InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Revendicare mobiliara. Admisibilitatea actiunii formulata de reclamantul vanzator in cazul in care paratul cumparator nu si-a indeplinit obligatia de plata a pretului.

(Decizie nr. 301 din data de 18.03.2010 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Revendicare mobiliara. Admisibilitatea actiunii formulata de  reclamantul vanzator in cazul in care paratul cumparator nu si-a indeplinit obligatia  de plata a pretului.
Asupra recursului civil de fata;
Prin sentinta civila nr.365 din 02.02.2009 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosarul nr. 3420/207/2008, s-a respins actiunea formulata de reclamanta SC N C R SRL - prin lichidator S A, in contradictoriu cu paratul M V, ca inadmisibila.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. 3420/207/2008 reclamanta S.C. N C R, prin lichidator S A, a chemat in judecata pe paratul M V, solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa-i lase acesteia in deplina proprietate si linistita posesie o combina MF, respectiv masa de combina cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii se arata ca, prin contractul nr. 236 din 3.05.2001 paratul a achizitionat combina MF respectiv masa de combina insa, nu a achitat integral pretul convenit, motiv pentru care s-a solicitat instantei obligarea paratului sa lase in deplina proprietate si linistita posesie acest bun imobil, reclamantei.
In drept, au fost invocate dispoz. art. 480 Cod civil.
Paratul M V in temeiul dispoz. art. 115 Cod procedura civila,  a formulat intampinare prin care a solicitat instantei pe cale de exceptie sa se constate prescrisa actiunea formulata.
Potrivit prevederilor Decretului nr. 167/1958 revendicarea unui bun mobil poate fi facuta numai inlauntrul unui termen de 3 ani de la data la care s-a nascut dreptul creditorului de a cere restituirea lui, si raportat la data predarii bunului, respectiv 3 mai 2001 se apreciaza ca acest termen de prescriptie a fost implinit, fapt pentru care s-a solicitat admiterea exceptiei.
De asemenea, se motiveaza conform contractului la livrare suma de 30.000 FRF iar celelalte doua rate de 15.000 FRF si 13.500 FRF erau scadente la data de  31.07.2001 si respectiv 31.09.2001, insa in prezent paratul datoreaza o diferenta de pret de 16.260 lei reclamantei.
Instanta conform dispoz. art. 137 Cod procedura civila, este obligata sa se pronunte mai intai asupra exceptiilor de procedura cat  si asupra celor de fond care fac de prisos  in tot sau in parte cercetarea in fond a pricinii.
Astfel, desi s-a invocat de catre paratul M V exceptia prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune si anume, faptul ca revendicarea unui bun  mobil poate fi facut numai inlauntrul unui termen de 3 ani, instanta urmeaza sa respinga exceptia invocata din urmatoarele considerente:
In speta de fata, reclamanta a precizat instantei ca si-a intemeiat actiunea pe dispoz. art. 480 Cod civil, iar dupa cum se stie actiunea in revendicare mobiliara intemeiata  pe dreptul de proprietate privata este supusa termenului de prescriptie de 30 de ani.
Astfel, instanta apreciaza ca dispoz. art. 1890 Cod civil, se aplica in toate situatiile in care termenul de prescriptie extinctiva de 30 de ani are valoare de termen general,  si isi gaseste aplicatia ori de cate ori nu exista un termen special.
Pe de alta parte, instanta nu poate retine in cauza aplicarea dispozitiilor ce constituie regula instituita in art. 1909 alin. 1 Cod civil si anume ca posesia de buna credinta a bunurilor mobile valoreaza titlul de proprietate, motivat de faptul ca, in aceasta situatie conditiile posesiei pentru a putea fi invocata aceasta regula nu sunt intrunite, respectiv posesia este viciata.
Cat priveste fondul cauzei, instanta urmeaza sa constate ca actiunea formulata de reclamanta S.C. N C R SRL, prin lichidator, impotriva paratului M V, este inadmisibila, urmand a fi respinsa din urmatoarele considerente:
Ca urmare a neexecutarii totale sau partiale a obligatiei de plata integrala a pretului de catre cumparator, vanzatorul  poate alege  intre mai multe posibilitati.
