InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Deschidere procedura adoptie. Suplinire consimtamant mama.

(Sentinta civila nr. 206 din data de 05.10.2011 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Adoptii | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Deschidere procedura adoptie. Suplinire consimtamant mama. Prin cererea inregistrata la Tribunalul Olt la data de 14.07.2011, sub nr. 3103/104/2011 reclamanta a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, in contradictoriu cu parata T. I. sa dispuna deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copilul T. J.M. nascut la data de 03.11.2008 in localitatea Caracas, Spania din parintii Natural si T. I.
In fapt, reclamanta a aratat, in esenta, ca, minorul T. J. M. s-a nascut in  in localitatea Caracas, Spania, la data de 03.11.2008 din parintii din parintii Natural si T. I.
Prin sc nr. 244/10.11.2010 pron de Trib olt a fost instituita masura de protectia speciala a plasamentului pentru acesta cu plata alocatiei  la familia D. S. si S.
Desi mama minorului a fost consiliata in vederea mentinerii legaturii cu copilul pe perioada plasamentului, aceasta a manifestat un total dezinteres, mentionand ca nu doreste mentinerea contactului cu acesta. Fiind plecata din tara planul individualizat de protectie avand aceasta finalitate a esuat. De asemenea  ca, desi s-au facut demersuri pentru integrarea copilului in familia extinsa, nici un membru al familiei nu a dorit sa se ocupe de cresterea copilului.
A mai aratat ca prin cererea inregistrata sub nr. 30524/20.05.2011 parata  i-a solicitat  consilierea si informarea in vederea exprimarii consimtamantului la adoptie pentru fiul sau, declarand ca este de acord cu adoptia acestuia motivat de faptul ca nu dispune de mijloace pentru cresterea acestuia.
Totodata ca minorul s-a integrat bine in familia substitutiva iar conform adeverintei medicale nr. 2819/12.05.2011 este clinic sanatos.
 De asemenea ca, din referatul de ancheta sociala nr. 1627/23.05.2011, eliberata de P. G., jud Olt reiese ca parata, atunci cand revine in tara, locuieste cu parintii sai.
Desi, pe raza localitatii au fost identificate diferite rude ale paratei au declarat ca nu doresc sa se ocupe de cresterea minorului.
A mai aratat ca planul individualizat de protectie privind minorul a stabilit necesitatea adoptiei.
In drept, au fost invocate dip. Art. 1, art. 2, art. 5, art. 11, art. 12 alin.3, art. 13, art. 15 alin.1, art. 22 alin.2 si3, art. 23, art. 67, art. 68 si 69 din legea nr. 272/2004.
A solicitat judecarea cauzei si in  lipsa in conditiile art. 242 alin.2 C.p.c.
In dovedire, a solicitat iar instanta a incuviintat proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorii T. F. si T. C., declaratiile acestora fiind consemnate in scris si atasate la dosarul cauzei( f. 38-39).
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar in temeiul disp. art. 68 din Legea nr. 273/2004.
Desi, legal citata parata nu a depus intampinare si nici nu s-a prezentat in instanta pentru a formula eventuale aparari.
 Analizand coroborat ansamblul materialului probator administrat instanta retine urmatoarele:
In fapt, la data de 03.11.2008, in localitatea Caceres, Spania, s-a nascut minorul T. J. M. avand stabilita filiatia fata de mama in persoana paratei, tatal fiind Natural, astfel cum rezulta din  certificatul de nastere de la f. 8
Prin sc nr. 244/10.11.2010 pron de Trib Olt in dosarul nr. 3469/104/2010, irevocabila prin nerecurare( f. 11-12) a fost instituita masura de protectie speciala- plasament cu plata locatiei pentru acesta la familia D. S. si D. S. S-a dispus totodata delegarea exercitarii drepturilor parintesti sia indeplinirii obligatiilor parintesti  in ceea ce priveste persoana minorului catre aceeasi familie iar cele privitoare la bunuri  catre Presedintele Consiliului Judetean Olt.
Astfel cum rezulta din declaratie de la f. 19 parata, mama minorului si-a exprimat opinia cu privire la adoptia fiului lor motivat de faptul ca nu dispune de conditii materiale pentru cresterea acestuia.
