InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Stabilire paternitate. Aplicarea dispoz. art. 275 c.p.c.

(Decizie nr. 46 din data de 11.03.2010 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Cereri | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Stabilire paternitate. Aplicarea  dispoz. art. 275 c.p.c.

           Prin sentinta civila nr. 7979 din 18.12.2009 pronuntata de Judecatoria  Slatina in dosarul nr. 5244/311/2009, admite cererea formulata de reclamanta N.M. in numele si ca reprezentant legal al minorului N. D.L.M., in contradictoriu cu paratul I. R. A.
Constata ca paratul I. R.A. este tatal minorului N. D.L.M., nascut la data de 10.02.2009, in mun. Slatina, jud. Olt, nastere inregistrata sub nr. 262/17.02.2009 in Registrul starii civile Slatina, avand ca mama pe N.M.
Dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni pe marginea  actului de nastere al minorului in sensul de a se trece la rubrica "tata" numele de "I. R.A.", dupa ramanerea irevocabila a prezentei hotarari.
Incredinteaza pe minorul N. D.L.M., nascut la data de 10.02.2009 spre crestere si educare mamei reclamante.
Obliga paratul sa plateasca reclamantei, in favoarea minorului N.D.L.M., o  pensie de intretinere in suma de 425 lei lunar, incepand cu data introducerii cererii, 05.06.2009 si pana la  majoratul copilului.
Poprire din oficiu.
Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 814,3 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele:
In urma relatiei dintre parti s-a nascut la data de 10.02.2009, minorul N.D.L.M.
In retinerea situatiei de fapt astfel cum a fost expusa, s-au avut in vedere atat inscrisurile depuse la dosar, respectiv certificat de nastere (f. 5), cat si raspunsurile formulate de parat la interogatoriul ce i-a fost luat la cererea reclamantei.
Potrivit acestuia (f.14 dosar) paratul a recunoscut ca minorul N. D.L.M., nascut la data de 10.02.2009, in Slatina, avand ca mama pe N. M., este fiul acestuia.
Potrivit dispozitiilor art.56 C.fam. filiatia fata de tata se stabileste, in afara de cazurile prevazute in art. 53, prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca, iar conform disp art. 59 C.fam. actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele sau de catre mama.
Fata de considerentele de fapt si de drept aratate mai sus, luand act de faptul ca paratul a recunoscut paternitatea minorului, urmeaza ca instanta sa admita primul capat de cerere si sa stabileasca faptul ca paratul I. R.A. este tatal biologic al minorului N. D.L.M., nascut la data de 10.02.2009, in mun. Slatina, jud. Olt, nastere inregistrata sub nr. 262/17.02.2009 in Registrul starii civile Slatina, avand ca mama pe N.M..
Instanta va dispune efectuarea cuvenitelor modificari in actul de nastere al minorului in sensul de a se trece la rubrica "tata" numele de "I. R.A".
Referitor la petitoriul privind incredintarea minorului catre mama instanta retine urmatoarele:
In concordanta cu prevederile art.2 din Legea nr. 272/2004, principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, inclusiv in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.
            Acest principiu este impus  inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului si trebuie sa prevaleze in toate cauzele solutionate de instantele judecatoresti.
Ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea si educarea copiilor lor. In masura in care insa exista neintelegeri intre parinti, care afecteaza in mod  direct  si pe copil  iar instanta judecatoreasca este chemata sa se pronunte cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, este necesar sa fie  considerat in primul rand  interesul superior la copilului, astfel incat masura dispusa sa asigure bunastarea materiala si  spirituala a copilului, in special prin ingrijirea acestuia, prin asigurarea cresterii, educarii si intretinerii sale, prin mentinerea copilului intr-un mediu cat mai apropiat de cel in care a fost crescut. 
Interesul superior al copilului urmeaza a fi stabilit prin  examinarea tuturor criteriilor  consacrate in acest  scop de doctrina  si jurisprudenta.
Aceste criterii sunt: varsta copilului, posibilitatile parintelui de a-i  asigura o buna dezvoltare fizica, intelectuala si morala, atasamentul fata de minor, precum si al minorului fata de parinte, grija manifestata de parinti in timpul convietuirii si dupa despartirea lor si altele asemenea.
Criteriile de apreciere a interesului superior  al minorului  formeaza un  ansamblu guvernat de principiul egalitarii, ceea ce inseamna ca nu se poate retine  caracterul primordial sau determinant al unuia sau altuia dintre  criteriile respective. Altfel spus, in aprecierea interesului superior al minorului  nu se poate  absolutiza vreunul dintre criteriile enuntate, instanta urmand a le evalua in ansamblul lor,  prin analizarea fiecarui criteriu in  contextul celorlalte.
In concret, din declaratia martorei Stefan Ileana se retine ca inca de la nastere minorul s-a aflat in ingrijirea mamei. La locuinta acesteia  reclamanta beneficiaza de conditii bune pentru cresterea minorului. Aceasta realizeaza venituri avand calitatea de administrator al unei societati comerciale. Tatal minorului nu a participat la ingrijirea sau intretinerea copilului.
Din referatul de ancheta sociala intocmit de autoritatea tutelara de pe langa Primaria Slatina se retine ca reclamanta locuieste impreuna cu minorul intr-o garsoniera confort I proprietate, mobilata si curat intretinuta, racordata la reteaua de utilitati.
 Avand in vedere aspectele de mai sus precum si varsta frageda a minorului instanta urmeaza sa dispuna incredintarea acestuia spre crestere si educare mamei reclamante.
