InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Mures

Anulare decizie de desfacere a contractului individual de munca. Reintegrare in postul detinut anterior

(Sentinta civila nr. 110 din data de 30.01.2009 pronuntata de Tribunalul Mures)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Mures | Jurisprudenta Tribunalul Mures

Prin cererea adresata acestei instante si inregistrata sub nr.2948/102/2008 din 18.11.2008 reclamanta D L Ma chemat in judecata pe parata Regia Autonoma a Administratiei Patrimoniului Protocolului de Stat - Sucursala de Reprezentare si Protocol Victoria Cluj, solicitand anularea deciziei nr.625 din 24.10.2008 emisa de directorul paratei privind concedierea individuala a reclamantei, cu obligarea la restabilirea situatiei anterioare, respectiv reincadrarea in postul detinut anterior acela de camerista la Hotel "Parc" din Tg. Mures si plata integrala a drepturilor salariale actualizate cu rata inflatiei, indexate si majorate pana la momentul platii efective, obligarea paratei la emiterea unei noi decizii privind includerea reclamantei in concedierea colectiva datorata incetarii activitatii Hotelului "Parc" in conditiile art.121 din Contractul colectiv de munca, cu obligarea acesteia la plata salariilor compensatorii in valoare de 28.000 lei, cu obligarea paratei la plata daunelor morale in suma de 10.000 lei reprezentand valoarea compensatorie a traumelor psihice suferite ca urmare a masurii dispuse impotriva sa si cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata onorariu avocatial in cuantum de 3.000 lei.
In motivare s-a aratat ca prin sentinta civila nr.1747/27.11.2007 a Tribunalului Mures a fost admisa in parte actiunea reclamantei in contradictoriu cu paratul, a fost anulata decizia nr.494/06.04.2007, s-a dispus reintegrarea ei pe postul de camerista la Hotel "Parc", cu obligarea la plata unor despagubiri banesti, egale cu toate drepturile salariale actualizate in functie de rata inflatiei calculata de la data scadentei lunare pana la data executarii efective, dupa ramanerea irevocabila a acestei hotarari a declansat executarea silita, prilej cu care angajatorul a emis decizia nr.624/24.10.2008 prin care a constatat nulitatea deciziei desfiintate in urma dezbaterilor judiciare si a dispus reincadrarea sa pe postul detinut anterior, acela de camerista la Hotelul "Parc" din Tg. Mures incepand cu data de 23.04.2007, insa in aceeasi zi angajatorul a emis si decizia nr.625/24.10.2008, prin care a dispus in temeiul art.65 alin.1 Codul muncii concedierea incepand cu 01.11.2007, avand in vedere faptul ca a incetat activitatea hotelului in care trebuia sa fie reintegrata, contrar prevederilor hotararii judecatoresti pronuntate s-a dispus plata drepturilor salariale numai pe perioada reintegrarii, respectiv 23.04.2007 - 31.10.2007 actualizate la inflatie pana la data platii acestora, de asemenea, s-a dispus acordarea a cinci salarii de baza la nivelul celui avut la data incetarii raporturilor de munca, actualizate la inflatie pana la data platii efective, invocandu-se compensarea platii individuale conform art.119 din Contractul colectiv de munca, decizia nr.625/24.10.2008 este in mod vadit nelegala si demonstreaza elocvent reaua - credinta a angajatorului cu privire la executarea dispozitiei hotararii judecatoresti care se bucura de autoritatea lucrului judecat, ignorand dispozitiile legale privind respectarea drepturilor salariale, ca in mod inadmisibil dupa reintegrarea sa dispusa la 24.10.2008 retroactiv incepand cu 31.10.2007 (12 luni se dispune concedierea sa, o asemenea dispozitie contravenind prevederilor art.8 Codul muncii, in mod vadit nemultumit de faptul ca instanta de judecata a considerat abuziva concedierea sa disciplinara, angajatorul a gasit o noua metoda de umilire si incalcare a drepturilor sale de salariat, dispunand concedierea sa la o data anterioara reintegrarii, sub acest aspect reclamanta apreciind ca decizia atacata este lovita de nulitate absoluta, ca este adevarat ca pe perioada dezbaterilor judiciare din litigiul precedent a incetat activitatea hotelului in care a lucrat dar toti salariatii disponibilizati ca efect al concedierii colective din 1.10.2007 au beneficiat de drepturile inscrise in art.121 din Contractul colectiv de munca privind plata compensatiei individuale in functie de vechimea in munca la acelasi angajator, persoanele care s-au aflat in situatia sa, cu o vechime in munca de peste 15 ani, au incasat 28.000 lei net, ceea ce i s-a oferit prin decizia nr.625/2008 sunt doar 5 salarii de baza la nivelul celui avut la data incetarii raporturilor de munca, fiind considerata aceasta data 31.10.2007, aceste prevederi constituind o incalcare flagranta a art.5 din Codul muncii privind interzicerea discriminarii, s-a mai aratat ca prin decizia contestata se modifica prevederi ale sentintei civile nr.1747/27.10.2007 a Tribunalului Mures, concedierea individuala in alte conditii decat ale celorlalti salariati constituie o metoda de discriminare, ca prin aceste demersuri dupa indelungi dezbateri judiciare in perioada in care fiind somat de executorul judecatoresc sa aduca la indeplinire obligatiile ce i-au fost stabilite de instanta, angajatorul i-a cauzat serioase prejudicii, reclamanta fiind in situatia ca o perioada indelungata sa nu aiba venituri, in pofida faptului ca hotararea data ii este favorabila, toate aceste probleme i-au cauzat o stare de disconfort si stres, agravare a problemelor sale de sanatate, astfel cum atesta actele medicale pe care le anexeaza, ca in corespondenta purtata cu angajatorul in timpul executarii silite a comunicat acestuia faptul ca dupa reangajarea sa pe post isi exprima consimtamantul cu privire la reintegrarea sa in programul concedierii colective dispuse pentru toti salariatii hotelului in care a lucrat si a precizat care sun t drepturile care i se cuvin.
