InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Civil. Hotarare care tine loc de act autentic de instrainare. Necesitatea existentei unui inscris sub semnatura privata prin care sa se ateste vanzarea cumpararea suprafetei de teren pentru care se cere pronuntarea hotararii instantei de judecata.

(Sentinta civila nr. 156 din data de 07.02.2011 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Antecontracte | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

     Civil. Hotarare care tine loc de act autentic de instrainare. Necesitatea existentei unui inscris sub semnatura privata prin care sa se ateste vanzarea cumpararea suprafetei de teren pentru care se cere pronuntarea hotararii instantei de judecata.
                                                                   
                                                   Decizia civila nr. 156/07.02.2011 pronuntata                  
                                                   de Tribunalul Dambovita in dosarul nr.
                                                   1994/232/2010
     
     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gaesti sub nr. 1994/232 din data de 21.06.2010, reclamantul T.I. a chemat in judecata paratii M.F., M.V. si M.S., solicitand instantei pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare pentru suprafata de 1700 mp teren aflat in continuarea celor 800 mp, conform actului de vanzare cumparare, situat in com. D., sat S., jud. Dambovita, cu vecini: E - drum comunal, V - izlaz, N - M.G., mostenitoarea lui M.I., S - M.C., mostenitorul lui M.F.
In motivarea cererii de chemare in judecata reclamantul a aratat ca in anul 1974, inaintea aparitiei Legii nr. 58/1974, prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 188/13.03.1974 de Notariatul de Stat Local Titu, a cumparat de la C.G. si M.C.L., suprafata de 800 mp teren intravilan, cu vecinatatile mentionate in contract, pe care erau amplasate cateva constructii.
Mai arata reclamantul ca actul s-a incheiat pentru 800 mp deoarece la acea data legea nu permitea instrainarea unei suprafete mai mari, dar in fapt el a cumparat 2500 mp teren bine delimitat. Dupa aparitia Legii nr. 18/1991, sustine reclamantul in continuare, M.C.L., desi ii vanduse suprafata de 2500 mp pe care a edificat constructii, a solicitat Judecatoriei Gaesti obligarea lui sa ii lase in deplina proprietate si posesie suprafata de 1500 mp, in fapt 1700 mp, ce reprezinta diferenta dintre 2500 mp si 800 mp inscrisi in act, iar prin sentinta civila nr. 4122/1993 pronuntata in dosarul nr. 1022/1993 Judecatoria Gaesti a respins actiunea ca neintemeiata. In finalul motivarii reclamantul sustine ca pentru terenul in cauza plateste impozite din anul 1974.
In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila.
In fata instantei de fond paratii nu au formulat intampinare, dar au depus inscrisuri. Reclamantul a depus la dosarul cauzei inscrisuri.
Prin sentinta civila nr. 1931/12.11.2010 pronuntata de catre Judecatoria Gaesti in dosarul nr. 1994/232/2010 a fost respinsa actiunea formulata de catre reclamant ca neintemeiata.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 188/13.03.1974 de fostul Notariat de Stat Local Titu (fila 5), numitii C.G. si M.C.L. au vandut reclamantului T.I. imobilul situat in vatra comunei D., sat S., judetul Dambovita, format din suprafata de 800 mp teren camin de casa, impreuna cu un grajd locuibil, cu vecinii din cererea de chemare in judecata. Autorului paratilor, numitul M.N., in calitate de mostenitor al defunctei C.L., i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1300 mp, teren arabil extravilan situat pe raza comunei D., sat S., in T 67, P 816/23, cu vecini N - M.G., E - T.I., S - M.F., V - teren administrare primarie, eliberandu-se titlul de proprietate nr. 149908/2005 (fila  46).
Mai retine totodata instanta de fond ca prin sentinta civila nr. 1795/04.12.2002 pronuntata de Judecatoria Gaesti in dosarul nr. 1436/2002, irevocabila, a fost admisa in parte cererea principala formulata de M.N., mostenitorul defunctei C.L. si a fost obligata Comisia locala de fond funciar D. sa intocmeasca documentatia necesara emiterii titlului de proprietate pe numele reclamantului, pentru suprafata de 1300 mp teren arabil intravilan potrivit procesului verbal de punere in posesie nr. 52/02.09.1994. Prin aceeasi sentinta a fost constatata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 12864/21.10.1994 emis pe numele paratului din acea cauza, T.I., pentru suprafata de 200 mp teren arabil intravilan.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca in considerentele deciziei nr. 592/2000 a Curtii de Apel Ploiesti s-a aratat ca procesul verbal de punere in posesie nr. 52/1994 emis pe numele C.L. pentru 1300 mp, cu vecini N - M.G., S - M.I., E - T.I., V - CN 816/1, nu afecteaza proprietatea de 800 mp a reclamantului T.I.
