InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Recurs civil. Revizuire. INSCRIS NOU. art. 322 pct 5 Cod proc.civ

(Decizie nr. 365/R din data de 14.04.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Revizuire | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Recurs civil. Revizuire. INSCRIS NOU. art. 322  pct 5 Cod proc.civ

Cerinta existentei inscrisurilor noi la momentul pronuntarii sentintei a carei revizuire se solicita este esentiala pentru admisibilitatea cererii de revizuire, deoarece altfel un proces definitiv castigat ar putea fi supus revizuirii pe baza unor acte si dovezi posterior confectionate si autoritatea de lucru judecat ar deveni iluzorie.

Prin actiunea introdusa la Judecatoria Lehliu Gara la data de 21.08.2009 si inregistrata sub nr. 1200/249/2009, revizuentul N? a solicitat revizuirea Sentintei Civile nr. 160/20.02.2008 a Judecatoriei L, definitiva si irevocabila, in contradictoriu cu intimatii NP, Comisia Locala B de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Calarasi de aplicare a Legii 18/1991, solicitand schimbarea in totalitate a sentintei, in sensul de a se admite actiunea si sa se constate nulitatea absoluta a Titlului de proprietate nr. 9796/27.01.1995 si sa se dispuna inscrierea sa si a fratelui sau NC, ca titulari ai dreptului de proprietate alaturi de paratul NP, intrucat toti sunt mostenitorii defunctei NC (trecuta in titlu eronat), decedata la 25.07.1986, mentinand celelalte dispozitii ale titlului de proprietate.
In motivarea actiunii, revizuentul arata ca prin actiunea introductiva i-a chemat in judecata pe paratii NP, Comisia Judeteana Calarasi de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Locala B de aplicare a Legii 18/1991, solicitand constatarea nulitatii absolute partiale a Titlului de proprietate nr. 9796 din 27.01.1995, in sensul de a se dispune completarea titlului de proprietate sus mentionat, la rubrica "titular", alaturi de NP si a lui N? si a fratelui lor NC, decedat la 09.09.2004.
Mai arata ca Judecatoria Lehliu Gara a respins actiunea motivat de faptul ca el, reclamantul N?, nu ar fi formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autoarei NC si nu a urmat caile de atac prevazute de art. 51 din Legea nr. 18/1991 modificata.
Solicita revizuirea Sentintei civile nr. 160/20.02.2008 pentru urmatoarele motive: a depus in termen legal cererea prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren arabil extravilan, pe teritoriul comunei B, suprafata cu care a intrat personal in CAP, cerere inregistrata sub nr. 613/12.03.1991.
Mai arata ca in urma discutiilor pe care le-a avut cu fratele sau NP, au hotarat impreuna sa formuleze cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, in calitate de mostenitori ai autoarei NC, ceea ce s-a si intamplat, in sensul ca in cererea formulata de fratele sau NP, este mentionat si el ca mostenitor al mamei lor. In mod gresit, considerandu-se ca nu a semnat cererea, Titlul de proprietate nr. 9796 din 27.10.1995 s-a emis numai pe numele mostenitorului NP, el impreuna cu celalalt frate nefiind trecuti.
Mentioneaza ca nu a uzat de formele de contestatie prevazute de art. 51 din Legea nr. 18/1991 intrucat fratele sau i-a ascuns faptul ca numai el este trecut ca titular al dreptului de proprietate dupa autoarea lor NC, nu i s-a comunicat nicio hotarare a Comisiei locale pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 sau a Comisiei Judetene Calarasi, pe care sa le poata contesta, aceste acte fiindu-i retinute si ascunse de paratul NP.
            De asemenea, mai arata ca in urma decesului mamei lor NC, decedata la 25.07.1986, nu s-a dezbatut mostenirea pana la 08.07.2009, cand in urma demersurilor facute de el, s-a dezbatut aceasta mostenire - Certificat de mostenitor nr. 130/08.07.2009, BNP, iar fratele lor NP, precum si un alt frate NC, nu s-au prezentat desi au fost legal citati, prin aceasta nefacand dovada acceptarii mostenirii. Conform Certificatului de mostenitor nr. 130 din 08.07.2009, mostenitorii defunctei NC, decedata la 25.07.1986 sunt: N? - fiu, NC - fiu postdecedat si NI, fiu postdecedat.
