InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Plangere impotriva rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata a faptuitorilor conform art. 278 indice 1 C.pr. pen.

(Decizie nr. 15 din data de 09.02.2009 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

   Plangere impotriva rezolutiei  procurorului de netrimitere in judecata a faptuitorilor conform art. 278 indice 1  C.pr. pen.  
                    
       Prin cererea inregistrata pe rolul  Tribunalului Olt la nr.  4895/104/2008,transmisa spre solutionare de  Parchetul de pe langa tribunalul Olt cu adresa nr.  877/II/2/2008  din 17 nov. 2008  persoana vatamata  D. I.  a formulat plangere impotriva  rezolutiei cu nr. 250 /P/2008 emisa la data de 6 oct. 2008 de   procuror  din cadrul acestui Parchet.
       In motivarea acestei plangeri se arata ca  in dosarul penal nr. 1153//P/2007  al aceluiasi Parchet a fost cercetat  de catre faptuitori  pentru comiterea infractiunilor de violare de domiciliu si furt  si ca s-a propus de acestia  prin referatul  cu acelasi numar din 30.05.2007 emiterea rechizitoriului si trimiterea sa in judecata  iar in ce priveste inceperea urmaririi penale impotriva sa pentru fapta de violare de domiciliu prevazuta de art. 192 alin. 1 C. p aceasta a avut loc fara indeplinirea conditiei referitoare la existenta plangerii prealabile. Mai arata persoana vatamata ca a formulat in dosarul nr. 250 /P/2008 plangere  privind comiterea, in modul aratat,de abuzuri de catre faptuitori cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu.
       In vederea solutionarii acestei plangerii  s-a dispus de instanta sa fie atasate cele doua dosare de urmarire penala mentionate anterior.
       De asemenea, s-a luat act ca a fost parcursa procedura prevazuta de art.  278 C. p. p. prin depunerea rezolutiei cu nr. 799/II/2/2008 din 31 oct. 2008 emisa de primul procuror al aceluiasi Parchet prin care s-a respins plangerea persoanei vatamate impotriva rezolutiei procurorului.
       Pe baza actelor si lucrarilor dosarului  se constata ca fiind fondata plangerea persoanei vatamate in conditiile si limitele  de mai jos.
       In acest sens se  retine ca prin  rezolutia procurorului se face o expunere a  actelor de urmarire penala efectuate de faptuitori impotriva persoanei vatamate in calitate de invinuit in cauza ce a format obiect al dosarului cu nr. 1153/P/2007  ce s-au finalizat cu propunerea mentionata mai sus de emitere a rechizitoriului si ca prin ordonanta din  17 iulie 2007 a procurorului din acelasi Parchet   s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a persoanei vatamate de fata ,cu aplicarea  unei amenzi administrative. De asemenea ,se mai retine ca in urma plangerii formulata impotriva acestei ordonante instantele au desfiintat ordonanta si au restituit cauza la  procuror dupa care s-a  dat o noua ordonanta de scoatere de sub urmarire penala a persoanei vatamate de fata  in baza art. 10 alin. 1 lit. b C. p. p. pentru fapta de furt si de incetare a urmaririi penale pentru fapta  de violare de domiciliu.
         Pentru  concluzia  caracterului fondat al plangerii de fata se retine ca rezolutia procurorului   din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt  cu nr.  250/P/2.008 prin care se dispune neinceperea urmaririi penale  impotriva faptuitorilor  nu a avut in vedere  fapte si imprejurari cu caracter esential pentru rezolvarea cauzei pe baza mijloacelor de proba de mai jos.
         In primul rand, au acest caracter  elementele de fapt ce se refera la  aceea ca  nu a fost realizat in masura  suficienta obiectul urmaririi penale  prevazut de art. 200  C. p. p. in sensul de a se  analiza  si activitatea faptuitorului  D. A. D. care la randul sau a  efectuat acte de urmarire penala in cauza ce formeaza obiect al dosarului nr. 1.153/P/2.007 in vederea realizarii scopului procesului penal  asa cum este  reglementat la art. 1 alin. 1 C. p. p. In acest sens se vor avea in vedere ca mijloc de proba inscrisurile intocmite in legatura cu aceasta  activitate de cercetare penala.
        In al doilea rand , rezolutia  atacata cu plangere se rezuma la a enumera actele  procesuale si de procedura efectuate in cauza  iar ca singura argumentatie a solutiei de neincepere a urmaririi penale procurorul invoca respectarea dispozitiilor legale fara a face o analiza a probelor in legatura cu situatia in care s-a ajuns la inceperea urmaririi penale si la  solutii de scoatere de sub urmarire penala a persoanei vatamate in calitate de invinuit .In acest sens se impunerea sa se constate ca atata timp cat a fost infirmata ordonanta procurorului din 17 iulie 2007  din dosarul nr. 1153/P/2007 in mod evident  nu  s-au facut cercetari penale complete ce sa clarifice fapta  de furt  prin stabilirea  situatiei daca intr-adevar a avut loc o deposedare a unei persoane prin actele materiale ale  persoanei vatamate de fata. Mai mult, concluzia de mai sus este justificata de faptul ca in ce priveste fapta de violare de domiciliu prevazuta de art. 192 alin.1 C. p. , pentru care plangerea prealabila a persoanei vatamate constituie act conditie pentru punerea in miscare si exercitarea  actiunii penale, prin rezolutia atacata cu plangere nu s-a analizat in ce masura drepturile si interesele legitime ale persoanei vatamate au fost incalcate de faptuitori prin efectuarea de acte de urmarire penala fara indeplinirea acestei conditii legale. Pe de alta parte, corelativ cu administrarea de probe in acest sens trebuie stabilita nu numai situatia din punct de vedere obiectiv  ci si subiectiv pentru a se constata  atitudinea psihica pe care  au avut-o  faptuitorii.Ca mijloace de proba se au in vedere in acest sens inscrisurile  din dosarul de urmarire penala nr. 1.153P/2007 intre care, in primul rand,  referatul cu propunere de scoatere de sub urmarire penala   din 24.03.2.008 .
     In consecinta, in baza art. 278 indice 1 alin. 8  lit. b C. p. p. s-a a admis plangerea persoanei vatamate si s-a   desfiintat ordonanta procurorului cu trimiterea cauzei la acesta in vederea inceperii urmaririi penale. Data publicarii pe portal : 26.02.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012