InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Contestatie la executare - Dreptul de retentie este un mijloc specific de garantare a obligatiilor, reprezentand uneori si o forma de manifestare a exceptiei de neexecutare - constand in dreptul creditorului de a refuza sa restituie un bun al debit...

(Decizie nr. 275 din data de 31.03.2005 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Contestatie la executare - Dreptul de retentie  este un mijloc specific  de garantare  a obligatiilor, reprezentand uneori si o forma de manifestare  a exceptiei de neexecutare - constand  in dreptul  creditorului  de a refuza  sa restituie un bun al debitorului sau  aflat in detentia sa, pana ce debitorul  nu-i plateste   tot ceea ce ii datoreaza in legatura cu acel bun.
Debitul trebuie sa fie recunoscut  printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
          
Asupra recursului civil de fata
Prin cererea inregistrata sub nr. 2645 din 21 decembrie 2004  petenta SC M SA Corabia  a formulat contestatie la executare  solicitand anularea executarii  pornita in dosarul de executare nr . 317/2004  al BEJ IG  in baza titlui executor  reprezentat de decizia nr. 404/2003 a Tribunalului Olt solicitandu-se totodata suspendarea executarii pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare.
In motivarea contestatiei  se arata ca,  prin decizia nr. 404/7 aprilie 2003 ce constituie titlul executor, petenta a fost obligata  sa lase in deplinia proprietate si linistita posesie moara si terenul aferent  situate in comuna Vadastrita Jud Olt.
Se mai arata ca impotriva deciziei s-a formulat recurs  iar Curtea de Apel Craiova  a admis recursul  si a retinut cauza  spre rejudecare  in vederea stabilirii contravalorii imbunatatirilor aduse morii in litigiu, dosarul fiind in curs de solutionare.
  Petenta a solicitat pe cale de exceptie sa se constate ca asupra morii revendicate  are un drept de retentie pana la achitarea  de catre intimati  a sumelor ce reprezinta contravaloarea imbunatatilor ce se apropie de suma de  1.000.000.000  lei.
Prin incheierea din 5 ianuarie 2005  pronuntata de Judecatoria Corabia  s-a dispus  suspendarea executarii silite  privind dosarul de executare nr.  317/2004  pana la solutionarea pe fond a contestatiei.
Dupa administrarea probelor prin sentinta civila 36 din 17.01.2005  pronuntata de Judecatoria Corabia in dosar nr. 365/2004 s-a respins ca neantemeiata  contestatia formulata de  SC M CORABIA si s-a dispus restituirea sumei de 5.000.000 lei depusa de petent drept cautiune conform chitantei  seria M nr . 29182 din 3 ianuarie 2005.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin decizia civila 404 din 7 aprilie 2003 Tribunalul Olt a admis apelul declarat de reclamantii  IC, IR, IA impotriva sentintei civile nr. 1664 din 8.12.2000 a Judecatoriei Corabia, a schimbat sentinta si a obligat parata SC M SA  sa lase reclamantilor in deplina proprietate si linistita posesie moara si terenul aferent situate in comuna Vadastrita Jud Olt, decizia ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Craiova nr. 2809/ 2003.
Titlu executor a fost pus in executare  de cei 3 creditori la 10.12.2004, formandu-se dosarul de executare cu nr. 317/2004, emitandu-se de catre executorul judecatoresc, somatie catre contestatoare pentru respectarea dispozitivului deciziei  intocmindu-se procesul verbal nr. 317/2004.
Instanta de fond a retinut ca nu exista titlu executor pentru constatarea  imbunatatirilor pe care le pretinde  si pe care sa-l poata invoca drept  temei  al instituirii dreptului de retentie asupra imobilului.
Pe de alta parte s-a retinut ca actele efectuate pe parcursul executarii sunt legale, astfel incat nu au fost incalcate dispoz. art 299 si urmatoarele cpc., contestatoarea nefiind  vatamata in drepturile sale  prin executarea inceputa.
Impotriva sentintei a declart recurs contestatoarea criticand sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie.
S-a sustinut ca titlu excutor, respectiv decizia civila nr. 404 din 7 aprilie 2003 pronuntata de Tribunalul Olt,  precum si sentinta civila  1664 din  8 decembrie 2000  pronuntata de Judecatoria Corabia au fost casate de decizia Curtii de Apel Craiova care a retinut cauza in vederea solutionarii cererii reconventionale formulate de SC M  si pentru stabilirea imbunatatirilor si a valorii acestora .
Se sustine ca  in aceste conditii  se impune instituirea  dreptului de retentie  asupra imobilelor moara si teren - dreptul de retentie fiind un drept real de garantie ce poate invocat pe cale principala sau pe calea unei contestatii la executare, chiar si in situatia in care dreptul s-a nascut ulterior hotararii de restituire a imobilelor,  astfel cum este cazul in speta.
Intimatii au depus la dosar intampinare solicitand respingerea recursului ca nefondat.
Examinand actele dosarului se constata ca  recursul este  nefondat  urmand a fi respins.
Intradevar, asa cum se sustine  in motivele de recurs, dreptul de retentie  este un drept real de garantie in virtutea caruia cel care detine un bun mobil sau imobil al altuia pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina pana ce titularul  dreptului de proiprietate ii plateste datoria, dreptul de retentie  putand fi invocat  atat pe cale de actiune cat si in cadrul unei contestatii la executare.
Este insa necesar ca debitul sa fie recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care sa justifice instituirea dreptului de retentie ca garantie a achitarii debitului.
In cauza insa nu exista o hotarare judecatoreasca care sa stabileasca valoarea creantei ce ar urma sa fie garantata  prin instituirea dreptului de garantie, situatie in care, in mod corect instanta de fond a respins contestatia ca neantemeiata.
In aceasta situatie si constatand ca in cauza nu subzista nici unul din motivele care atrag modificarea sau casarea hotararii conform dispozitiilor art. 304 cpc  urmeaza ca in temeiul art 312 cpc  recursul sa fie respins ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013