In drept, instanta retine ca potrivit disp. art. 23 din legea nr. 273/2004 "incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:
    a) planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne;
   b) parintii copilului sau, dupa caz, tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie, in conditiile prezentei legi; dispozitiile art. 12 alin. (2), (3) sau (4) ori ale art. 13 se aplica in mod corespunzator".
Din economia dispozitiei legale anterior mentionata  rezulta ca pentru incuviintarea de catre instanta de judecata a deschiderii unei proceduri de adoptie interna se cer a fi intrunite cumulativ doua conditii:- stabilirea de catre planul individualizat de protectie  necesitatea adoptiei copilului, respectiv- exprimarea consimtamantului parintilor firesti ori a tutorelui copilului in vederea adoptiei acestuia.
Relativ la prima conditie -stabilirea de catre planul individualizat de protectie  necesitatea adoptiei copilului- instanta constata ca este indeplinita. Astfel, din cuprinsul  planului individualizat de protectie( f. 9-10) rezulta  ca re ca finalitate adoptia interna a minorului T. J. M..
In privinta celei de-a doua conditii - exprimarea consimtamantului parintilor firesti ori a tutorelui copilului in vederea adoptiei- , instanta retine ca, in raport de disp. art. 15 din legea nr. 273/2004, parata, mama minorului , trebuia sa se prezinte in fata acesteia pentru exprimarea consimtamantului la adoptie insa, astfel cum rezulta din cuprinsul incheierilor de sedinta nu numai ca nu s-a prezentat in fata instantei in acest scop dar a dat dovada de un total dezinteres in solutionarea cererii de chemare in judecata, avand o atitudine procesuala  de totala pasivitate.
Instanta, din cuprinsul disp. art. 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei retine ca " principiul interesului superior al copilului va prevala in toate (_) cauzele solutionate de catre instantele de judecata" si care pun in discutie copilul.
Interesul superior al copilului urmeaza a fi stabilit prin  examinarea tuturor criteriilor  consacrate in acest  scop de doctrina  si jurisprudenta, respectiv: varsta copilului, posibilitatile de a i se  asigura o buna dezvoltare fizica, intelectuala si morala, atasamentul fata de minor, grija manifestata de persoane care il cresc.
Criteriile de apreciere a interesului superior  al minorului formeaza un  ansamblu guvernat de principiul egalitatii, ceea ce inseamna ca nu se poate retine  caracterul primordial sau determinant al unuia sau altuia dintre  criteriile respective. Altfel spus, in aprecierea interesului superior al minorei  nu se poate  absolutiza vreunul dintre criteriile enuntate, instanta urmand a le evalua in ansamblul lor,  prin analizarea fiecarui criteriu in  contextul celorlalte.
 In speta, instanta constata ca interesul superior al minorului este acela de a fi deschisa procedura adoptiei interne, ca la finalul acesteia sa i se gaseasca parinti care, cu adevarat sa fi preocupati de cresterea si educarea acestuia, care sa-i ofere atat afectiune cat si un climat familial adecvat unei dezvoltari fizice si psihice normale.
Desi minorul are stabilita filiatia doar fata de mama, parata, tatal fiind Natural, iar prezenta celei dintai  este indinspensabila in cresterea propriului copil instanta, din analiza coroborata a depozitiilor martorilor T. F. si T.C.( f. 38-39), parintii paratei cu raportul de ancheta sociala( f. 5) constata ca aceasta a manifestat un total dezinteres fata de propriul copil iar de aproximativ doi ani de zile nici macar nu l-a mai vazut.
In raport de cele expuse instanta constata ca refuzul acesteia de a-si exprima consimtamantul la adoptie este unul abuziv, astfel ca va suplini consimtamantul acesteia.
Fata de cele expuse instanta constata indeplinita si cea de-a doua conditie anterior mentionata.
Din cuprinsul raportului de ancheta sociala( f. 5) mai retine instanta ca, copilul s-a integrat usor in familia substitutiva, fiind ingrijit corespunzator si inconjurat cu multa afectiune iar din punct de vedere medical, copilul, prezinta o curba ponderala ascendenta, fiind clinic sanatos.
