InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Reinnoirea tacita a locatiunii. Dupa expirarea termenului stipulat prin contractul de locatiune daca locatarul ramane si e lasat in posesie atunci se considera locatiunea ca reinnoita - art. 1437 Cod civil.

(Decizie nr. 31 din data de 09.02.2009 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Reinnoirea tacita a locatiunii. Dupa expirarea termenului stipulat prin contractul de locatiune daca locatarul ramane si e lasat in posesie atunci se considera locatiunea ca reinnoita - art. 1437 Cod civil.

Prin sentinta civila nr. 6312/04.11.2008, pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosar nr. 2601/311/2008, s-a respins cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul M.S.P. in contradictoriu cu paratul M.D., avand ca obiect reziliere contract de inchiriere, pretentii si evacuare, ca neintemeiata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca din inscrisurile depuse la dosar rezulta faptul ca a incetat contractul de inchiriere la 1 noiembrie 2005 si de la aceasta data paratul nu mai datora chirie,acesta putand fi obligat sa paraseasca imobilul pe motivul incetarii contractului insa nu pe motivul nerespectarii clauzelor contractuale.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel M.S.P. considerand-o netemeinica si nelegala intrucat instanta de fond a interpretat eronat probatoriile administrate si clauzele contractului de inchiriere nr.1379/2004, respectiv articolele 11,12, 17 si 18, netinand cont de dispozitiile art. 1437 din Codul civil referitoare la locatiunea reinnoita.
   Intimatul legal citat nu a depus intampinare.
            Analizand sentinta prin prisma motivelor de apel invocate, tribunalul urmeaza sa constate ca acesta este fondat.
Din lucrarile dosarului de fond rezulta faptul ca paratul ocupa un imobil proprietatea reclamantei in baza contractului de inchiriere nr. 1379/2004, partile stabilind la articolul 5 posibilitatea reinnoirii conventiei cu acordul lor.
La fila 26 dosar de fond se afla actul aditional incheiat de parti la 22 martie 2005 prin care acestea au stabilit un alt cuantum al chiriei, iar la filele 31-34 mai multe somatii emise in perioada noiembrie 2005 - septembrie 2007 din care rezulta ca reclamanta a atras atentia chiriasului de neplata chiriei si de posibilitatea rezilierii contractului si evacuarii.
Aceste probatorii duc la concluzia ca partile au fost de acord cu reinnoirea contractului de inchiriere, situatie ce este expres prevazuta de legiuitor la art. 1437 si 1452  din Codul civil, privind reinnoirea tacita a locatiunii.
Aceasta solutie se impune motivat de faptul ca dupa expirarea termenului stipulat in contract  locatarul a ramas in apartament si a fost lasat in posesie de catre proprietar, situatie dovedita din somatiile mentionate mai sus emise de reclamanta pe parcursul a doi ani.
In atare situatie, actiunea reclamantei este intemeiata urmand a fi admisa in conformitate cu dispozitiile art. 1452 din Codul civil intrucat legiuitorul a stabilit ca locatarul doreste sa ocupe imobilul in aceleasi conditii ce au fost acceptate prin contractul de inchiriere si respectiv actul aditional.
   Pentru cele mai sus mentionate, tribunalul in conformitate cu dispozitiile art. 296 Cod procedura civila, va admite apelul, va schimba sentinta in sensul ca va admite actiunea.

Data publicarii pe portal : 09.03.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011