Astfel, instanta constata in speta de fata ca, reclamanta a vandut paratului o combina cu plata pretului in rate, fiind achitata o mare parte din pret, in prezent paratul datorand suma de 16.260 lei, diferenta de pret reclamantei.
Intrucat, in motivarea in fapt a cererii de chemare in judecata se invoca de catre reclamanta aceasta nerespectare a obligatiei de achitare integrala a pretului de catre parat, instanta apreciaza  inadmisibilitatea actiunii in revendicare promovata de catre vanzatoare,  intrucat aceasta are la indemana alte temeiuri juridice pentru a invoca fie obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei; fie poate invoca exceptia de neexecutare a contractului intervenit  intre parti (art. 1322 Cod civil), fie rezolutiunea contractului (art.1020-1021 Cod civil).
De asemenea, cum in speta de fata,  lucrul vandut este un bun mobil, vanzatorul are si posibilitatea actiunii in rezolutiune (art. 1730 pct. 5 Cod civil), prevazut pentru exercitiul actiunii derivand din privilegiu.

Impotriva sentintei civile nr. 365 din 02.02.2009 pronuntata in acest dosar a declarat apel reclamanta SC N C R SRL - prin lichidator S A, care a sustinut ca hotararea primei instante este data cu incalcarea principiului  contradictorialitatii fara a pune in discutia partilor inadmisibilitatea cererii si fara a le da posibilitatea de a  formula aparari, astfel ca, in baza deciziei civile nr.194/2009 pronuntata de Tribunalul Olt  a fost admis apelul, desfiintata sentinta si trimisa cauza pentru rejudecare la aceeasi instanta.
Se retine in considerentele deciziei de casare ca, obiectul actiunii promovata de reclamant este revendicarea unui bun mobil, iar prima instanta nu a analizat  actiunea promovata de catre aceasta in raportul de temeiul juridic indicat in cererea de chemare in judecata si a solutionat cauza fara sa puna in discutia partilor admisibilitatea actiunii in revendicare.
Dosarul a fost reinregistrat pe rolul Judecatoriei Caracal sub nr. 4878/207/2009.
Legal citata in instanta, reclamanta nu s-a prezentat, iar paratul M V in temeiul dispoz. art. 115 Cod procedura civila, a formulat intampinare prin care a solicitat instantei respingerea actiunii formulata de catre aceasta, motivand ca,  la data achizitionarii acestui bun mobil a fost dus in eroare asupra modalitatilor incheierii unui contract (semnarea unei facturi).
Invoca de asemenea faptul ca, factura originala intervenita intre pati nu poarta nici o semnatura la rubrica cumparatorului, ceea ce denota ca a fost intocmita ulterior, de asemenea, nici procesul verbal de predare-primire nu poarta  semnatura de primire a utilajului achizitionat .
Ca urmare a deficientelor constatate cat si defectiuni: baterie lipsa, curele rupte, rulmenti sparti etc., paratul invoca faptul ca, cu recomandata nr. 1164/29.06.2001 a comunicat reclamantei faptul ca nu mai este de acord cu achitarea diferentei de pret, pana la data la care reclamanta isi va indeplini clauzele contractuale, si anume, art. 14 si 24 din contract.
Prin sentinta civila nr. 4889/17.11.2009 pronuntata de Judecatoria Caracal,  a fost respinsa actiunea formulata de reclamanta S.C. N C R SRL - prin lichidator S A, impotriva paratului M V.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:
In baza  facturii fiscale nr.  93641116/19.04.2001 intervenita intre parti  paratul a achitat avansul pentru o combina agricola in suma de  114.000.000 lei, intrand in posesia acesteia.
Ulterior, intre parti au intervenit discutii in sensul ca, combina prezenta defectiuni, iar paratul  nu a mai achitat diferenta de pret datorata.
Potrivit art. 480 Cod civil, proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege.
In speta de fata, instanta constata faptul ca, temeiul juridic al actiunii promovata de reclamanta are ca baza textul de lege susmentionat, iar in materia bunurilor mobile, este cunoscuta practica in sensul ca, posesorul este prezumat proprietarul lucrului posedat pana la proba contrara.
Avantajul acestei prezumtii, este acela ca,  posesorul are calitatea de parat fiind presupus proprietar si este scutit de a aduce alte probe in sprijinul dreptului sau de proprietate,  pana la proba contrara.
