InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Prahova

Nulitatea Ordinului nr.612/23.04.2009 emis de Guvernul Romaniei -Secretariatul General al Guvernului Romaniei. Declararea ca neconstitutional a O.U.G nr.3/2009 care a stat la baza ordinului contestat prin Decizia nr.1039/09.07.2009 a Curtii Constitu...

(Sentinta civila nr. 1607 din data de 02.10.2009 pronuntata de Tribunalul Prahova)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Tribunalul Prahova | Jurisprudenta Tribunalul Prahova

      Prin contestatia inreg.sub nr.2504/105/2009 constestatorul T.D.V.E. a solicitat ca in contradictoriu cu intimatul Guvernul Romaniei - Secretariatul General al Guvernului Romaniei sa se dispuna anularea Ordinului nr.612/23.04.2009, obligarea intimatului la plata despagubirilor egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pana la reintegrarea efectiva, repunerea partilor in situatia anterioara, precum si obligarea intimatului la daune morale in cuantum de 50.000 lei.
      Prin sentinta nr.1607/2.10.2009 Tribunalul Prahova a admis contestatia si a anulat ordinul mentionat, dispunand reincadrarea contestatorului in functia detinuta anterior concedierii, aceea de Consilier - Director, obligand intimatul la plata catre contestator la plata despagubirilor egale cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat si la plata sumei de 15.000 lei, reprezentand daune morale si la plata sumei de 4.000 lei cheltuieli de judecata.
      Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca alin.4 al art.VIII din O.U.G.nr.3/2009 prevedea ca personalul este incadrat numai pe baza increderii acordate de primul ministru, cu avizul viceprim-ministrului si cu conditia semnarii unui angajament de loialitate, iar in actul  de concediere nu s-au indicat cu claritate motivele,  avand ca justificare dispozitiile art.73 alin.1 din codul muncii.
      Actul normativ care a stat la baza concedierii, respectiv O.U.G.nr.3/11.02.2009 a fost declarat neconstitutional prin Decizia nr.1039/09.07.2009 a Curtii Constitutionale tocmai pentru ca instituia o prezumtie de culpabilitate profesionala in sarcina personalului caruia i se retragea increderea prim-ministrului, contrar principiului legalitatii prev.de art.61-64 din codul muncii, iar conditia increderii introdusa prin acest act normativ a fost una esentialmente subiectiva, in contradictie cu principiile stabilitatii raporturilor de munca, care este menit sa asigure salariatilor siguranta si garantia pastrarii unui loc de munca, pe baza unor criterii obiective, cat si cu cel referitor la protectia sociala a muncii.
      Ca o consecinta a constatarii nulitatii ordinului de concediere, in temeiul art.269 alin.1 din codul muncii, instanta a obligat intimatul si la plata daunelor morale de 15.000 lei, apreciind ca reclamantul a suferit un prejudiciu moral si material cert, care a avut un efect negativ asupra imaginii sale personale, avand in vedere si perioada cat acesta a fost lipsit de veniturile obtinute din munca.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009