Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Mures

Contestatie impotriva deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca

(Sentinta civila nr. 1150 din data de 30.10.2009 pronuntata de Tribunalul Mures)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Mures | Jurisprudenta Tribunalul Mures

                       Prin cererea inregistrata sub nr. 366/102/2009 la data de 23 februarie 2009 formulata de reclamantul T F in contradictoriu cu parata Cabinet Medical Veterinar Individual Dr. Ercean Elena s-a cerut instantei :
- anularea deciziei nr. 28/5.02.2009, privind desfacerea contractului individual de munca si a Dispozitiei nr.15/28.01.2009 de suspendare a contractului de munca
- reintegrarea reclamantului in functia avuta anterior aceea de tehnician veterinar;
- obligarea paratei la plata catre reclamant a drepturilor salariale incepand cu 28.01.2009 si pana la reintegrarea efectiva in functie
- obligarea paratei la plata de daune morale in cuantum de 5000 lei;
- cu cheltuieli de judecata.
                       In motivarea cererii formulate reclamantul a aratat ca nu i-au fost aduse la cunostinta notele de control, ca nepredarea la timp a tabelelor de imunoprofilaxie s-a datorat faptului ca nu a fost platit, si ca actiunea de vaccinare a efectuat-o corect. S-a mai aratat ci a fost in concediu de boala, si de aceea nu a putut finaliza actiunea de vaccinare. Sub aspect procedural s-a invocat faptul ca sanctiunea disciplinara trebuie aplicata in termen de 20 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea baterii disciplinare, sens in care s-a considerat ca aplicarea sanctiunii este prescrisa, fata de faptul ca sefa sa stia de pretinsele abateri de mai de mult.
                       S-a depus la dosarul cauzei copia deciziei nr. 28/5.02.2009 ( fila 6), motivele inlaturarii apararilor (f.7), proces verbal de cercetare disciplinara (f.8-10), note de control (f.11,12), declaratie (f.13), convocator cercetare disciplinara (f.14) Dispozitia nr.15/28.01.2009 de suspendare a contractului de munca (f.16), tabel privind efectuarea vaccinarii (f.17) contractul individual de munca ( f.18-20), certificate de concediu medical (f.22,23).
                       Parata a depus intampinare cerand respingerea actiunii ca nefondata. S-a aratat ca reclamantul a primit drepturile salariale dar a refuzat sa mai semneze statele de plata. Reclamantul nu a inteles sa predea tabelele de imunoprofilaxie, si ca prin notele de control s-au constatat deficiente majore in activitatea reclamantului, existand gospodarii unde reclamantul nu a efectuat vaccinari. Totodata reclamantul a avut un comportament agresiv si necivilizat la adresa sefei cabinetului.
                       S-a depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza desfacerii contractului de munca (f.40-80).
                       Analizand cererea formulata de reclamant instanta apreciaza ca aceasta este nefondata.
                       In urma unor controale, efectuate de dr. Ercean Elena la data de 28.11.2008, s-a constatat ca nu au fost efectuate vaccinari si intocmite carnete de sanatate (f.58-62). La sfarsitul lunii noiembrie 2008 reclamantul ar fi trebuit sa predea tabelul de imunoprofilaxie, insa nu si-a indeplinit aceasta obligatie.
                       Din actele depuse la dosar rezulta ca angajatorul ar fi luat la cunostinta de baterile disciplinare la 28.11.2008. Ulterior reclamantul a intrat in concediu medical de la 1.12.2008 pana la 22.01.2009, si din 28.01.2009 la 31.01.2009.
                       Conform art.60 al.1 lit.a din Codul muncii "Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii". In speta cabinetul individual de medicina veterinara nu putea emite decizia de concediere pe perioada concediului medical. Tocmi de aceea in mod legal s-a asteptat revenirea angajatului din acest concediu.
                       Intr-adevar art.268 prevede ca angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei, insa acesta se refera la zilele in care angajatorul nu este obligat sa respecte alte dispozitii legale, care il impiedica sa emita decizia.
                       In speta s-au scurs doar 13 zile din perioada in care se putea emite decizia (29-30.11.2008 si 23-27.01.2009). Or decizia de concediere a fost emisa in 5.02.2009, deci in termenul legal de aplicare al sanctiunii, astfel incat aplicarea sanctiunii nu este prescrisa.
                       Reclamantul justifica nepredarea tabelelor de imunoprofilaxie prin neplata de catre angajator. O asemenea aparare nu este justificata, deoarece un salariat nu poate refuza indeplinirea sarcinilor de serviciu pe motivul neindeplinirii obligatiilor de catre patron. Pentru apararea drepturilor salariale are diverse alte cai legale: greve, actiuni in justitie, etc.
                       Din analizarea elementelor deciziei de desfacere a contractului de munca si a dispozitiei de suspendare a contractului de munca, rezulta ca acestea indeplinesc cerintele legale, prevazute de art.268 si 52 al.1 lit.a din Codul muncii. Reclamantul, dupa cum a afirmat chiar el in cuprinsul actiunii, a avut posibilitatea formularii de aparari in cursul cercetarii disciplinare, care insa au fost inlaturate de angajator in mod justificat.
                       Reclamantul a invocat in apararea sa notele de control ale Directiei Sanitar Veterinare Mures, care insa a constat si ca o parte din vaccinarea antipestoasa nu s-a efectuat, la Dinu Irina, si Baciu Avram (f.11 verso), si s-au gasit caini nevaccinati pe Valea Uliesului si Sanmartinului (f.12 verso), adica exact ce a constatat si angajatorul.
                       Din declaratia martorului Sandor Vasile rezulta printre altele ca reclamantul nu isi indeplinea corespunzator datoria. (f.154). De asemenea din declaratiile martorilor C Csi C I D, rezulta ca reclamantul vorbea cu un ton mai ridicat la adresa angajatoarei, si nu dorea sa depuna tabelele cu vaccinarile pentru a obstructiona activitatea cabinetului.
                       In consecinta, decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare cu desfacerea contractului de munca, si de suspendare din functie, sunt legale. Astfel si petitele subsidiare sunt nejustificate fata de cele retinute mai sus.
                       In concluzie se va respinge actiunea reclamantului ca nefondata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. APRECIEREA GRESITA A STARII DE FAPT DE CATRE INSTANTA DE FOND. - Sentinta civila nr. 1226/LM/2009 din data de 14.05.2009
Abatere disciplinara - Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. - Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de concediere. Nulitatea deciziei. Prescriptia termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. - Sentinta civila nr. 855/lm/2008 din data de 17.02.2009
Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice - Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015
Concediere pe motive disciplinare. Contestatie respinsa ca neintemeiata - Sentinta civila nr. 530 din data de 30.03.2015
Desfacerea contractului individual de munca pe motive disciplinare pentru lipsa nemotivata - Sentinta civila nr. 1256 din data de 15.12.2014
Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile - Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011
Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. - Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011
Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare - Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010
Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca - Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010
Incetarea raportului de munca in baza art. 65(2) C. Muncii datorita desfiintarii locului de munca - Sentinta civila nr. 1322 din data de 20.12.2010
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala - Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009