InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Recurs civil. Ordonanta presedintiala. NULITATEA RECURSULUI.

(Decizie nr. 302/R din data de 31.03.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Recurs civil. Ordonanta presedintiala. NULITATEA RECURSULUI

Prin  cererea introdusa la Judecatoria Calarasi la data de 01.03.2010 si inregistrata la  sub nr. 1094/202/2010, reclamantul SM a chemat-o in judecata pe parata S AG solicitand instantei ca pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna suspendarea tuturor Adunarilor Generale ce se vor convoca de aceasta pana la solutionarea irevocabila a cauzelor nr. 1155/202/2009 si nr. 1216/202/2009, aflate pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.
In motivarea actiunii reclamantul arata ca in data de 04.03.2009 si 05.03.2009 a avut loc Adunarea Generala a S AG, ocazie cu care au fost intocmite 2 procese verbale prin care s-a hotarat promovarea unei actiuni civile impotriva vechiului consiliu de administratie, decaderea din functie a acestuia si alegerea noului consiliu de administratie avandu-l pe el in functia de presedinte.
Impotriva acestor procese verbale au formulat contestatie membrii ai vechiului consiliu de administratie, cauza ce face obiectul dosarului nr. 1155/202/2009, aflata in faza recursului, pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, cu termen de judecata la data de 26.03.2010.
Reclamantul mai arata ca vechiul Consiliu de Administratie, desi decazut din functie, in data de 14.03.2009 si in data de 15.03.2009 au convocat o noua Adunare Generala pentru alegerea unui nou consiliu de administratie.
Impotriva acestor procese verbale, reclamantul arata ca a formulat contestatie, cauza ce a facut obiectul dosarului nr. 1216/202/2009 solutionat de Curtea de Apel Bucuresti la data de 23.02.2009 .
Mai arata reclamantul ca situatia conducerii este nerezolvata, cu atat mai mult cu cat dl. NS "presedintele" noului Consiliu de Administratie nu este inregistrat in Registrul Informativ al Judecatoriei Calarasi privind Societatile Agricole asa cum prevad disp. art. 22 din Legea nr. 36/1991, astfel ca a formulat prezenta cauza pe cale de ordonanta presedintiala intrucat conform disp. art. 581 C.p.c. urgenta este pe deplin dovedita de faptul ca desfasurarea unor astfel de adunari nu ar fi legala, hotararile luate nu ar reprezenta vointa unitara, unanim acceptata, din cauza neintelegerilor survenite intre membrii societatii, iar caracterul vremelnic este tinut de solutionarea definitiva si irevocabila a contestatiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 1155/202/2009 si nr. 1216/2020/2009 aflate pe rolul C.A.B., iar in ceea ce priveste neprejudicierea fondului cauzei se poate retine faptul ca aparenta dreptului este usor de determinat.
In dovedirea actiunii, reclamantul a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri depuse la dosar la data de 25.02.2010.
In sedinta de judecata din data de 01.03.2010 instanta, din oficiu, a invocat exceptia  inadmisibilitatii actiunii formulata pe cale de ordonanta presedintiala de reclamantul SM.
Instanta, a pus in discutie exceptia inadmisibilitatii actiunii formulata pe cale de ordonanta presedintiala de reclamantul SM .
Parata a solicitat admiterea exceptiei inadmisibilitatii actiunii formulata pe cale de ordonanta presedintiala de reclamantul SM, motivat de faptul ca in temeiul disp. art. 581 C.p.c. nu sunt indeplinite conditiile cumulative a cerintelor privind caracterul urgent, vremelnic si neprejudecarea fondului cauzei si nici a Legii nr. 36/1991 care nu prevede existenta unei astfel de situatii.
Instanta, a unit exceptia inadmisibilitatii actiunii formulata pe cale de ordonanta presedintiala de reclamantul SM cu fondul cauzei si a acordat cuvantul pentru sustineri in fond.
          Parata, prin aparator, avand cuvantul pe fond, a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamant ca inadmisibila, intrucat cererea reclamantului de suspendare a desfasurarii a tuturor sedintelor Adunarii Generale a actionarilor este nefondata, cu atat mai mult cu cat reclamantul nu specifica o anumita data, termenii sunt generici si incerti, nu dovedeste o eventuala vatamare ce s-ar putea produce, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile cumulative a cerintelor privind caracterul urgent, vremelnic si neprejudecarea fondului cauzei prev. de disp. art. 581 C.p.c.  si nici a Legii nr. 36/1991 care nu prevede existenta unei astfel de situatii de fapt. Totodata a solicitat obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.
Solutionand cauza prin sentinta civila nr.649/2010, Judecatoria Calarasi a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de instanta din oficiu.
A respins ca inadmisibila actiunea formulata pe cale de ordonanta presedintiala de reclamantul SM impotriva paratei S AG.
A obligat reclamantul catre parata la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal a declarat recurs reclamantul SM, pe care, insa, nu l-a motivat.
Tribunalul, analizand actele si lucrarile dosarului, constata ca recursul declarat de reclamantul SM nu a fost motivat in termenul de recurs prevazut de Codul de procedura civila, de 15 zile de la comunicarea hotararii, motiv pentru care, in raport de dispozitiile art.306 C.proc.civ., neexistand motive de ordine publica ce pot fi invocate din oficiu de instanta, urmeaza a constata nul recursul declarat de recurentul reclamant SM impotriva sentintei civile nr.649/2010 a Judecatoriei Calarasi.
Urmeaza a obliga recurentul catre intimat la 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre intimata S AG.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009