InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Perimarea executarii .Procesul verbal intocmit de executorul judecatoresc in conf. cu dispoz. art. 371 ind. 7 ( 1) c.p.c. si art. 372 c.p.c. constituie act de executare ce intra in calculul termenului de 6 luni impus de art. 389 (1) c.p.c.

(Decizie nr. 1204 din data de 29.10.2009 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

   Perimarea executarii .Procesul verbal  intocmit de executorul judecatoresc in conf. cu dispoz. art. 371  ind. 7 ( 1) c.p.c. si art. 372 c.p.c. constituie act de executare  ce intra in calculul termenului de 6 luni  impus de art. 389 (1) c.p.c.
            

Asupra recursului civil de fata:
Prin sentinta civila nr. 2508 din data de 9 aprilie 2009, pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosarul civil nr. 1552/311/2009, s-a admis contestatia la executare formulata de contestatoarea-debitoare D. M.  in contradictoriu cu intimata creditoare D. R.de P. C. si s-a constat perimata executarea silita ce face obiectul dosarului de executare nr. 281/7311/2006.
S-a luat act ca nu s-a solicitat obligarea intimatei creditoare la plata cheltuielilor de judecata.
Pentru a  pronunta aceasta sentinta,  instanta de fond a  retinut ca sunt indeplinite conditiile impuse de art. 389(1) cod procedura civila, raportat la data emiterii somatiei de executare , creditoarea lasand sa treaca mai mult de 6 luni fara sa fi urmat alte acte de urmarire.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea CN P. R. SA, considerand-o netemeinica si nelegala , intrucat instanta de fond , in considerentele sentintei, eronat a facut vorbire la dispozitiile art. 399 si 371 ind.1(1)  cod procedura civila dar si art.372 cod procedura civila, ce nu au legatura cu cauza de fata si ca a aplicat dispozitiile art. 389(1) cod procedura civila, intrucat nu s-a efectuat nici un act de executare si ca urmare perimarea nu putea opera.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate dar si in lumina dispozitiile art. 304 - 304  ind.1 cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este nefondat.
Din lucrarile dosarului de fond dar si din continutul sentintei civile recurate, tribunalul retine ca instanta de fond a pronuntat o hotarare ce indeplineste conditiile impuse de art. 261 cod procedura civila, aceasta facand referire la dispozitiile ce reglementeaza Cartea  V  a codului de procedura civila ,, despre executarea silita’’.
In acest sens, instanta  a invocat dispozitiile art. 399 cod procedura civila privind contestatia la executare si art. 371 ind.1(1) si (2) cod procedura civila privind executarea titlurilor de buna voie sau silit , astfel incat motivele invocate in cererea de recurs ce vizeaza modificarea sentintei conform art. 304 pct.7  cod procedura civila, nu pot fi primite.
Invocarea textelor  din procedura executarii silite in cadrul unei contestatii la executare nu duce la concluzia ca instanta  a pronuntat o hotarare care nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau care cuprinde motive contradictorii sau straine de natura pricinii , asa cum se pretinde prin cererea de recurs.
De fapt, instanta de fond a constatat indeplinite conditiile impuse de art. 389 (1) cod procedura civila, rezolvand cererea pe baza exceptiei perimarii executarii, respectiv a aplicat sanctiunea impusa de legiuitor pentru inactivitatea  creditorului care timp de 6 luni nu a efectuat alte acte de urmarire .
In motivele de recurs,creditoarea arata ca procesul verbal intocmit de executorul judecatoresc prin care s-a stabilit suma de plata si care a stat la baza emiterii somatiei catre debitor, nu constituie act de executare si ca urmare  nu poate fi aplicata sanctiunea impusa de art. 389(1) cod procedura civila.
Sustinerile recurentei nu pot fi primite , atata timp cat legiuitorul a specificat in continutul textului de lege ca sanctiunea perimarii se aplica in cazul in care creditorul a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, procesul verbal si somatia emisa ulterior putand fi astfel considerate ca facand parte din sfera  acestor acte.
Constatand astfel ca instanta de fond a rezolvat cauza in functie de cererile si apararile formulate de parti, raportat la dispozitiile art. 389 cod procedura civila, tribunalul in conformitate cu dispozitiile art. 312 cod procedura civila, va respinge recursul ca nefondat.
Sub aspectul cheltuielilor de judecata  solicitate de intimatul debitor, tribunalul va face aplicarea  dispozitiilor art. 274 (3)cod procedura civila, constatand ca onorariul avocatului este nepotrivit de mare fata de obiectul cauzei de fata si de munca efectiv prestata , dispunand reducerea acestuia si obligarea recurentei in conformitate cu dispozitiile art. 274(1) cod procedura civila la 1.500 lei  cu acest titlu catre intimata.

Data publicarii pe portal : 07.12.2009
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013