InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Anulare act administrativ. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 188/1999

(Sentinta civila nr. 236 din data de 03.03.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Fiind vorba despre incetarea unui raport de serviciu la expirarea perioadei de numire intr-o functie publica, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 36 din Legea nr. 188/1999 privind interdictia incetarii sau modificarii raporturilor de serviciu din initiativa autoritatii sau institutiei publice in perioada concediilor de boala, de maternitate si a celor de crestere si ingrijire copil in care se afla functionarul public.

Sectia civila
Sentinta civila nr. 236 din 03.03.2009,
irevocabila prin decizia nr. 2311/R/16.11.2009 a Curtii de Apel Bucuresti

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 16.10.2008 si inregistrata sub nr. 2010/116/2008 (Numar in format vechi 2574/C/2008) , astfel cum a fost precizata  pe parcurs, reclamanta U a formulat contestatie impotriva dispozitiei nr. 325/15.05.2008 emisa de parata Primaria com. F, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea acestei dispozitii, reintegrarea sa pe postul de consilier juridic, obligarea paratei la plata drepturilor banesti reprezentand indemnizatie de concediu medical pe perioada 01.05.-22.06.2008 si indemnizatii concediu pentru sarcina si lauzie si pentru crestere copil, precum si plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea contestatiei reclamanta arata ca prin dispozitia nr. 325/15.05.2008 i s-a adus la cunostinta incetarea retroactiva a raportului sau de serviciu incepand cu data de 17.04.2008, fara a se respecta termenul de 5 zile lucratoare de  la constatarea incetarii de drept a acestuia, termen  la care a expirat numirea sa in functia de secretar.
Mai arata reclamanta ca initial a fost angajata pe postul de consilier juridic iar numirea sa ca functionar public a suspendat numai un an  contractul de munca incheiat pe durata nedeterminata.
Se apreciaza de catre reclamanta ca dispozitia contestata este nelegala si datorita faptului ca a fost emisa cu incalcarea prevederilor art.36 din Lg nr. 188/1999 potrivit carora in cazul concediilor de boala, de maternitate si crestere copil raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza .
In termen legal, parata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii pentru urmatoarele considerente :
- prin decizia nr. 325/15.05.2008 s-a constatat incetarea de drept a raportului de  serviciu al reclamantei ca urmare a expirarii perioadei pentru care a fost numita in functia publica de secretar, conform art.98 lit.h din Lg nr. 188/1999 coroborat cu art.56 lit.j din codul muncii iar pe de alta parte, emiterea unei dispozitii care sa fie comunicata functionarului in termen de 5 zile este necesara numai in cazurile limitativ prevazute de art.99 din Lg nr. 188/1999,  in care nu se regaseste si ipoteza incetarii de drept a raportului de serviciu.
- contractul individual de munca al  reclamantei din data de 02.12.2006 a fost modificat prin acordul partilor, devenind un contract de munca pe durata determinata de un an, ce a incetat de drept la data de 17.04.2008,  nemaifiind necesara emiterea unei decizii care sa constate acest fapt intrucat efectele incetarii contractului de munca pe durata determinata se produc de drept la data expirarii duratei.
- nu se poate retine sustinerea reclamantei in sensul ca pe durata ocuparii functiei de secretar al com. F ar fi operat o suspendare a contractului individual de munca deoarece cazurile de suspendare ale unui asemenea contract sunt expres prevazute de art.49-53 din codul muncii iar in speta nu a intervenit niciuna din situatiile de suspendare de drept a contractului si nici din initiativa vreuneia din parti, motiv pentru  care nu s-a emis nicio decizie de suspendare a contractului individual de munca al reclamantei, contract care a fost modificat.
In dovedirea sustinerilor lor ambele parti au inteles sa se folosesca de probele cu inscrisuri si interogatoriu.
Analizand actele si lucrarile dosarului in raport de probele administrate, instanta retine urmatoarele :
