InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Anulare titlu - interes legitim

(Decizie nr. 1800 din data de 04.12.2008 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

     Anulare  titlu  - interes legitim     Prin sentinta civila nr. 4565 din data de 2 septembrie 2008, pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosarul civil nr. 983/311/2008, s-a respins cererea formulata de reclamanta D. F. in contradictoriu cu paratele R. D. C., C. J.  si C. L. P. ambele pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, astfel cum a fost  precizata, ca neintemeiata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca, folosirea de catre reclamanta a terenului in suprafata de 2444 m.p. situat in intravilanul orasului Potcoava nu justifica calitatea sa de proprietar indreptatita asupra acestuia cata vreme actul de vanzare-cumparare este inform, incapabil a opera transferul dreptului de proprietate, iar paratei R. D. C. i s-a eliberat in mod legal titlul de proprietate in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile, amplasamentul propus si ocupat fiind liber si neatribuit unei alte persoane la data de 10.01.2008.
Impotriva sentintei civile nr. 4565 din data de 2 septembrie 2008, pronuntata in acest dosar a declarat recurs reclamanta D. F. care a sustinut ca hotararea primei instante este nelegala si netemeinica, prima instanta a trecut peste concluziile  raportului de expertiza intocmit in dosarul nr. 893/311/2008 al Judecatoriei Slatina in conditiile in care inca din anul 1991 stapaneste netulburata suprafata de teren de 3000 m.p. pe care a edificat o casa si anexe gospodaresti, iar in anul 2008 i s-a  eliberat paratei titlul de proprietate in care sunt trecuti 1000 m.p. ce se suprapun peste terenul proprietatea sa
 Intimata R. D. C., a formulat intampinare prin care a solicita respingerea  recursului ca nefondat, sustinand ca reclamanta nu a depus nici un act de  proprietate care sa faca dovada dreptului  de proprietate asupra terenului in litigiu.
Analizand sentinta recurata in raport de criticile formulate cat si din oficiu, tribunalul constata ca recursul este nefondat avand in vedere urmatoarele  argumente:
Desfiintarea actelor de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate se poate obtine in conditiile prevazute de art. III din Legea nr. 169/1997, nulitate ce poate fi invocata  printre altele de persoanele care  justifica un interes legitim.
Fisa cu date pentru titlu de proprietate si ulterior titlul de proprietate nr. 951/10.01.2008 eliberat pe numele paratei R. D. C., s-au emis in baza sentintei civile nr.  5940/07.11.2007 prin care cele doua comisii de fond funciar au fost obligate sa puna in posesie si respectiv sa emita titlu de proprietate pentru suprafata de teren de 6300 m.p.
Desi prin hotararea judecatoreasca anterior amintita nu s-a stabilit amplasamentul suprafetei reconstituite paratei, terenul mentionat in actele  premergatoare si ulterior in titlul de proprietate este  liber, neatribuit altei persoane.
Obligatia inscrisa in art. 1169 Cod civil potrivit careia cel  care face o propunere in fata instantei trebuie sa o dovedeasca, este valabila si in materia fondului funciar iar recurenta reclamanta desi a declansat  procesul nu a  facut dovada unui drept asupra terenului in litigiu si nu a dovedit ca acesta  face parte din categoria terenurilor exceptate de la  regula reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea celor indreptatiti. Astfel, desi reclamanta a invocat faptul ca suprafata de 1000 m.p. inscrisa in fisa premergatoare eliberarii titlului de proprietate se suprapune peste suprafata de teren aferenta locuintei sale, aceasta nu a facut dovada atribuirii legale  a terenului in litigiu in conditiile art. 23 sau 35 din Legea 18/1991 sau a dobandirii dreptului de proprietate prin contract de vanzare-cumparare.
Inscrisul sub semnatura privata invocat de reclamanta nu face dovada ca in patrimoniul sau s-a nascut un drept de proprietate asupra terenului in litigiu, care sa justifice existenta unui interes legitim privind anularea  actelor de proprietate eliberate reclamantei.
In consecinta, avand in vedere argumentele expuse, constatand ca in cauza nu sunt incidente motivele de casare prevazute de art. 304 pct. 9 Con procedura civila, in conformitate cu dispozitiile art.  312 Cod procedura civila, recursul va fi respins ca nefondat. Data publicarii pe portal : 15.12.2008
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010