InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

LIT.PROF: Pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare cumparare. Incidenta art.1669 Cod civil. Pacte comisorii. Exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei

(Hotarare nr. 17 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


LIT.PROF:  Pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare cumparare. Incidenta art.1669 Cod civil. Pacte comisorii. Exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.425 din 17.01.2013 reclamanta Popa Maria a chemat in judecata parata S.C. C.V. S.R.L. Merei jud.Buzau solicitand pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare a terenurilor evidentiate in antecontractul autentificat sub nr.113/20.04.2012 la BNP S. S. Buzau,iar in subsidiar,obligarea paratei la restituirea sumei de 130 000 euro si a dobanzilor aferente calculate de la 20.04.2012 si pana la restituirea efectiva,cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii arata ca a incheiat cu parata S.C. C.V. S.R.L. antecontractul autentificat sub nr.113/20.04.2012 la BNP S.S.Buzau,prin care parata se obliga sa ii vanda terenurile situate in com.Merei jud.Buzau pentru suma totala de 300 000 euro.La aceeasi data 20.04.2012 intre parata S.C. C.V. S.R.L.si S.C. I.M.C.V. S.R.L.cu sediul in Republica Moldova s-a incheiat contractul de cesiune de creanta prin care s-a mentionat ca S.C. C.V. S.R.L.,in calitate de cedent,cedeaza cesionarului S.C. I.M.C.V. S.R.L. cu sediul in Republica Moldova toate drepturile pe care le detine in legatura cu creanta in cuantum total de 300 000 euro fata de debitorul promitent Popa Maria.In baza contractului de cesiune,reclamanta a efectuat plati catre S.C. I.M.C.V. S.R.L. in suma de 230 000 euro,astfel:60 000 euro pe care S.C. C.V. S.R.L. a incasat-o la 20.04.2012, 100 000 euro incasata la 03.08.2012, 50 000 euro incasata la 23.08.2012, 20 000 euro incasata la data de 04.09.2012.
Intrucat parata a tergiversat incheierea contractului de vanzare-cumparare,reclamanta a solicitat incheierea unui alt antecontract,notificand la data de 13.12.2012 parata sa se prezinte la 04.01.2013 pentru conciliere. Prin notificarea nr.493/12.12.2012 a solicitat paratei ca la 17.12.2012 sa se prezinte la notarul public pentru a incheia contractele cu privire la achizitia terenurilor ce fac obiectul antecontractului de vanzare cumparare nr.113/20.04.2012 si cesiunea de parti sociale ce face obiectul antecontractului de cesiune parti sociale autentificat sub nr.114/20.04.2012,urmand ca la 18.12.2012 sa incheie contractele de vanzare-cumparare autentice. Parata nu s-a prezentat la sediul notarului public.
In drept,si-a intemeiat pretentiile pe prevederile art.1669 C.civil.
Pe capatul secund al cererii,arata ca prin notificarea 493/12.12.2012 a solicitat paratei ca in cazul refuzului de a incheia antecontractelor si contractelor in forma autentica,sa ii restituie suma de 230 000 euro virata pentru achizitionarea terenurilor. La data de 24.12.2012 parata i-a restituit suma de 100 000 euro,ramanand de restituit suma de 130 000 euro. La data de 04.01.2013 parata nu s-a prezentat pentru conciliere.
A depus,in copie,notificare nr.493/12.12.2012,proces verbal din 04.01.2013,antecontract autentificat sub nr.113/20.04.2012,incheiere de certificare nr.2/18.12.2012,extras de cont,contract de cesiune de creanta din 20.04.2012.
Parata a formulat intampinare si cerere reconventionala,prin care solicita respingerea capatului 1 al cererii si radierea notarii din cartea funciara a antecontractului autentificat sub nr.113/20.04.2012,si invoca exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive in raport cu al doilea capat al cererii.
