Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bistrita-Nasaud

Sediul secundar al unei societati comerciale care este totodata punct de lucru intruneste toate exigentele notiunilor de resedinta, asezare comerciala, industriala sau profesionala din cuprinsul art. 90 al. 1 Cod procedura civila

(Decizie nr. 2/2010 din data de 31.05.2010 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Bistrita-Nasaud | Jurisprudenta Tribunalul Bistrita-Nasaud

Decizie civila
Contestatie la executare

     Sediul secundar al unei societati comerciale care este totodata punct de lucru intruneste toate exigentele notiunilor de resedinta, asezare comerciala, industriala sau profesionala din cuprinsul art. 90 al. 1 Cod procedura civila.

     (Trib. Bistrita-Nasaud, sect. com., de cont. adm. si fisc., dec. nr. 2/23 martie 2010)

      Prin sentinta civila nr. 1798 din 06.04.2009 pronuntata de Judecatoria Bistrita a fost admisa in parte cererea organului de executare B.E.J. AVD in contradictoriu cu tertul poprit S.C. H. C. AG Essen - Sucursala Bucuresti si cu debitorul S.C. T G P S.R.L. Bistrita, a validat poprirea prin care obliga tertul poprit S.C. H. C. AG Essen - Sucursala Bucuresti sa plateasca creditorului S.C. O S S.A. Cluj-Napoca suma datorata debitorului S S.C. T G P S.R.L. Bistrita in limita creantei in cuantum de 590.741,45 lei si a respins cererea de amendare a tertului poprit S.C. T G P S.R.L. Bistrita ca nefondata.
      Impotriva sentintei expuse a formulat cerere de repunere in termenul de apel si apel tertul poprit S.C. T G P S.R.L. Bistrita solicitand in primul rand repunerea in termenul de apel cu motivarea ca a luat la cunostinta de sentinta civila nr. 1978/2009 in data de 25.11.2009 odata cu somatia de plata transmisa de BEJ G C, deoarece atat actele de procedura cat si comunicarea hotararii primei instante s-au facut la adresa fostului.
       Apelul formulat impotriva sentintei pronuntate de catre instanta de fond a fost formulat la peste 6 luni de la comunicarea acesteia, fiind astfel depasit termenul de 15 zile prev. de art. 284 al.  1Cod procedura civila.
       Apelanta a formulat cerere de repunere in termenul de apel, aratand in acelasi timp ca procedura de comunicare a sentintei la sediul din S. I. este nelegala, fata de faptul ca sediul sau social este in bd. T. V.
       Cererea de repunere in termen este nefondata, argumentele privind nelegalitatea procedurii de comunicare a sentintei fiind lipsite de temei. Astfel constata din start o contradictie intre motivele invocate: pe de o aparte este formulata cererea de repunere in termen, care prin ipoteza presupune comunicarea legala a hotararii si existenta unor motive mai presus de vointa partii care au impiedicat-o sa formuleze calea de atac in termen, iar pe de alta parte, se invoca nelegalitatea procedurii de comunicare.
       Procedura de comunicare a sentintei a fost legal realizata, in conformitate cu disp. art. 90 al. 1 Cod procedura civila.
       Inmanarea citatiei si a tutror actelor de procedura se face la domiciliul sau resedinta celui citat. Cand acesta are o asezare agricola, comerciala, industriala sau profesionala in alta parte, inmanarea se poate face si la locul acestor asezari.
       Dupa cum rezulta din chiar extrasul informativ emis de ONRC depus de catre apelanta, la adresa din S. I. nr. 17 se afla sediul secundar - punct de lucru al acesteia.
       Or, este evident ca sediul secundar al unei societati comerciale care este totodata punct de lucru intruneste toate exigentele notiunilor de resedinta, asezare comerciala, industriala sau profesionala din cuprinsul art. 90 al. 1 Cod procedura civila.
       In concluzie, comunicarea actelor de procedura in cauza, inclusiv comunicarea sentintei atacate s-a efectuat in conf. cu disp. art. 90 Cod procedura civila, nelegalitatea invocata fiind lipsita de temei, cu atat mai mult cu cat nu se invoca nici macar dispozitia legala pretins a fi incalcata.
       Faptul ca a fost formulata cererea de repunere in termen vine sa confirme odata in plus ca insasi apelanta apreciaza ca procedura de comunicare a fost legal realizata iar termenul de apel depasit.
       Ulterior apelanta a depus la dosar si concluzii scrise in care a invocat si exceptia tardivitatii cererii de repunere in termen.
       In motivarea concluziilor scrise se arata ca in conformitate cu disp. art. 103 Cod procedura civila cererea de repunere in termen trebuie formulata intr-un termen imperativ de 15 zile de cand a incetat imprejurarea care a impiedicat partea sa exercite calea de atac in termenul legal.
