InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Comercializare produse energetice

(Decizie nr. 183 din data de 25.04.2013 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Comercializare produse energetice
Competenta de a aplica sanctiunile pentru contraventia prevazuta de HG 689/2004 Prin sentinta civila nr.1959/29.10.2012 pronuntata de Judecatoria  Bals in dosarul 1941/184/2012  s-a respins ca neintemeiata, plangerea contraventionala formulata de petenta SC EUROGENETIC SRL, in contradictoriu cu intimata Autoritatea Nationala A Vamilor - Directia Regionala Pentru Accize Si Operatiuni Vamale Craiova,  si a fost mentinut  procesul verbal de contraventie seria ANV/200 nr.0091078/17625/30.07.2012 emis de intimata, ca fiind legal si temeinic intocmit.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca prin procesul-verbal de contraventie seria ANV/200 nr.0091078/17625 emis la data de 30.07.2012 de intimata AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR - DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE CRAIOVA - f.8-10 s-a dispus sanctionarea S.C. EUROGENETIC S.R.L. cu amenda in cuantum de 20.000 lei, totodata fiind aplicate si masurile complementare a confiscarii sumelor rezultate din vanzarea cantitatii de 2.232,61 litri benzina euro plus fara plumb -12.926,81 lei (suma ce nu a fost incasata, nemaifiind gasita, societatea fiind obligata la plata acesteia) si suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1 luna la punctul de lucru din loc. Iancu Jianu, jud. Olt, pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 2213 alin. 2 lit. t) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile, respectiv " comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor produse energetice decat cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor, petrolului lampant, precum si biocombustibililor, care corespund standardelor nationale de calitate", fapta fiind sanctionata potrivit alin. 3 lit. a) si c) al aceluiasi articol din Codul fiscal astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 30/2011.
In fapt, instanta a retinut ca la data de 28.02.2012 o echipa din cadrul Directiei Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova, in baza Ordinului de misiune nr.68/27.02.2012, a efectuat un control inopinat (situatie reglementata de art. 97 alin. 1 lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare si in care nu este necesara anuntarea in prealabil a contribuabilului) la punctul de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. Iancu Jianu si la punctul de lucru - statie de distributie carburanti - din loc. Bals, puncte de lucru apartinand S.C. EUROGENETIC S.R.L. in scopul respectarii legislatiei de catre operatorii economici care comercializeaza in sistem angros/en detail produse energetice prevazute la art. 20616 alin. 3 lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.
S.C. EUROGENETIC S.R.L. detine pentru punctul de lucru - statie de distributie carburanti - din loc. Bals Atestatul de inregistrare nr. RO 9600328DT03/16.01.2012 pentru comercializare en detail de produse energetice, iar pentru punctul de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. Iancu Jianu, Atestatul de inregistrare nr. RO 9600328DT04/16.01.2012 pentru comercializare en detail de produse energetice, atestate eliberate de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Olt avand in vedere prevederile Ordinului nr. 2491/2010 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angros si en detail produse energetice prevazute la art. 20616 alin. 3 lit. a) - e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
La data de 28.02.2012, echipa de control a procedat la inventarierea stocurilor de produse energetice la punctul de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. Iancu Jianu, constatandu-se urmatoarele diferente : la Rezervorul 1 - benzina euro plus fara plumb - un minus de 267 litri, la Rezervorul 2 - motorina euro 5 - un minus de 405 litri, rezervoarele fiind supraterane tip "statie mobila", fiind incheiata nota de constatare nr. 100/B/28.02.2012 de la filele 56-57.
Cu aceasta ocazie au fost prelevate probe, fiind intocmite procesul-verbal de prelevare nr. 98/B/28.02.2012 pentru benzina euro plus fara plumb si procesul-verbal de prelevare nr. 99/B/28.02.2012 pentru motorina euro 5.
Probele prelevate din benzina euro plus fara plumb au fost inaintate la Laboratorul vamal central alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120007/02.03.2012, iar cele prelevate din motorina euro 5 alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120008/02.03.2012.
La aceeasi data, echipa de control a procedat la inventarierea stocurilor de produse energetice la punctul de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. Bals, constatandu-se urmatoarele diferente : Rezervorul 1 - motorina euro 5 - un minus de 271 litri, Rezervorul 2 - benzina euro plus fara plumb - un minus de 159 litri, Rezervorul 3 - benzina euro plus fara plumb - un minus de 186 litri, fiind incheiata nota de constatare nr. 108/B/28.02.2012.