Arata ca prin antecontractul autentificat sub nr.113/20.04.2012 pentru cele 17 suprafete de teren,s-au stabilit pretul,conditiile si termenele de plata dar si sanctiunile in cazul neexecutarii obligatiilor de catre parti. Din pretul total de 300 000 euro,reclamanta trebuia sa achite un avans de 10 000 euro la data autentificarii antecontractului,iar diferenta de 290 000 euro in trei transe,50 000 euro pana la 21.05.2012, 100 000 euro pana la 30.06.2012 si 140 000 euro pana la 21.08.2012.Reclamanta a achitat doar avansul la data de 23.04.2012,ulterior au inceput deja intarzierile la plata pretului. Prima transa a fost achitata la 15.06.2012,dupa ce la data de 23.05.2012 parata o notificase prin executor judecatoresc. Prin notificarea nr.132/02.07.2012 reclamanta a fost din  nou notificata sa achite transa a doua,sub sanctiunea rezolutiunii antecontractului in baza pactului comisoriu. Pe cale de consecinta, pentru neexecutarea obligatiei de plata,conform pactului comisoriu din antecontract,prin notificarea nr.141/20.07.2012 comunicata reclamantei la 24.07.2012,contractul a fost desfiintat de drept fara nici o formalitate ulterioara,drept urmare incetand obligatia paratei de a mai vinde reclamantei terenurile. Dupa desfiintarea contractului reclamanta a mai achitat suma de 170 000 euro,suma din care i s-a restituit o mare parte pana in prezent.  Notificarile facute de reclamanta au fost facute doar pentru a-si crea probe intr-un viitor litigiu.
Privitor la capatul doi al cererii,reclamanta a efectuat platile direct catre S.C. I.M.C.V. S.R.L. in baza contractului de cesiune de creanta din 20.04.2012,contract prin care aceasta devenise cesionarul tuturor drepturilor pe care S.C. C.V. S.R.L. le detinea in legatura cu creanta de 300 000 euro fata de reclamanta. Sumele platite de reclamanta nu sunt in evidentele contabile ale paratei.
A depus,in copie,notificari succesive comunicate reclamantei,contract de cesiune de creanta autentificat la data de 20.04.2012.
Prin incheierea din 06.06.2013 instanta a unit cu fondul exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei pe capatul secund al cererii.
Prin cerere depusa la dosar la termenul din 06.06.2013-fila 70-reclamanta si-a micsorat pretentiile aferente capatului secund al cererii de la 130 000 euro la 110 000 euro,precizand ca la data de 18.01.2013 i-a fost restituita suma de 20 000 euro.
Analizand capatul unu al cererii,instanta constata ca la data de 20.04.2012 a fost incheiat intre parti antecontractul autentificat sub nr.113 la BNP S.S.Buzau, prin care parata-reclamanta se obliga sa vanda reclamantei-parate mai multe suprafete de teren situate in com.Merei jud.Buzau, iar aceasta din urma se obliga sa achite pretul total de 300 000 euro in 4 transe,dupa cum urmeaza:un avans de 10 000 euro la data autentificarii antecontractului,o prima transa de 50 000 euro pana la data de 21.05.2012,a doua transa de 100 000 euro pana la data de 30.06.2012 si a treia transa de 140 000 euro pana la data de 21.08.2012.In antecontract s-a prevazut ca incheierea contractului de vanzare-cumparare autentic se va realiza la data achitarii integrale a ultimei transe din pretul convenit,data de la care se va transfera si dreptul de proprietate asupra terenurilor catre reclamanta-parata.
In acelasi antecontract s-a statuat ca in cazul in care promitentul-cumparator(reclamanta-parata)nu achita una din transele de pret la termenele scadente,antecontractul se rezolutioneaza de drept,fara nici o formalitate ulterioara si fara mijlocirea instantei judecatoresti. Rezolutiunea antecontractului urma sa fie subordonata punerii in intarziere a promitentului cumparator,aducandu-i-se la cunostinta faptul neachitarii ratei scadente,faptul ca are la dispozitie 14 zile pentru a achita rata scadenta,cu consecinta desfiintarii antecontractului in cazul neplatii transei in cele 14 zile curse de la data notificarii.
