Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Barlad

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 2855 din data de 31.10.2011 pronuntata de Judecatoria Barlad)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Barlad | Jurisprudenta Judecatoria BarladINSTANTA

Prin  cererea  inregistrata  la  26.05.2011  petentul  X  a  formulat  contestatie   la executare  impotriva  procesului  verbal de  licitatie din  2.05.2011  al  executorului  bancar C  in dosarul   nr. X/2009 si a  actelor   de  executare   din  ds.  nr. X/2011  al executorului  judecatoresc  D , cu  motivarea  ca s-a  inceput  executarea  unei  creante  cerete ,lichide  si exigibile  deoarece  in conditiile   unui  credit  declarat scadent  anticipat , dobanda   trebuia  recalculata, executarea  silita a  fost efectuata de un executor   bancar si  nu de  un executor  judecatoresc ,  care  nu  putea  face  nici  vanzarea prin  licitatie,imobilul executat  silit  era  pus  sub   sechestru  in dosarul  penal  r.  286/2008  al parchetului  de  pe  langa Judecatoria  Piatra  Neamt, a  fost  diminuata abuziv  violarea  bunului   imobil  adjudecat ,  iar  licitatia  nu a fost  publica.
In ce  priveste  pe executorul  judecatoresc  D , acesta  nu  putea  trece la executare silita in conditiile  in  care  actul de  adjudecare este  nul  iar  imobilul  era  pus  sub  sechestru judiciar.
Prin   cerere  completatoare  depusa  la  20.06.2011  petentul  a  invocat  nulitatea  clauzei  penale   prin  care se  stabileste  obligatia  restituirii   la scadenta a sumei  imprumutate  , sub  sanctiunea  penalitatilor de  intarzaiere,pe  langa dobanda  contractuala  cuvenita, sustinand  ca CEC   Bank era  obligata sp reclaculeze  dobanda   la  momentul  declararii   creditului  scadent anticipat.
Prin  intampinare  intimatul-creditor CEC BANK SA  solicita  respingerea   contestatiei   la executare , ca  nefondata.
Din  actele  dosarului  instanta  retine  contestatia  la executare ,  ca  nefondata.
Astfel  nu  poate  fi  primita  sustinerea  ca s-a  inceput  executarea  silita  a  unei  creante   care  nu era  certa ,lichida si exigibila  in conditiile   in  care  debitul  cuprinde   credit  principal, dobanzi si  penalitati  de  intarzaiere .
In  ce  priveste clauza  penalizatoare  din contractul de  credit, semnat  de  petent in  calitate  de  garant, insusindu-si  astfel  continutul  acestuia , aceasta  este  legala in conditiile  in  care  dobanda  este  calculata  doar  pentru  rambursarea   la  teremen , iar  in  conditiile   nerespectarii  acestuia  este  firesc  sa fie  aplicate  penalitati  de  intarzaiere.
Referitor   la  interzicerea  dispozitiilor  art. 373 cod  procedura civila  se  constata  ca executorul   bancar  este asimilat executorului   judecatoresc  conform   prevederilor  art.2 , al. 1  din  statutul  corpului  executorilor   bancari aprobat prin Ordinul  Ministrului Justitiei   nr. 2628  din  8.11.1999.
Nici  invocarea sechestrului  asigurator din  dosarul   nr. X/P/2008 - Parchetul C nu  poate  fi  primita  avand  in  vedere  ca  nu exista  nicio  mentiune   despre aceasta  imprejurare  in  cartea funciara a  imobilului.
In  ce  priveste   valoarea  de  incepere a  licitatiei  , aceasta  a fost   cea  stabilita de  un expert  ANEVAR si anume  90.000  lei.
Din examinarea  dosarului   de executare 22/2009  rezulta  ca au  fost   respectate  prevederile  art. 388 si  442  cod  procedura civila  privitoare  la  publicitatea actelor   de  executare  silita.
Pe de alta  parte   din dosarul  executorului  judecatoresc D  rezulta  ca acesta  a  inceput executarea  silita  in  baza  incheierii  din 12.07.2011  data  in  ds.  nr. 3406/2011 a  Judecatoriei   B  si  ca  petentul   nu a depus  nici  un act  din  care sa rezulte  ca  imobilul  supus executarii  silite este  supus  sechestrului.
In sfarsit  nici sustinerea  in sensul  nulitatii  clauzei  penale   din contractul   de  credit   nu  poate  fi  primita  in conditiile  in  care  contractul  este  legea  partilor  si  a  fost  semnat  in cunostinta  de  cauza si  de  petent  in  calitate de  girant.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013