Cu aceasta ocazie au fost prelevate probe, fiind intocmite procesul-verbal de prelevare nr. 105/B/28.02.2012 pentru motorina euro 5, procesul-verbal de prelevare nr. 106/B/28.02.2012 pentru benzina euro plus fara plumb din rezervorul 2 si procesul-verbal de prelevare nr. 107/B/28.02.2012 pentru benzina euro plus fara plumb din rezervorul 3.
Probele prelevate din motorina euro 5 au fost inaintate la Laboratorul vamal central alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120009/02.03.2012, cele prelevate din rezervorul 2 cu benzina euro plus fara plumb alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120010/02.03.2012, iar cele prelevate din rezervorul 3 cu benzina euro plus fara plumb alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120011/02.03.2012.
Inventarierea a fost posibila la ambele puncte de lucru, fiind respectate conditiile impuse de punctul 6.3. lit. d) si e) din Ordinul nr. 2491/2010 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angros si en detail produse energetice prevazute la art. 20616 alin. 3 lit. a) - e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal care prevad ca :
"d) spatiul de comercializare trebuie sa fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu exceptia skid-urilor GPL. Indeplinirea conditiei va fi dovedita cu buletin de verificare metrologica si certificat de calibrare, aflate in perioada de valabilitate ;
e) spatiul de comercializare trebuie sa fie dotat cu rigle gradate si pompe de distributie carburanti, verificate metrologic. Indeplinirea conditiei va fi dovedita cu buletin de verificare metrologica, aflat in perioada de valabilitate ; ... ."
Probele au fost prelevate tinand seama de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, Ordinului nr. 356/2008 privind modificarea Ordinului nr. 9250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor, ambele ordine fiind emise de Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale Manualului prelevare probe al Laboratorului vamal central.
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 356/2008 privind modificarea Ordinului nr. 9250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor, ambele ordine fiind emise de Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - art. 5 alin. 4 - (ordin publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 130/19.02.2008), orice obiectii cu privire la prelevare si la reprezentativitatea probei trebuie formulate in momentul prelevarii, prin semnarea procesului-verbal de prelevare, declarantul sau reprezentantul sau recunoscand reprezentativitatea, pentru intreaga partida de marfa, a probelor prelevate.
Procesele-verbale de prelevare enumerate au fost semnate de reprezentantul legal al S.C. EUROGENETIC S.R.L., administrator, in persoana domnului Cretan Cosmin in cazul punctului de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. Bals si de seful punctului de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. lancu Jianu, in persoana domnului Pirvu Marian, fara obiectiuni.
Esantioanele au fost prelevate conform normativelor in vigoare in Romania si anume : Ordinul nr. 356/2008 privind modificarea Ordinului nr. 9250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor, ambele ordine fiind emise de Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Au fost prelevate probe identice cu urmatoarele destinatii: proba 1 - pentru efectuarea analizelor in Laboratorul vamal central, proba 2 pentru efectuarea unei a doua analize, tot in cadrul Laboratorului
vamal central, in situatia in care declarantul sau reprezentantul acestuia solicita
acest lucru (termenul de pastrare a probei 2 este de 3 luni de la data expirarii
termenului  legal  pentru  solicitarea  unei  a  doua analize). Aceasta  proba  se
pastreaza in conditii corespunzatoare in Laboratorul vamal central. Termenul de pastrare a probei 2 este de trei luni de la data expirarii termenului legal pentru solicitarea unei a doua analize, proba 3 - pentru eliberare la eventuala solicitare a instantelor de judecata (termenul de pastrare a probei 3 este de 3 luni de la data la care declarantul ia cunostinta de decizia luata de autoritatea vamala, pe baza rezultatelor probei 1, daca declarantul sau reprezentantul sau nu contesta aceasta decizie sau nu solicita efectuarea unei a doua analize.In cazul in care declarantul sau reprezentantul sau solicita efectuarea unei a doua analize, proba 3 se pastreaza 3 luni de la comunicarea catre declarant a rezultatului analizei probei 2 sau, dupa caz, a refuzului de a efectua aceasta analiza. Daca se depune o contestatie impotriva deciziei autoritatii vamale, luata pe baza rezultatelor analizelor, acest termen se prelungeste pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauze).
