InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

RECURS - FOND FUNCIAR. Casarea incheierii de suspendare si trimiterea spre continuarea judecatii. Aplicarea principiului disponibilitatii.

(Decizie nr. 631/R din data de 14.07.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Asupra recursului civil de fata,
          Prin cererea inregistrata  pe rolul Judecatoriei Oltenita la data de 5.02.2010, sub numarul de dosar 576/269/2010, reclamantii O P, O E si A D au chemat in judecata pe paratii S A, S F, S M, Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Calarasi si Comisia Locala de Fond Funciar F, solicitand sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 33387/1997 emis de CJSDPPT Calarasi, in ceea ce priveste suprafata de 812 m.p. situata in intravilanul com.F, jud.Calarasi in tarlaua 17, parcela 346, anularea actelor subsecvente incheiate intre parati, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare actiunii, reclamantii arata ca autorul lor O C a formulat cerere la Comisia Locala F pentru reconstituirea suprafetei de teren in intravilanul comunei, cerere ce a fost respinsa.
Mai arata ca a contestat hotararea comisiei judetene, iar prin sentinta civila nr.1960/12.10.2009 s-a dispus anularea hotararii nr.1856/09.12.2008 a CJSDPPT Calarasi si s-a dispus reconstituirea in favoarea autorului lor a suprafetei de 600 m.p. teren in intravilanul com.F. Suprafata de teren revendicat este detinuta de mostenitorii lui S I.  Reconstituirea facuta de CJSDPPT Calarasi nu este legala si s-a facut cu incalcarea dispozitiilor Lg.nr.18/1991, iar conform Lg.nr.247/1995 considera ca in mod nelegal s-a dispus reconstituirea suprafetei de teren ce a apartinut autorului lor in favoarea autorului paratilor, in conditiile in care nu avea nici un drept intrucat nu a facut dovada cu vreun titlul de proprietate inainte de colectivizare, si nici dovada ca aceasta suprafata de teren a fost atribuita in vederea construirii de locuinta.
In drept, se invoca prevederile titlului 5, art.III, alin.1, lit.a II din Lg.nr.247/2007.
La termenul de judecata din data de 18.05.2010 Judecatoria Oltenita, in baza art. 155/1 C.pr.civ. intrucat reclamantii nu s-au conformat dispozitiilor instantei, in sensul de a preciza concret daca se solicita anularea sau nulitatea partiala a titlului de proprietate nr. 33387/10.01.1995 si de a indica temeiul juridic al actiunii.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca reclamantii nu s-au conformat dispozitiilor instantei de a preciza obiectul actiunii, in sensul de a preciza daca solicita anularea sau nulitatea partiala a Titlului de Proprietate nr. 33387/10.01.1995 si de a indica temeiul  juridic al actiunii.
Impotriva acestei incheieri au declarat recurs in termen legal recurentii reclamanti O P, O E si A D, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie in baza dispozitiilor art. 304/1 Cod proc.civ. aratand ca instanta de fond in mod gresit a dispus suspendarea judecatii in baza art. 155/1 Cod pr.civ. in situatia in care reclamantii au precizat obiectul actiunii ca fiind  constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate si au indicat  temeiul de drept pe care se intemeiaza actiunea, uzitand de dispozitiile Legii nr. 247/2005 republicata.
In drept au invocat dispozitiile art.304/1 Cod pr. civ.
Intimatii parati  S A, S F si S M au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefundat intrucat critica este neintemeiata, instanta de fond  aflandu-se in imposibilitatea de solutionare justa a cauzei  dat fiind faptul ca cererea nu era semnata, obiectul nu era definit, paratii nu au calitate procesuala pasiva intrucat titlul de proprietate ii priveste, iar cererea de chemare in judecata nu este intemeiata in drept.
Totodata, intimatii parati au solicitat instantei de recurs sa faca aplicarea dispozitiilor art.302/1 alin.1 lit. d Cod pr. civ. si sa constate nulitatea absoluta a recursului.
Pe de alta parte, temeiul de fapt al recursului nu priveste motivele pentru care a fost suspendata judecata pe fond, ci vizeaza doar temeiul de drept al actiunii.
In drept au invocat dispozitiile art. 308 alin.2 Cod pr. civ.
Analizand incheierea recurata in raport de criticile formulate, cat si din oficiu in baza art. 304/1 Cod proc.civ., tribunalul constata fondat recursul avand in vedere faptul ca obiectul actiunii reclamantilor este definit  in concret prin cererea de chemare in judecata.
Sub acest aspect, critica formulata in recurs este fondata, nefiind necesare noi precizari cu privire la cadrul procesual stabilit de  reclamanti prin actiunea introductiva.
Astfel facand aplicarea principiului disponibilitatii, instanta de fond urmeaza a se pronunta in raport de obiectul actiunii fixat prin cererea de chemare in judecata si de temeiul de drept invocat.
In ce priveste solicitarea intimatilor parati de a se constata nulitatea absoluta a recursului in baza dispozitiilor art. 302/1 alin.1 lit. d Cod proc.civ., respectiv lipsa  semnaturii recurentilor reclamanti pe cererea de recurs tribunalul respinge ca nefondata solicitarea, avand in vedere ca cererea de recurs a fost semnata de avocat cu imputernicire avocatiala depusa la dosar.
Pentru considerentele expuse, tribunalul in baza art.312 Cod proc.civ., urmeaza a admite recursul formulat de reclamantii O P, O E si A D impotriva incheierii din data de 18.05.2010 pronuntata de Judecatoria Oltenita in dosarul nr.576/269/2010.
Urmeaza a casa in tot incheierea si a trimite cauza spre continuarea judecatii, aceleiasi instante.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010