Intrucat este unicul mostenitor al defunctului lor frate NC, decedat la 09.09.2004 conform Certificatului de mostenitor nr. 131 din 08.07.2009, iar mostenitorii defunctului NI sunt E? si NI, in calitate de descendenti ai acestuia, solicita admiterea cererii de revizuire, sa se desfiinteze sentinta civila atacata si pe fond, sa se admita actiunea si sa se dispuna inscrierea la "rubrica titulari", in Titlul de proprietate nr. 9796 din 27.01.1995, alaturi de paratul NP, a tuturor mostenitorilor defunctei NC, respectiv: N? - fiu, NC - fiu postdecedat, NI - fiu postdecedat.
In drept, revizuentul si-a intemeiat actiunea pe disp. art. 322 pct. 2 si Cod pr. Civ.
Alaturat cererii revizuentul a depus in xerocopie urmatoarele acte: certificatul de deces seria DR nr. 787058 emis de Primaria comunei Ciolpani al defunctului NI, decedat la data de 23.03.2004; Titlul de proprietate nr. 9796/27.01.1995 emis de Comisia Judeteana Calarasi pe numele lui NP - de pe urma defunctei NC; Certificatul de mostenitor nr. 130 din 08.07.2009 emis de BNP de pe urma defunctei NC; Certificatul de mostenitor nr. 131 din 08.07.2009 emis de BNP de pe urma defunctului NC; cererea numitului N? inregistrata la Primaria com. B sub nr. 613/12.03.1991; actul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 10136/1936; sentinta civila nr. 160/20.02.2008 pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara in dosarul nr. 1711/249/2007.
Instanta a dispus atasarea dosarului civil nr. 1711/249/2007 al Judecatoriei Lehliu - Gara in care s-a pronuntat sentinta civila nr. 160/20.02.2008, irevocabila prin decizia civila nr. 536/R/30.06.2008 a Tribunalului Calarasi.
Instanta de fond , analizand actele si lucrarile dosarului, a retinut urmatoarea situatie de fapt:
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Calarasi la data de 24.09.2007, sub nr. 2622/116/2007, reclamantul N? l-a chemat in judecata pe paratul N P pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a Titlului de proprietate nr. 9796/27.01.1995 si emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele tuturor mostenitorilor conform Anexei 24.
Prin sentinta civila nr. 2224/16.10.2007 a Tribunalului Calarasi, s-a  admis exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Calarasi si s-a dispus declinarea competentei solutionarii cauzei in favoarea Judecatoriei Lehliu Gara, cauza fiind inregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.11.2007 sub nr. 1711/249.
Solutionand cauza prin sentinta civila nr. 160/20.02.2008 , Judecatoria Lehliu Gara a respins ca neintemeiata actiunea reclamantului pentru urmatoarele motive:
NC, autoarea partilor, a detinut in proprietate suprafata de 5 ha si 500 m.p. teren situat pe raza com. B, iar aceasta a decedat la data de 25.07.1986.
La aparitia Legii 18/1991, in termen legal, paratul NP - fiu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autoarei sale, cerere ce a fost inregistrata la Primaria com. B sub nr. 1475/21.03.1991 (a se vedea mentiunile de pe coltul din dreapta al cererii).
Ulterior, paratul a fost pus in posesie pe suprafata mentionata, iar in baza fisei de punere in posesie, Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Calarasi a emis Titlul de Proprietate nr. 9796/27.01.1995 pe numele acestuia.
Dispozitiile art. 11 al. 3 din Legea 18/1991 prevad ca "Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere_", aspect reglementat si de art. 11 al. 1 din HG 890/2005, iar din analiza prevederilor art. 13 al. 2 din Legea 18/1991 rezulta ca nu trebuie sa existe certificat de mostenitor, caci cererea formulata la comisie te repune in termenul de acceptare.
Reclamantul a invocat  in actiunea sa incalcarea dispozitiilor art. 13 al. 3 din Legea 18/1991.
Instanta de fond a retinut ca desi este adevarat ca art. 13 al. 3 din Legea 18/1991 prevede ca "Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun.", insa acest alineat nu poate fi scos din context, cele trei alineate ale art. 13 trebuind coroborate, desprinzandu-se concluzia ca titlul de proprietate se emite pe numele tuturor mostenitorilor care au formulat cerere, nu si pe acelora care nu au formulat cerere.
     Mai mult decat atat, nici o dispozitie a Legii 18/1991 modificata sau a Legii 1/2000 nu prevede obligatia pentru mostenitorul care formuleaza cererea de a-i anunta pe ceilalti mostenitori ai autorului, dar nici obligatia comisiei locale si a comisiei judetene sa efectueze verificari in privinta existentei altor mostenitori ai autorului defunct.
