Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Minor. Propunere de arestare preventiva

(Decizie nr. 15 din data de 31.05.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Minori | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Minor. Propunere de arestare preventiva. Caracterul exceptional al masurii.

Masura arestarii preventive a minorului se dispune neavand in vedere doar gravitatea faptei dar si prin analiza personalitatii acestuia si a particularitatii cauzei, astfel s-ar incalca garantiile prev. de art.37 lit.b din Conventia ONU cu privire la drepturile copilului, intrata in vigoare la 27.09.1990.

Sectia pentru minori si familie  - Incheierea penala nr.15/31 mai 2006 Prin Incheierea penala nr.54 din 27.05.2006 Tribunalul Sibiu a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu si in baza disp. art. 143 lit.h, 160 lit.h alin.3 Cod procedura penala a dispus arestarea preventiva a inculpatului minor I.R. (nascut la 29 aprilie 1989) pe o durata de 19 zile, incepand cu data de 27.05.2006.
S-a retinut in considerente ca la data de 26.05.2006 inculpatul minor I.R. se afla pe strada Serpuita din mun. Sibiu in jurul amiezii, moment in care s-a apropiat de partea vatamata M.L. si i-a smuls de la gat lantisorul cu medalion pe care il purta, dupa care a fugit. A fost urmarit si prins de martorul C.I. care l-a retinut pana la sosirea politiei.
In acest context in sarcina inculpatului minor se retine comiterea infractiunii de talharie prev. si ped. de art.211 alin.2 lit.c Cod penal cu aplicarea prev. art. 99  si 109 Cod penal.
Propunerea  arestarii preventive a inculpatului minor a fost apreciata de Tribunalul Sibiu ca intemeiata. S-a aratat in considerentele incheierii ce formeaza obiectul prezentului control de legalitate ca, masura arestarii preventive este oportuna deoarece, fapta in concret comisa este grava, pedepsita cu inchisoarea mai mare de 4 ani, prezinta pericol concret pentru ordinea publica, prin starea de neliniste si insecuritate creata in randul societatii civile. Aceasta stare de pericol concret,  a retinut Tribunalul Sibiu, este creata de modalitatea si mijloacele folosite (in plina zi pe o strada din municipiul Sibiu).
In termenul legal prev. de art.385/3 Cod procedura penala a declarat recurs inculpatul minor I.R., solicitand judecarea sa in stare de libertate.
     Prin Incheierea penala nr.15/31 mai 2006 Curtea de Apel Alba-Iulia a admis recursul inculpatului minor I.R., a casat incheierea penala atacata, a revocat   masura arestarii preventive luata fata de inculpatul minor I.R , in baza incheierii penale nr.54/27 mai 2006 a Tribunalului Sibiu si a mandatului de arestare preventiva nr.32 din 27 mai  2006 emis de Tribunalul Sibiu in dosar nr.3627/2006 si a dispus  punerea de indata in libertate a inculpatului minor de sub  puterea acestui mandat de arestare, daca nu este arestat in alta cauza.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de recurs a retinut urmatoarele argumente:
Potrivit disp. art. 160/h alin.3 Cod procedura penala minorul mai mare  de 16 ani poate fi arestat preventiv in cursul urmaririi penale pe o durata de cel mult 20 zile, evident daca sunt indeplinite cerintele prev. de art.148 Cod procedura penala.
Tribunalul Sibiu a retinut ca este oportuna arestarea inculpatului minor, datorita motivelor verosimile din care rezulta ca a comis infractiunea de talharie prev. si ped. de art.211 alin.2 lit.c cu aplicarea prev. art.99 si urm. Cod penal.
Cauza se afla in faza de urmarire penala iar Tribunalul Sibiu prin incheierea penala nr.54 din 27 mai 2006 a avut in vedere ca, fapta prezinta un grad de pericol social ridicat.
Curtea de Apel Alba-Iulia retine ca, prin elementele de proba existente in  cauza se impune concluzia ca masura arestarii preventive nu se impune in cauza in raport cu disp.art.5 pct.1 din CEDO privind cazurile de  exceptie in care o persoana poate fi lipsita de libertate.
Existenta indiciilor plauzibile, care stabileste dincolo de orice dubiu rezonabil ca inculpatul minor a comis fapta pentru care este cercetat, determina examinarea incidentei dispozitiilor art.37 lit.b din Legea nr.18/90 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului, conform carora "_arestarea unui copil trebuie sa fie conforma cu legea _va fi o masura extrema_ cat mai scurta posibil_"
Incontestabil, fapta pentru care este cercetat inculpatul minor este grava, dar apreciind obiectiv situatia in raport cu dispozitiile legale anterior mentionate, Curtea de Apel constata ca propunerea de arestare preventiva a acestuia nu este necesara.
Adaugam faptul ca, faptele penale comise sunt sanctionate diferentiat. Astfel, daca se va stabili vinovatia inculpatului minor pentru infractiunea de talharie, pedeapsa se va aplica in raport cu proportiile fixate prin disp. art.109 Cod penal.
Concluzia apare justificata in  acest context si in considerarea faptului ca masura arestarii preventive a minorului se dispune nu avand in vedere doar gravitatea faptei dar si prin analiza particularitatilor cauzei. Or, arestarea preventiva a inculpatului minor ar fi o masura contrara garantiilor prevazute de art.37 lit.b din Legea nr.18/1990.
Curtea de Apel apreciaza ca, inculpatul minor trebuie sa beneficieze de posibilitatea de a fi cercetat in stare de libertate pentru a-l determina sa-si asume un rol constructiv in viata. Aceasta nu inseamna ca nu se sanctioneaza comportamentul reprobabil al inculpatului minor, dar apreciind obiectiv starea de fapt, fara a minimaliza gravitatea faptei, prin care evident s-a adus atingere dreptului partii vatamate , curtea va tine seama ca gravitatea actului infractional poate fi accidentala (nu are antecedente penale, afirmativ urmeaza cursurile scolare la o scoala Speciala din Sibiu, pregatindu-se in meseria  de zidar, provine dintr-o familie numeroasa, conform propriei  sustineri nu isi explica ce a determinat sa comita fapta) se acorda atentie inculpatului minor, admitand recursul sau si dispunand punerea in libertate, pentru a-l determina sa iasa din situatia infractionala,  sa-si urmeze cursurile scolare pentru a avea o meserie, a muncii si a-si asigura existenta.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017