InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Actiune in pretentii pentru reparare prejudiciu urmare unei erori judiciare.

(Sentinta civila nr. 1713 din data de 18.11.2008 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Prejudicii, daune | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Despagubirile prevazute atat de Constitutia Romaniei la art. 52 al.3, cat si de Legea 303/2004 si art.504 Cpp nu se acorda automat numai ca urmare a constatarii erorilor judiciare, ci trebuiesc dovedite, lucru pe care reclamantul nu l-a facut la judecarea cauzei in prima instanta.

Sectia civila
Sentinta civila nr. 1713 din 18.11.2008
irevocabila prin decizia nr. 743/R/04.05.2009 a Curtii de Apel Bucuresti

 
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria S sub nr.722/313/2008, reclamantul X a chemat in judecata pe paratii Ministerul Public al Romaniei, Parchetul de pe langa Judecatoria S prin prim procuror, pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna obligarea paratilor la plata in solidar a sumei de 99.000 lei reprezentand daune materiale in valoare de 10.000 lei si daune morale in valoare de 89.000 lei ca urmare a trimiterii sale in judecata pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.178 al.2 Cod penal, pentru care a fost achitat de Curtea de Apel C prin decizia nr.827/09.10.2007 pronuntata in dosarul nr.181/313/2006, precum si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin rechizitoriul nr.476/P/2006 al Parchetului de pe langa Judecatoria S a dispus trimiterea sa in judecata, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art.178 al.2 Cod penal.
Prin sentinta penala nr.25/18.01.2007 pronuntata in dosarul nr.181/313/2006 al Judecatoriei S, a fost condamnat la o pedeapsa de 6 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel si prin decizia penala nr.45/A/28.03.2007 Tribunalul M a mentinut dispozitiile sentintei pronuntate in fond.
Solutionand recursul, Curtea de Apel C a casat atat decizia Tribunalului M, cat si sentinta Judecatoriei S, fiind achitat in baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d Cpp si i-a fost respinsa actiunea civila formulata in cauza.
Reclamantul a solicitat prin actiunea sa obligarea paratilor la plata de daune materiale in suma de 10.000 lei si daune morale in suma de 89.000 lei considerand ca i   s-a creat un prejudiciu material si moral cert si ca exista o legatura de cauzalitate intre vinovatia paratilor si prejudiciul cauzat.
La dosarul cauzei reclamantul a depus hotararile judecatoresti mentionate: decizia penala nr.827/09.10.2007 a Curtii de Apel C, sentinta penala nr.25/18.01.2007 a Judecatoriei S, decizia penala nr.45/A/28.03.2007 a Tribunalului M.
In cauza au formulat intampinare paratii Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Economiei si Finantelor - Directia Generala a Finantelor M.
Reclamantul si-a precizat cadrul procesual, in sensul ca a solicitat introducerea in cauza a Statului Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, iar temeiul juridic al cererii sale il constituie art.504 Cpp.
Fata de precizarea reclamantului, instanta a pus in discutie exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei S.
Prin sentinta civila nr.1162/19.09.2008, Judecatoria S a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei S si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Calarasi, retinand ca actiunea pentru repararea pagubei poate fi pornita de persoana indreptatita potrivit art.504, in termen de un an de la ramanerea definitiva a hotararii de achitare sau de la data ordonantei de scoatere de sub urmarire, iar potrivit art.506 Cpp, persoana indreptatita se poate adresa tribunalului in a carui raza teritoriala domiciliaza, chemand in judecata civila statul, prin Ministerul Finantelor.
La Tribunalul Calarasi cauza s-a inregistrat sub nr.1991/116/2008 (numar in format vechi 2553/C/2008).
Desi legal citat, reclamantul X nu s-a prezentat la instanta pentru administrarea de probatorii.
Prin intampinarea depusa la Judecatoria S inainte de declinarea cauzei, paratul Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive intrucat potrivit art.94 al.1 si 6 din Legea 303/2004 si art.505 al.4 persoana vatamata se poate indrepta cu actiune numai impotriva statului reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.
Din oficiu, tribunalul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei C.
Tribunalul, analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Din hotararile judecatoresti depuse de reclamant la dosar odata cu cererea de chemare in judecata rezulta ca prin rechizitoriul nr.476/P/2006 s-a dispus trimiterea sa in judecata in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.178 al.2 Cod penal.
Judecatoria S a efectuat si cercetarea judecatoreasca si a pronuntat sentinta penala nr.25 din 18.01.2007 in dosarul nr.181/313/2006 prin care reclamantul a fost condamnat la o pedeapsa de 6 luni inchisoare cu aplicarea dispozitiilor art.81 si 82 din Codul penal privind suspendarea executarii pedepsei si a fost obligat la plata sumei de 7000 lei daune civile catre partea civila si la 750 lei cheltuieli judiciare.
Impotriva acestei sentinte reclamantul a declarat apel si Tribunalul M, prin decizia penala nr.45/A/28.03.2007 pronuntata in cauza, a mentinut dispozitiile sentintei pronuntate de Judecatoria S.
Reclamantul a atacat cu recurs si decizia Tribunalului M, iar Curtea de Apel C i-a admis recursul, pronuntand in cauza decizia penala nr.827/09.10.2007, decizie care a casat atat decizia Tribunalului M cat si sentinta Judecatoriei S, reclamantul fiind achitat in baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d Cpp intrucat lipseste latura subiectiva a infractiunii (vinovatie sub forma culpei) pentru care reclamantul X fusese trimis in judecata.
In raport de dispozitiile art.94 al.1 si 6 din Legea 303/2004 potrivit carora statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, iar pentru repararea prejudiciului persoana vatamata se poate indrepta cu actiune numai impotriva statului reprezentat prin Ministerul Finantelor si art.505 al.4 potrivit caruia reparatia este in toate cazurile suportata de stat, prin Ministerul Finantelor Publice, tribunalul urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor Ministerul Public si C si pe cale de consecinta a respinge actiunea reclamantului fata de acesti parati pentru acest considerent.
In ceea ce priveste temeinicia actiunii reclamantului X impotriva Statului Roman, tribunalul constata ca reclamantul nu a facut dovada prejudiciului suferit ca urmare a erorii judiciare savarsite impotriva acestuia prin acuzarea adusa pentru o infractiune de care nu se facea vinovat si pentru care a fost achitat in faza recursului prin decizia penala nr.827/09.10.2007 a Curtii de Apel C.
Despagubirile prevazute atat de Constitutia Romaniei la art. 52 al.3, cat si de Legea 303/2004 si art.504 Cpp nu se acorda automat numai ca urmare a constatarii erorilor judiciare, ci trebuiesc dovedite, lucru pe care reclamantul nu l-a facut la judecarea cauzei in prima instanta.
In raport de aceste considerente, tribunalul urmeaza a respinge ca neintemeiata actiunea formulata de reclamantul X impotriva paratului Statul Roman prin Ministerul Economiei si Finantelor.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prejudicii, daune