In toate cazurile insa termenul de pastrare nu va depasi termenul de valabilitate a produselor.
Rezultatele probelor prelevate din benzina euro plus fara plumb inaintate la Laboratorul vamal central alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120007/02.03.2012 au fost materializate in Certificatul de analiza nr. 309/16.05.2012 - fila 45.
Rezultatele probelor prelevate din rezervorul 2 cu benzina euro plus fara plumb inaintate la Laboratorul vamal central alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120010/02.03.2012 au fost materializate in Certificatul de analiza nr. 312/16.05.2012, iar rezultatele probelor prelevate din rezervorul 3 cu benzina euro plus fara plumb inaintate alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120011/02.03.2012 au fost materializate in Certificatul de analiza nr. 313/16.05.2012.
Certificatele de analiza enumerate au fost inaintate S.C. EUROGENETIC S.R.L. alaturat adresei nr. 12837/06.06.2012, fiind primite la data de 08.06.2012 si nefiind contestate.
Pentru cauza supusa judecatii, intrucat a condus la incheierea actului de constatare si sanctionare a contraventiilor atacat, prezinta relevanta rezultatele probelor prelevate din Rezervorul 1 - benzina euro plus fara plumb de la punctul de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. Iancu Jianu si inaintate la Laboratorul vamal central alaturat cererii de analiza nr. REGCRA020320120007/02.03.2012, rezultate materializate in Certificatul de analiza nr. 309/16.05.2012.
La momentul prelevarii de probe, stocul de benzina euro plus fara plumb existent in rezervorul de depozitare/comercializare era de 2.232,61 litri, stoc confirmat si prin raportul de gestiune furnizat de sistemul electronic de gestiune al stocurilor, sistem detinut la punctul de lucru al societatii in concordanta cu punctul 6.3. lit. f din Ordinul nr. 2491/2010 care stipuleaza ca :
       " f) spatiul de comercializare trebuie sa fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distributie carburanti si aparatele de marcat electronice fiscale, care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic si furnizor.Prin exceptie, spatiile de comercializare dotate cu sisteme electronice pentru vanzarea exclusiva in baza cardurilor magnetice de identificare trebuie sa fie dotate cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanti, care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic si furnizor. Operatorul economic trebuie sa puna la dispozitia autoritatii competente un card de control care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic si furnizor; ... ."
Din cuprinsul Certificatului de analiza nr. 309/16.05.2012 emis de Laboratorul vamal central, certificat de analiza (exemplarul 2, destinat societatii conform art. 16 alin. 2 lit. b) din Ordinul nr. 356/2008 privind modificarea Ordinului nr. 9250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor) primit de S.C. EUROGENETIC S.R.L. la data de 08.06.2012 si nefiind contestat, rezulta ca produsul benzina euro plus fara plumb din Rezervorul 1 de la punctul de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. Iancu Jianu, str. Barbu Stirbei, nr. 98, jud. Olt, are un continut de sulf de 16 mg/kg, ceea ce contravine prevederilor art. 6 din H.G. nr. 689/2004 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi conform carora : "Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2009 numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie sa fie de maximum 10 mg/kg."
Prin faptul ca benzina euro plus fara plumb ce a facut obiectul operatiunii de prelevare din data de 28.02.2012 depaseste continutul de sulf admis si prevazut de H.G. nr. 689/2004 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, cu modificarile si completarile ulterioare, nu corespunde standardelor nationale de calitate pentru a putea fi introdusa pe piata (comercializata).
Or, S.C. EUROGENETIC S.R.L. introducand pe piata cantitatea de 2.232,61 litri de benzina euro plus fara plumb existenta in Rezervorul 1 de la punctul de lucru - statie de distributie carburanti - situat in loc. Iancu Jianu, la momentul prelevarii de probe, stoc identificat cu ocazia masuratorilor si confirmat si prin raportul de gestiune furnizat de sistemul electronic de gestiune al stocurilor nr.959/28.02.2012, avand un continut de sulf de 16 mg/kg, se poate afirma indubitabil ca a comercializat un alt produs energetic decat cel din categoria benzinelor, care corespund standardelor nationale de calitate.
