InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Exceptia autoritatii de lucru judecat . Rezolvare prin prisma dispoz. art. 94 din Codul familiei.

(Decizie nr. 977 din data de 05.10.2010 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Obligatii de intretinere | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Exceptia autoritatii de lucru judecat . Rezolvare prin prisma dispoz. art. 94 din Codul familiei.

Asupra recursului civil de fata:
Prin sentinta civila nr. 2906 din 14.05.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 3777/311/2010, s-a admis exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de parata.
S-a respins actiunea pentru reducerea pensiei de intretinere formulata de reclamantul R. C.-M..l, in contradictoriu cu parata R. L., intrucat in cauza exista autoritate de lucru judecat.
A fost obligat reclamantul la 300 lei cheltuieli de judecata catre parata.
Pentru a  pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca sunt indeplinite conditiile  impuse de art. 1201 din codul civil, raportat la dispozitivul sentintei civile nr.915/2010 pronuntata de Judecatoria Slatina .
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul,considerand-o netemeinica si nelegala , intrucat instanta de fond a rezolvat gresit exceptia autoritatii de lucru judecat, avand in vedere dispozitiile art. 94 al.2 din codul familiei, potrivit caruia instanta va putea mari sau micsora obligatia de intretinere, asa incat sentintele pronuntate in astfel de cauze au caracter provizoriu, ele producandu-si efecte atata timp cat nu se schimba elementele de apreciere care au stat la baza stabilirii cuantumului pensiei de intretinere prin hotarari anterioare.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate dar si in lumina dispozitiilor art. 304 ind.1 cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este fondat.
Prin dispozitiile art. 94 din codul familiei, legiuitorul a dat posibilitatea maririi sau micsorarii obligatiei de intretinere, precum si a incetarii acesteia dupa cum se schimba mijloacele celui care da intretinerea sau nevoia celui ce o primeste.
Din lucrarile dosarului de fond, rezulta ca nu sunt indeplinite cumulativ cele trei conditii ce guverneaza autoritatea de lucru judecat, respectiv identitate de cauza, partile si obiectul fiind aceleasi.
Asa cum s-a stabilit in practica si literatura de specialitate, prin cauza se desemneaza o situatie de fapt calificata juridic.
Ori, din considerentele sentintei civile 915/2010, se constata ca instanta a respins irevocabil cererea avand ca obiect reducere pensie de intretinere, deoarece creditorul obligatiei nu a depus la dosar acte din care sa rezulte ca se afla in incapacitate de munca.
Prin prezenta actiune, creditorul obligatiei solicita reducerea pensiei de intretinere stabilita prin sentinta civila nr.4700/2009 invocand dispozitia 8771/2009 a D.G.a DGSPC Olt prin care acesta a fost incadrat cu gradul de handicap accentuat si pentru care primeste o indemnizatie de 234 lei.
Astfel fiind, nu poate exista autoritate de lucru judecat, asa cum cer dispozitiile art. 1201 din codul civil, deoarece reclamantul invoca dispozitiile art. 94 (2) din codul familiei considerand ca mijloacele sale sunt diminuate fata de cele avute in vedere la pronuntarea sentintei 915/2010.
Constatand astfel ca instanta de fond a dat o interpretare eronata acestor probatorii la conditiile impuse de art. 1201 din codul civil si ca a rezolvat cauza pe baza unei exceptii fara a intra in cercetarea fondului, tribunalul in conformitate cu dispozitiile art. 312 cod procedura civila, va casa sentinta si va trimite cauza pentru  rejudecare la aceeasi instanta.
Cu ocazia rejudecarii cauzei, instanta de fond va analiza daca actiunea reclamantului este intemeiata prin prisma dispozitiilor speciale reglementate la art. 94 al.2 din codul familiei.

Data publicarii pe portal : 03.12.2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Obligatii de intretinere

Termenul de formulare a contestatiei prevazute de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 in conditiile in care pe rolul instantei se afla o actiune in obligatie de a face, respectiv de a emite dispozitia. - Decizie nr. 104/Ap din data de 01.10.2008
Obligatia de intretinere. Imposibilitatea debitorului de a solicita executarea acestei obligatii prin constrangerea Statului. - Decizie nr. 231 din data de 21.05.2010
Daune - Sentinta civila nr. 1654 din data de 16.06.2010
Prestatie periodica - Sentinta civila nr. 1653 din data de 16.06.2010
stabilire domiciliu minor - Sentinta civila nr. 212 din data de 13.05.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017
obligarea la tratament medical - Sentinta penala nr. 609 din data de 25.10.2010
Obligatii de intretinere - Sentinta civila nr. 2645 din data de 02.10.2012
Nerespectarea obligatiei de intretinere de catre unul dintre parinti in perioada separarii faptice a sotilor - Sentinta civila nr. 416 din data de 01.04.2014
Executarea obligatiei de intretinere conventionale prin mandatare cu acordul creditorului obligatiei - Sentinta civila nr. 1830 din data de 25.10.2013
Stabilire pensie intretinere pentru major - Sentinta civila nr. 3252 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 972 din data de 09.02.2012
Majorare pensie intretinere - Sentinta civila nr. 525 din data de 07.07.2009
Conditiile acordarii pensiei de intretinere intre soti - Sentinta civila nr. 558 din data de 07.05.2008
Pensie intretinere - Decizie nr. 229 din data de 11.04.2016
Venitul debitorului. Obligatia de intretinere avuta in vedere de instanta. - Decizie nr. 384 din data de 03.04.2013
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 109 din data de 13.06.2012
Obligatii de intretinere - Decizie nr. 504/R din data de 31.05.2010
Obligatii de intretinere - Decizie nr. 551 din data de 14.06.2010
Nerespectarea obligatiei de intretinere de catre unul dintre parinti in perioada separarii faptice a sotilor - Sentinta civila nr. 416 din data de 01.04.2014