InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Contestatie impotriva dispozitiei emise de primarie prin care se refuza restituirea in natura a unei suprafete de teren. Imposibilitatea restituirii in natura a terenului liber aferent ansamblului de constructii din zona, dar afectat de servituti de ...

(Sentinta civila nr. 99 din data de 14.02.2006 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

CONTESTATIE IMPOTRIVA DISPOZITIEI EMISE DE PRIMARIE PRIN CARE SE REFUZA RESTITUIREA IN NATURA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN. IMPOSIBILITATEA RESTITUIRII IN NATURA A TERENULUI LIBER AFERENT ANSAMBLULUI DE CONSTRUCTII DIN ZONA, DAR AFECTAT DE SERVITUTI DE UTILITATE PUBLICA (ART.10 ALIN.1 SI 2 DIN LEGEA 10/2001).
Prin sentinta civila nr. 99/2006 Tribunalul Olt a admis actiunea formulata de PM, PI si SI, anuland in parte decizia nr. 3095/2005 emisa de Primaria Slatina obligand-o pe aceasta sa restituie in natura petentilor suprafata de 59 m.p. teren situata in municipiul Slatina, impunand petentilor respectarea dispozitiilor art.622 Cod civil pentru conducta de gaze ce traverseaza terenul, pe tot timpul functionarii acestora.
Pentru a pronunta aceasta sentinta Tribunalul Olt a retinut ca din raportul de expertiza intocmit rezulta o suprafata de 59 m.p. teren liber amplasat in fata blocului nr.5, traversat de o conducta de gaze, teren ce poate fi restituit in natura petentilor impunandu-se pentru proprietari respectarea dreptului de servitute conform art.622 din Codul civil in sensul de exercitiu continuu al apeductului de gaze pe tot timpul functionarii acesteia.
Sentinta a fost atacata cu apel de catre Primaria municipiului Slatina la Curtea de Apel Craiova, care prin decizia nr.322/2006, pronuntata in dosar nr. 1195/CIV/2006, a respins apelul ca nefondat.
Apelanta a sustinut ca hotararea instantei nu va putea fi pusa in executare in ceea ce priveste amplasarea exacta a terenului fata de imobilele inconjuratoare si pe de alta parte pe teren se afla o conducta de gaze fiind incidente dispozitiile punctului 10.3 din HG 498/2003 in conformitate cu care entitatea care solutioneaza notificarea are obligatia de a verifica destinatia actuala a terenului solicitat si a subfetei acesteia pentru a nu afecta caile de acces, existenta si utilizarea unor amenajari subterane.
Instanta de apel a retinut ca raportul de expertiza tehnica intocmit in cauza a identificat suprafata de teren din litigiu prin dimensiuni si vecinatati si faptul ca terenul este liber precum si existenta unei conducte de gaze ce nu poate fi afectata prin  restituirea in natura a terenului, reclamantii avand obligatia impusa de art.622 din Codul civil.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs Primaria municipiului Slatina la Inalta Curte de Casatie si Justitie care prin decizia nr.10387/14.12.2006, pronuntata in dosar nr.11050/1/2006 a admis recursul primariei, a casat decizia atacata precum si sentinta nr.99/2006 a Tribunalului Olt si rejudecand cauza a respins contestatia formulata de reclamantii PM, PI si SI impotriva dispozitiei nr.3095/2005 a Primariei Slatina. 
S-a retinut in decizia de casare ca instantele si-au bazat solutia pe o expertiza tehnica efectuata in cauza fara insa sa observe ca din schita anexa rezulta imposibilitatea restituirii in natura in conformitate cu prevederile Legii 10/2001, fiind incalcate dispozitiile art.10 alin.1 si 2 ,,_pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata de servituti legale si alte amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent".
Data publicarii pe portal : 21.09.2007
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009