A mai apreciat instanta de fond ca T.I. apare ca persoana neindreptatita la constituirea dreptului de proprietate pentru diferenta 200 mp dintre cei 1000 mp din titlul de proprietate si cei 800 mp cumparati de la C.G. si C.L., acesti 200 mp apartinand numitei C.L., asa cum s-a stabilit cu putere de lucru judecat prin decizia nr. 592/2000 a Curtii de Apel Ploiesti.
De asemenea, instanta de fond a retinut ca in cauza nu s-a facut dovada existentei unui antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect suprafata de 1700 mp mentionata in cererea de chemare in judecata desi este adevarat ca potrivit art. 5 alin. 2  din titlul X al Legii nr. 247/2005, in situatia in care una din parti refuza, ulterior incheierii antecontractului, sa incheie contractul in forma autentica, forma ceruta de lege ad validitatem conform art. 2. alin. 1 din acelasi titlu, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract. Dar in cauza nici paratii si nici autorii lor nu au incheiat cu reclamantul un antecontract de vanzare cumparare prin care sa se oblige la vanzarea catre acesta a terenului de 1700 mp aflat in continuarea celui de 800 mp din titlul de proprietate al reclamantului.
     In lipsa unui antecontract de vanzare cumparare, retine instanta de fond, actiunea reclamantului prin care acesta solicita pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare, este neintemeiata si urmeaza a fi respinsa.
     Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen reclamantul. Prin motivele de recurs recurentul reia sustinerile din actiunea initiala cu privire la modul de dobandire a terenului pentru care solicita pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de instrainare si arata ca instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca plateste impozite si taxe pentru aceasta suprafata din anul 1974, inregistrarea suprafetei in registrul agricol fiind facuta imediat dupa cumpararea terenului.
     Mai arata recurentul ca stapaneste suprafata de 1700 m.p. din anul 1974 sub nume de proprietar, ca suprafata este bine delimitata si nu a fost tulburat de nimeni in stapanirea terenului. Mai arata recurentul ca nu mai detine chitanta sub semnatura privata prin care a cumparat terenul, ca ea a fost depusa la fostul Consiliu Popular al comunei D., dar a disparut sau a fost distrusa, reconstituirea ei fiind imposibila deoarece atat vanzatorii cat si martorii care au participat la incheierea ei au decedat. Se mai sustine in motivarea recursului ca, din moment ce suprafata de teren a fost inscrisa in registrul agricol iar intimatii nu au invocat lipsa unui antecontract de vanzare cumparare nu exista impediment pentru realizarea unui drept in temeiul art. 111 Cod procedura civila si art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005.
     In calea de atac a recursului nu au fost depuse inscrisuri noi iar intimatii nu au formulat intampinare.
     Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs formulate tribunalul retine ca prin sentinta civila nr. 1931/12.11.2010 pronuntata de catre Judecatoria Gaesti in dosarul nr. 1994/232/2010 a fost respinsa actiunea formulata de catre reclamant ca neintemeiata.
     Cu privire la situatia de fapt tribunalul retine ca aceasta a fost corect stabilita de catre instanta de fond. Astfel, prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 188/13.03.1974 de fostul Notariat de Stat Local Titu (fila 5 dosar de fond), numitii C.G. si M.C.L. au vandut reclamantului T.I. imobilul situat in vatra comunei D., sat S., judetul Dambovita, format din suprafata de 800 mp teren camin de casa, impreuna cu un grajd locuibil, cu vecini E - drum comunal, V - lot ajutator, S - M.C., N - M.I.  Dupa anul 1991, autorului paratilor, numitul M.N., in calitate de mostenitor al defunctei C.L., i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1300 mp, teren arabil extravilan situat pe raza comunei D., sat S., in T 67, P 816/23, cu vecini N - M.G., E - T.I., S - M.F., V - teren administrare primarie, eliberandu-se titlul de proprietate nr. 149908/2005 (fila  46 dosar fond).