Fata de aceste considerente, prima instanta a apreciat ca nefiind intemeiata apararea petentei nr.2 din plangere potrivit careia prin interpretarea gramaticala a art. 221 ind.3 alin.2 lit. t din Legea nr.571/2003, modif. fapta retinuta nu ar constitui contraventie.
In ceea ce priveste motivele de nelegalitate invocate de petenta, instanta a retinut ca acestea sunt neintemeiate , constatand ca descrierea faptei contraventionale aratate prin procesul-verbal seria ANV/200 nr. 0091078/30.07.2012 se incadreaza in textul de lege indicat in actul de sanctionare ca fiind incalcat - art. 6 din H.G. nr. 689/2004 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, cu modificarile si completarile ulterioare ("Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2009 numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie sa fie de maximum 10 mg/kg"), respectiv in textul de lege care prevede contraventia - 2213 alin. 2 lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal astfel cum a fost modificata prin O.G. nr. 30/2011 ("comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor produse energetice decat cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor, petrolului lampant, precum si biocombustibililor, care corespund standardelor nationale de calitate"), fiind identificata corect persoana faptuitorului.
Intrucat legiuitorul a stabilit expres care sunt competentele si atributiile ce revin Autoritatii Nationale a Vamilor, intre acestea inscriindu-se cele din domeniul administrarii accizei, inclusiv constatarea si aplicarea sanctiunilor pentru incalcarea legislatiei in domeniu, in mod corect, legal nu s-a facut aplicarea art. 16 din H.G. nr. 689/2004 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la acest articol sunt in competenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (art. 17 din acelasi act normativ).
Referitor la sustinerea petentei privind pretinsa incalcare a O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, legea generala in materie contraventionala nu interzice ca descrierea faptei contraventionale sa se realizeze intr-o anexa ce face parte integranta din procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, sanctiunea nulitatii absolute intervenind numai pentru lipsa faptei savarsite sau a celei insuficient descrise, situatie ce nu se regaseste in prezenta cauza.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta petenta SC EUROGENETIC SRL Craiova, sustinandu-se printr-un prim motiv ca instanta de fond in mod gresit a apreciat ca in cauza  este aplicabil  art.22l/3 alin 2 lit t  din legea 57l/2003 privind  codul fiscal, desi  in speta erau aplicabile  norme speciale respectiv  dispoz HG 689/2004  care reglementeaza  stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei.
 Mentioneaza ca acest act normativ este un text de lege special si se aplica cu prioritate, aceasta cu atat mai mult cu cat  a intrat in vigoare  dupa intrarea in vigoare a codului fiscal iar textul art 22l /3 alin 2 lit t  din legea 57l/2003 este introdus ulterior   hotararii de guvern.
Prin cea de -a doua critica  adusa procesului verbal de contraventie a sustinut petenta ca s-au incalcat dispoz.art 6 din HG 689/2004 care stabileste limita maxima a continutului de sulf de l0 mg/kg insa la aplicarea sanctiunilor s-au avut in vedere dispoz.  din codul fiscal.
Pe de alta parte se sustine ca pentru nerespectarea art. 6 din HG 689/2004  contraventia  putea fi aplicata  numai de catre lucratorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, agentii constatatori din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, neavand competenta  aplicarii sanctiunii.
Prin cel de-al treilea motiv de recurs s-a aratat ca in mod gresit instanta de fond a inlaturat criticile ce au vizat incalcarea dispoz art 17 din OG 2/2001, de catre agentii constatatori, atunci cand in continutul procesului verbal de contraventie, acestia nu au descris corespunzator starea de fapt, facand referire la faptul ca in anexa nr. 1 a procesului verbal  s-au reprezentat in detaliu faptele.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs instanta de control judiciar a  constatat ca aceasta este rezultatul unei aprecieri gresite a legii,  in cauza regasindu-se motivul de recurs prev la art 304 pct 9  c p c si dispoz. art. 304/1 c.p.c. pentru cele ce urmeaza:
Din continutul procesului verbal de contraventie  rezulta ca in sarcina petentei s-a retinut  savarsirea faptelor prezentate in detaliu in anexa 1 a procesului verbal ,ce face parte  integranta din acesta.
In anexa l a procesului verbal de contraventie s-a retinut ca in data de 28.02.2012 o echipa de control din cadrul DRAOV Craiova a procedat la prelevarea de probe  din produsul benzina fara plumb existent in statia de distributie carburanti situata in  comuna Iancu Jianu jud Olt ce apartine  SC EUROGENETIC SRL.
