InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

LIT.PROF: Necompetenta materiala a tribunalului in solutionarea unei actiuni. Inaintarea dosarului Curtii de Apel Ploiesti pentru pronuntarea unui regulator asupra conflictului de competenta

(Hotarare nr. 15 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Conflict negativ de competenta | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul BuzauLIT.PROF: Necompetenta materiala a tribunalului in solutionarea unei actiuni. Inaintarea dosarului Curtii de Apel Ploiesti pentru pronuntarea unui regulator asupra conflictului de competenta

1.) - Obiectul actiunii.
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr.13779/200/2011, astfel cum a fost completata la primul termen de judecata din 04.02.2012 , reclamanta SC A.  SRL Buzau, societate in insolventa,  a chemat in judecata  pe paratii M.G.  si M.M. , solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta : a)- sa fie obligati la plata sumei de 268.556 lei reprezentand pretul lucrarilor de construire a unui imobil casa de locuit situat in Buzau, str.X nr. 16, Judetul Buzau, conform facturilor nr.9115398 din 10.09.2009 si nr. 9115399 din 20.09.2009 si b) - instituirea unui drept de retentie in temeiul art.2495 Cod civil asupra celor trei imobile detinut in proprietate de soti, pana la data recuperarii efective a debitului, cu cheltuieli de judecata.
2.) - Intampinarea
2.1.) - Paratii au formulat intampinare in baza art.115-118 Cod procedura civila, invocand pe cale de exceptie inadmisibilitatea actiunii, intrucat reclamanta nu a efectuat procedura prealabila instituita la 720 Cod procedura civila, iar pe fond netemeinicia actiunii, in conditiile in care nu au incheiat nici un contract si nici nu au cunostinta de existenta vreunei facturi emisa de reclamanta (filele 26-28).
2.2.) - Reclamanta a formulat raspuns la intampinare, solicitand respingerea exceptiei, intrucat a facut dovada efectuarii procedurii prealabile, iar apararile formulate de parati pe fond sunt neintemeiate (filele 37-38).
3.) - Solutia Judecatoriei Buzau
 3.1.) - Prin sentinta civila nr. 13970 din 03.10.2012 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a admis exceptia de necompetenta materiala a acestei instante (invocata din oficiu), dispunandu-se declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Buzau, Sectia a -II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.
3.2.) - Hotarand astfel, in aplicarea prevederilor 159  Cod procedura civila, prin raportare la art.2 lit.a) din acelasi cod si respectiv la art.XXII din Legea nr.202/2010 si la art.223 si 225 alin.3 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil,  judecatoria a retinut ca Tribunalului  Buzau Sectia a -II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal ii revine competenta  de solutionare a cauzei, in conditiile in care instanta a fost investita la 30.06.2011.
4.) - Inregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Buzau
Urmare solutiei de declinare dispuse , cauza s-a inregistrat pe rolul Tribunalului Buzau Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal sub nr.7442/114/2012 din 05.02.2012 , fixandu-se prim termen de judecata la  04 februarie 2013 .
5). - Analiza. Constatari. Considerente
In referire la verificarea din oficiu a competentei tribunalului
5.1.) - Conform art. 1591 alin. 4 din Codul de procedura civila, la prima zi de infatisare, judecatorul este obligat din oficiu, sa verifice si sa stabileasca daca instanta sesizata este competenta general, material si teritorial sa judece pricina.
In referire la competenta materiala a  tribunalului
5.2.) - Conform prevederilor art. 2 pct. 1 lit.) a) din Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 24.02.1948 cu modificarile si completarile ulterioare , "Procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare peste 100.000 lei se solutioneaza in prima instanta de catre tribunal."
5.3.) - La art. 219 pct. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial Partea I , nr. 409 din 10 iunie 2011, se dispune in sensul ca : " La articolul 2 punctul 1 litera a)  se abroga".
5.4.) - Potrivit art. 2664 alin. 1 din Noul Cod civil republicat in Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, " Prezentul cod intra in vigoare la data care va fi stabilita in legea pentru punerea in aplicare a acestuia".