Parata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea ca netemeinica si nelegala a cererii de chemare in judecata, cu cheltuieli de judecata.
S-a aratat ca deciziile nr.624 si 625 din 24.10.2008 au fost emise pentru aducerea la indeplinire a sentintei civile nr.1747/2007 a Tribunalului Mures, ca inca de la data pronuntarii sentintei activitatea angajatoarei era sistata complet, iar locurile de munca erau desfiintate, reintegrarea pe postul detinut anterior era imposibila inca de la pronuntarea sentintei, ca era imposibila continuarea raporturilor de munca dintre reclamanta si parata era imposibila si lipsita de temei legal dupa data de 31.10.2007 in situatia inchiderii activitatii unitatii angajatoare, acesta fiind motivul pentru care s-a emis decizia nr.625/2008, ca invoca exceptia inadmisibilitatii reincadrarii reclamantei in sensul solicitat instantei si continuarea raporturilor de munca ulterioare datei de 01.11.2007 avand in vedere faptul ca obligatia este imposibil de realizat la momentul promovarii actiunii, unitatea angajatoare si-a incetat complet activitatea la data de 01.11.2007, unitatea hoteliera se afla in patrimoniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Mures, prin Protocolul de predare - primire din 31.08.2008, ulterior datei de 31.10.2007 toate posturile de camerista, ca de altfel toate posturile existente la Hotel Parc au fost desfiintate in egala masura acordarea drepturilor salariale aferente petitului de reintegrare este imposibil de acordat, avand in vedere faptul ca aceasta obligatie este doar un efect al reintegrarii, ca din prisma motivarii petitului 1 al actiunii exista putere de lucru judecat, deoarece reclamanta intelege sa solicite prin aceasta actiune ca parata sa fie obligata din nou la plata drepturilor salariale prevazute prin sentinta civila nr.1747/2007, ca decizia nr.625/24.10.2008 emisa in baza prevederilor art.65 Codul muncii poate fi anulata doar daca se constata neindeplinirea conditiilor textului amintit, respectiv doar daca postul de camerista la Hotel Parc nu ar fi fost desfiintat efectiv ori desfiintarea nu ar fi avut o cauza reala si serioasa, ca nu se poate retine o practica discriminatorie fata de reclamanta in raport cu restul salariatilor unitatii, aceasta nu a indicat nici unul dintre criteriile prevazute la art.5 alin.2 Codul muncii si care ar fi fost avut in vedere de parata sa momentul emiterii deciziei atacate, reclamanta este unica persoana care la data concedierii colective nu era salariata unitatii, chiar daca ulterior a intervenit sentinta civila nr.1747/2007 pana la data la care aceasta a ramas irevocabila si-a produs efectul decizia de concediere, ca in privinta petitului privind includerea in concedierea colectiva inteleg sa invoce exceptia lipsei dreptului solicitat instantei, reclamanta nu se afla in nici una dintre conditiile prevazute de Codul muncii, pentru a putea beneficia de efectele concedierii colective, invocandu-se prevederile art.68, 69 si 71 Codul muncii, ca nici unde in Codul muncii sau in Contractul colectiv de munca nu este prevazuta posibilitatea aplicarii retroactive a concedierii colective, de asemenea a solicitat respingerea actiunii reclamantei referitoare la daunele morale.