Cu aceasta ocazie s-au prelevat probe din stocul de benzina fara plumb existent  de 2232,61 litri, iar in urma rezultatului analizei a reiesit ca benzina a avut un continut de sulf de 16 mlg/kg, certificatul de analiza nr. 309/16.05.2012 nefiind contestat  de catre petenta.
  De asemenea, in continutul anexei s-a retinut ca  s-au incalcat dispoz.art 6 din HG nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei care prevad ca  de la data de 0l.0l.2009  se poate introduce pe piata benzina fara plumb care corespunde specificatilor tehnice prev in anexa 3 cu exceptia continutului de sulf ,care trebuia sa fie de maxim l0 mg/kg.
Cum in urma analizelor a reiesit  ca aceasta concentratie a fost depasita,agentii constatatori au retinut ca sunt intrunite elementele constitutive ale contraventiei prev la art 221 /3  alin 2 lit d din Legea 57l/2003,fapta sanctionata de art 22l/3 alin 3 cu amenda de la 20.000 lei la l00.000 lei, precum si cu confiscarea produselor  si suspendarea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de l,3 luni.
Avand in vedere aceste considerente prin procesul verbal de constatare si sanctionarea contraventiei  s-a aplicat amenda de 20.000 lei, s-a confiscat suma de 12.926,8l lei, reprezentand contravaloarea cantitatii de 2232,6l litri benzina fara plumb,  fiind suspendata activitate de comercializare pe o perioada de l,3 ani.
Prima critica adusa sentintei este intemeiata,deoarece HG nr. 689/2004, cu continutul avut la data de 28.02.2012 cand a fost efectuat controlul este actul normativ special aplicabil in materie,deoarece acesta stabilite conditiile de introducere pe piata a benzinei si motorinei.
De altfel si agentii constatatori au retinut ca petenta recurenta a incalcat dispoz.art 6 din actul normativ mentionat, ca urmare a comercializari benzinei fara plumb ce avea in componenta un continut de sulf de 16 mg/kg, depasindu-se astfel limita maxima prev in anexa 3 de  10 mg/kg.
In aceste conditii incadrarea  corecta a faptei era aceea a contraventii prev de art 16  alin 1 din hotararea de guvern mentionata iar sanctiunea era cu amenda de la 7500  la 15.000 lei .
 Cat timp  actul normativ special prevede si sanctiunea pentru nerespectarea  conditiilor de comercializare a benzinei fara plumb,in mod nejustificat  a retinut organul constatator  ca fapta constituie elementele contraventiei prev la art 221 /3 alin 2  lit t din legea 57l/2003 privind codul fiscal.
Agentul constatator  procedand in modul aratat a adus atingere principiului de drept  potrivit caruia norma speciala deroga de la norma  generala.
Prin aceasta modalitate  s-a dat faptei o incadrare juridica nelegala,iar procesul verbal este lovit de una din cauzele de nulitate prev de art 17  din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Este de mentionat ca lucratorii Autoritatii Nationale a Vamilor nu au competenta de a aplica sanctiunile pentru contraventia prevazuta de HG 689/2004, respectiv aceea de introducere pe piata a benzinei fara plumb al carui continut de sulf depaseste limita maxima de 10 mg/kg, dispoz.art. 17  din acest act normativ prevad ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are competenta de a constata contraventiile si aplica sanctiunile  prev  la art 16 alin l .
Procesul verbal de contraventie este nul si pentru faptul ca a fost incheiat de un organ necompetent material pentru o fapta  a carei constatare si sanctionare cade in sarcina  unui alt organ al statului.
Criticile referitoare la incalcarea dispoz. art 17 din OG 2/2001 pe motiv ca fapta nu a fost descrisa corespunzator, sunt neintemeiate, avand in vedere ca acestea sunt prezentate in detaliu in anexa l ce face parte integranta a procesului verbal de contraventie.
Deoarece procesul verbal de contraventie este afectat de motive de nulitate  ce nu pot fi inlaturate decat prin anularea actului, instanta,  in temeiul art 312 alin 2 si 3 din c pr civila, a admis recursul, a modificat sentinta cu consecinta admiterii plangerii si anularii procesului verbal de contraventie.

Data publicarii pe portal:16.05.2013
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014