate, din care rezulta ca intimatul  P.R. se afla internat la Sec?ia Psihiatrie Cronici Gura Vaii a Spitalului Jude?ean Drobeta Turnu Severin . 
 La termenul din 15.07.2014. la solicitarea reprezentantului Ministerului Public, instanta a dispus emiterea unei adrese catre Direc?ia de Sanatate Publica Mehedin?i pentru a se comunica decizia Comisiei de medici specialisti cu privire la internarea nevoluntara a intimatului P.R. la Sectia Psihiatrie Cronici Gura Vaii a Spitalului Judetean Mehedinti, si repetarea mandatului de aducere  pentru martorul P.R., cu men?iunea ca acesta se afla internat la Sec?ia Psihiatrie Cronici Gura Vaii a Spitalului Jude?ean Drobeta Turnu Severin .   
 La data de 04.08.2014, s-a depus - prin serviciul registratura- de la Directia de Sanatate Publica Mehedinti adresa Spitalului Judetean de Urgenta Mehedinti  nr. 18008/2014, insotita de nota de raspuns a doctorului N.C.C. din care rezulta ca intimatul este internat voluntar.
Instanta a pus in discutia partilor calificarea obiectului actiunii, avand in vedere faptul ca din actele dosarului rezulta ca nu este vorba de procedura punerii sub interdictie reglementata de art 935-942 C. pr. civ., ci de o sesizare a Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova prin care se solicita luarea masurii de siguranta a internari medicale, cerere care este de competenta instantei penale .
Cu toate ca Judecatoria Orsova a calificat cererea ca fiind o cerere de internare nevoluntara reglementata de Legea 487/2002, instanta a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile speciale prevazute de art.53, art. 54 si  art. 61 din aceasta lege si ca, in raport de concluziile formulate de reprezentantului Ministerului Public, de nota de raspuns a medicului psihiatru si de faptul ca intimatul se afla in executarea masurii de siguranta a internarii medicale (dispusa prin incheierea din 17. 01. 2014 - filele 31 si 32, apreciind ca este necesar ca Ministerul Public sa precizeze obiectul cererii pentru ca instanta sa se poata pronunta in limitele investirii, reclamantul fiind cel care stabileste obiectul si limitele procesului.
Reprezentantul Ministerului Public a solicitat acordarea unui termen de o saptamana pentru a preciza obiectul actiunii si temeiul de drept al cererii, cererea pe care instanta a admis-o si a acordat termen, in acest sens, la data de 12.08.2014.
La termenul de judecata din 12.08.2014, instanta a constatat ca potrivit art. 62 din Legea nr. 487/2002, aceasta cauza se judeca in Camera de Consiliu si a transpus cauza in Camera de consiliu.
De asemenea, a  constatat ca prin incheierea din data de 15.07.2014 s-a retinut ca obiectul acestei cauze este internarea nevoluntara prevazuta de legea mentionata mai sus.  
Ministerul Public reprezentat  si-a mentinut punctul de vedere, solicitand internarea intimatului conform Legii nr. 487/2002, revenirea cu adresa catre Directia de Sanatate Publica Mehedinti, cu acelasi continut, respectiv sa comunice decizia Comisiei de medici specialisti cu privire la internarea nevoluntara a intimatului P.R., care se  afla internat  la  Sec?ia Psihiatrie Cronici Gura Vaii a Spitalului Jude?ean Drobeta Turnu Severin si repetarea mandatului  de aducere pentru intimat, aratand ca acesta nu se poate deplasa.
Pentru aceste motive, instan?a a revenit cu aceea?i adresa catre Directia de Sanatate Publica Mehedinti, respectiv sa comunice comunicati decizia Comisiei de medici specialisti cu privire la internarea nevoluntara a intimatului P.R., care se  afla internat  la  Sec?ia Psihiatrie Cronici Gura Vaii a Spitalului Jude?ean Drobeta Turnu Severin, cu inserarea in continutul adresei a art. 61 din Legea nr. 487/2002  si repetarea mandatului de aducere. 
