InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

INSOLVENTA : Intrarea societatii debitor in procedura simplificata de faliment, la cererea administratorului judiciar. Incidenta dispozitiilor art.107 alin.1 lit.D) din Legea nr.85/2006

(Hotarare nr. 22 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

INSOLVENTA : Intrarea societatii debitor in procedura simplificata de faliment, la cererea administratorului judiciar. Incidenta dispozitiilor art.107 alin.1 lit.D) din Legea nr.85/2006 1.) - Obiectul cererii
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 6826/114/2012 din 15.11.2012, creditorul Directia Generala a Finantelor Publice judet  Buzau   ( DGFP  Buzau  ) a solicitat : a) - deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului SC A.S.P. SRL /Pogoanele   in vederea recuperarii unei creante bugetare in suma de 86.522 lei , b) - desemnarea unui administrator judiciar ,  si c) - antrenarea raspunderii administratorului statutar.
2.) - Motivarea cererii
2.1.) - In fapt : creditorul a sustinut ca societatea datoreaza bugetului general consolidat al statului suma de 86.522 lei reprezentand tva , impozit venit salarii , amenzi , impozit pe profit , cas angajator , cas asigurati , accidente si boli profesionale , somaj angajator si somaj asigurati , fond garantare , sanatate angajator , sanatate asigurati , concedii si indemnizatii , conform titlului executoriu nr.8707/25.10.2012.
2.2.) - Considera ca sumele datorate sunt certe , lichide si exigibile , societatea aflandu-se in incetare de plati , context in care s-a procedat la indisponibilizarea bunurilor din averea acesteia  in baza proceselor verbale  de sechestru nr.5961/29.12.2011 si nr. 3980/23.05.2012 .
2.3.) - In drept :  creditorul a invocat prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei .
3.) - Probe
In sprijinul cererii, creditorul a depus la dosar : titlul executoriu nr.8707/25.10.2012 si procesele verbale de sechestru nr.5961/29.12.2011 si nr. 3980/23.05.2012 ( filele 10 - 12) .
4. Deschiderea procedurii generale a insolventei
    4.1. ) - Prin sentinta nr. 1604 din 14.12.2012 s-a admis cererea formulata de creditor in temeiul art. 33 alin.6 din Legea nr.85/2006 ,  dispunandu-se deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva  debitorului SC A.S.P.  SRL, CUI 15309510,  numar de inregistrare in registrul comertului J10/234/2003.
            4.2.) - Hotarand  astfel , judecatorul sindic a retinut ca Directia Generala a Finantelor Publice judet Buzau detine impotriva debitorului SC A.S.P.  SRL/ Pogoanele, judetul Buzau o creanta  certa, lichida si exigibila in cuantum de 86.522 lei conform titlului executoriu nr. 8707 din 25.10.2012  si ca societatea se afla in incetare de plati , fiind  indeplinite conditiile prevazute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei .
5.) - Termen de control pentru examinarea stadiului procedurii
Prin sentinta nr. 1604 din 14.12.2012 s-a stabilit termen pentru examinarea stadiului procedurii insolventei la 25.01.2013 , cu citarea partilor.
6.) -  Masuri intreprinse in perioada de observatie a procedurii
6.1.)- La primul termen de judecata din 25.01.2013, lipsind partile, instanta a dispus amanarea cauzei pentru termenul din 22.02.2013 in vederea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse prin sentinta nr. 1604 din 14.12.2012, in conditiile in care toate termenele fixate conform notificarii , se plaseaza in perioada 29.01.2013 - 04.03.2013.
6.2.)- La termenul din 22.02.2013 , in realizarea atributiilor si a masurilor dispuse  prin sentinta nr. 1604  din 14.12.2012 ,  administratorul judiciar a depus la dosar : raport lunar nr. 1/ ianuarie 2013 ( fila 31 ), raport lunar nr. 2/februarie 2013 ( fila 49) , raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului ( fila 32) , tabelul preliminar al creantelor privind sase creditori  si  procesul verbal de afisare a tabelului preliminar ( fila 47 ) , somatia debitorului si a administratorului statutar in vederea depunerii actelor si informatiilor prevazute la art.28 din Legea nr.85/2006 ( fila 35 ) , dovada notificarii deschiderii procedurii generale a insolventei si indeplinirea procedurilor de publicare ( filele 33, 34, 54 ) , lista privind bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile ( fila 53) , lista privind numele si adresele creditorilor ( fila 52) , procesul verbal al adunarii generale a asociatilor din 08.02.2013 ( fila 51)  .
6.3.) - La termenul din 22.03.2013 administratorul judiciar a prezentat: raport lunar nr. 3/ martie 2013 ( fila 63) ,  procesul verbal al adunarii creditorilor din 22.02.2013 ( filele 57-58) , un punct de vedere exprimat de creditorul CEC Bank SA   fata de ordinea de zi a adunarii creditorilor ( fila 60 ) , tabelul preliminar rectificat al creantelor privind opt creditori , masa credala insumand 252.150,56 lei si procesul verbal de afisare a acestuia ( fila 62) , tabelul definitiv al creantelor privind aceiasi creditori si aceeasi masa credala si procesul verbal de afisare a acestuia  ( fila 61) , dovada denuntarii contractului de leasing nr. 38190 din 09.08.2011 ( fila 64 ) si adresa nr. 281 din 06.03.2013 prin care  Raiffeisen Leasing IFN SA isi exprima acordul asupra desistarii contractului.
