InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

CIVIL - RECURS . NULITATEA ABSOLUTA A HOTARARII INSTANETI DE FOND

(Sentinta civila nr. 279R din data de 05.03.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantii D.C. si D.E.E. impotriva sentintei civile nr.3583/03.12.2008 pronuntata de Judecatoria Calarasi in dosarul nr.4281/202/2008, in contradictoriu cu intimatii parati D.S. si D.M.
La apelul nominal au raspuns recurentii reclamanti asistati de avocat S.E. si intimatul parat D.S. asistat de avocat C.P. care raspunde si pentru intimata parata D.M., lipsind aceasta.
Procedura  legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
Avocat S.E. pentru recurentii reclamanti depune la dosar timbru judiciar in valoare de 3 lei, chitanta si factura reprezentand onorariul de avocat. Solicita comunicarea unui exemplar intampinare formulata de intimatii parati.
Se inmaneaza aparatorului recurentilor reclamanti un exemplar intampinare, respectiv filele 14, 15 din dosar.
Tribunalul, pune in discutie calificarea caii de atac in prezenta cauza.
Avocat S.E. pentru recurentii reclamanti avand cuvantul, apreciaza calea de atac in cauza ca fiind recursul, in raport de dispozitiile art. 2821 Cpc.
Avocat P.C. pentru intimatii parati avand cuvantul, fata de dispozitiile art.2821 Cpc si valoarea terenului, apreciaza calea de atac in cauza ca fiind recursul.
Tribunalul, in raport de dispozitiile Deciziei nr.32/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale art.2821 Cpc si valoarea obiectului litigiului, stabileste calea de atac in cauza ca fiind recursul.
Partile prezente avand cuvantul pe rand, precizeaza ca nu au alte cereri, probe sau exceptii de formulat si considera cauza in stare de judecata.
Si instanta apreciaza cauza in stare de solutionare si acorda cuvantul pentru dezbateri in fond.
Avocat S.E.pentru recurentii reclamanti avand cuvantul, critica sentinta instantei de fond pentru nelegalitate si netemeinicie. Intrucat reclamantii au formulat cerere de apel in cauza, sustine oral incadrarea juridica a recursului, respectiv art.304 pct.9 Cpc.
Principalul motiv de recurs vizeaza faptul ca nu partile nu se afla in situatia retinuta de instanta de fond, in sensul ca nu opereaza exceptia puterii lucrului judecat: partile sunt altele, obiectul actiunii este altul.
Instanta de fond s-a pronuntat pe exceptie, asa incat se impune casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru a face cercetarea fondului si administrarea de probe.
Solicita admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare, cu compensarea cheltuielilor de judecata.
Avocat C. P. pentru intimatii parati avand cuvantul, solicita respingerea recursului declarat de reclamanti si mentinerea sentintei instantei de fond ca legala si temeinica.
Judecatoria Calarasi a facut referire la exceptia autoritatii lucrului judecat numai in considerentele hotararii, nu si in dispozitiv, asa incat apreciaza ca instanta de fond s-a pronuntat pe intreaga actiune.
Fiind intrebate, partile - prin aparatori - avand cuvantul pe rand, precizeaza ca instanta de fond nu a pus in discutia partilor exceptia autoritatii lucrului judecat. Exceptia s-a ridicat din oficiu si nu s-a pus in discutia partilor.
Tribunalul declara inchise dezbaterile si retine cauza in pronuntare.