Intr-adevar, in cererea formulata de parat au fost mentionati si ceilalti copii ai defunctei, numai ca cererea fost semnata doar de parat. Art. 11 al. 1 din HG nr. 890/2005 prevede posibilitatea ca cererea sa se faca in comun, in cazul in care sunt mai multi mostenitori, cu conditia ca cerere sa fie semnata de fiecare dintre ei. In acelasi sens erau si dispozitiile art. 13 al. 1 din HG nr. 131/1991 in vigoare la momentul respectiv.
Astfel, cum cererea a fost formulata si semnata doar de paratul NP, titlul de proprietate s-a emis numai pe numele acestuia.
Pe de alta parte, reclamantul a invocat si prevederile art. III al. 1 din Legea 169/1997, instanta retinand ca prin dispozitiile art. 51 din Legea nr. 18/1991 modificata si republicata s-a stabilit competenta comisiilor judetene de a solutiona toate contestatiile si propunerile comisiei locale, urmand ca impotriva hotararilor comisiei judetene cel nemultumit sa faca plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul (art. 53 al. 2 si 54), iar din dispozitiile art. 55 - 57 din aceeasi lege rezulta obligativitatea acestei proceduri administrativ-jurisdictionale. 
Aceste prevederi sunt puse la dispozitia persoanelor interesate, respectiv a fostilor proprietari sau a mostenitorilor acestora. 
In speta, concluzioneaza judecatoria, reclamantul, in calitate de mostenitor al defunctei NC putea contesta la Comisia Judeteana Calarasi hotararea comisiei locale in baza careia s-a stabilit dreptul de proprietate pentru paratul NP - fiul defunctei, in cadrul careia se puteau verifica motivele care au dus la admiterea cererii lui si daca acesta avea calitate sa vina la mostenirea mamei sale si suprafata reconstituita, iar ulterior, daca era nemultumit de solutie, sa conteste hotararea Comisiei Judetene Calarasi la judecatorie, or acesta nu numai ca nu a formulat nici o cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autoarei NC, dar nici nu a contestat masurile dispuse de comisii, iar aceste comisii nu aveau de unde sa stie de existenta altor mostenitori ai defunctei, atata vreme cat acestia nu si-au manifestat intentia de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate prin formularea cererii.
De asemenea, reclamantul a invocat si motivul de nulitate prevazut de art. III al. 1 lit. "a" din Legea 169/1997, respectiv ca reconstituirea s-a facut in favoarea unei persoane fizice care nu era indreptatita, or, asa cum s-a mentionat, paratul este fiu al defunctei NC. 
Daca reclamantul era interesat de cele 5 ha, retine instanta de fond, nimic  nu-l impiedica sa formuleze cererea la intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991 pentru reconstituirea acesteia, alaturi de celalalt mostenitor - paratul NP, numai ca nu a formulat o astfel de cerere, astfel ca titlul pentru aceasta suprafata a fost emis in mod legal pe numele solicitantului. 
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, reclamantul a formulat recurs, iar prin decizia civila nr. 536/R/30.06.2008, Tribunalul Calarasi a respins recursul.
In sedinta publica din 18.11.2009, revizuentul, prin aparator, a precizat ca temeiul de drept invocat in cererea de revizuire este art. 322 pct. 5 Cod pr.civ.
  In urma demersurilor efectuate, revizuentul - reclamant a obtinut Certificatul de mostenitor nr. 130/08.07.2009 emis de BNP- or. Lehliu - Gara de pe urma defunctei NC, decedata la data de 25.07.1986 (de pe urma careia s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 5,05 ha inscrisa in titlul contestat), din care rezulta ca mostenitori defunctei sunt: N? - fiu, NC - fiu postdecedat si NI - fiu postdecedat, precum si Certificatul de mostenitor nr. 131/08.07.2009 emis de BNP- or. Lehliu - Gara de pe urma defunctului NC, decedat la data de 09.09.2004, din care rezulta ca mostenitorul defunctului este N? - in calitate de frate.
Solutionand cauza, prin sentinta civila nr.981/2009, Judecatoria Lehliu a respins cererea de revizuire a Sentintei Civile nr. 160/20.02.2008 a Judecatoriei Lehliu - Gara, pronuntata in dosarul nr. 1711/249/2007, irevocabila prin decizia civila nr. 536/R/30.06.2008 a Tribunalului Calarasi, formulata de revizuentul N? in contradictoriu cu intimatii NP, Comisia Locala B de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Calarasi.