In antecontract reclamanta-parata in calitate de promitent cumparator a achiesat la pactele comisorii precizate anterior,fiind de acord ca in cazul neindeplinirii obligatiilor sa inceteze obligatia promitentului vanzator de a mai vinde terenurile si sa inceteze dreptul sau de a mai cere restituirea de catre promitentul vanzator a sumelor primite de la promitentul-cumparator ca parte din pret achitat pana la data desfiintarii antecontractului.
Dupa cum rezulta din inscrisurile dosarului,reclamanta-parata a achitat avansul de 10 000 euro la data de 20.04.2012 cand s-a incheiat antecontractul,iar prima transa de 50 000 euro a achitat-o nu la termenul scadent din 21.05.2012,ci la data de 07.06.2012(extras de cont fila 13 dosar).Datorita intarzierii la plata primei transe,reclamanta-parata a fost notificata prin executor judecatoresc de catre parata-reclamanta sa achite in 14 zile rata restanta-notificare din 25.05.2012 file 25-28 dosar.
A doua transa in suma de 100 000 euro era scadenta la data de 30.06.2012,iar datorita neplatii,reclamanta-parata a fost notificata sa achite transa in 14 zile-notificare din 04.07.2012 file 29-32 dosar. Intrucat reclamanta-parata nu s-a conformat,facand aplicarea prevederilor antecontractului,parata-reclamanta a constatat rezolutiunea antecontractului,notificand in acest sens reclamanta-parata la data de 24.07.2012-notificare file 33-37 dosar.
Prin urmare, in acord cu prevederile pactelor comisorii din antecontract,acesta a fost desfiintat de drept si fara nici o alta formalitate la data de 20.07.2012 datorita neindeplinirii de catre reclamanta-parata a obligatiei de plata a celei de-a doua transe de pret.
Dupa cum rezulta din extrasul de cont depus la dosar,reclamanta-parata a facut plata celei de-a doua transe la 01.08.2012,dar la aceasta data contractul fusese deja desfiintat.
Potrivit art.1669 alin.1 C.civil, cand una din partile care au incheiat o promisiune bilaterala de vanzare refuza nejustificat sa incheie contractul promis,cealalta parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract,daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.
In cauza de fata insa refuzul paratei-reclamante(promitent vanzator) nu este unul nejustificat,ci se intemeiaza pe desfiintarea legitima a antecontractului ca urmare a neindeplinirii culpabile de catre reclamanta-parata a platii in termenul scadent a celei de-a doua transe a pretului.
Prin urmare,acest capat de cerere este neintemeiat si se va respinge;notificarea facuta de reclamanta-parata paratei-reclamante in luna decembrie 2012 in scopul incheierii contractului este lipsita de efecte juridice cata vreme antecontractul se desfiintase din data de 20.07.2012.
Analizand cererea reconventionala,instanta constata ca in raport de solutia data primului capat al cererii,aceasta este fondata,si in temeiul art.906 din C.civil se va dispune radierea notarii antecontractului din cartea funciara.
Analizand capatul secund al cererii,instanta se va pronunta cu precadere asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei.
Astfel,se observa ca la data de 20.04.2012 a incheierii intre parti a antecontractului de vanzare-cumparare,intre parata S.C. C.V. S.R.L.si tertul S.C. I.M.C.V. S.R.L.,societate cu sediul in Republica Moldova, s-a incheiat contractul de cesiune de creanta-file 53-54 dosar-prin care prima ceda secundei toate drepturile pe care le detinea in legatura cu creanta totala de 300 000 euro datorata de promitenta-cumparatoare P. M. in baza antecontractului autentificat sub nr.113/20.04.2013.In baza acestei cesiuni de creanta,reclamanta a facut toate platile,inclusiv avansul de 10 000 euro,direct in contul bancar al tertului S.C. I.M.C.V. S.R.L.,dupa cum se observa din extrasul de cont depus la dosar.
