InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Contestatie in anulare. Termen. Hotarari irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe calea executarii silite.

(Sentinta comerciala nr. 14 din data de 12.01.2009 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Contestatie in anulare. Termen. Hotarari irevocabile care nu se aduc
la indeplinire pe calea executarii silite.

   Potrivit art. 319 alin. 2 Cod procedura civila, contestatia in anulare se poate face inainte de inceperea executarii si in tot timpul ei, pana la savarsirea ultimului act de executare, iar impotriva hotararilor irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita, contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data  cand hotararea a ramas irevocabila.
Prin sentinta comerciala nr. 135/26.03.2007  pronuntata de  Tribunalul Olt - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, in temeiul art. 132 alin. 2 din  Legea privind procedura insolventei s-a aprobat raportul final intocmit de lichidatorul judiciar AMT SERVICII INSOLVENTA SPRL Craiova si s-a dispus inchiderea procedurii falimentului declansat impotriva debitorului S.C. SLATEX SA Slatina.
S-a dispus totodata notificarea sentintei debitorului, tuturor creditorilor, administratorului special, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt si publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa.
La data de 27.10.2008 creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a formulat contestatie in anulare impotriva sentintei comerciale 135/26.03.2007, solicitand anularea sentintei si continuarea procedurii falimentului.
In  motivarea contestatiei se sustine ca tribunalul a pasit la judecata  fara a lua in considerare neinteplinirea unei dispozitii de ordine publica, respectiv citarea creditorului AVAS, in sensul ca sentinta nr. 135/26.03.2007, privind lichidarea procedurii falimentului nu a fost comunicata contestatorului si nici nu a fost publicata in B.P.I.
In drept, au fost invocate prev. art. 317 pct. 1 Cod procedura civila.
La termenul din 12.01.2009, instanta a pus in discutia partilor exceptia de tardivitate pe care a apreciat-o ca fiind intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 319 alin. 2 Cod procedura civila, contestatia in anulare se poate face inainte de inceperea executarii si in tot timpul ei, pana la savarsirea ultimului act de executare, iar impotriva hotararilor irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita, contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data  cand hotararea a ramas irevocabila.
In cauza, sentinta  comerciala nr. 135/26.03.2007 pronuntata de  Tribunalul Olt - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, vizata de contestatoare face parte din categoria acelor hotarari care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita.
Ca urmare, dispoz. art. 319 alin. 2 parte finala Cod procedura civila, sunt aplicabile, situatie in care hotararea putea fi atacata cu contestatie in anulare in termen de 15 zile calculat de la data luarii la cunostinta, dar nu mai tarziu de un an cand hotararea a ramas irevocabila.
In speta de fata, sentinta a fost comunicata contestatoarei la data de 27.04.2007, potrivit dovezii privind indeplinirea procedurii de publicare in Buletinul procedurilor de  insolventa nr. 1043/27.04.2007 (fila 58 dosar nr. 104/F/1996 vol. 18), comunicare realizata cu respectarea prevederilor art. 7 pct. 1 si 10 din Legea 85/2006, iar contestatia a fost introdusa la data de 27.10.2008, deci cu mult peste termenul de 15 zile ori de un an, prevazut de legiuitor.
  Avand in vedere aceste considerente, tribunalul a admis exceptia si a respins contestatia in anulare ca fiind tardiv formulata.

Data publicarii pe portal : 23.01.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006