Ori, in speta de fata, instanta constata faptul ca,  reclamanta invoca clauza contractuala, respectiv art.16 din contractul intervenit intre parti, care in cazul sanctiunii neplatii integrale a pretului nu poate conduce automat la admisibilitatea actiunii in revendicare imobiliara.
Constata instanta faptul ca, paratul M V nu are calitatea detentorului precar care sa indrituiasca proprietarul la introducerea actiunii in revendicare. Numai intr-o asemenea situatie reclamantul trebuie sa dovedeasca proprietatea sa si precaritatea detentorului.
Ori, instanta constata o neconcordanta intre temeiul de drept invocat in cererea principala formulata de reclamanta si temeiul contractual invocat in concluziile scrise depuse la dosarul cauzei unde reclamanta intelege sa se preleve de clauzele contractuale, respectiv art. 17 din contract, si anume, faptul ca transferul dreptului de proprietate privind obiectul vandut este subordonat platii integrale a pretului de catre cumparator, actiune intemeiata pe contract si care este prescriptibila, spre deosebire de  temeiul initial de drept al actiunii in revendicare care este imprescriptibila.
Pe de alta parte, sanctiunea neplatii pretului asa cum este consfintita in reglementarea data contractului de vanzare cumparare din Codul civil (art. 1294 si urm.) nu prevede printre actiunile admisibile in instanta, actiunea in revendicarea bunului mobil ca urmare a neachitarii integrale a pretului datorat vanzatorului.
Cum reclamanta nu s-a prezentat in instanta pentru  a face precizari in ceea ce priveste obiectul si temeiul juridic al cererii deduse judecatii, instanta urmeaza sa respinga actiunea acesteia.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta SC N C RSRL, considerand-o netemeinica si nelegala, solicitand admiterea acestuia si schimbarea sentintei, in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata.
In motivare, a aratat aceasta ca actiunea este intemeiata, cata vreme transferul dreptului de proprietate asupra obiectului vandut era subordonat platii integrale a pretului de catre cumparatorul parat, obligatie pe care acesta nu si-a indeplinit-o, devenind incidente astfel  prevederile art. 1026 Cod civil, privitoare la vanzarea sub conditie.
A mai precizat reclamanta ca in aceste conditii are la indemana actiunea in revendicare imobiliara impotriva paratului posesor neproprietar.
Intimatul a depus intampinare prin care a solicitat expertiza grafologica a semnaturii de pe procesul verbal de predare-primire, pentru a se stabili imprejurarile in care combina a fost predata, starea tehnica si scopul predarii.
La termenul de judecata din 04.03.2010 instanta a pus in discutia partilor calificarea caii de atac, stabilindu-se ca aceasta este recursul prin raportare la valoarea precizata a obiectului revendicat de 19.500 lei si dispoz. art. 2821 Cod procedura civila.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate dar si in lumina dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul constata ca recursul este fondat, urmand a fi admis, pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 480 Cod civil, proprietarul neposesor are posibilitatea de a formula actiune in revendicare impotriva posesorului neproprietar.
In cauza, reclamanta S.C. N C R SRL a instrainat in favoarea paratului M V la data de 19.04.2001 o combina agricola MASSEY FERGUSON tip 520 - 8, serie sasiu 16706, serie masa 43408, pentru suma totala de 58.500 FRF, din care 30.000 FRF avans, iar diferenta trebuind a fi platita in doua rate la data de 31.07.2001, respectiv 31.09.2001.
Potrivit art. 17 din "conditiile generale de vanzare" asupra carora partile s-au inteles, "transferul de proprietate a obiectului vandut era subordonat plati integrale a pretului de catre cumparator".
Paratul cumparator nu si-a indeplinit obligatia de a achita diferenta de pret, dupa cum insusi acesta recunoaste, invocand in aparare anumite deficiente si vicii ale bunului achizitionat.
Raportat la aceasta situatie de fapt, se retine de tribunal ca intre parti a intervenit intr-adevar o conventie, prin care nu s-a produs insa efectul specific al contractului de vanzare-cumparare, respectiv nu a operat transferul dreptului de proprietate asupra bunului mobil  combina agricola MASSEY FERGUSON tip 520 -8, serie sasiu 16706, serie masa 43408, intrucat nu s-a indeplinit conditia suspensiva a achitarii integrale a diferentei de pret de catre cumparator.