La dosarul cauzei s-au depus in copie sentinta civila nr.1747/27.11.2007 pronuntata de tribunalul Mures in dosar nr.1553/102/2007 (f.5-7), adresa RA - APPS inregistrata la SRP Victoria Cluj - Napoca sub nr.993/20.09.2007 (f.8-9), dispozitivul decizie nr.1426/R/2008 a Curtii de Apel Tg. Mures (f.10), fisa de observatie oftamologica, bilet de externare, adeverinta medicala, fisa de observatie stomatologica, certificate de concediu medical privind pe reclamanta (f.11-25), extras de pe contractul colectiv de munca (f.26-27), decizia contestata (f.28), decizia nr.624/24.10.2008 (f.29), protocol privind predarea - primirea imobilului Complex Parc (f.44-46), adresa paratei catre ITM Cluj nr.628/27.10.2008 (f.47), adresa ITM Cluj catre parata nr. 1S730 din 07.11.2008 (f.48), extras de cont si dovezi privind plata onorariului avocatial de catre parata (f.64, 65).
Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul constata actiunea reclamantei intemeiata in parte, pentru motivele ce vor fi expuse in continuare.
Prin sentinta civila nr.1747/27.11.2007 pronuntata de Tribunalul Mures a fost anulata decizia paratei nr.494/06.04.2007 prin care a fost concediata disciplinar reclamanta, s-a dispus reintegrarea pe postul detinut anterior acela de camerista la Hotelul Parc din Tg. Mures, cu obligarea la plata catre reclamanta a unei despagubiri banesti egale cu toate drepturile salariale de care aceasta a fost lipsita ca urmare a deciziei mentionate, sumele cuvenite reclamantei urmand a fi actualizate in functie de rata inflatiei, calculata de la scadenta lunara a fiecarui drept salariale si pana la data executarii efective a hotararii.
Avand in vedere cele dispuse prin aceasta sentinta civila, irevocabila prin  respingerea recursurilor prin decizia civila nr.1426 din 07.10.2008 a Curtii de Apel g. Mures (f.5-7 dosar) se constata nelegala decizia nr.625/24.10.2008 contestata in prezenta cauza.
Prin decizia contestata s-a desfacut incepand cu data de 01.11.2007 contractul individual de munca al reclamantei, i s-au acordat drepturile salariale pe perioada reintegrarii 23.04.2007 - 31.10.2007, actualizate la inflatie pana la data platii acestora si i s-au acordat 5 salarii de baza la nivelul celui avut la data incetarii raporturilor de munca, actualizate la inflatie pana la data platii efective, ce reprezinta compensarea individuala conform art.119 din Contractul colectiv de munca.
Prin art.8 din Hotararea nr.13/17.09.2007 a Consiliului de Administratiei al RA-APPS (f.8.-9) s-a hotarat incetarea activitatii si punerea in conservare incepand cu 01.10.2007 a Complexului "Parc" din Tg. Mures, fiind desfiintate efectiv cu incepere de la 01.11.2007 locurile de munca de la aceasta unitate, iar salariatii au fost concediati colectiv.
Cum prin sentinta civila nr.1747/2007 a Tribunalului Mures a fost anulata decizia de concediere a reclamantei si s-a dispus repunerea ei in situatia anterioara prin reintegrarea pe postul detinut anterior si plata drepturilor de care a fost lipsita ca urmare a deciziei mentionate, anularea deciziei de concediere avand efect retroactiv, pe cale de consecinta rezulta ca la data concedierii colective a angajatilor Complexului "Parc" Tg. Mures reclamanta avea calitatea de angajata si trebuia inclusa in aceasta concediere colectiva, conform art.68 si urmatoarele din Codul muncii, concedierea individuala dispusa prin decizia contestata fiind nelegala.
Tribunalul nu poate retine sustinerile paratei din intampinare ca deoarece reclamantei i se desfacuse disciplinar contractul de munca aceasta de la data de 23.04.2007 si pana la data ramanerii irevocabile a sentintei nr.1747/2007 nu avea calitatea de salariata ceruta imperios de art.68 Codul muncii pentru a putea benefica de conditiile concedierii colective.
Asa cum am aratat anterior decizia de sanctionare disciplinara nr.494/06.04.2007 a fost anulata cu efect total si retroactiv prin sentinta civila nr.1747/2007 a Tribunalului Mures, reclamanta fiind repusa in situatia anterioara emiterii deciziei de sanctionare conform principiului restitutio in integrum.
In privinta invocarii de catre parata a exceptiei inadmisibilitatii reincadrarii reclamantei si continuarii raporturilor de munca dupa data de 01.11.2007 avand in vedere ca obligatia este imposibil de realizat tribunalul constata ca aceasta nu este o exceptie procesuala ci o aparare de fond invocandu-se imposibilitatea reintegrarii reclamantei si a platii drepturilor salariale cuvenite incepand cu data de 01.11.2007 (pana la 31.10.2007 parata a acordat drepturile salariale reclamantei prin decizia contestata, asa cum am aratat anterior) deoarece de la 01.11.2007 locurile de munca  de la Hotel "Parc" au fost desfiintate conform Hotararii nr.13/17.09.2007 a Consiliului de Administratie RA - APPS mentionat anterior.
