Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Infractiuni de fals - art. 292 c.p. " fals in declaratii".

(Decizie nr. 40 din data de 05.02.2009 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Infractiuni | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Infractiuni de fals -  art. 292 c.p. " fals in declaratii".
Prin sentinta  penala nr.347/27.10.2008 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosarul nr.4020/207/2008, in baza dispoz. art. 278/1 pct. 8 lit. a c.p.p. s-a respins plangerea formulata de petentul B.E., ca neintemeiata si a fost mentinuta rezolutia cu nr. 1098/P/2008 emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal la data de 13 iunie 2008, privind pe faptuitoarea E.F., ca fiind temeinica si legala.
Pentru a pronunta aceasta sentinta,  prima instanta a retinut ca la data de 20.08.2008 petentul B.E. a formulat plangere impotriva rezolutiei nr. 1098/P/2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, motivat de faptul ca solutia de netrimitere in judecata a faptuitoarei E.F. , este nelegala si netemeinica, actele si probele dosarului de urmarire penala facand dovada existentei infractiunii prev. de art. 292 c.p.
Dupa atasarea dosarului de urmarire penala nr. 1098/P/2008 si in raport cu continutul inscrisurilor depuse de petent,   instanta de fond a retinut ca ,la plangerea acestuia organele de cercetare penala au efectuat cercetari impotriva numitei E.F. sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, prev. de art. 292 c.p. motivat de faptul ca prezentandu-se la Biroul notarului public L.I. la data de 5.09.2006, cu ocazia  instrainarii unui  imobil si incheierii actului translativ de proprietate, a facut afirmatii necorespunzatoare adevarului, de natura a produce consecinte juridice afirmand ca nu exista litigii cu privire la acesta desi, promovase o actiune avand ca obiect revendicare impotriva numitilor V.T. si  G.M..
Intrucat litigiul a avut ca obiect stabilirea hotarului despartitor dintre cele  doua proprietati, fara a fi discutat dreptul de proprietate al imobilului, instanta a apreciat ca in cauza nu poate fi retinuta vinovatia faptuitoarei E.F. privind savarsirea infractiunii de "fals in declaratii", prev.  de art. 292 c.p.p.  asa incat in baza art. 278/1 pct. 8 lit. a c.p.p. a respins plangerea petentului, ca neintemeiata.
            Impotriva acestei sentinte, in termen legal  a declarat recurs recurentul petent , pe care l-a motivat scris,criticand sentinta primei instante pentru nelegalitate si  netemeinicie intrucat a retinut o situatie contrara realitatii, atata vreme cat a retinut ca litigiul dintre socrul sau V.T. si faptuitoarea E.F. a  vizat stabilirea hotarului dintre proprietatile  acestora si nu revendicarea vreunei suprafete de teren, intrucat, la dosarul de urmarire penala exista o copie a actiunii de chemare in judecata formulata. de V.T. la 17.09.2004 in dosar nr. 1704/2004 avand ca obiect revendicare imobil.
Examinand recursul formulat, prin prisma motivelor invocate  cat si a celor ce pot fi analizate din oficiu  conform art. 385/6 alin. 3 c.p.p. si art 385/9 alin. 3 c.p.p. tribunalul a retinut imprejurarea ca la sesizarea recurentului petent, in dosarul nr. 1098/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal s-au efectuat cercetari impotriva numitei E.F., sub aspectul savarsirii infractiunii de "fals  in declaratii" prev. de art. 292 c.p. constand  , in aceea ca, la data de 5.09.2006, in fata notarului public L.I. a facut afirmatii mincinoase cu privire la un imobil, teren intravilan, ce a facut obiectul unei vanzari afirmand ca " nu exista litigii pe rolul instantelor de judecata cu privire la dreptul de proprietate asupra acestuia, nu exista nici o persoana care sa poata pretinde ori justifica in mod legal vreun drept real asupra terenului" ( fila 3 d.u.p.) desi in realitate acesta facea obiectul cauzei civile nr. 1704/2004 aflata pe rolul Judecatoriei Caracal.    
Din copia contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 3453/5.09.2006 in fata notarului public L.I., rezulta ca la acea data petenta E.F. a vandut numitului N.S.L. o suprafata de 2195,18 mp. teren intravilan situat in municipiul Caracal,  declarand pe proprie raspundere  ca "terenul ce se instraineaza nu a fost scos din circuitul civil, nu a trecut in proprietatea publica, nu a fost instrainat unei alte persoane, nu face obiectul  nici unei interdictii legale de vanzare, nu exista litigii pe rolul instantei de judecata cu privire la dreptul  de proprietate asupra acestuia".
Mai mult decat atat din considerentele hotararii civile a rezultat ca " la data de 17.10.2006 petentul V.T. a precizat ca reclamantii au vandut suprafata de teren unui cetatean pe nume Neacsu Petre. Reclamantii au negat constant instrainarea vreunei suprafete de teren catre terte persoane".
