InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Galati

Anulare act administrativ

(Sentinta civila nr. 2588 din data de 30.09.2013 pronuntata de Tribunalul Galati)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Galati | Jurisprudenta Tribunalul Galati

               Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati reclamanta B. A. a chemat in judecata pe paratul Municipiul Galati - prin primar, solicitand suspendarea executarii Dispozitiei de imputare emisa de parata, precum si anularea acesteia.
            Instanta retine ca dispozitia de imputare a fost emisa in temeiul art.84 lit.b din Legea nr.188/1999 .
           Potrivit art.  85 al.1 din aceeasi lege,  repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la art. 84 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata.
Aceasta prevedere legala nu a fost respectata.
            Verificand inscrisurile depuse la doar, se constata ca dispozitiile atacate au fost emise cu depasirea evidenta a termenului de 30 de zile prevazut de lege, data constatarii pagubei fiind data la care institutia a luat la cunostinta despre Decizia nr. 41/18.11.2011  a Camerei de Conturi.
            Aceasta este "data constatarii pagubei" la care face referire articolului 85 aliniatul 1 din Legea nr. 188/1999 si totodata momentul de la care curge termenul de 30 de zile in care trebuie emise dispozitiile de imputare, Curtea de Conturi neputand stabili alte termene dincolo de prevederile legale.
Pentru considerentele anterior expuse instanta apreciaza intemeiata actiunea si o va admite, cu consecin?a anularii Dispozitiei nr.1038/18.11.2011 emisa de paratul Primarul municipiului Galati si a exonerarii reclamantei de la plata sumelor mentionate in dispozitia de imputare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011