InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Drept procesual civil - contestatia la executare. Recurs - contestatie la executare prin care s-a solicitat sa se constate ca in mod abuziv s-a cerut executarea silita

(Decizie nr. 601 din data de 16.05.2013 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Drept procesual civil - contestatia la executare
Recurs - contestatie la executare prin care s-a solicitat sa se constate ca in mod abuziv s-a cerut  executarea silita a Contractului de credit nr. 202/27.08.2008 si a Contractului de ipoteca nr. 2684/ 27.08.2008 si pe cale de consecinta sa se dispuna incetarea executarii silite incuviintata prin incheierea pronuntata in data de 15.01.2013 in dosarul nr. 150/202/ al Judecatoriei Calarasi cu privire la titlul executoriu Contract de credit nr. 202/ 27.08.2008 si Contractul de ipoteca nr. 2684/27.08.2008.
Admitere recurs; casare in tot a sentintei civile recurate si  rejudecand Tribunalul a admis contestatia la executare si a dispus  anularea incheierii de incuviintare a executarii silite pronuntata la data de 15.01.2013 in dosarul nr.150/202/2013 al Judecatoriei Calarasi si a tuturor formelor de executare silita. Prin Decizia civila nr. 601/2013 pronuntata de Tribunalul Calarasi in dosarul nr. 580/202/2013 , in baza art.312 Cod procedura civila instanta a  admis  recursul declarat de recurentii - contestatori L.D. si L. V. impotriva sentintei civile nr.571/15.02.2013 pronuntata de Judecatoria Calarasi pe care a casat-o in  tot si rejudecand a admis contestatia la executare formulata de in contradictoriu cu intimata BRD G.S.G .SA - G.V. , Sucursala Slobozia si a dispus  anularea incheierii de incuviintare a executarii silite pronuntata la data de 15.01.2013 in dosarul nr.150/202/2013 al Judecatoriei Calarasi si a tuturor formelor de executare silita.
Pentru a pronunta aceasta solutie , instanta a avut in vedere urmatoarele :
Prin contestatia la executare  inregistrata pe rolul Judecatoriei Calarasi sub nr. 580/202/2013, contestatorii L.D. si L.V au chemat in judecata pe  intimatii  B.R.D. - G.S.G S.A. - Grup Valahia, Sucursala Slobozia, in calitate de creditor intimat si BIROUL EXECUTORI JUDECATORESTI ASOCIATI C.R. si S.M.D. in calitate de organ de executare silita si au solicitat ca pe baza probelor ce se vor administra sa se constate ca in mod abuziv s-a solicitat executarea silita a Contractului de credit nr. 202/27.08.2008 si Contractul de ipoteca nr. 2684/ 27.08.2008 si pe cale de consecinta sa se dispuna incetarea executarii silite incuviintata prin incheierea pronuntata in data de 15.01.2013 in dosarul nr. 150/202/ al Judecatoriei Calarasi cu privire la titlul executoriu Contract de credit nr. 202/ 27.08.2008 si Contractul de ipoteca nr. 2684/27.08.2008.
Solutionand cauza Judecatoria Calarasi prin sentinta civila nr.571/15.02.2013 a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului   EXECUTORI   JUDECATORESTI   ;
A respins contestatia la executare formulata de contestatori ca neintemeiata.
Pentru a pronunta astfel instanta de fond, analizand cu prioritate exceptia invocata, in temeiul dispozitiilor art. 137 c.pr.civ., a retinut ca prin Decizia   nr. 162 din 22 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedura civila, a Legii nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata si a dispozitiilor art. 3 lit. o^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru CURTEA CONSTITUTIONALA a retinut ca pe de alta parte, critica de neconstitutionalitate cu privire la art. 399 din Codul de procedura civila nu poate fi primita, deoarece in cadrul executarii silite, ca si in cazul contestatiei la executare, organul de executare nu are interese proprii si, in consecinta, nu are calitatea de parte in proces si nu este necesar sa fie citat ca atare, iar problema unei asemenea calitati a organului de executare s-ar putea pune numai in ipoteza din art. 399 alin. 1 ultima teza din Codul de procedura civila, atunci cand se face contestatie la executare pentru motivul ca "organul de executare refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege."
Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca  ca S.C. V.OM S.R.L. a intrat in insolventa la data de 02.11.2010, astfel cum rezulta din sentinta civila nr. 452/F pronuntata la data de 02.11.2010 de Tribunalul Calarasi, in dosarul nr. 4287/ 116/2010 (180/F/2010), iar creditoarea BRD G.S.G.s-a inscris in Tabelul creditorilor cu intreaga creanta detinuta impotriva debitoarei la data intrarii in insolventa, creanta in valoare de 6.425.204,34 lei.
Conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.
