InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVIL.Partaj bunuri comune

(Hotarare nr. 14 din data de 12.03.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Partaj | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


 Partaj bunuri comune. Vinzare parti sociale. Dividende. Societate
         comerciala constituita de unul din soti inainte de casatorie.
Prin sentinta civila nr. ......... din ......2012 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a admis actiunea formulata de reclamanta  ......in contradictoriu cu paratul ........., si in parte cererea reconventionala.
S-a dispus partajarea bunurilor comune dobandite de parti prin omologarea raportului de expertiza bunuri mobile in varianta unica,a raportului de expertiza auto si a raportului de expertiza constructii.
S-a atribuit reclamantei urmatoarele bunuri:combina frigorifica Gorenje in valoare de 725 lei,tv Sony in valoare de 120 lei,biblioteca in valoare de 1300 lei,covor 2/3mp in valoare de 11 lei,mobola dormitor in valoare de  1080 lei,garaj in valoare de 5852 lei.
S-a atribuit paratului urmatoarele bunuri:autoturism marca Cielo in valoare de 10824 lei,filtru cafea in valoare 33 lei,aspirator in valoare de 45 lei,combina muzicala Sony in valoare de 80 lei.
A fost obligat paratul sa plateasca reclamantei sulta in valoare de 75672 lei.
S-au compensat cheltuielile de judecata.
...............................................................................................................................
Impotriva sentintei a declarat apel paratul........., care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Prin primul motiv de apel paratul a sustinut ca sumele pe care le-a depus intr-un cont bancar in perioada casatoriei nu reprezinta economii comune familiale, raportat la veniturile comune ale partilor. A precizat ca sumele respective au apartinut SC .........SRL si au fost depuse in contul respectiv pentru a produce dobanzi bancare, fiind retrase pentru achitarea unei datorii ale societatii mentionate.
De asemenea a criticat sentinta pentru faptul ca i-au fost respinse obiectiunile privind subevaluarea constructiei cu destinatie garaj, care a fost edificata cu materiale noi, pe fundatie noua din ciment, acoperita cu tabla ondulata si fiind prevazuta cu usi duble metalice.
De asemenea s-a sustinut ca a fost incalcata puterea lucrului judecat a sentintei civile nr. ......./2007 a Judecatoriei Buzau care a retinut ca partile s-au despartit in fapt in cursul lunii aprilie 2007.
 Ultima critica priveste faptul ca exista contrarietate intre considerentele sentintei si dispozitivul acesteia in sensul ca nu este precizat in dispozitiv valoarea totala a lotului atribuit cat si enumerarea stricta a bunurilor ceea ce echivaleaza cu o nepronuntare a fondului judecatii.
Apelul este fondat pentru considerentele ce vor fi aratate in continuare.
 Din sentinta civila nr. ....../.....2007 s-a retinut ca partile s-au separat in fapt in luna aprilie 2007 , reclamantul fiind cel care a parasit domiciliul comun datorita neintelegerilor cu parata si socrii sai.
Prin incheierea de admitere in principiu din........, prima instanta a retinut ca partile s-au separat in fapt in cursul lunii aprilie 2007, paratul parasind domiciliul comun aflat in locuinta proprietatea parintilor reclamantei. Ca atare nu este fondata critica ca instanta de judecata ar fi incalcat autoritatea de lucru judecat a sentintei de divort, retinand ca moment al separarii in fapt data precizata in hotararea prin care s-a declarat desfacuta casatoria partilor.
Apelul este fondat cat priveste natura juridica a sumei de 149450,28 lei constituita depozit la CEC Bank si retinuta de catre prima instanta ca facand parte din masa bunurilor comune.
Partile s-au casatorit la data de 19.10.2002.
Inainte de casatorie apelantul a infiintat societatea comerciala SC .....SRL  cu sediul social in comuna Pietroasele si avand ca activitate principala transporturi terestre de calatori. Certificatul de inregistrare al societatii a fost emis de Camera de Comert si Industrie la data de 28.08.2002.