Avand in vedere situatia prezentata precum si planul individualizat de protectie care a stabilit ca necesitate adoptia interna precum si interesul superior al minorului de a beneficia in viitor de suportul moral si material al unei familii precum si de stabilitate se va dispune deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copilul T. J.M.
In raport de disp. art. 23 alin. 4 din legea nr. 273/2004 va suspenda exercitarea drepturilor si obligatiilor  parintesti si dispune delegarea exercitarii acestora de catre  P. C. J..  
Data publicarii pe portal: 12.01.2012
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Adoptii

Deschiderea procedurii de adoptie interna - Decizie nr. 23 din data de 11.06.2010
Deschiderea procedurii adoptiei interne, indeplinirea conditiilor prevazute de art. 29 din Legea nr.273/2004. - Decizie nr. 1272 din data de 03.12.2015
Stabilire Program Vizitare Minor - Sentinta civila nr. 17511 din data de 01.09.2010
incuviintare adoptie - Sentinta civila nr. 2182 din data de 13.07.2011
Refuzul tatalui de a consim?i la adop?ia copilului sau de catre actualul so? al mamei nu poate fi considerat abuziv - Decizie nr. 330 din data de 24.03.2011
Criteriile de apreciere a unei adoptii ca fiind adoptie nationala sau internationala in lumina dispozitiilor Legii nr.273/2004. - Decizie nr. 73 din data de 26.01.2011
Contestare nulitate adoptie. Respingerea actiunii ca neintemeiata. - Sentinta civila nr. 70/S din data de 19.02.2014
Contestare nulitate absoluta adoptoe, lipsa recunoastere paternitate - Sentinta civila nr. 9/S din data de 10.01.2014
Adoptie minor. Conditii. Admisibilitatea cererii de interventie in interes propriu formulata de asistentul maternal profesionist la care era plasat adoptatul. Obligatia DGASPC de a analiza posibilitatea incredintarii copilului in vederea adoptiei asi... - Sentinta civila nr. 43/S din data de 08.04.2009
Adoptie. Adoptat major. Conditii. Lipsa obligativitatii introducerii in cauza a parintelui firesc al adoptatului - Sentinta civila nr. 33/S din data de 17.03.2009
Adoptie minor. Judecarea cauzei in Camera de Consiliu. Participarea obligatorie a procurorului la solutionarea cauzei. Conditii pentru incuviintarea adoptiei. Solutionarea cauzei cu respectarea interesului superior al minorului in conditiile dezinter... - Sentinta civila nr. 17/S din data de 29.01.2009
Adoptie minor. Participarea obligatorie a procurorului la solutionarea cauzei. Conditii pentru adoptie. Existenta consimtamantului parintelui firesc la adoptie in conditiile exprimarii acestuia in fata reprezentantilor DGASPC, desi, ulterior, fiind l... - Sentinta civila nr. 15/S din data de 29.01.2009
Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei. Conditii. Interpretarea conduitei parintelui firesc, legal citat. de a nu se prezenta la judecarea cauzei pentru a-si exprima consimtamantul sau refuzul cu privire la deschiderea procedurii. Suplinirea c... - Sentinta civila nr. 12/S din data de 22.01.2008
Adoptie interna minori - Sentinta civila nr. 15/C/CC din data de 30.03.2007
Deschiderea procedurii adoptiei interne, indeplinirea conditiilor prevazute de art. 29 din Legea nr.273/2004. - Decizie nr. 1272 din data de 03.12.2015
Deschiderea procedurii de adoptie interna - Decizie nr. 23 din data de 11.06.2010
Contestare nulitate adoptie. Respingerea actiunii ca neintemeiata. - Sentinta civila nr. 70/S din data de 19.02.2014
Contestare nulitate absoluta adoptoe, lipsa recunoastere paternitate - Sentinta civila nr. 9/S din data de 10.01.2014
Adoptie minor. Conditii. Admisibilitatea cererii de interventie in interes propriu formulata de asistentul maternal profesionist la care era plasat adoptatul. Obligatia DGASPC de a analiza posibilitatea incredintarii copilului in vederea adoptiei asi... - Sentinta civila nr. 43/S din data de 08.04.2009
Adoptie. Adoptat major. Conditii. Lipsa obligativitatii introducerii in cauza a parintelui firesc al adoptatului - Sentinta civila nr. 33/S din data de 17.03.2009