In aceasta imprejurare, proprietarul neposesor are posibilitatea de a uza fie de conventia intervenita si de actiunile specifice materiei obligatiilor contractuale, fie de actiunea in revendicare, aceasta din urma nefiind exclusa de actiunea in rezolutiune cu repunerea partilor in situatia anterioara, pentru neexecutarea obligatiilor, asa cum s-a retinut de instanta de fond.
Aceasta cu atat mai mult cu cat prin inscrisul  in temeiul caruia reclamanta a instrainat, iar paratul a preluat bunul, s-a mentionat si ca "in caz de neplata a pretului si fara prejudiciul fata de actiunea rezolutiva, legala sau conventionala, societatea  va putea prelua de la cumparator _ obiect vandut si ramas neplatit, dupa simpla punere in asteptare prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire", punere in intarziere ce a operat fata de parat, conform inscrisurilor de la f. 28-30 dosar nr. 3420/207/2008.
Cat priveste apararile paratului, privitoare la anumite deficiente si vicii ale bunului achizitionat, acestea raman fara relevanta raportat la temeiul de drept pe care reclamanta si-a intemeiat pretentiile.
De asemenea, apreciaza tribunalul ca nu era necesara dispunerea unei expertize grafice pentru verificarea semnaturii de pe procesul verbal de predare-primire incheiat la 20.04.2001 (f.50 dosar fond nr. 3420/207/2008), deoarece reclamanta nu a inteles sa se prevaleze de acest inscris pentru a-si dovedi sustinerile.
Retinandu-se asadar, ca reclamanta SC N C R SRL nu a pierdut dreptul de proprietate asupra bunului mobil, combina agricola MASSEY FERGUSON tip 520 -8, serie sasiu 16706, serie masa 43408, intrucat nu s-a indeplinit conditia suspensiva a platii pretului integral de catre cumparator, iar acesta din urma a devenit un simplu detentor precar al respectivului bun mobil, rezulta ca recurenta este indreptatita a obtine obligarea intimatului la a-i lasa in de plina proprietate si linistita posesie  acest bun mobil, in temeiul art. 480 Cod civil.
Pentru toate aceste considerente, in conformitate cu dispozitiile art. 312 Cod procedura civila,  tribunalul va admite recursul, va modifica sentinta in sensul ca va admite cererea reclamantei si va obliga paratul sa lase acesteia in deplina proprietate si linistita posesie combina agricola MASSEY FERGUSON tip 520 -8, serie sasiu 16706, serie masa 43408.
Data publicarii pe portal : 16.04.2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului - Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016
Revendicare imobiliara. Folosirea unui teren agricol fara titlu. Despagubiri - Sentinta civila nr. 296 din data de 08.04.2015
Revendicare unui imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in revendicare inadmisibila - Decizie nr. 497 din data de 17.05.2012
Actiune in revendicare. Obligatia proprietarului de a permite traversarea terenului pentru cauza de utilitate publica. - Decizie nr. 466 din data de 14.05.2012
Revendicare imobiliara. Folosirea unui imobil fara titlu - Decizie nr. 539 din data de 14.11.2011
Restituire imobil preluat abuziv de catre stat - Decizie nr. 384 din data de 01.09.2011
Cerere de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului prin expropriere. - Decizie nr. 386 din data de 02.09.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 335 din data de 29.03.2011
Revendicare - Decizie nr. 6798 din data de 28.01.2011
Revendicare - Decizie nr. 4979 din data de 10.02.2011
Revendicare imobil in baza legii 10/2001 - Decizie nr. 401 din data de 28.10.2010
Revendicare - Decizie nr. 220 din data de 25.03.2010
Revendicare.Nulitatea absoluta a actelor juridice si operatiunilor de cf. - Decizie nr. 67 din data de 04.03.2010
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1311 din data de 19.10.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 115 din data de 17.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Legalitatea dispozitiei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, ca urmare a nedeclararii corecte a numarului membrilor de familie, veniturilor ori bunurilor detinute. - Decizie nr. 103/F din data de 16.01.2014