5.5.) - In temeiul art. 220 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, " Codul civil intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011".
5.6.) - Conform art. 223 din Legea nr. 71/2011, " Daca prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele civile in materie  civila sau comerciala in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a Codul civil se solutioneaza de catre instantele legal investite, in conformitate cu dispozitiile legale, materiale si procedurale , in vigoare la data cand acestea au fost pornite".
5.7.). - Legiuitorul a prevazut la art.225 alin.3  din Legea nr.71/2011: "Cauzele civile  si comerciale aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a Codului civil vor continua sa fie solutionate de aceleasi complete de judecata, cu respectarea principiului continuitatii ".
In referire la circumstantele cauzei
5.8.)- Prezenta actiune in pretentii privind plata pretului pretins datorat in executarea unor lucrari de construire a unui imobil a fost inregistrata initial la Judecatoria Buzau la data de 30.06.2011.
5.9.) - Prin urmare, in raport de data inregistrarii actiunii la Judecatoria Buzau : 30.06.2011  si de data intrarii in vigoare a Noului Cod Civil : 01.10.2011, prezenta cauza  se califica drept un litigiu aflat in curs de solutionare la perioada de referinta, in raport de normele legale enuntate.
6.) - Solutia tribunalului
6.1.) - Conform art. 159  alin.2 Cod procedura civila,  " Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica poate fi invocata de parti ori de judecator la prima zi de infatisare in fata primei instante, dar nu mai tarziu de inceperea dezbaterilor asupra fondului ".
6.2.) - Sintagma " prima zi de infatisare" este  interpretata de legiuitor la art.134 Cod procedura civila in sensul ca este socotita ca prima zi de infatisare aceea in care partile , legal citate, pot pune concluzii.
6.3.) - Concluziile evocate in cuprinsul normei legale expuse la paragraful anterior nu vizeaza  "concluziile pe fondul  cauzei ", ci  " orice fel de concluzii",  astfel cum s-a statuat in practica judiciara.
6.4.) - Se considera, deci , ca pentru a califica un termen de judecata ca fiind  " prima zi de infatisare  ", trebuie indeplinite doua conditii: una, ca partile sa fie legal citate si alta , ca partile sa-si poata exprima punctul de vedere asupra oricarei probleme juridice ce urmeaza a fi pusa in discutie, respectiv de a avea aceasta posibilitate, chiar daca nu au exercitat-o efectiv.
6.5.) - Or, in cauza dedusa judecatii , prima zi de infatisare la Judecatoria Buzau se circumscrie termenului de judecata din 27.06.2012, cand reclamanta, reprezentata de avocat , a depus la filele 37-38 dosar raspunsul la intampinare, dupa ce , in prealabil, la termenul anterior din 13.06.2012 solicitase amanarea cauzei in vederea luarii la cunostinta a intampinarii depusa de parati la filele 26-28 (incheieri: filele 34- 39).
6.6.) - Mai mult, la acelasi termen din 27.06.2011, instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, sens in care a solicitat administratorului judiciar sa depuna la dosar contractul incheiat intre parti (incheiere : fila 44).
6.7.) - Tribunalul a retinut ca la termenul de judecata din 31.10.2011 cand  s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei, litigiul se afla in stare de judecata, in conditiile in care se administrasera probatoriile, urmand a se acorda cuvantul partilor pentru dezbaterea asupra fondului pricinii.
6.8.) - S-a retinut, prin urmare, ca Judecatoria Buzau nu a respectat termenul limita : " la prima zi de infatisare, dar nu mai tarziu de inceperea dezbaterilor asupra fondului ", in care instanta putea invoca exceptia necompetentei sale materiale, motiv pentru care s-a apreciat ca instanta era decazuta din dreptul de a mai invoca aceasta exceptie.
6.9.) - De altfel,  practica instantelor in materie este constanta in sensul considerentelor prezentei incheieri,  context in care se invoca sentinta nr.7 CC pronuntata in sedinta camera de consiliu din 22.08.2012 in dosarul nr.601/42/2012 al Curtii de Apel Ploiesti, Sectia I Civila.