INSTANTA
Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea introdusa la Judecatoria Calarasi la data de 6.10.2008 si inregistrata sub nr.4281/202/2008, reclamantii D.C. si D.E.E, domiciliati in Calarasi, ____, jud. Calarasi, au chemat in judecata pe paratii D.S. si D.M., domiciliati in Calarasi, ________, jud. Calarasi, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa fie obligati paratii sa le lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 18,20 m.p. impreuna cu constructia anexa situata pe el, situat in Calarasi, _____ judetul Calarasi.
In motivarea cererii reclamantii au aratat ca sunt proprietarii terenului pe care il revendica in suprafata de 18,20 m.p. situat in Calarasi, _____, dovada pe care o fac cu actele de proprietate incheiate in forma autentica, respectiv act de partaj voluntar nr. 14625/6.10.1992 si contract de vanzare-cumparare nr. 1501/8.05.1996.
Au mai aratat ca pe aceasta suprafata de 18,20 m.p. (pe coltul de N-V al proprietatii lor) paratii au edificat o constructie anexa, iar prin decizia civila nr. 2164/18.10.2006 a Curtii de Apel Bucuresti s-a decis ca paratii sunt constructori de buna credinta in baza art. 494 alin 3 teza a doua Cod Civil, urmare solutionarii recursului privind "actiunea in granituire, cu obligatia de a face" pe care au formulat-o impotriva paratilor.
Atat in perioada anului 2006, cat si dupa pronuntarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti, respectiv pana in prezent, paratii nu folosesc aceasta constructie dar ii impiedica sa-si exercite dreptul de proprietate si nu se poate stabili linia de hotar intre cele doua proprietati asa cum s-a hotarat prin sentinta civila nr. 3472/28.12.2005 a Judecatoriei Calarasi, situatie ce i-a determinat sa-i cheme in judecata pe parati pentru a fi obligati sa le lase in deplina proprietate si posesie terenul cu constructia anexa edificata pe acesta, invocand accesiunea imobiliara artificiala si aplicarea dispozitiilor art. 494 alin 3, teza a doua Cod civil, in sensul sa plateasca paratilor valoarea materialelor si pretul muncii.
In sustinerea actiunii reclamantii au depus la dosar acte.
Prin intampinarea formulata, paratii au solicitat respingerea actiunii formulata de catre reclamanti, ca fiind neintemeiata si inadmisibila. Au invocat exceptia netimbrarii  cerintei privitoare la dobandirea unei proprietati pe calea accesiunii imobiliare, solicitand anularea cererii ca insuficient timbrata.
In dovedirea cererii paratii au depus acte.
Instanta a procedat la administrarea probei cu interogatoriu.
Solutionand cauza prin sentinta civila nr.3583/03.12.2008, Judecatoria Calarasi a respins actiunea formulata de reclamantii D.C. si D.E.E. impotriva paratilor D.S. si D.M.
A respins exceptia formulata de paratii D.S. si D.M., a netimbrarii.
A obligat pe reclamanti catre parati la 500 lei cheltuieli de judecata.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a avut in vedere actele si lucrarile dosarului, in raport de probele administrate, retinand ca intre parti a mai existat un litigiu cu acelasi obiect si aceeasi cauza, existand autoritate de lucru judecat.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, au declarat apel (calificat recurs de catre instanta) reclamantii D.C. si D.E.E., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, pentru urmatoarele motive:
1) Instanta de fond a solutionat gresit actiunea pe cale de exceptie, intrucat nu exista autoritate de lucru judecat in raport de obiectul actiunii solutionate prin sentinta civila nr.3472/2005 a Judecatoriei Calarasi, ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Bucuresti 2164/2006, care a avut ca obiect granituire si obligatia de a face;
2) In mod neintemeiat instanta a solutionat cauza ca avand acelasi obiect si aceeasi finalitate cu cea solutionata anterior intrucat in prezenta cauza se solicita revendicarea unei suprafete de teren pentru care reclamantii nu au pierdut niciodata dreptul de proprietate;
3) Actele depuse de parati, respectiv certificatul de urbanism si autorizatia de construire nu reprezinta acte care sa le confere un titlu de proprietate;
4) Solutionarea cauzei pe exceptia autoritatii de lucru judecat contravine modului de solutionare a exceptiei netimbrarii invocata de parati.
Prin intampinarea depusa in cauza, intimatii parati D.S. si D.M. au solicitat respingerea recursului si mentinerea ca legala a sentintei instantei de fond.
Analizand actele si lucrarile dosarului si sentinta atacata in raport de motivele de recurs invocate, precum si din oficiu, tribunalul constata ca recursul declarat este fondat, insa nu pentru motivele invocate, ci pentru un motiv de nulitate a sentintei instantei de fond de ordine publica pus in discutie din oficiu.
Astfel, dupa cum se poate observa din incheierea din 26.11.2008, la data cand partile au pus concluzii pe fondul cauzei nu a fost invocata nici de parati si nici din oficiu de catre instanta exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptie in baza careia s-a solutionat ulterior cauza, dupa cum reiese din considerentele hotararii.
Procedand in asemenea maniera, respectiv de a solutiona cauza in baza unei exceptii nepusa in discutia partilor, instanta a incalcat principiul contradictorialitatii si dreptul la aparare, astfel incat, in conformitate cu art.108 Cpc, hotararea pronuntata este lovita de nulitate.
Cum nulitatea respectiva a cauzat recurentilor o vatamare ce nu poate fi inlaturata in vreo alta modalitate decat prin desfiintarea hotararii pronuntate, tribunalul, constatand incidenta motivului de casare prevazut de art.304 pct.5 Cpc, urmeaza a admite recursul formulat de reclamantii D.C. si D.E.E. impotriva sentintei civile nr.3583/2008 a Judecatoriei Calarasi pe care o va casa in tot si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE
In baza art.312 Cod procedura civila,
Admite recursul formulat de reclamantii D.C. si D.E.E. impotriva sentintei civile nr.3583/2008 pronuntata de Judecatoria Calarasi.
Caseaza in tot sentinta recurata.
Trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica de la 05 Martie 2009.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului - Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016
Revendicare imobiliara. Folosirea unui teren agricol fara titlu. Despagubiri - Sentinta civila nr. 296 din data de 08.04.2015
Revendicare unui imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in revendicare inadmisibila - Decizie nr. 497 din data de 17.05.2012
Actiune in revendicare. Obligatia proprietarului de a permite traversarea terenului pentru cauza de utilitate publica. - Decizie nr. 466 din data de 14.05.2012
Revendicare imobiliara. Folosirea unui imobil fara titlu - Decizie nr. 539 din data de 14.11.2011
Restituire imobil preluat abuziv de catre stat - Decizie nr. 384 din data de 01.09.2011
Cerere de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului prin expropriere. - Decizie nr. 386 din data de 02.09.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 335 din data de 29.03.2011
Revendicare - Decizie nr. 6798 din data de 28.01.2011
Revendicare - Decizie nr. 4979 din data de 10.02.2011
Revendicare imobil in baza legii 10/2001 - Decizie nr. 401 din data de 28.10.2010
Revendicare - Decizie nr. 220 din data de 25.03.2010
Revendicare.Nulitatea absoluta a actelor juridice si operatiunilor de cf. - Decizie nr. 67 din data de 04.03.2010
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1311 din data de 19.10.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 115 din data de 17.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Legalitatea dispozitiei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, ca urmare a nedeclararii corecte a numarului membrilor de familie, veniturilor ori bunurilor detinute. - Decizie nr. 103/F din data de 16.01.2014