Prin dispozitia nr. 325/15.05.2008 s-a dispus incetarea raportului de serviciu al reclamantei, incepand cu data de 17.04.2008, conform art.98 alin.1 lit.h din Lg nr. 188/1999, respectiv la data expirarii termenului de un an in care a fost ocupata pe perioada determinata functia  publica de secretar in care reclamanta a fost numita prin dispozitia nr. 485/17.04.2007, dupa ce initial aceasta fusese angajata pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 01.12.2006, pe postul de consilier juridic in cadrul Primariei com. F.
Reclamanta sustine ca pe perioada in care a ocupat functia publica de secretar a operat suspendarea contractului sau individual de munca, astfel ca la incetarea raportului de serviciu prin expirarea termenului pentru care a fost numita in functia publica inceteaza si suspendarea contractului individual de munca, parata avand obligatia sa o repuna pe postul de consilier juridic si sa-i plateasca indemnizatia aferenta concediului prenatal, de lauzie si crestere si ingrijire copil, fara ca situatia invocata de aceasta sa se regaseasca printre cazurile de suspendare a contractului individual de munca prevazute expres de art.49-54 din codul muncii, astfel ca singura concluzie logica ce se poate desprinde este aceea ca la data  numirii reclamantei in functia publica a avut loc o modificare a contractului sau individual de munca, cu acordul ambelor parti, constand in transformarea acestuia intr-un raport de serviciu ce urma a se realiza pe o perioada determinata de un an.
Prin participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar, acceptarea numirii in functia de secretar pe perioada determinata si declararea ca vacant a postului de consilier juridic, reclamanta (care are si studii juridice ) a acceptat si toate consecintele ce decurg din modificarea contractului sau individual de munca.
In speta, fiind vorba despre incetarea unui raport de serviciu la expirarea perioadei de numire intr-o functie publica, nu sunt aplicabile dispozitiile art.36 din Lg nr. 188/1999 privind interdictia incetarii sau modificarii raporturilor de serviciu din initiativa autoritatii sau institutiei publice in perioada concediilor de boala, de maternitate si a celor de crestere si ingrijire copil in care se afla functionarul public, motiv pentru care sunt lipsite de relevanta emiterea retroactiva a dispozitiei de incetare de drept a raportului de serviciu si nerespectarea termenului de 5 zile prevazut de art.99 alin.1 din Lg nr. 188/1999 numai pentru comunicarea actului administrativ de eliberare dintr-o functie publica.
In ceea ce priveste pretentia reclamantei de obligare a paratei la plata indemnizatiei aferente concediului de sarcina si lauzie precum si  celui de crestere si ingrijire copil, se constata ca la data incetarii din motive neimputabile a raportului de serviciu (17.04.2008) aceasta avea vechimea minima necesara prevazuta de art.23 din OUG nr. 158/2005 si respectiv art.1 din OUG 148/2005 pentru a putea beneficia de ambele indemnizatii, fara insa a fi necesara interventia paratei.
Astfel, potrivit art.23, art.25 si art.32 al.2 din OUG nr. 158/2005 privind concediu si indemnizatii de asigurari de sanatate, beneficiaza de concediu de sarcina si lauzie asiguratul care si-a pierdut calitatea de asigurat din motive neimputabile iar nasterea se produce in termen de 9 luni de la pierderea calitatii de asigurat, indemnizatia fiind suportata integral din bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate si platita de catre casele de asigurari de sanatate iar potrivit art.1 si art. 9 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, beneficiaza de indemnizatie pentru crestere copil persoanele care anterior nasterii au 12 luni lucrate, in baza unei cereri depuse la Primarie, care o inainteaza la Directia de Munca si Solidaritate Sociala si Familie, aceasta din urma avand obligatia sa se pronunte prin decizie, ce poate fi contestata conform Lg nr. 554/2004.
Fata  de cele expuse  rezulta ca dispozitia nr. 325/15.05.2008 este legal emisa, considerent pentru care contestatia reclamantei este neintemeiata, urmand a fi respinsa ca atare, cu precizarea ca in situatia incetarii de drept a raportului sau de serviciu, reclamantei ii revenea obligatia de a depune cerere la Casa de Asigurari de Sanatate Calarasi pentru a beneficia de indemnizatia pentru sarcina si lauzie iar pentru indemnizatia de crestere si ingrijire copil cererea s-ar fi depus la primaria de domiciliu chiar si in situatia in care nu ar fi intervenit incetarea raportului de serviciu.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014