6.10.) - Pentru considerentele in fapt si in drept ce preced, prin incheierea din 04.02.2013 s-a constatat necompetenta materiala a Tribunalului Buzau, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ Fiscal pentru judecarea prezentei actiuni in  restituirea pretului lucrarilor de construire a unui imobil casa de locuit, in suma de 268.556 lei , formulata de reclamanta S.C. A.  SRL Buzau, cu privire la care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prin sentinta nr.469 din 09.04.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr.1503/114/2010, in contradictoriu cu paratii M.G.  si M.M. , conform art.20 pct.2 Cod procedura civila.
6.11.) - S-a suspendat din oficiu orice procedura, in aplicarea dispozitiilor art.21 Cod procedura civila  si s-a inaintat dosarul Curtii de Apel Ploiesti, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, instanta in drept sa hotarasca prin regulator asupra conflictului de competenta.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Conflict negativ de competenta

Competenta dupa materie. Obligarea angajatorului de a elibera adeverinta conditii de munca. Conflict negativ de competenta - Sentinta civila nr. 2/S din data de 28.01.2014
Prorogarea legala de competenta in cazul judecarii cererii reconventionale. Conflict negativ de competenta. - Sentinta civila nr. 12/F din data de 13.03.2014
Functionar public caz de incompatibilitate intre functia publica detinuta si cea de expert tehnic - Decizie nr. 30/R din data de 02.02.2007
Conflict negativ de competenta intre Judecatorie si Tribunal. Distinctie intre art. 1103 si art. 650 Cod procedura civila, raportate la dispozitiile Regulamentului CE 805/2004. - Sentinta civila nr. 112 din data de 17.11.2015
Conflict negativ de competenta intre organele de urmarire penala, sesizat de instanta de apel. Solutii. - Decizie nr. 126 din data de 10.02.2010
Conflict negativ de competenta. Natura comerciala a raportului juridic nascut intre parti din tragerea biletelor la ordin si din contractul de imprumut cu clauza garantiei imobiliare. - Decizie nr. 10 din data de 21.05.2008
Conflict negativ de competenta. Competenta materiala a instantei de solutionare a unei plangeri formulate impotriva dispozitiei de netrimitere in judecata cuprinsa in rechizitoriu intemeiata pe dispozitiile art.278/1 cpp. - Sentinta penala nr. 125 din data de 18.09.2008
CONFLICTE DE COMPETENTA. INEXISTENTA CONFLICTULUI INTRE SECTIILE ACELEIASI INSTANTE. - Hotarare nr. 6 din data de 28.09.2009
CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA. COMPETENTA MATERIALA A INSTANTEI DE SOLUTIONARE A UNEI PLANGERI FORMULATE IMPOTRIVA DISPOZITIEI DE NETRIMITERE IN JUDECATA CUPRINSA IN RECHIZITORIU INTEMEIATA PE DISPOZITIILE art.278/1 Cpp. - Decizie nr. 125 din data de 18.09.2008
Conflict de competenta - Sentinta civila nr. 8682 din data de 23.07.2009
Declinarea competentei de solutionare a unui conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 394 din data de 11.06.2012
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Conflict negativ de competenta - Decizie nr. 178 din data de 23.09.2015
conflict de competenta - Decizie nr. 696 din data de 24.04.2014
Conflict negativ de competenta - Sentinta civila nr. 54 din data de 13.06.2013
Conflict negativ de competenta. Obligatie de a face evaluabila in bani. - Sentinta civila nr. 62 din data de 18.06.2012
Conflict negativ de competenta. Dizolvarea urmata de lichidarea asociatiei profesionale fara scop patrimonial. - Sentinta civila nr. 44 din data de 23.04.2012
Fond. Conflict negativ de competenta. - Decizie nr. 209 din data de 19.05.2011
Conflict negativ de competenta. - Decizie nr. 4842 din data de 05.09.2011
Conflict negativ de competenta. Autoturism. Parcare interzisa. Contestare dispozitie de ridicare a autoturismului si restituirea sumei de 523, 6 lei. Instanta competenta. - Sentinta civila nr. 2671 din data de 04.04.2011