InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

PENAL.Recurs .Reabilitare . Competenta instanta

(Decizie nr. 4/2014 din data de 24.01.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

PENAL.Recurs .Reabilitare . Competenta instanta
Potrivit art. 494  Cod procedura penala competenta sa se pronunte  asupra reabilitarii  judecatoresti este  fie instanta care a judecat in prima  instanta cauza  in care s-a pronuntat  condamnarea  pentru care se cere reabilitarea, fie  instanta corespunzatoare  in a carei  raza teritoriala  domiciliaza condamnatul.
Prin sentinta penala nr. 155 din 24.09.2013 pronuntata de Judecatoria Patarlagele  in dosarul nr. 2450/277/2013 s-a respins cererea de reabilitare  formulata de catre  condamnatul W R G , fiind obligat acesta la  50 lei cheltuieli  judiciare catre stat.
Pentru a dispune astfel , instanta de fond  a retinut urmatoarele :
Prin sentinta penala  nr. 464/2000, petentul a fost condamnat la amenda penala in cuantum de 800.000 lei pentru savarsirea infractiunii prev. de art.180 alin.2 rap. la art.63 C.p. Aceasta sentinta a ramas def. la data de 18.12.2000, prin nerecurare, astfel cum rezulta din referatul intocmit in cauza. Din acelasi referat se retine ca la data de 19.03.2001  s-a depus dovada achitarii amenzii penale aplicata. Se mai arata ca, referitor la cheltuielile judiciare, a fost inaintat titlul executoriu pentru darea in debit cu suma la care a fost obligat petentul, confirmandu-se cu adresa nr. 591/21.12.2000 ca a fost primit titlul executoriu.
Instanta a constatat ca petentul nu a mai fost condamnat, asa cum rezulta  din certificatul de cazier judiciar nr.476075/26.07.2013
Referitor la condamnarea cu amenda penala  dispusa prin s.p. 464/2000 a Judecatoriei Patarlagele instanta constata ca, raportat la data de la care se calculeaza termenul de reabilitare, conform art.136 alin.2 C.p., respectiv 19.03.2001, petentul a mai savarsit infractiunile pentru care a fost judecat si condamnat prin  s.p. nr.175/2003 a Tribunalului Buzau- def,. prin dec. penala nr. 346/2003 a Curtii de Apel Ploiesti, def. prin dec. 1103 /2004 a I.C.C.J.
Instanta a apreciat totusi ca termenul de 3 ani in care petentul sa nu fi savarsit vreo alta infractiune s-a implinit pana la data introducerii cererii, dar  acesta  nu a achitat cheltuielile  judiciare catre Stat, astfel cum a fost obligat prin s.p. nr.464/2000 a Judecatoriei Patarlagele si nici  nu a facut dovada achitarii despagubirilor civile.
Chiar daca indeplinirea acestor obligatii nu este prevazuta in mod expres in art.134 alin.1 C.p. , instanta a apreciat ca aceasta conditie trebuie indeplinita, raportat la prevederile art.137 C.p.
Referitor la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 2 ani interzicerea unor drepturi  aplicata prin dec. Curtii de Apel nr. 546/2003 def. prin decizia nr.1103/2004 a I.C.C.J. , si pentru care s-a solicitat  sa se dispuna reabilitarea judecatoreasca, instanta constata ca potrivit prevederilor art. 137 alin.1 C.p. cererea de reabilitare se admite  daca petentul nu a suferit o condamnare in intervalul prev. de art.135 , are asigurata existenta prin munca si alte mijloace oneste, a avut o buna conduita si a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat.
Potrivit art.495 alin.1 lit. c , cererea de reabilitare  trebuie sa cuprinda si localitatile unde condamnatul a locuit, precum si locurile de munca pe tot intervalul de timp de la executarea pedepsei si pana la introducerea cererii.
In speta, petentul condamnat nu a  facut dovezi din care sa rezulte modalitatea in care isi are asigurata existenta, ca a avut o  conduita buna si nici nu a mentionat cerintele prevazute de art.495 alin.1 lit. c C.pr.p.
Impotriva sentintei a declarat recurs condamnatul  care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie  fara a preciza motivele de recurs .
Analizand sentinta atacata prin prisma actelor  si lucrarilor dosarului, a dispozitiilor legale  incidente cauzei , precum si din oficiu ,m sub toate  aspectele de fapt si de drept , Tribunalul  va admite recursul de fata pentru urmatoarele considerente:
Recurentul a solicitat pronuntarea  unei hotarari judecatoresti  prin care sa se dispuna reabilitarea sa cu privire la pedepsele aplicate prin sentintele penale nr. 464/23.11.2000 a Judecatoriei Patarlagele si nr. 175/18.09.2003 a Tribunalului Buzau definitiva prin decizia penala nr. 346/2003 a Curtii de Apel Ploiesti  si decizia nr. 1103/25.02.2004 a ICCJ .
Potrivit art. 494  Cod procedura penala competenta sa se pronunte  asupra reabilitarii  judecatoresti este  fie instanta care a judecat in prima  instanta cauza  in care s-a pronuntat  condamnarea  pentru care se cere reabilitarea, fie  instanta corespunzatoare  in a carei  raza teritoriala  domiciliaza condamnatul.
In speta, avand in vedere ca una dintre  sentintele prin care s-a dispus  condamnarea recursului  si pentru care se solicita reabilitarea , a fost pronuntata de Tribunalul Buzau, instanta constata ca pentru solutionarea  cererii de reabilitare , competenta revine  Tribunalului Buzau, aflandu-ne  astfel sub incidenta cazului de casare  prevazut de art. 3859 alin.1 pct.1 Cod procedura  penala.
Retinand cele de mai sus , instanta , in temeiul art. 38515 pct.2 lit c Cod procedura penala va  admite recursul declarat de condamnat, va casa  in tot sentinta atacata si va dispune judecarea cererii de reabilitare de catre instanta competenta , respectiv Tribunalul Buzau.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 819 din data de 22.06.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 660 din data de 14.04.2009
Reabilitarea - Hotarare nr. 326 din data de 17.02.2009
Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate - Sentinta penala nr. 698 din data de 03.11.2010
reabilitare de drept. masura de siguranta a internarii medicale. inadmisibilitate - Hotarare nr. 66 din data de 03.02.2010