         La termenul din 26.08.2014, constatand lisa rela?iilor solicitate, instan?a a dispus repetarea adresei in acest sens.
Dupa dezbateri, au fost inaintate  la dosar rela?iile solicitate Directiei de Sanatate Publica Mehedin?i.
Prin sentinta civila nr. 452/2014 pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin, a fost respinsa sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova,  retinandu-se  urmatoarele:
Verificand continutul sesizarii, instanta a retinut ca in cauza se solicita de Parchetul de pe langa Judecatoria Orsova internarea nevoluntara a intimatului , potrivit prevederilor art.44 si urmatoarele din Legea  nr.487/2002 .
Potrivit art.44-47 din Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari pshicenr.487/2002, procedura de internare nevoluntara se aplica numai dupa ce toate incercarile de internare nevoluntara au fost epuizate, o persoana putand fi internata prin procedura de internare nevoluntara numai daca un medic psihiatru abilitat hotaraste ca sufera de tulburare psihica si considera ca din cauza acestei tulburari psihice exista pericolul iminent de vatamare pentru sine sau pentru alte persoane.
Internarea nevoluntara se realizeaza numai in spitale de psihiatrie care au conditii adecvate pentru ingrijiri de specialitate in conditii specifice, iar solicitarea internarii nevoluntare a unei persoane se realizeaza de catre medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care are in ingrijire aceasta persoana, familia persoanei, reprezentantii serviciilor abilitate ale administratiei publice locale, reprezentantii politiei,jandarmeriei, parchetului sau a pompierilor.
In speta, nu numai ca nu exista o hotarare a unei comisii de medici  in acest sens, ba mai mult intimatul s-a internat de buna voie in spital, la solicitarea sa.
Potrivit art.53 din Legea nr. 487/2002 internarea nevoluntara poate fi dispusa numai dupa epuizarea incercarilor de internarea voluntara.
Este adevarat, ca raportul de expertiza medico-legala depus la dosar si efectuat in ianuarie 2014 de Serviciul de medicina legala Mehedinti, evidentiaza tulburarile de comportament ale intimatului P.R., insa in absenta unor acte medicale suplimentare si nu se poate concluziona ca  acesta se afla in situatia de a se lua masura internarii nevoluntare, masura restrictiva de libertate, cu privire la persoana sa.
In raport de art.453 cod procedura civila, cheltuielile reprezentand onorariu avocat din oficiu in cuantum de 150 lei raman in sarcina statului, urmand ca suma sa fie avansata din fondurile Ministerului Justitiei.
In termen legal, Parchetul de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin a declarat apel, sustinand ca hotararea este nelegala, intrucat au fost incalcate disp. art. 153 c. pr. civ. privind obligatia de a cita partile si este netemeinica, sub aspectul respingerii sesizarii Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova.
Cu privire la primul motiv de apel ,s-a aratat  ca pentru termenul din 12.09.2014 intimatul a fost citat doar la  Sectia Psihiatrie -Gura Vaii , desi din inscrisurile aflate la dosar rezulta ca acesta nu mai este internat in spital, iar pentru termenul din 26.08.2014 au fost depuse doua mandate de aducere din cuprinsul carora reiese ca intimatul,  a parasit spitalul  si nu a mai revenit, astfel ca procedura de citare cu acesta trebuia efectuata la domiciliul sau, iar in caz de neindeplinire, aplicarea disp. art. 167 c. pr. civ., privind citarea prin publicitate.
In argumentarea criticilor referitoare la netemeinicia sentintei, s-a aratat ca desi prima instanta  a admis cererea reprezentantului parchetului de a solicita Directiei ptr. Sanatate Publica Mehedinti, examinarea intimatului  de catre o comisie de medici specialisti, in conf. cu disp. art. 61 din Legea nr. 487/2002, acordand mai multe termene in acest sens, apreciind in motivarea hotararii pronuntate ca sunt necesare acte medicale suplimentare, nu a continuat demersurile catre aceasta institutie, in sensul comunicarii deciziei comisiei de medici care urma sa fie confirmata  sau nu potrivit procedurii prev. de art. 62 din lege.