In mod evident aportul material la constituirea societatii comerciale a apartinut apelantului, societatea fiind infiintata inainte de casatoria partilor. Prin tranzactia incheiata la 12.05.2006 si autentificata sub numarul ....../2006 apelantul a cesionat cele 20 de parti sociale , pe care le detinea ca asociat unic la societatea mentionata, urmand sa primeasca de la cesionari suma de 90 000 lei dupa cum urmeaza : 30 000 lei la data semnarii tranzactiei , iar restul de 60 000 lei in 12 rate lunare , cate 5000 lei lunar in perioada iunie 2006 - mai 2007. La data semnarii contractului, apelantul a primit suma de 30 000 lei.
De asemenea din balantele de verificare depuse in copii la dosarul de apel rezulta ca in anul 2004 apelantul a incasat dividende de la societate in suma de     80.033,950 lei  iar in anul 2006 a primit cu titlu de dividende suma de 7364 ,89 lei.
Atat sumele de bani, rezultate din vanzarea partilor sociale, cat si cele incasate cu titlu de dividende au calitatea de bun propriu ale apelantului parat. Este incontestabil ca partile sociale au reprezentat contributia proprie a apelantului la constituirea capitalului social, iar dividendele, in calitate de fructe civile, se cuvin numai proprietarului partilor sociale, situatie in care au calitatea de bunuri proprii.
Potrivit art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , cota parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend. Dividendele se distribuie asociatilor proportional  cu cota de participare la capitalul social varsat si se platesc in termenul stabilit de adunarea generala, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale.
Tribunalul constata ca dividendul reprezinta, potrivit definitiei legale , cota parte din profit, ce se plateste fiecarui asociat. Acest dividend poate consta intr-un castig material, in servicii sau bunuri procurate de societate in conditii avantajoase, in evitarea unor cheltuieli sau in realizarea unor economii.
Izvorul dreptului la dividende il reprezinta calitatea de asociat, prin intermediul participarii la capitalul social varsat.
In mod evident , capitalul social al SC ......SRL a fost constituit anterior incheierii casatoriei si partile sociale respective constituie bunuri proprii ale apelantului parat.
Intrucat izvorul dividendelor incasate de catre apelant este reprezentat de partile sociale ce constituie bun propriu al acestuia , in temeiul principiului accesorium sequitur principalem, ele reprezinta fructe civile ale unui bun propriu, situatie in care se cuvin in exclusivitate asociatului care este proprietarul partilor sociale.
Concluzia in sensul ca suma constituita depozit la CEC Bank nu face parte din masa bunurilor comune rezulta si din celelalte probe ale dosarului. Si in primul rand din situatia veniturilor pe care le-a realizat intimata reclamanta in calitate de salariata la SC ........SRL Buzau.
Din adeverinta comunicata de  SC ......SRL  rezulta veniturile paratei incepand cu octombrie 2002 si pana in luna martie 2007, venituri care sunt de nivel redus si care nu pot constitui sursa unui asemenea depozit bancar consistent.
De asemenea nu s-au facut alte dovezi din care sa rezulte ca in timpul casatoriei partile au realizat economii banesti din alte surse , precum vanzari de bunuri mobile sau imobile, activitati economice sa agricole, chirii, vanzari de produse, etc.
Apelantul parat a dovedit atat constituirea societatii comerciale inainte de incheierea casatoriei, calitatea sa de asociat unic, precum si faptul ca a instrainat partile sociale in timpul casatoriei si a incasat dividende din profitul societatii in perioada anilor 2004-2006, respectiv inainte de separarea in fapt care a intervenit in luna aprilie 2007.
Apelul paratului este fondat si cu privire la valoarea garajului edificat in timpul casatoriei pe terenul proprietatea parintilor reclamantei intimate.
Prima instanta a retinut prin incheierea de admitere in principiu ca partile au edificat un garaj pe terenul proprietatea parintilor reclamantei, constructie care a fost amenajata in cursul anului 2005 cu materiale achizitionate pe numele firmei administrate de catre parat.
Reclamanta nu a apelat sentinta sub acest aspect, desi pe parcursul procesului a sustinut ca partile au efectuat numai imbunatatiri la un garaj existent pe terenul proprietatea parintilor sai.