Totusi, terenul este proprietatea contestatorilor, iar in privinta executarii silite a imobilului ipotecat de acestia pentru garantarea datoriei SC V. COM nu exista nici un impediment de natura legala care sa impiedice realizarea acestei garantii, art. 36 din Legea 85/2006 privind in exclusivitate bunurile apartinand debitoarei aflate in insolventa.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurentii contestatori L.D. si L.V. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie prin prisma urmatoarelor motive:
Pe terenul proprietatea lor, adus ca si garantie ipotecara pentru garantarea creditului/creantei detinuta impotriva societatii in insolventa este amplasata constructia proprietatea societatii debitoare, astfel ca acesta  nu poate forma obiectul executarii silite, nefiind liber de constructii.
Prin executarea silita asupra terenului, procedura de licitatie a constructiei apartinand societatii in faliment si aflata pe acest teren este afectat in sensul influentarii negative a pretului de licitatie si respectiv a crearii unei situatii superioare a creditorului BRD in comparatie cu ceilalti creditori ai societatii in faliment SC VERONA COM SRL.
Instanta de fond nu a admis administrarea de probe pentru dovedirea situatiei de fapt in ce priveste terenul suspus executarii si constructia ce se afla pe acesta si care a fost scoasa la licitatiei de lichidatorului judiciar al debitoarei aflata in faliment pentru a fi valorificata in procedura insolventei.
Instanta de fond atunci cand a pronuntat solutia de respingere a contestatiei la executare nu a avut in vedere ca pe terenul proprietatea lor, ce formeaza obiectul executarii silite se afla constructia care se vinde in prezent prin licitatie publica apartinand societatii in faliment si care este edificata partial pe acest teren.
Recurentii au mai aratat ca o alta portiune a acestui teren este grevata de o servitute de trecere  "naturala" in favoarea constructiei apartinand societatii in faliment SC VERONA COM SRL, iar desi nu este mentionata in actele constructiei, terenul supus executarii silite se afla situat sub si in fata constructiei, astfel  incat prin transmiterea catre un tert a acestui teren s-ar putea periclita situatia constructiei prin pierderea oricarei cai de acces.
Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma criticilor de recurs precum si din oficiu conform dispozitiilor art.304 1 Cod procedura civila, tribunalul a retinut urmatoarele:
Conform inscrisurilor  regasite la dosarul de fond recurentii contestatorii au garantat creditul in suma de 1.9000.000 lei primit in baza contractului de credit nr.202/27.08.2008 de la BRD G.S.G. - Sucursala Slobozia, prin contractul de ipoteca autentificat sub rn.2684/27.08.2008.
Potrivit contractului de ipoteca autentificat sub nr.2684/27.08.2008 de Biroul Notarului public Mitache Iuliana Adriana, garantii ipotecari L. D.si L.V. si debitoarea ipotecara SC V. COM SRL au consimtit sa se constituie ipoteca in favoarea creditorului ipotecar BRD G.S.G.  SA- Sucursala Slobozia , garantand obligatia de restituire a creditului in valoare de 1.900.000 lei cu urmatoarele imobile:
A. suprafata de 1500 m.p. teren intravilan curti constructii:
B suprafata de 34000 m.p. teren arabil extravilan situat in com.Dragalina, jud.Calarasi, in tarlaua 181/1, parcela 2.
In speta executarea silita a fost incuviintata pentru suprafata de 1500 m.p. teren intravilan curte constructii, respectiv imobilul inscris la punctul A din contractul de ipoteca.
Din cuprinsul contractului de ipoteca rezulta ca terenul care se ipotecheaza este proprietatea sotilor L.D si L. V . prin cumparare conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.10751/24.09.1997 de BNP Saimovici Ilie din Bucuresti.
Constructiile respectiv terasa restaurant, bar- restaurant compus din sala servire, oficiu, bucatarie, doua holuri si trei spatii depozitare alimente si grup sanitar compus din patru holuri si trei WC-uri, sunt proprietatea societatii SC V. COM SRL.
Imobilele ipotecate in favoarea BRD, conform contractului de ipoteca autentificat sub nr.2684/27.08.2008 au intabulat drept de superficie in sarcina terenului si in favoarea constructiilor pe perioada 25.08.2008-25.08.2013.
Tribunalul retine ca dreptul de superficie este definit in literatura juridica ca un drept real, care consta in dreptul de proprietate pe care il are o persoana, denumita superficiar, asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari care se afla pe terenul apartinand altuia, teren cu privire la care superficiarul capata un drept de folosinta. Fiind un drept real, acesta nu se stinge prin neuz, este aparent si continuu, conferind titularului sau atributele de posesie, folosinta si dispozitie.
Posesia si folosinta terenului, pe care se afla constructia, se exercita in stransa legatura si in limitele necesare exercitarii dreptului de proprietate care intra in alcatuirea dreptului de superficie.
Superficiarul are un drept de dispozitie material asupra terenului care consta in posibilitatea de a dispune de substanta terenului numai in vederea folosirea  constructiei.
Tribunalul retine ca dreptul de superficie instituit in favoarea superficiarului SC V. COM SRL, urmeaza a se stinge la 25 august 2013.
Cum executarea silita a fost incuviintata si inceputa inainte de mentionata data, aceasta este nelegala pentru faptul ca astfel este golit de substanta dreptul de superficie si dreptul de folosinta asupra terenului, drepturi ce apartin societatii in faliment SC V.  COM SRL.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016