Prejudiciu. Termen de prescriptie. - Sentinta civila nr. 544/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de imputare si restituirea drepturilor salariale retinute prin aceeasi decizie. - Sentinta civila nr. 80/lm/2008 din data de 17.02.2009
prejudiciu de producerea unui accident de circulatie si a asiguratorului sau. - Decizie nr. 72/R/ din data de 31.01.2005
Raspundere patrimoniala. Lipsa in gestiune. Actiune respinsa, nefiind indeplinite conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale al angajatului. Lipsa culpei. Prejudiciu incert - Sentinta civila nr. 699 din data de 21.06.2016
Coproprietar obligat sa-si dea consimtamantul la efectuarea unui bransament de apa. Obligare coproprietar la repararea pagubei produsa ca urmare a inundarii apartamentului vecin. Cerere reconventionala. Coproprietar obligat la plata contravalorii consumul - Decizie nr. 117 din data de 01.04.2015
plata cheltuielilor neachitate de chiriasul evacuat - Sentinta civila nr. 436 din data de 10.10.2014
Obligarea societatii de asigurare la plata daunelor rezultate dintr-un accident rutier - Decizie nr. 49 din data de 30.01.2014
Raspunderea patrimoniala. Lipsa in gestiune - Sentinta civila nr. 549 din data de 02.05.2012
Infractiuni silvice. Incadrarea corecta in functie de valoarea diurnei.Legea penala mai favorabila. - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 576/C din data de 10.04.2009
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 6C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 4C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 3C din data de 08.01.2010
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
Suspendare act administrativ. Conditiile legale. Cazul bine justificat, definit de art.2 lit. t din Legea nr.554/2004, poate fi determinat de rezolutia de neincepere a urmaririi penale dispusa de procuror in privinta pretinselor conditii frauduloase ... - Decizie nr. 2081/R din data de 14.10.2011
Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora - Sentinta civila nr. 322/S din data de 14.12.2009
Raspundere patrimoniala. Restituirea sumelor nedatorate. - Decizie nr. 448 din data de 22.03.2017
Legea nr. 33/1994. Stabilirea intinderii prejudiciului suferit de persoana expropriata. Intelesul sintagmei „prejudiciu cauzat proprietarului”. - Decizie nr. 91/A din data de 27.05.2010
Raspundere patrimoniala. Conditii. - Decizie nr. 906 din data de 28.09.2009
Raspundere materiala a angajatului. Prejudiciu cauzat prin lipsa in gestiune - Decizie nr. 1202 din data de 01.11.2007