Prin raportul de expertiza intocmit la judecata in fond s-a retinut ca partile au executat pe un imobil vechi, proprietatea parintilor reclamantei, lucrari de modificare si modernizare, respectiv demolat si executat o noua structura pentru sarpanta, montat invelitoare tabla cutat, tencuieli interioare si exterioare, tamplarie metalica si au turnat o placa din beton, valoarea lucrarilor fiind apreciata la suma de 5852 lei , cuantum retinut de catre prima instanta de judecata.
Instanta de apel a dispus efectuarea unei noi expertize de evaluare a garajului, urmand ca expertul sa precizeze daca a fost edificat integral de partile din proces sau a fost construit pe un schelet preexistent , precum si daca au fost folosite materiale noi ori recuperate.
In prezenta partilor expertul a facut constatari si a concluzionat ca garajul reprezinta o constructie executata de nou, avand o structura realizata din fundatii de beton, pereti din zidarie blocuri beton, planseu din grinzi de lemn, sarpanta in doua ape, invelitoare din tabla cu jgheaburi i burlane tip aruncatoare. Garajul are pardoseli de beton, tencuieli interioare si exterioare, usa dubla de acces si o fereastra din rama de teava rectangulara.
Expertul a apreciat ca acest garaj a fost edificat in integralitatea lui de catre partile in proces cu materiale noi pe care le-au achizitionat, stabilind valoarea constructiei la suma de 13.190 lei.
Reclamata intimata a formulat obiectiuni cu privire la raportul de expertiza considerand ca s-a aplicat gresit la evaluare  pretul de 1300 lei per m2 care  se aplica constructiilor cu finisaje superioare.
Prin raspunsul la obiectiuni, expertul desemnat de instanta de apel a precizat ca diferenta de valoare fata de primul raport de expertiza este datorata faptului ca in prima expertiza s-a avut in vedere contravaloarea numai a unor lucrari, in timp ce propria evaluare a avut in vedere garajul in integralitatea sa ca fiind executat de nou. A mai preciza expertul ca atat apelantul cat si intimata au fost prezenti la efectuarea constatarilor si au precizat ca aceasta cladire este executata de nou, cu materiale integral noi.
Concluzia expertului desemnat de catre instanta de apel este judicioasa si se coroboreaza cu inscrisurile depuse la dosar din care rezulta achizitionarea materialelor de constructii , precum si cu declaratia martorului .......care a precizat ca este vorba despre o constructie cu fundatie, cu pereti din zid, acoperita cu tabla, care a fost edificata in anul 2006.
Asa fiind , raportat la considerentele mai sus expuse , Tribunalul urmeaza sa admita apelul paratului- reclamant .......impotriva incheierii de admitere in principiu din data de 07.03.2012 si a sentintei civile nr. ....../28.11.2012, ambele  pronuntate de Judecatoria Buzau in dosarul nr. ....../200/2010 in contradictoriu cu reclamanta.............
Va modifica in parte incheierea de admitere in principiu din data de 7.03.2012 si sentinta apelata, in sensul ca scoate din masa partajabila suma de 149.450,28 lei depozite constituite la CEC Bank pe numele paratului apelant si constata ca valoarea garajului edificat pe terenul parintilor intimatei reclamante este de 13190 lei, conform raportului de expertiza......
Va atribui intimatei reclamante lotul format din  urmatoarele bunuri : combina frigorifica in valoare de 725 lei, TV SONY in suma de 120 lei, biblioteca in valoare de 1300 lei, covor in suma de 11 lei, mobila dormitor in suma de 1080 lei si garaj in valoare de 13190 lei, valoarea lotului atribuit fiind de 16.426 lei.
Va atribui paratului apelant lotul format din autoturism CIELO in valoare de 10824 lei, filtru cafea in suma de 33 lei, aspirator in suma de 45 lei si combina muzicala in valoare de 80 lei, valoarea totala a lotului atribuit fiind de 10.982 lei.
Va obliga reclamanta- intimata sa plateasca paratului apelant suma de 2711 lei cu titlu de sulta, in termen de 6 luni de la ramanerea irevocabila a  deciziei.
Va mentine restul dispozitiilor sentintei apelate.
Va obliga reclamanta intimata sa plateasca apelantului suma de 1107 lei cheltuieli de judecata in apel (taxa de timbru, timbru judiciar si onorar expert).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009