De asemenea, retine tribunalul ca prin sentinta civila nr. 1795/04.12.2002 pronuntata de Judecatoria Gaesti in dosarul nr. 1436/2002, irevocabila, a fost admisa in parte cererea principala formulata de M.N., mostenitorul defunctei C.L. si a fost obligata Comisia locala de fond funciar D. sa intocmeasca documentatia necesara emiterii titlului de proprietate pe numele lui M.N., pentru suprafata de 1300 mp teren arabil intravilan potrivit procesului verbal de punere in posesie nr. 52/02.09.1994. Prin aceeasi sentinta a fost constatata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 12864/21.10.1994 emis pe numele lui T.I. pentru suprafata de 200 mp teren arabil intravilan.
     De asemenea, in mod corect a retinut instanta de fond ca in lipsa unui antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect suprafata de 1700 mp mentionata in cererea de chemare in judecata nu se poate face aplicarea art. 5 alin. 2  din titlul X al Legii nr. 247/2005 in conformitate cu care  in situatia in care una din parti refuza, ulterior incheierii antecontractului, sa incheie contractul in forma autentica, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract. Cum in cauza nici paratii si nici autorii lor nu au incheiat cu reclamantul un antecontract de vanzare cumparare prin care sa se oblige la vanzarea catre acesta a terenului de 1700 mp aflat in continuarea celui de 800 mp din titlul de proprietate al reclamantului, in mod evident ca nu se poate obtine nici pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de instrainare.
     Tribunalul constata ca motivele de recurs aratate de reclamant sunt total neintemeiate fata de situatia de fapt existenta in speta dedusa judecatii. Astfel, nu prezinta relevanta din punctul  de vedere al pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic faptul ca reclamantul figureaza in registrul agricol cu suprafata respectiva din anul 1974. Registrul agricol are rol de evidenta pentru plata impozitelor si nu face dovada proprietatii.
     Cu privire la sustinerea ca terenul respectiv este stapanit de catre reclamant inca din anul 1974 netulburat de nimeni si sub nume de proprietar tribunalul constata ca este o sustinere nereala infirmata chiar de procesele purtate intre parti incepand cu anul 1993 cand M.C.L. a formulat prima actiune in revendicare ce a fost respinsa, dar nu pe fond, ci doar pentru lipsa punerii in posesie asupra terenului. Este de remarcat ca in momentul de fata terenul in litigiu figureaza in titlul de proprietate al autorului paratilor, iar intre autorul paratilor si reclamant nu exista nici o promisiune de vanzare cumparare pentru a se putea face aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005. Sustinerea reclamantului ca un astfel de inscris a existat, dar s-a pierdut sau distrus si nu poate fi reconstituit, nu tine loc de inscris si nu poate fi luata in seama de catre instanta de judecata. 
     Sustinerea ca instanta de judecata nu trebuia sa invoce din oficiu lipsa antecontractului de vanzare cumparare nu poate fi primita deoarece de esenta unei astfel de actiuni este existenta antecontractului, iar in lipsa acestuia nu exista practic actiune la indemana pretinsului cumparator.
     Pentru toate aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila, tribunalul urmeaza a respinge recursul si a mentine sentinta instantei de fond ca fiind legala si temeinica.
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Vanzarea aleatorie a unui teren neidentificat decat sub aspectul genului - Sentinta civila nr. 1812 din data de 05.12.2014
Anulare antecontract pentru pret neserios - Sentinta civila nr. 495 din data de 23.04.2014
Actiune in constatarea ineficacitatii contractului de vanzare - cumparare - Sentinta civila nr. 986 din data de 09.07.2014
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 270 din data de 16.02.2010
Nulitate absoluta contract inchiriere - Sentinta civila nr. 269 din data de 15.02.2010
Obligatia de a face-Radiere autoturism - Sentinta civila nr. 101 din data de 22.01.2010
- Sentinta civila nr. 2489 din data de 22.12.2009
- Sentinta civila nr. 1884 din data de 16.10.2009
Coproprietate. Incheierea de catre unul dintre coindivizari a unei chitante sub semnatura privata prin care se "vinde" o suprafata de teren, aflata in coproprietate. Calificarea chitantei sub semnatura privata, ca fiind antecontract de vanzare-cumpar... - Decizie nr. 972 din data de 20.09.2011