       In fapt, apelanta a invocat in speta drept cauza de repunere in termen faptul ca nu a avut cunostinta de sentinta nr. 1978/06.04.2009, comunicarea acesteia nefacandu-se la sediul societatii.
       Independent de analiza legalitatii procedurii de citare si comunicare in fata instantei de fond, in ipoteza in care s-ar considera ca o astfel de imprejurare este mai presus de vointa partii, cererea de repunere in termen ar fi trebuit formulata intr-un termen de 15 zile de la incetarea sa.
       Or, cum imprejurarea invocata a fost aceea ca partea nu a avut cunostinta de existenta dosarului de validare si de sentinta pronuntata in cadrul acestuia, incetarea acestei imprejurari este sinonima cu momentul la care partea afla de existenta sentintei.
       Prin cererea de repunere in termen se invoca faptul ca a aflat de existenta sentintei civile nr. 1978/2009 la data de 25.11.2009, odata cu somatia de plata a executorului judecatoresc.
       In realitate insa, apelanta avea cunostinta de existenta sentintei civile nr. 1978/6.04.2009 a Judecatoriei Bistrita inca din data de 29.10.2009, cand formula notificarea inregistrata sub nr. 2291 la BEJ Asociatia D G si L G adresata BEJ C G C.
       In cadrul acestei notificari formulata de S.C. H. C. AG Essen - Sucursala Bucuresti prin avocati, se face referire expresa la sentinta civila nr. 1978/06.04.2009 a Judecatoriei Bistrita, aratandu-se ca societatea de avocatura a fost mandatata sa asiste si sa reprezinte societatii in orice procedura executionala initiata de SC O S SA impotriva sa in baza sentintei civile nr. 1978/06.04.2009 a Judecatoriei Bistrita.
       Este evident ca la data formularii notificarii respective, 29.10.2001, S.C. H. C. AG Essen - Sucursala Bucuresti avea cunostinta ca Judecatoria Bistrita pronuntase sentinta civila nr. 1978/06.04.2009, sentinta ce era deja pusa in executare de catre apelanta prin intermediul BEJ Constantin Gabriel Catalin.
       Nimic nu mai impiedica din acel moment partea sa exercite calea de atac a apelului. Or, cererea de repunere in termen a fost formulata abia la 9.12.2009 data depunerii la posta, cu depasirea termenului de 15 zile impus de art. 103 al. 2 Cod procedura civila.
       Atat cererea de repunere in termen cat si apelul declarat in cauza sunt fondate.
       Dupa cum rezulta din extrasul eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului apelanta are sediul social in localitatea Bucuresti, sector 5, bd. T V _ si are un punct de lucru in Bucuresti, _..
       La instanta de fond apelanta nu a avut reprezentant in instanta, nu a depus intampinare si citarea s-a facut prin afisare, toate actele de procedura, inclusiv comunicarea sentintei s-au efectuat la adresa indicata de intimatul tert poprit in cererea introductiva si anume aceea a punctului de lucru situat in Bucuresti, str. S. I. _..
       Referitor la art. 90 Cod procedura civila invocat de reclamanta, instanta apreciaza ca citarea partii la o alta adresa decat aceea a domiciliului sau resedintei sale este legal facuta daca cel citat a primit citatia, imprejurare ce nu rezulta din actele dosarului de fond.
       Referitor la exceptia tardivitatii cererii de repunere in termen constata ca termenul de 15 zile in care se poate solicita repunerea in termen nu curge de la simpla luare la cunostinta de existenta sentintei ci de la data comunicarii sentintei potrivit prev. art. 102 al. 1 si 284 al. 1 Cod procedura civila.
       Avand in vedere aspectele retinute instanta urmeaza sa respinga exceptia tardivitatii cererii de repunere in termen si sa admita cererea de repunere in termen.
       Referitor la motivul invocat in cererea de apel, tribunalul constata ca judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata situatie prevazuta si sanctionata de disp. art. 297 Cod procedura civila.
       Pentru considerentele mentionate si in baza textelor de lege mentionate, tribunalul urmeaza sa admita apelul, sa desfiinteze hotararea atacata si sa trimita cauza spre rejudecare la aceeasi instanta de fond.
       Cu ocazia rejudecarii instanta de fond va pune in discutia partilor si declaratia data de administratorul statutar al S.C. T G P S.R.L. Bistritain data de 29.10.2009.
       In baza prev. art. 274 Cod procedura civila instanta va obliga intimata sa plateasca apelantei suma de 13.477 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013