InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Pierderea calitatii de membru al unui partid este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului, neputind fi cenzurata de catre instanta

(Sentinta civila nr. 115 din data de 11.02.2000 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Competenta materiala | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Pierderea calitatii de membru al unui partid este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului, neputind fi cenzurata de catre instanta
Reclamantul P.F., membru al Partidului National Liberal Roman, a contestat adresa  comunicata Primariei B in luna iunie 2008 de catre Biroul Politic Teritorial al Partidului in numele Presedintelui PNL din Romania prin care se incunostiinteaza  faptul ca petentul nu mai este membru al Partidului National Liberal si se solicita invalidarea mandatului de consilier local , obtinut de acesta la alegerilor locale din luna iunie 2008.
S/a motivat cererea in sensul ca in mod nelegal si abuziv a fost demis din randul organizatiei politice cu nerespectarea dispozitiilor din statutul PNL si Regulamentul de aplicare al acestuia.
Fata de motivele expuse si temeiurile legale invocate, instanta a constatat ca aceasta este inadmisibila.
Potrivit art. 1 din legea nr. 14/2003 modificata, partidele politice sunt asociatii cu caracter politic ale cetatenilor romani cu drept de vot si care participa in mod liber la aceasta asociere , dreptul fiind garantat de Constitutie. Statutul partidului politic cuprinde printre altele, drepturile si indatoririle membrilor sai cat si sanctiunile disciplinare si procedurale  prin care acestea pot fi aplicate membrilor, potrivit art. 10 din aceiasi lege.
Conform art. 16 pct. 3 din legea partidelor politice, dobandirea sau pierderea calitatii de membru al unui partid politic este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului.
In cauza dedusa judecatii , petentul a contestat pierderea calitatii de membru de partid, cerere care  nu este de competenta instantelor judecatoresti, potrivit dispozitiilor legale enuntate mai sus , astfel ca aceasta a fost  respinsa ca inadmisibila.

Data publicarii pe portal : 03.03.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala

Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Dare in plata a unui imobil ipotecat. Competenta materiala in apel apartine sectiei a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului - Decizie nr. 178 din data de 08.03.2017
Desbagubiri solicitate pentru neindeplinirea clauzelor unui contract de servicii turistice. Necompetenta materiala a instantei sesizate - Sentinta civila nr. 78 din data de 26.01.2010
Litigiu de munca. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 1118 din data de 04.12.2009
Inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu cerere preliminara. Cererea formulata de reclamant, referitoare la sesizarea CJUE pentru a stabili aplicarea directa a dreptului comunitar in materia activitatilor de im... - Hotarare nr. 691/R din data de 11.04.2011
Vicii ascunse. Conditii pentru a fi considerate astfel. - Decizie nr. 212/Ap din data de 19.11.2007
Competenta materiala. Competenta de solutionare a cauzei in despagubiri rezultate din actiunea fundamentata pe dispozitiile cuprinse in art. 404 ind.1 cod procedura civila. - Rezolutie nr. I N C H E I E R E din data de 06.05.2011
Anulare hotarare prin care s-a solutionat o cauza canonica in baza unor dispozitii din Regulamentul de procedura al instantelor disciplinare si de judecata ale B.O.R. Necompetenta generala a instantelor judecatoresti. - Decizie nr. 1429 din data de 25.10.2016
Cooperare judiciara internationala in materie penala. Recunoasterea si executarea sanctiunilor pecuniare. - Decizie nr. 10 din data de 20.01.2014
Competenta materiala. Stabilirea competentei instantei atunci cand actiunea cuprinde doua capete de cerere principale. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 17 Cod procedura civila. - Decizie nr. 410 din data de 13.09.2012
Competenta materiala a instantei competente sa judece cererea de ordonanta presedintiala atunci cand o actiune pe fondul dreptului este deja inregistrata pe rolul unei instante. - Decizie nr. 705 din data de 09.10.2009
Competenta materiala a Sectiei de litigii de munca a Tribunalului - Decizie nr. 111 din data de 30.01.2008
Competenta materiala a instantei de fond funciar. - Decizie nr. 270 din data de 05.03.2007
Legea nr.272/2004. Competenta materiala - Decizie nr. 141 din data de 28.11.2006
Tutela. Competenta materiale in cauzele privind tutela - Decizie nr. 632 din data de 09.05.2006
Competenta materiala. Cerere de investire cu formula executorie a unei hotarari arbitrale. - Decizie nr. 41/F din data de 18.05.2006
Cauzele avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a actelor de instrainare de imobile ce intra sub incidenta Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 115 din data de 08.02.2006
Competenta materiala a instantei de contencios administrativ - Decizie nr. 2118 din data de 07.11.2005
Exceptia necompetentei si exceptia netimbrarii. Ordinea solutionarii lor - Decizie nr. 815 din data de 07.10.2005
Recunoasterea statutului de magistrat pensionar si stabilirea drepturilor cuvenite. Competenta materiala. - Decizie nr. 803 din data de 22.11.2004