Sustinerile paratei nu pot fi retinute deoarece potrivit art.78 alin.1 si 2 din Codul muncii "in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul si la solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere.
Nu pot fi retinute nici sustinerile paratei ca s-ar incalca puterea de lucru judecat a sentintei civile nr.1747/2007 daca s-ar admite petitul reclamantei privind plata drepturilor salariale in urma restabilirii situatiei anterioare emiterii decizie nr.625/24.10.2008 petitul 1 din actiune.
Prin sentinta civila nr.1747/2007 a Tribunalului Mures au fost acordate reclamantei drepturile de care a fost lipsita ca urmare a deciziei de sanctionare disciplinara nr.494/06.04.2007, iar prin prezentul petit se solicita drepturile de care a fost lipsita ca urmare a deciziei de concediere intemeiate pe prevederile art.65 Codul muncii nr.625/24.10.2008, asadar nu exista identitate de obiect si cauza si nu sunt indeplinite prevederile art.1201 Cod civil.
De asemenea, tribunalul constata ca nu pot fi retinute nici apararile paratei invocate prin exceptia lipsei dreptului solicitat instantei de a o include in concedierea colectiva datorata incetarii activitatii Hotelului "Parc" in conditiile art.121 din Contractul colectiv de munca, cu obligarea paratei la plata salariilor compensatorii de 28.000 lei.
Se constata din motivarea intampinarii ca nu se invoca o exceptie procesuala, ci se formuleaza aparari de fond vizand netemeinicia petitului formulat de reclamanta, deoarece nu ar exista un temei legal in sprijinul solicitarii acesteia, reclamanta neaflandu-se in vreuna din conditiile prevazute de Codul muncii pentru a putea beneficia de efectele concedierii colective, neavand calitatea de angajata in perioada concedierii colective.
Asa cum am aratat anterior prin efectul dispozitiilor sentintei civile nr.1747/2007 a Tribunalului Mures reclamanta avea calitatea de angajata a paratei la momentul concedierii colective, astfel ca trebuia sa i se acorde drepturile corespunzatoare.
In ceea ce priveste petitul reclamantei prin care solicita obligarea paratei la plata de daune morale pentru prejudiciile cauzate prin demersurile paratei, ce au dus la o stare de disconfort si stres, o agravare a problemelor sale de sanatate, tribunalul il constata nefondat.
Toate actele medicale depuse de reclamanta f.11-25 dosar sunt anterioare deciziei contestate nr.625/24.10.2008, din probele de la dosar reiesind ca prin demersurile ilegale ale paratei s-au creat reclamantei prejudicii, insa doar prejudicii materiale si nu nepatrimoniale.
Fata de cele retinute anterior tribunalul va admite actiunea in parte conform art.78 Codul muncii, va anula decizia nr.625/24.10.2008 emisa de parata, in consecinta va dispune reintegrarea reclamantei in functia detinuta anterior emiterii acesteia.
Va fi obligata parata la plata in favoarea reclamantei a tuturor drepturilor salariale cuvenite, incepand cu data de 01.11.20907 si pana la data efectivei reintegrari in functia detinuta anterior de aceasta, drepturi salariale reactualizate in functie de rata inflatiei calculata de la data scadentei lunare a fiecarui drept salarial si pana la data platii integrale a debitului salarial.
Va obliga parata la emiterea unei decizii de includere a reclamantei in procedura de concediere colectiva datorata incetarii activitatii la Complexul "Parc" Tg. Mures, cu obligarea la plata catre reclamanta a sumei de 28.000 lei salarii compensatorii.
Vor fi respinse restul pretentiilor reclamantei, privind daunele morale.
Vazand si prevederile art.274 Cod procedura civila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. APRECIEREA GRESITA A STARII DE FAPT DE CATRE INSTANTA DE FOND. - Sentinta civila nr. 1226/LM/2009 din data de 14.05.2009
Abatere disciplinara - Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. - Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de concediere. Nulitatea deciziei. Prescriptia termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. - Sentinta civila nr. 855/lm/2008 din data de 17.02.2009
Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice - Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015
Concediere pe motive disciplinare. Contestatie respinsa ca neintemeiata - Sentinta civila nr. 530 din data de 30.03.2015
Desfacerea contractului individual de munca pe motive disciplinare pentru lipsa nemotivata - Sentinta civila nr. 1256 din data de 15.12.2014
Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile - Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011
Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. - Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011
Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare - Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010
Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca - Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010
Incetarea raportului de munca in baza art. 65(2) C. Muncii datorita desfiintarii locului de munca - Sentinta civila nr. 1322 din data de 20.12.2010
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala - Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009