In raport cu  continutul inscrisurilor enumerate anterior, Tribunalul a  apreciat criticile recurentului petent ca fiind fondate cata vreme la data  de 5.09.2006 - data incheierii contractului de  vanzare cumparare intre vanzatoarea E.F. si cumparatorul N.S.L. - pe rolul Judecatoriei Caracal exista dosarul nr. 343/207/2006, avand ca obiect actiune in revendicare promovata de reclamanti E.F., G.M.R., P.M. si P.G. impotriva paratilor V.T. si G.M., astfel cum  rezulta din expozeul sentintei civile nr. 3695/23.10.2007.
Pe cale de consecinta, aspectele declarate " pe propria raspundere" la acea  data, in fata notarului public, de faptuitoare,  in calitate de vanzator cu privire la imobilul teren intravilan, ce a facut obiectul vanzarii, in sensul inexistentei vreunui litigiu pe rolul instantei de judecata cu privire la dreptul de proprietate, nu corespund adevarului.
In acest sens, Tribunalul a  retinut ca potrivit art. 292 c.p. constituie  infractiunea de "fals in declaratii",  declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte.
In cauza dedusa judecatii, faptuitoarea a facut o declaratie necorespunzatoare, in fata unui organ competent sa primeasca astfel de declaratii, de natura a produce consecinte juridice, cu intentie directa calificata de scopul urmarit acela de a instraina terenul in cauza si de a obtine pretul in conditiile unui act translativ de proprietate, cu titlu  oneros.
In raport cu aceasta situatie de fapt, Tribunalul  a inlaturat sustinerile primei instante potrivit carora litigiul dintre parti a avut ca obiect o actiune in granituire - asa cum au precizat partile la data de 16.10.2007 asupra careia s-a  pronuntat instanta civila prin admitere -  cata vreme la momentul incheierii actului de vanzare cumparare, respectiv la data de 5.09.2006, aceasta precizare de actiune  nu exista si in plus prin actiunea formulata reclamantii au solicitat" obligarea paratilor sa le respecte dreptul de proprietate " conform art. 584 si 600 c.civ.
Pentru considerentele expuse anterior si intrucat la dosarul cauzei exista indicii privind existenta faptei penale incriminate de dispoz. art. 292 c.p. , Tribunalul, in baza art. 385/15  pct. 2 lit. d c.p.p. a admis recursul, a casat sentinta recurata si a trimis cauza procurorului in vederea inceperii urmaririi penale pentru infractiunea de fals in declaratii prev. de art. 292 c.p.  impotriva invinuitei E.F. procedandu-se la audierea acesteia, cu respectarea art. 6 si 70 c.p.p. si administrarea oricaror mijloace de proba necesare aprecierii existentei trasaturilor acestei infractiuni, astfel cum sunt reglementate de art. 17 c.p. in scopul pronuntarii unei solutii legale si temeinice, fundamentata pe o situatie de fapt corect stabilita.

Data publicarii pe portal : 26.02.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Recursul inculpatului, declarat pe latura civila, nu este intemeiat, deoarece inculpatul este cel care este obligat sa suporte prejudiciul creat partii civile APIA, prin fapta comisa. Raspunderea civila delictuala a inculpatului intervine pentru fapta pro - Decizie nr. 727/R din data de 23.09.2013
Infractiuni la legi speciale Calitatea de subiect activ principal, pasiv principal si pasiv secundar la infractiunile prev. la art. 37 alin. 1 si art. 38 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 privind protectia muncii. - Decizie nr. 152 din data de 20.02.2013
Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judetene care nu au infiintate, prin hotararea directiilor judetene de sanatate publica si cu avizul institutelor de medicina legala competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevazute in ar - Sentinta penala nr. 17/F din data de 20.02.2013
Intemeierea hotararii de condamnare si pe declaratiile date de martor in faza de urmarire penala, in situatia imposibilitatii audierii sale in prima instanta si in recurs, nu incalca dispozitiile art. 6 paragraf 3 lit. d din Conventia Europeana a Dreptur - Decizie nr. 134/R din data de 14.02.2013
Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ... - Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011
In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala, procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati... - Decizie nr. 895/R din data de 03.11.2011
Legea sanctioneaza persoana depistata in trafic si care pare sub influenta alcoolului, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In lipsa unor motive temeinice, de natura a justifica refuzul recoltarii pr... - Decizie nr. 733/R din data de 29.09.2011
Trafic de persoane. Trafic de minori. Modalitati alternative de realizare a elementului material. Sedinta de judecata. Caracterul ei secret. Luarea masurii de siguranta a interzicerii exercitarii functiei in indeplinirea careia un inculpat a comis fa... - Decizie nr. 38/Ap din data de 01.03.2011