A obligat revizuentul la plata sumei de 500 lei catre intimatul NP - cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut ca inscrisurile pe care revizuentul si-a intemeiat cererea de revizuire, respectiv cele doua certificate de mostenitor, nu intrunesc cumulativ conditiile decurgand din prevederile art. 322 pct. 5 din Codul de procedura civila intrucat ele au fost intocmite ulterior pronuntarii sentintei si chiar si in ipoteza in care s-ar aprecia ca sunt indeplinite celelalte conditii,  noile inscrisuri nu sunt de natura sa conduca la stabilirea unei alte situatii, cu o alta aplicabilitate a textelor de lege, deoarece desi prin  certificatele de mostenitor invocate s-a stabilit calitatea revizuentului de mostenitor al defunctilor NC si NC nu duce la concluzia ca acesta trebuie inscris alaturi de intimat pe titlul de proprietate.
A retinut in acest sens  motivarea in drept a sentintei a carei revizuire s-a solicitat, expusa anterior.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs  recurentul - revizuent N? considerand-o nelegala si netemeinica, apreciind ca aceasta cuprinde motive contradictorii si straine cauzei, fiind lipsita de temei legal.
Mentioneaza ca desi a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului ce a apartinut defunctilor sai parinti, Comisa locala B a propus emiterea titlului de proprietate numai pentru intimatul NP, Comisa Judeteana Calarasi dispunand ca atare fara sa procedeze la vreo verificare.
Considera ca prin mentinerea unei hotarari nelegale instanta de judecata nu face altceva decat sa-l dezmosteneasca, deoarece atat el cat si intimatul NP au calitatea de mostenitori ai defunctei lor mama .
In drept invoca prevederile art. 304 pct 7, 9 Cod procedura civila.
Examinand probele cauzei in raport de motivele de recurs formulate si dispozitiile legale aplicabile,  constata ca recursul nu este fondat.
            Potrivit art. 322  pct 5 Cod proc.civ, invocate de revizuent, se poate solicita revizuirea unei hotarari, "daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere."
 Sintetizand elementele de admisibilitate a cererii de revizuire, pentru motivul aratat, rezulta ca: inscrisul trebuie sa fi existat in momentul judecarii procesului terminat prin hotararea atacata ; inscrisul sa fi fost necunoscut pentru instanta si revizuent; partea sa fi fost impiedicata a-l prezenta din motive ce se pot asimila cu forta majora; inscrisul sa fie doveditor, adica determinant pentru solutia in litigiu; inscrisul trebuie prezentat instantei, odata cu cererea de revizuire, in cel mult o luna de la descoperirea lui.
Or , in speta, cum corect a retinut si instanta de fond , inscrisurile prezentate de recurent nu intrunesc cumulativ cerintele imperative impuse de textul legal invocat, intrucat certificatele de mostenitor nr. 130 si 131 din 08.07.2009 emise de BNP, nu au fost folosite la pronuntarea sentintei civile nr. 160/2008 , fiind emise la data de 08.07.2009, deci ulterior pronuntarii sentintei civile nr. 160/20.02.2008, situatie fata de care, neexistand la momentul pronuntarii sentintei a carei revizuire se solicita, nu este indeplinita nici conditia ca  nu au putut fi produse in proces  datorita unei imprejurari mai presus de vointa partii.
De altfel cerinta existentei inscrisurilor noi la momentul pronuntarii sentintei a carei revizuire se solicita este esentiala pentru admisibilitatea cererii de revizuire, deoarece altfel un proces definitiv castigat ar putea fi supus revizuirii pe baza unor acte si dovezi posterior confectionate si autoritatea de lucru judecat ar deveni iluzorie.
Intrucat neindeplinirea chiar si unei singure cerinte dintre cele prevazute in mod imperativ de art. 322 pct 5 Cod proc.civ face ca cererea de revizuire sa fie inadmisibila, tribunalul apreciaza ca prima instanta a facut o analiza profunda materialului probator, si-a argumentat concluziile,  a dat o interpretarea corespunzatoare dispozitiilor  ce reglementeaza aceasta cale extraordinara de atac, prin prisma cererii  care a fost sesizata si,  respingand in mod judicios cererea revizuentului, a pronuntat o sentinta legala si temeinica. 
Fata de aspectele sus - retinute in baza art.312 C. proc. civ. va respinge recursul declarat de recurentul. . impotriva sentintei civile nr.981/25.11.2009 pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara.
Fiind in culpa procesuala recurentul N? va  fi obligat catre intimatul NP la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012