InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

incadrarea in grad de handicap

(Sentinta civila nr. 2024 din data de 10.06.2013 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin cererea inregistrata sun nr. 3052/104/2012 reclamanta S.A.  a solicitat anularea deciziei de incadrare in gard de handicap emisa de Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si a certificatului de incadrare in grad de handicap emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, cu consecinta constatarii indeplinirii conditiilor cu privire la incadrarea in gard de  handicap.
In motivarea actiunii arata ca la data de 23.09.2011 a suferit un atac vascular cerebral, diagnosticul fiind hematom acut intraparenchimatos de emisfer stang.
Sustine ca in urma accidentului a ramas cu hemipareza la mana si piciorul drept, punand-o in imposibilitatea de a se deplasa fara insotitor si nu isi poate asigura singura intretinerea.
Prin sentinta nr. 1221/2012 pronuntata de Tribunalul Olt - Sectia II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, in temeiul art. 158 C.p.civ. rap. la art. 3 pct. 1 C.p.civ. comb. cu art. 10 alin. 1 teza II din Legea contenciosului administrativ, s-a declinat cauza in favoarea Curtii de Apel Craiova - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.
Aceasta din urma instanta a inregistrat dosarul sub nr. 1557/54/2012, a incuviintat proba cu expertiza medico-legala pentru a se stabili afectiunile de care sufera reclamanta, sa se precizeze evolutia bolii in raport de criteriile Ordinului nr. 762/1992 al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in sensul de a se preciza daca boala s-a ameliorat sau s-a agravat dupa data de 21.03.2012 cand a fost emisa decizia nr. 4671/21.03.2012 a Comisie Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucuresti, respectiv daca au intervenit modificari care sa justifice alta incadrare medicala in raport de starea de sanatate a reclamantei, sa stabileasca daca reclamanta are posibilitatea de a se autoingriji sau de a se autoservi.
Expertiza a fost efectuata de Institutul de Medicina Legala Craiova care a stabilit ca reclamanta prezinta diagnosticul "Hemipareza dreapta sechelara. Sindrom diskinetic brahial drept. Afazie reziduala". In urma examinarii s-a stabilit ca nu exista o ameliorare a bolii reclamantei dupa data de 21.03.2013 si s-a constatat ca reclamanta nu are posibilitatea de a se autoingriji sau de a se autoservi.
Prin incheierea  de sedinta nr. 63 din data de 4.03.2013 cauza a fost scoasa de pe rol si inaintata spre solutionare Tribunalului Olt, ca urmare a dispoz. art. VI corob. cu art. XXIII  din Legea pentru degrevarea instantelor judecatoresti nr. 2/2013.
Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca actiunea este intemeiata, retinand ca prin deciziile a caror nulitate se solicita s-a stabilit ca reclamanta nu se incadreaza in grad de handicap in conformitate cu criteriile medicopsihosociale  aprobate prin ordinul nr. 762/31.08.2007 al MMFES si Ordinul nr. 1992/19.11.2006 al MSP.
In functie de diagnosticul stabilit de Institutul de Medicina Legala Craiova, de consecintele bolii de care sufera reclamanta, aceasta aflandu-se in imposibilitatea  de a se autoingriji sau de autoservi, instanta constata ca  reclamanta, in functie de  anexa la  ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministrului Sanatatii Publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale   pe  baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap publicata in M. Of. nr. 885 bis din 27.12.2007,  se incadreaza in gradul de handicap  grav, reclamanta prezentand eficienta functionala grava.
           Deficienta grava  este certa, aceasta fiind definita in capitolul VII subcapit. III  pct. 2 la afectiunile neurologice  reclamanta neputand indeplini activitatile vietii cotidiene, nu-si poate asigura existenta prin activitatea pentru care a fost pregatita ; nu se poate autoservi; necesita asistent personal - iar aceste consecinte se datoreaza unui accident vascular cerebral.
In aceste conditii ,  in temeiul art.18  alin. 1 din Legea 554/2004, republicata au fost anulate cele doua decizii prin a caror emitere  reclamanta a devenit persoana vatamata in sensul art. 2  alin. 1 lit. a   din actul normativ mentionat, constatandu-se ca reclamanta prezinta deficienta functionala grava si se incadreaza in gradul de handicap grav incepand cu data de 11.01.2012, data de la care  a fost analizata situatia reclamantei potrivit deciziei nr. 4671/21.03.2012 a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Data publicarii pe portal:04.10.2013
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
1.Recurs nou cod procedura civila, anulare decizie CASJ, prescriptia dreptului de stabilire a creantei fiscale, efecte necomunicare decizie debit principal, putere de lucru judecat, accesorii. - Decizie nr. 1114/R din data de 01.04.2014
Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata. - Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014
Salarizare personal - Sentinta civila nr. 5536/CA din data de 17.10.2012
Plata cheltuieli medicale - Decizie nr. 541/R din data de 28.06.2012
Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1073 si 1077 din Codul civil. Calitate procesuala activa. Modificarea unilaterala a clauzelor antecontrctului. Admisibilitate. - Sentinta civila nr. 181 din data de 21.10.2008
SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE - Hotarare nr. 236/M din data de 31.01.2008
Stagiul complet de cotizare in raport de care se calculeaza drepturile de pensie pentru persoanele ce au desfasurat activitate in grupa superioara de munca . - Decizie nr. 2046 din data de 18.12.2008
Inadmisibilitatea stabilirii modului de calcul al pensie anterior depunerii cererii de pensionare ca si a restituirii a contributiilor de asigurari sociale anterior valorificarii acestora prin pensionare . - Decizie nr. 460/M din data de 10.03.2009
Acordarea drepturilor de pensie in raport cu data depunerii cererii - Decizie nr. 357/M din data de 20.03.2007
Luarea in calcul la stabilirea dreptrurilor de pensiei a veniturilor realizate cu titlu de aacord global . Activitate desfasurtaa in coditii de grupa superioara de munca naterior intrarii in vigoare a Legii 19/2000 dovedita cu adeverinta emisa de ang... - Decizie nr. 1033/M din data de 11.06.2009
Utilizarea stagiului complet de cotizare la calcularea pensiei pentru persoanele cu handicap prevazut de art.77 alin.2 raportat la art.47 alin.1 lit. c din Legea 19/2001 si nu a celui rezultat din anexa 3 a acestei legi . - Decizie nr. 596/M din data de 17.05.2007
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 1430 din data de 25.09.2009
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 642/M din data de 31.05.2007