InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

ASIGURARI SOCIALE. Contestatie impotriva deciziei de pensionare.

(Sentinta civila nr. 1349 din data de 12.10.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

ASIGURARI SOCIALE. Contestatie impotriva deciziei de pensionare.

Conform tezei a II a din art. 41 alin. 2 Legea 19/2000 atingerea varstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 3, ajungandu-se la 65 de ani care constituie varsta standard de pensionare pentru barbati.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2059/116/2009 la data de 24.07.2009 reclamantul VP,  a formulat in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Calarasi contestatie impotriva deciziei nr. 155828 privind acordarea pensiei anticipata partiala emisa de catre parata la data de 27.05.2009 solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea acestei decizii si recalcularea pensiei luand in calcul datele cuprinse in Legea 19/2000.
Reclamantul si-a motivat contestatia prin concluziile scrise depuse la data de 12.10.2009 , in care arata ca la data emiterii deciziei de pensionare , respectiv la data de 27.05.2009 varsta standard de pensionare conform Anexei nr. 3 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale era de 63 ani si 7 luni si nu de 64 de ani si 10 luni  asa cum a calculat parata, iar stagiul complet de cotizare era de 32 ani si 2 luni si nu de 34 ani si 5 luni .
Mai arata reclamantul ca la data pensionarii , respectiv  a acordarii pensiei anticipate partial avea varsta de 59 de ani si 10 luni, iar numarul de luni la anticipare este in opinia sa de 45 de luni si nu de 60 de luni cum gresit a mentionat parata in decizia contestata.
  Considera , raportat la dispozitiile din anexa 3 din Legea nr. 19/2000, ca  i se cuvine o pensie mai mare decat cea calculata de catre parata.
In termen legal parata formuleaza intampinare, solicitand respingerea actiunii reclamantului ca netemeinica si nelegala, decizia privind acordarea pensiei anticipate partial fiind emisa in mod legal.
In motivarea intampinarii parata arata ca reclamantul este nascut  in  data de 02.07.1949 iar la data acordarii pensiei avea varsta de 59 de ani si 10 luni si un stagiu de cotizare  realizat de 40 de ani, 8 luni si 19 zile , stagiu realizat integral in sector de stat in conditii normale de munca.
Parata considera ca varsta standard de pensionare este de 64 de ani si 10 luni, varsta pe care reclamantul nu o avea la data stabilirii pensiei, iar de la acest aspect parata  interpreteaza diferit solicitarile reclamantului.
Cu privire la determinarea punctajului mediu anual, parata considera ca i-au fost valorificate toate datele si elementele cuprinse in documentele existente la dosarul de pensie, punctajul calculandu-se pe baza salariilor si sporurilor cuprinse in acestea , apreciind ca in mod corect a calculat si stabilit drepturile reclamantului.
Tribunalul, analizand actele si lucrarile dosarului in raport de sustinerile partilor , precum si de prevederile Legii 19/ 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, constata urmatoarea situatie de fapt si de drept.
Reclamantul VP a formulat contestatie impotriva decizieI de pensionare anticipata partial nr. 155828 din 27.05.2009 in termen legal.
Potrivit dispozitiile art. 50 alin 1 din Legea 19/2000 "asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.", iar conform aliniatului 2 al aceluiasi articol "cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.",
Vazand decizia in speta , raportat la dispozitiile din Anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000 , instanta constata ca reclamantul VP s-a nascut la data de 02.07.1949 si la data stabilirii drepturilor de pensie anticipata partial, respectiv data de 02.05.2009  avea varsta de 59 de ani si 10 luni si un stagiu de cotizare realizat de 40 de ani, 8 luni si 19 zile ( stagiu realizat in conditii normale de munca).
Pornind de la aceste premise si raportandu-ne la dispozitiile art. 50 alin 1 si 2 din Legea 19/2000 constata ca intr-adevar parata a calculat gresit varsta standard de pensioare, aceasta fiind de 63 ani si 7 luni si nu de  64 de ani si 10 luni, iar stagiu complet de cotizare de 32 ani si 2 luni si nu de 34 de ani si 5 luni  ( conform anexei III din Legea 19/2000 in care sunt evidentiate varstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare pentru femei si barbati, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015, petentul incadrandu-se la pozitia aprilie 2009- iulie 2009). In aceste conditii reducand varsta standard de pensionare de 63 ani si 7 luni cu 5 ani ( conform art. 50 alin1 din Legea 19/2000) , rezulta ca varsta la care reclamantul putea beneficia de pensie anticipata partial este de 58 de ani si 7 luni.
Conform tezei a II a din art. 41 alin 2 Legea 19/2000 atingerea varstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 3, ajungandu-se la 65 de ani care constituie varsta standard de pensionare pentru barbati.
Avand in vedere ca reclamantul, la data emiterii deciziei contestate, a depasit stagiul complet de cotizare cu peste 8 ani, procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare este de 0,10 % ( conform tabelului 2 prevazut de art. 50 din Legea 19/2000) si nu de 0,20 cum a stabilit parata.
Pentru aceste considerente priveste intemeiata contestatia formulata de reclamant urmand a o admite si in consecinta, va  anula decizia nr. 155828 privind acordarea pensiei anticipata partiala emisa de catre parata Casa Judeteana de Pensii Calarasi la data de 27.05.2009.
Va obliga parata Casa Judeteana de Pensii Calarasi la recalcularea pensiei si emiterea unei noi decizii de pensionare anticipate partial avandu-se in vedere ca la data pensionarii reclamantul VP avea varsta standard de pensionare de 63 de ani si 7 luni si un stagiu complet de cotizare de 32 de ani si 2 luni, precum si la recalcularea punctajului mediu anual realizat de catre reclamant in perioada de cotizare .
In temeiul art. 36 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.
Vazand si dispozitiile art. 157 din Legea 19/2000 rap la art. 299 si urm Cod procedura civila.

Ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Bucuresti.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010