Potrivit dispoz. art.107 al.1 C. Fam. copilul minor este intretinut de parintii sai, iar obligatia de intretinere se executa in natura sau prin plata unei pensii in bani, instanta judecatoreasca fiind cea in masura a stabili felul si modalitatea executarii tinand seama de imprejurari.
In conformitate cu dispoz. art. 94 al. 1 C. fam. intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, instanta fiind in masura a mari sau micsora obligatia de intretinere dupa cum se schimba mijloacele celui care da intretinere sau nevoia celui ce o primeste.
Prin art.86 alin. 3 C.Fam. legiuitorul a stabilit in mod expres dreptul la intretinere al descendentului minor oricare ar fi pricina nevoii in care se afla.
S-a instituit astfel o prezumtie cum ca minorul s-ar afla in nevoie pe toata durata minoritatii.
In privinta debitorului obligatiei de intretinere, la stabilirea posibilitatilor sale materiale se va tine seama de veniturile de care acesta beneficiaza, in speta de veniturile realizate de parat in calitate de angajat al Colegiului Tehnic "Ion Mincu" Slatina, astfel cum au fost comunicate  cu adresa nr. 6956/08.12.2009 (f.19 dosar).
Prin urmare  paratul va fi obligat sa plateasca reclamantei in favoarea minorului o pensie de intretinere in cuantum de 425 lei lunar incepand cu data de 05.06.2009 (data sesizarii instantei) pana la majoratul copilului. Urmeaza a se infiinta poprire din oficiu asupra veniturilor paratului.
Potrivit dispoz. art. 274 c.p.c se va dispune obligarea paratului aflat in culpa procesuala la plata catre reclamanta a sumei de 814,3 lei cu titlul de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, onorariu avocat conform chitantelor depuse la dosar.
Sustinerile paratului potrivit carora acesta, recunoscand pretentiile reclamantei la prima zi de infatisare, nu mai poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, nu pot primi eficienta in cauza.
Astfel, potrivit dispoz. art. 275 C.p.civ. ,,paratul care a recunoscut la prima zi de infatisare pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, afara numai daca a fost pus in intarziere inainte de chemarea in judecata."
Dispozitiile art.275 C.p.civ. nu-si gasesc insa aplicabilitatea in cauza pe de o parte deoarece paratul se afla in culpa procesuala pentru ca ar fi putut sa evite pornirea procesului, recunoscand voluntar minorul, iar pe de alta parte, ca o consecinta a recunoasterii, toate efectele juridice decurgand din rudenia fata de tata, inclusiv obligatia legala de intretinere a tatalui fata de copil, se produc in mod retroactiv de la data nasterii copilului.
Raportat la cele de mai sus obligatia legala de intretinere a minorului exista in persoana paratului-debitor, ca efect al recunoasterii, de la data nasterii copilului, iar in privinta obligatiei de intretinere debitorul-parat este de drept in intarziere, situatie de natura a inlatura aplicabilitatea dispoz. art.275 C.p.civ.
Prin urmare, se va dispune obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta in cuantumul solicitat.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul I. R. A. considerand-o netemeinica si nelegala intrucat cuantumul pensiei de intretinere s-a stabilit in raport de o comunicare nereala a veniturilor realizate de catre parat, si a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta, in mod nelegal intrucat a ajuns la o intelegere cu reclamanta in timpul procesului, iar aceasta nu l-a informat niciodata despre nasterea minorului, astfel ca, nu poate fi considerat ca a fost de drept in intarziere.
         Analizand sentinta prin prisma motivelor de apel invocate, tribunalul urmeaza sa constate ca acesta este fondat in parte.
Apelantul a depus in apel adresa nr. 344/15.01.2010 emisa de Colegiul Tehnic "Ion Mincu" Slatina in care se solicita anularea adresei 6956/08.12.2009 depusa in dosarul de fond  si se mentioneaza veniturile reale ale apelantului in perioada iunie - noiembrie 2009, rezultand un venit mediu net lunar de 1428 lei.
In raport de noile date comunicate prin adresa nr. 344/15.01.2010, cuantumul pensiei de intretinere va fi de 357 lei lunar  in favoarea minorului D. L. M.
Critica formulata de apelant cu privire la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata este nefondata, intrucat sustinerile paratului in sensul ca a recunoscut pretentiile reclamantei la prima zi de infatisare in cursul procesului nu pot primi eficienta in cauza, deoarece potrivit practicii judiciare in materie si doctrinei dispoz. art. 275 Cod procedura civila, nu-si gasesc aplicabilitatea in cauza, deoarece paratul  se afla in culpa procesuala pentru ca ar fi putut sa evite pornirea procesului recunoscand voluntar minorul,  potrivit art. 56 Codul familiei, lucru pe care nu l-a facut si prin urmare este in culpa procesuala de ar fi provocat litigiul.
Paratul poate beneficia de dispozitiile art. 275 Cod procedura civila, numai daca face dovada ca nu a facut recunoasterea copilului din cauze obiective, situatie care nu a fost dovedita in cauza de catre paratul apelant.
In conformitate cu dispozitiile art. 296 Cod procedura civila, tribunalul va admite apelul, va schimba in parte sentinta in sensul ca va obliga paratul la plata unei pensii de intretinere in cuantum de 357 lei lunar in favoarea minorului D.L. M.
Vor fi mentinute restul dispozitiilor sentintei.
Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata
Data publicarii pe portal : 16.04.2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007