InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Procedura penala.Competenta materiala

(Decizie nr. 48 din data de 01.02.2008 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Competenta materiala; Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.) | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Procedura penala. Competenta materiala.
Prin sentinta penala nr. 342/18.09.2007 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosarul nr. 2718/207/2007 in baza art. 116 si urm. din Legea 302/2004 modificata prin Legea 224/2006, s-a dispus recunoasterea sentintei din 30.11.2004 in dosarul nr. 04/00570 al Curtii de Apel din Pau, Franta, privind pe condamnatul Pantir Alin Iris, ce urmeaza sa execute pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru infractiunea de trafic de droguri.
In baza art. 192 alin. 3 c.p.p. s-a dispus ca cheltuielile judiciare sa ramana in sarcina statului.
Prima instanta a constatat indeplinite conditiile legale referitoare la conditia reciprocitatii ceruta de art. 116 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 precum si faptul ca in cauza a fost respectat dreptul la un proces echitabil, in sensul art. 6 din CEDO, numitul Pantar Alin Iris fiind informat in timp scurt asupra acuzatiilor aduse, in limba romana, fiind asistat de un traducator autorizat, atat cu prilejul audierii sale de catre organele de politie cat si ulterior in instanta, a beneficiat de asistenta juridica, fiind asistat de un avocat numit din oficiu si avertizat ca nu va putea fi judecat in ziua respectiva decat cu acordul sau, pe care inculpatul in prezenta avocatului sau a inteles sa-l dea.
Impotriva acestei sentinte in termen legal au declarat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, care a criticat sentinta primei instante pentru motive de nelegalitate, intrucat a fost pronuntata cu incalcarea dispozitiilor relative la competenta dupa materie, ce atrage nulitatea absoluta a acesteia conform art. 192 alin. 2 c.p.
S-a sustinut ca potrivit art. 27 pct. 1 lit. d c.p.p. tribunalul judeca in prima instanta infractiunile privind traficul si consumul ilicit de droguri, iar potrivit art. 118 alin. 2 din Legea 302/2004 modificata prin Legea 224/2006 relative la competenta teritoriala in ceea ce priveste procedura  speciala de recunoastere pe cale principala a unei hotarari penale straine, trebuie sa fie interpretata in mod corect ca facand referire la instanta care, din punct de vedere teritorial, este competenta sa solutioneze astfel de cereri, fara insa a putea fi incalcate dispozitiile legale relative la competenta dupa materie care atrag nulitatea absoluta.
S-a concluzionat ca aplicarea dispoz. art. 118 alin. 2 din Legea 302/2004 modificata prin Legea 224/2006 trebuie sa se faca distinct in fiecare caz in parte  in raport de natura infractiunilor savarsite de persoana condamnata prin hotararea penala straina asa incat instanta competenta a recunoaste hotararea instantei franceze este Tribunalul Olt,  cata vreme conform art. 27 pct. 1  lit. b c.p.p, aceasta este competenta material sa judece in prima instanta infractiunea de trafic si consum ilicit de droguri.
Si recurentul condamnat Pantir Alin Iris a criticat sentinta primei instante pentru motive de nelegalitate, fiind data cu incalcarea normelor de competenta materiala.
Recursurile  declarate  si  examinate prin prisma motivelor invocate cat si a  celor ce pot fi analizate din oficiu, conform art. 385/9 alin. 3 c.p.sp. si 385/6 alin. 3 c.p.p. sunt nefondate, urmand a fi respinse.
Si aceasta intrucat conform art. 118 alin. 1 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, modificata prin OUG 103/13.12.2006 : " recunoasterea hotararii penale pronuntata de instanta judecatoreasca din strainatate sau a altor acte judiciare straine, se poate face si pe cale principala de catre instanta de judecata sesizata in acest scop, de catre condamnat sau procuror", iar potrivit art. 118 alin. 2 din acelasi act normativ . " competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla condamnatul".