7.) -Intrarea in  faliment  prin procedura simplificata 
   7.1.) - Prin raportul lunar nr. 3 intocmit pentru termenul din 22.03.2013, depus la fila 63 dosar ,  administratorul judiciar a facut cunoscuta intentia  asociatului  unic / administrator statutar al debitorului : N. S.V. de intrare in procedura simplificata a falimentului , conform declaratiei depuse la  fila 50 , solicitand pronuntarea unei solutii in acest sens .
7.2.) - Examinand cererea formulata de administratorul judiciar in raport de actele si lucrarile dosarului, precum si de prevederile legale incidente cauzei, tribunalul constata ca este intemeiata.
   7.3.) -Se are in vedere in acest sens ca debitorul nu si-a declarat  intentia de reorganizare si ca nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare in conditiile prevazute de art. 94 din Legea nr. 85/2006  privind procedura procedura insolventei.
   7.4.) -Prin consecinta, in aplicarea art. 59 alin. 2 teza a II-a  prin raportare la art. 60 alin. 3 din Lege , se va incuviinta cererea administratorului judiciar si se va dispune intrarea in faliment prin procedura simplificata  a debitorului , in baza art. 107 alin. 1 lit. D  din Legea nr. 85/2006.
     8.) - Masuri dispuse in procedura simplificata a falimentului
 8.1.) - In temeiul art.107 alin.(2) lit.a) din Legea nr.85/2006 ,
S-a dispus dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al debitorului , constand in dreptul de a-si conduce activitate , de         a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea.
8.2.) - In temeiul art.107 alin.(2) lit.c) din Legea nr.85/2006 ,
S-a confirmat  in calitate de lichidator judiciar practicianul in insolventa Cabinetul Individual de Insolventa D. D. C., care va indeplini atributiile prevazute de art.25 din lege, cu un onorariu lunar de  1 000 lei si un onorariu de succes de 7 % din incasarile din vanzarea bunurilor existente in averea debitorului , urmand sa  administreze procedura pana la confirmarea ori, dupa caz , pana la inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor.
8.3.) - In temeiul art.107 alin.2 lit.d) din Legea nr.85/2006,
S-a stabilit  un termen maxim de 15 de zile de la intrarea in faliment , de predare a gestiunii averii de la debitor catre lichidatorul judiciar , impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii  mentionate la art.46 alin.(2) din lege.
8.4.) - In temeiul art.109 alin.(1) din Legea nr.85/2006 ,
S-a dispus notificarea privind intrarea  in procedura simplificata a   falimentului , ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea societatii debitor, de catre lichidatorul judiciar , tuturor creditorilor , debitorului , Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau , pentru inregistrarea mentiunii de incepere a procedurii falimentului , precum si publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa.
8.5.) - In temeiul art.108 alin.(2) din Legea nr.85/2006 ,
8.5.1.) - S-a fixat termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in procedura falimentului , in vederea intocmirii tabelului suplimentar al creantelor, la data de  : 06.05.2013 ( lit.a)
8.5.2.) - S-a fixat termenul de verificare a creantelor nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment , de intocmire , afisare si comunicare a tabelului suplimentar al creantelor la data de : 05.06.2013 ( lit.b) .
 8.5.3.) - S-a fixat  termenul de depunere la tribunal a contestatiilor impotriva acestor creante la data de : 25.06.2013 , iar de solutionare a acestor contestatii la data de : 26.05.2013   ( lit.c) .
 8.5.4.) - S-a fixat  termenul limita pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor la data de : 05.07.2013 ( lit.d) .
8.6.) - In temeiul art.113 , 114 , 115 si 116 din Legea nr.85/2006 ,
S-a dispus sigilarea tuturor bunurilor din averea debitorului , inventarierea acestora si indeplinirea celorlalte operatiuni de lichidare .
8.7.) - In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.85/2006,
Dupa ramanerea definitiva a hotararii de intrare in procedura falimentului toate actele si corespondenta emise de debitor si de lichidatorul judiciar vor cuprinde , in mod obligatoriu si cu caractere vizibile , in limbile romana ,engleza si franceza ,mentiunea : in faliment ;in bankruptcy ; en faillite.
S-a stabilit termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de   19 aprilie  2013,orele 11,00 , cu citarea partilor.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013