Examinand apelul prin prisma criticilor formulate, in conf. cu disp. art. 479 alin. 1 c. pr. civ., instanta apreciaza ca este nefondat, pentru urmatoarele considerente:
Cu privire la primul motiv de apel ce vizeaza  incalcarea de catre instanta a disp. art. 153 c. pr. civ. privind obligatia de a cita  paratul  la domiciliul sau pentru termenul din 12.09.2014, nu la  Sectia de Psihiatrie - Gura Vaii, , se constata ca  nu este intemeiat.
Astfel, potrivit art. 229 c. pr. civ.,  partea care a fost prezenta la un termen de judecata, personal sau printr-un reprezentant legal ori conventional, chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul, nu va fi citata in tot cursul judecatii la acea instanta, prezumandu-se cunoasterea de catre aceasta si a termenelor de judecata  ulterioare.
In speta, se retine ca paratul a fost prezent la termenul de judecata din data de 05.08. 2014, fiind reprezentat ,de altfel, in temeiul art. 62 alin. 3  din Legea nr.487/2002, la toate termenele de judecata de aparatorul desemnat din oficiu, T.C., motiv pentru care nu se impunea citarea acestuia pentru termenele ulterioare.
Nici  criticile apelantului referitoare la netemeinicia hotararii atacate nu  pot fi retinute.
Astfel, potrivit disp. art. 54 din Legea nr. 487/2002 privind  sanatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari psihice, o persoana poate fi internata prin procedura de internare nevoluntara numai daca un medic psihiatru abilitat hotaraste ca persoana sufera de o tulburare psihica si considera ca exista pericolul iminent de vatamare pentru sine sau pentru alte persoane, propunerea acestuia de internare nevoluntara intocmita conf. art. 58 din lege, fiind inaintata  pentru a fi analizata comisiei constituita potrivit art. 61 alin .2, din 2 psihiatri si un medic de alta specialitate, decizia acesteia cu privire  la internarea nevoluntara urmand a fi comunicata judecatoriei in a carei circumscriptie se afla unitatea medicala.
In speta, se constata ca prima instanta a solicitat   din 15.07.2014 Directiei de Sanatate Publica Mehedinti decizia comisiei constituita conf. art. 61 din Legea nr. 487/2002, cu privire  la internarea nevoluntara a intimatului-parat , comunicandu-se cu adresa din 04.08.2014, nota de raspuns a medicului psihiatru N.C. din care rezulta ca este internat voluntar.
S-a revenit cu adresa la institutia medicala respectiva,  la alte doua termene, depunandu-se nota informativa a medicului psihiatru  respectiv( fila 40), privind parasirea spitalului de catre intimat fara acordul sau.
Avand in vedere caracterul devolutiv al apelului, instanta de apel a revenit cu adresa la  Spitalului Judetean Mehedinti -Sectia Psihiatrie -Gura Vaii, solicitand  precizari cu privire la examinarea intimatului de catre o comisie constituita in conf. cu disp. art. 61 din Legea nr. 487/2002, daca s-a emis o decizie cu privire la internarea nevoluntara a acestuia sa fie comunicata, iar in situatia in care nu  poate  fi examinat, daca se poate emite decizia in baza constatarilor efectuate de medicul specialist, pe perioada internarii voluntare a intimatului.
Din inscrisurile depuse la solicitarea instantei de catre unitatea medicala respectiva, reiese ca intimatul a fost internat de doua ori voluntar in perioada 18.01.2014-13.08.2014, nefiind necesara internarea nevoluntara a acestuia, conform referatului intocmit la 10.11.02014 de medic primar psihiatru I.L. si nota de raspuns din 21.11.2014 a medicului psihiatru N.C.