Legea speciala nr. 302/2004 modificata prin legea 24/2006 instituie o competenta materiala si teritoriala speciala prin dispozitiile art. 118 alin. 2 ce au prioritate in raport cu dispozitiile ce reglementeaza competenta generala prevazuta de codul de procedura penala, potrivit principiului general de drept conform caruia "norma speciala deroga de la norma generala".
Prin urmare, dispozitiile art. 118 alin. 2 din Legea 302/2004 modificata si completata prin Legea 224/2006, relative la competenta teritoriala, trebuie interpretate in mod corect, ca facand referire la instanta care, din punct  de vedere teritorial este competenta sa solutioneze astfel de cereri iar sustinerea potrivit careia aplicarea acesteia se face distinct in raport de natura infractiunii savarsite este neintemeiata si nu poate fi privita cata vreme dispozitia legala citata este una imperativa, instanta neavand  latitudinea aprecierii competentei teritoriale si materiale pentru considerentul ca : " acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa o faca".
Asadar legea speciala reglementeaza procedura speciala de recunoastere pe cale principala a unei hotarari penale pronuntata de o instanta judecatoreasca in strainatate sau a oricaror altor acte juridice straine, in dispozitiile art. 118, stabilind o competenta materiala si teritoriala absoluta, ce nu suporta nici un fel de interpretare cata vreme aceasta este prevazuta in mod expres si imperativ de o norma de competenta cu caracter derogator de la norma de competenta generala.
Data publicarii pe portal : 10.03.2008
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala; Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.)

Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 298 din data de 02.04.2015
Actiune,anulare contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 16 din data de 20.01.2015
Actiune in revendicare - Decizie nr. 451 din data de 26.11.2014
Actiune pauliana. - Decizie nr. 129 din data de 12.02.2015
clauze abuzive - Decizie nr. 115 din data de 26.03.2015
nulitate act concesiune - Sentinta civila nr. 190 din data de 11.03.2015
Anularea titlului de proprietate. Respectarea conditiilor imperative impuse de Legea nr. 18/1991 privind contestarea actelor premergatoare emiterii titlului de proprietate - Decizie nr. 54 din data de 10.03.2014
Confirmarea masurii arestarii preventive dupa executarea acestei masurii preventive conform art. 231 alin.7 C.pr.pen - Sentinta penala nr. 67 din data de 03.04.2015
,,Institutia reabilitarii , probleme de drept material si procedural penal" - Sentinta penala nr. 2 din data de 13.02.2015
Actiune,anulare contract de vanzare cumparare. - Decizie nr. 16 din data de 20.01.2015
posibilitatea analizarii caracterului cert al creantei in procedura - Hotarare nr. 750 din data de 19.08.2014
Reabilitarea judecatoreasca - obiect si competenta de judecata - Sentinta penala nr. 1 din data de 13.01.2015
legalitate dispozitie stabilire indemnizatie pentru persoanele alese in functie de demnitate publica - Sentinta comerciala nr. 990 din data de 29.10.2014
Intervenirea legii penale noi. Stabilirea pedepsei prevazute de lege - Sentinta penala nr. 303 din data de 25.11.2014
Eroare materiala. Acordarea cheltuielilor de judecata. - Decizie nr. 442 din data de 25.11.2014
Evaziune fiscala prin ascunderea veniturilor baza de calcul a obligatiilor fiscale. - Sentinta penala nr. 298 din data de 12.11.2014
Viol. Situatie tranzitorie privind competenta Tribunalului cu privire la aceasta fapta penala. Analiza probelor. Revocarea liberarii conditionate pentru restul neexecutat de pedeapsa principala. Identificarea continutului prejudiciului moral al victimei - Sentinta penala nr. 272 din data de 09.10.2014
deblocare conturi bancare - Sentinta civila nr. 751 din data de 26.08.2014
suspendare executare autorizatie de constructie - Sentinta civila nr. 749 din data de 19.08.2014
Aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la obligatia de nu mai conduce nici un vehicul pe durata termenului de incercare impusa ca masura de supraveghere cu ocazia suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere confort mart. 861 si urmatoarele - Decizie nr. 52 din data de 12.09.2014