InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Faliment

(Sentinta comerciala nr. 27 din data de 19.01.2009 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Faliment | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Faliment Creditoarea A.F.P. a solicitat deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei   Asociatia de Proprietari  nr. 5, pentru o creanta de   38.648 lei .
Se motiveaza cererea in sensul ca debitoarea are o datorie catre bugetul statului in aceasta suma, creanta este certa lichida si exigibila si superioara plafonului de 10.000 lei, debitoarea a incetat platile in urma cu mai mult de o luna de zile ,fiind indeplinite dispozitiile art. 1, art.3 si  art. 31 din legea nr. 85/2006.
S-au atasat cererii titlurile  executorii, reprezentand obligatii bugetare restante constand in impozit pe venit din salarii , CAS angajator si asigurati, somaj.
Instanta a solicitat relatii de la Judecatoria Slatina cu privire la inregistrarea asociatiei in registrul persoanelor juridice in temeiul Legii nr. 114/1996, aceasta comunicand sentinta civila nr. 6627 din 3.11.1998 pronuntata in dos.nr. 8729/1998, cat si  inregistrarea asociatiei la pozitia nr. 127 /1998 , in registrul mentionat.
La termenul de judecata, asociatia prin reprezentant a depus la dosar inscrisuri referitoare la rezolutia Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina din 25.09.2008 prin care s-a confirmat incepere a urmaririi penale fata de numitele RGV si CN, administrator si respectiv cenzor la asociatie pentru comiterea infractiunilor de gestiune frauduloasa si neglijenta in serviciu. De asemenea, s-a depus si procesul verbal din 2.10.2008 privind adunarea generala a asociatiei care si-a ales o alta conducere.
Din analiza actelor depuse al dosar, instanta constata ca, cererea creditoarei este neintemeiata.
Potrivit art. 1 pct.6 din Legea nr. 85/2006, procedura insolventei  se aplica si debitorilor care sunt persoane juridice de drept privat dar care desfasoara si activitati economice.
Conform art. 69 din Legea nr. 114/1996, in vigoare la data constituirii asociatiei , ce a fost ulterior modificata prin Legea nr. 230/2007, asociatiile de proprietari reprezinta o forma de asociere autonoma non profit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu si au ca scop administrarea si gestionarea proprietatii comune.
In consecinta, se constata ca, asociatia de proprietari nu desfasoara activitate economica asa cum aceasta este definita de Legea nr. 85/2006, astfel ca, nu este aplicabila procedura insolventei, reglementata de aceasta , situatie in care cererea creditoarei urmeaza sa fie respinsa.
Data publicarii pe portal : 20.02.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006