Instanta constata ca prin intermediul cesiunii de creanta s-a realizat o alta operatiune juridica,respectiv o stipulatie pentru altul reglementata de prevederile art.1284-1288 C.civil,in baza careia parata ramanea obligata in baza antecontractului incheiat cu reclamanta,insa reclamanta urma sa execute obligatia de plata nu catre parata,ci catre tertul beneficiar S.C. I.M.C.V. S.R.L.
Prin urmare,intre reclamanta P. M. si tertul beneficiar nu existau raporturi contractuale,obligatia de plata a pretului catre tert avandu-si izvorul in antecontractul autentificat sub nr.113/20.04.2012 si contractul de cesiune de creanta.
Reclamanta a facut plati totale catre tertul beneficiar in suma de 230 000 euro,si urmare a faptului ca anterior sesizarii instantei cat si in cursul prezentei proceduri tertul beneficiar i-a restituit suma de 100 000 euro la 24.12.2012 si 20 000 euro la data de 18.01.2013,a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 110 000 euro,adica diferenta dintre totalul achitat de 230 000 euro si totalul restituit de 120 000 euro.
Instanta a constatat ca pentru stabilirea calitatii procesuale pasive a paratei este esential sa se determine regimul juridic al platilor efectuate de reclamanta,cu raportare la data desfiintarii antecontractului. Astfel, primele doua plati-avansul de 10 000 euro si prima transa de 50 000 euro au fost platite catre tertul beneficiar pe perioada derularii antecontractului incheiat cu parata S.C. C.V. S.R.L.,pana la data de 20.07.2012 cand antecontractul s-a desfiintat conform pactului comisoriu. Prin urmare,pentru suma de 60 000 euro,legitimitatea procesuala de a sta in cauza in calitate de parat apartine paratei S.C. C.V. S.R.L., deoarece doar aceasta s-a aflat in relatii contractuale cu reclamanta.
In consecinta, s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei in ce priveste suma de 60.000 euro ca parte a totalului pretentiilor aferente capatului secund al cererii.
Pe fondul capatului de cerere vizand suma de 60.000 euro achitata anterior rezolutiunii contractului, instanta a constatat ca potrivit clauzei incluse in antecontract, in cazul neindeplinirii de catre reclamanta a obligatiilor asumate, inceta si dreptul ei de a-i fi restituite sumele constituind pret achitat pana la data desfiintarii contractului.
In consecinta, cum rezolutiunea antecontractului s-a datorat culpei reclamantei, aceasta nu mai are dreptul la restituirea sumelor achitate in executarea antecontractului pana la momentul rezolutiunii, asa incat capatul de cerere s-a respins ca neintemeiat.
Privitor la restul sumelor achitate de reclamanta, de 170.000 euro, aceste plati au fost facute catre tertul beneficiar la datele de 01.08.2012,21.08.2012 si 31.08.2012,dupa rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare. Ori,dupa desfiintarea antecontractului,nu mai exista nici un temei juridic ca reclamanta sa faca plati catre tertul beneficiar. Prin urmare, aceste plati s-au facut in baza unor raporturi extracontractuale, deoarece antecontractul incheiat cu parata se desfiintase la 20.07.2012 iar intre reclamanta si tertul beneficiar nu existau raporturi contractuale.
Rezulta deci ca pentru restituirea sumei de 170.000 euro (de fapt, a restului de 110.000 euro solicitat, avand in vedere restituirile facute de tertul beneficiar de bunavoie), reclamanta nu se poate intemeia pe relatiile contractuale ce au fundamentat juridic prezentul litigiu,si deci nu poate chema in judecata parata S.C. C.V. S.R.L., care nu a incasat acesti bani,ci exclusiv pe tertul beneficiar S.C. I.M.C.V. S.R.L.,in temeiul platii nedatorate sau imbogatirii fara just temei, dupa caz.
In consecinta s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei raportat la capatul de cerere vizand obligarea la restituirea excedentului de 170.000 euro,asa cum a fost restrans de reclamanta.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011