Ca atare, apreciind ca nu sunt  indeplinite cerintele art. 54 din Legea nr. 487/2002 pentru a se dispune internarea nevoluntara a intimatului , in conditiile in care medicul psihiatru care l-a ingrijit  nu a facut o propunere in acest sens, mentionand in nota de raspuns depusa la acest termen ca nu se impune aceasta masura, avand in vedere evolutia favorabila a pacientului si raspunsul acestuia la tratament, urmeaza a respinge apelul si in conf. cu disp. art. 480 alin. 1 c. pr. civ. ,a pastra hotararea atacata.
Urmeaza a dispune ca onorariul aparatorului desemnat din oficiu pentru intimat, in suma de 100 lei, sa ramana in sarcina statului, in temeiul art. 49 din OUG nr. 80/2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Masuri - Decizie nr. 263 din data de 08.12.2016
Obligare la tratament medical. Neaducerea la cunostiinta inculpatului a acestor obligatii. Consecinte. - Decizie nr. 33 din data de 16.02.2010
Internare medicala - Sentinta penala nr. 47 din data de 18.03.2009
Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3 din Legea nr. 272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificare - Sentinta civila nr. 10 din data de 01.02.2016
Incalcarea de catre o persoana condamnata a masurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Consecinte. - Decizie nr. 55 din data de 22.03.2010
Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului. - Decizie nr. 60 din data de 25.05.2009
Internare medicala. Sesizare formulata de procurorul care prin aceiasi ordonanta a dispus scoaterea de sub urmarire penala - Decizie nr. 138 din data de 06.03.2008
Masura provizorie a internarii medicale. Conditii de instituire. - Decizie nr. 67/A din data de 21.02.2006
Internarea medicala - Sentinta penala nr. 58 din data de 24.02.2011
Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art.5 alin.1 lit.b din legea nr. 221/2009 privind obligatia statului de acordare a despagubirilor reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotararea de condamnare. - Decizie nr. 1368 din data de 12.10.2011
Inlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara, care prezinta garantiile necesare pentru atingerea scopului urmarit prin aplicarea dispozitiilor art. 145/1 alin.2 Cod pr.penala raportat la art. 145 alin... - Decizie nr. 238 din data de 30.03.2009
CALEA DE ATAC IMPOTRIVA INCHEIERII PRONUNTATE DE INSTANTA PRIN CARE S-A RESPINS PLANGEREA FORMULATA DE INCULPAT IMPOTRIVA ORDONANTEI PROCURORULUI PRIN CARE S-A DISPUS PRELUNGIREA DURATEI MASURII PREVENTIVE A OBLIGARII DE A NU PARASI TARA. - Decizie nr. 552 din data de 25.09.2009
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmariri penale fata de intimat pentru infr.prev.de art.182 al.2 C.p. - Sentinta penala nr. 339 din data de 02.02.2006
Masura de siguranta a internarii medicale nu se poate lua fata de faptuitorul care nu era iresponsabil ci doar prezenta tulburari de comportament ce constituie simple elemente de individualizare a pedepsei. - Sentinta penala nr. 914 din data de 09.12.2008
Internare medicala - Sentinta penala nr. 196 din data de 18.03.2010
- Sentinta penala nr. 827 din data de 27.10.2008
Punerea sub interdictie a paratului - Sentinta civila nr. 1716 din data de 11.10.2016
Solicitarea de inlocuire a amenzii penale cu sentinta penala - Sentinta penala nr. 300 din data de 13.06.2012
Avizul comisiei medicale competente sa avizeze internarea bolnavilor mintali sau toxicomani. Garantii ale drepturilor la aparare.. - Decizie nr. 134 din data de 23.01.2012
Masura preventiva.Pericol pentru ordinea publica. - Decizie nr. 650/r din data de 09.04.2004