Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Nulitatea procesului verbal de contraventie pentru neindeplinirea prevederilor art. 16 alin 1. din OG 2/2001- descrierea generica a faptei

(Decizie nr. 49 din data de 31.01.2008 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Nulitatea procesului verbal de contraventie pentru neindeplinirea  prevederilor art. 16 alin 1.  din   OG 2/2001- descrierea generica a faptei

 Nu constituie  o descriere corespunzatoare a faptei  procesul verbal  in care se retine , generic, neindeplinirea unor masuri  impuse de o autoritate publica,  fara aratarea concreta a masurilor ce nu au fost indeplinite.
Sanctiunea , in acest caz,  este nulitatea , conform art. 16 ani l si art l7  din OG 2/200l,  care poate fi constatata si din oficiu.
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr.5461/311/2007 petentul Postelnicu Ovidiu a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie seria OT nr.351 intocmit la data de 22.05.2007 de catre intimata Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Slatina, judetul Olt si exonerarea de plata amenzii aplicate.
 In raport cu probele administrate in cauza, prin sentinta civila nr.5716/31.10.2007 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosar nr.5461/311/2007 a fost admisa plangerea petentului si s-a dispus anularea procesului verbal si exonerarea de plata amenzii aplicate.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca procesul verbal a fost incheiat cu nerespectarea prevederilor art.16 din OG nr.2/2001, in sensul ca agentul constatator nu a descris in concret fapta contraventionala retinuta in sarcina petentului.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Slatina, judetul Olt, fara a indica in scris motivele pentru care critica sentinta atacata, situatie insa care nu atrage nulitatea acestuia avand in vedere prevederile art.34 alin.2 din OG nr.2/2001.
Examinand sentinta recurata in raport cu actele dosarului si dispozitiile art.304 - 304/1 Cod pr.civila, Tribunalul a apreciat ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:
Din interpretarea logico-gramaticala a prevederilor art.16 alin.1 din OG nr.2/2001 rezulta cerinta ca agentul constatator sa realizeze o descriere in concret a contraventiei, cu specificarea actiunii sau inactiunii autorului si a tuturor circumstantelor de natura a imprima faptei acest caracter.
Cerinta este imperativa, intrucat ratiunea instituirii ei a fost aceea de a permite instantei cercetarea legalitatii actului constatator prin stabilirea faptelor materiale si verificarea incadrarii juridice pe care acestea au primit-o si a justei sanctiuni aplicate.
Ori, in speta de fata, in procesul verbal contestat se mentioneaza ca petentul nu a respectat prevederile legale privind obligatiile medicilor veterinari de libera practica sau al medicilor veterinari independenti in aplicarea masurilor de control a pestei porcine.
Tribunalul a apreciat ca fapta nu a fost descrisa, mentiunea sus invocata fiind de fapt nu descrierea faptei ci doar mentionarea incompleta a dispozitiilor legale in baza carora petentul a fost sanctionat, nefiind precizate ce anume masuri nu au fost indeplinite.
Realizand o descrie pur formala a contraventiei, fara a evidentia elemente de fapt de natura a o individualiza, intimata a procedat la intocmirea unui act care nu intruneste cerintele de legalitate prevazute imperativ de art.16 alin.1, iar o prezentare generala, lipsita de continut, a faptei echivaleaza cu lipsa acesteia si atrage nulitatea procesului verbal conform art.17 din acelasi act normativ, astfel cum in mod just a apreciat judecatorul fondului.
Pentru aceste considerente in temeiul art.312 Cod procedura civila, tribunalul a respins recursul  declarat de intimata, ca nefondat, apreciind sentinta instantei de fond ca temeinica si legala. Data publicarii pe portal : 26.02.2008
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014