Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Contestatie in anulare - Motive

(Decizie nr. 7 din data de 06.01.2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Contestatia in anulare, ca o cale extraordinara de atac este admisibila numai in cazurile limitativ enumerate de lege.
Nu se poate retine citarea nelegala, potrivit art. 317 alin.1 pct. 1 Cod procedura civila, avand in vedere ca din cererea de recurs rezulta domiciliul recurentului care este identic cu cel la care acesta a fost citat de catre instanta de recurs, nementionandu-se de catre  recurent faptul ca domiciliul sau ar fi aceleasi cu al mandatarului care l-a reprezentat la instanta de fond.( Decizia civila nr.7/06.01.2009). Prin decizia civila nr. 922/09.09.2008 Tribunalul Dambovita a anulat recursul ca netimbrat retinand ca, desi recurentul a fost incunostintat ca are obligatia de plata a taxei de timbru pentru calea de atac mentionandu-se si cuantumul, acesta nu s-a prezentat in instanta si nici nu a depus la dosarul cauzei dovada ca si-a indeplinit obligatia ce-i incumba,  astfel ca potrivit dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, tribunalul  va anula recursul.
Formuland contestatia in anulare contestatorul a facut referire la art. 317 alin.1 pct. 1 Cod procedura civila, aratand ca, pentru ziua cand s-a judecat recursul, nu a fost legal citat, ca pe tot parcursul judecatii la instanta de fond a avut domiciliul ales la procuratorul R.E., ca instanta de recurs avea obligatia sa il citeze si sa-i comunice actele de procedura la domiciliul ales si ca neprocedand astfel i-a fost incalcat dreptul la aparare.
Contestatia in anulare este nefondata.
Hotararile  instantei de recurs pot fi atacate cu contestatie in anulare, care este o cale extraordinara de atac numai in cazurile limitativ enumerate de lege, textele care o prevad fiind de stricta interpretare.
In speta, nu se poate retine citarea nelegala, potrivit art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila, de vreme ce din cererea de recurs rezulta ca adresa contestatorului este in orasul X, str. Z, nr. Y, unde de altfel a fost citat pentru toate termenele de judecata, neexistand nici o mentiune ca ar avea domiciliul la o alta adresa.
Imprejurarea ca la instanta de fond a fost reprezentat de  catre mandatara R.E, care are o alta adresa decat cea a contestatorului, nu poate constitui temei pentru admiterea contestatiei in anulare, instantei de recurs nefiindu-i adus la cunostinta de catre contestator ca mandatul dat a ramas valabil si nici nu a solicitat ca cererile si toate actele de procedura sa-i fie comunicate la adresa unde domiciliaza mandatara.
In consecinta, tribunalul a respins contestatia in anulare.
De asemenea, tribunalul a dat eficienta dispozitiilor art.274 Cod procedura civila, contestatorul fiind obligat la plata cheltuielilor de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006