Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL. CHELTUIELI DE JUDECATA

(Sentinta civila nr. din data de 03.04.2009 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

   
     
     
     Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, contestatoarea  SC ... SRL a formulat in contradictoriu cu intimata SC .. SA contestatie la executare impotriva actelor de executare silita efectuate in dosarul executional al Executorului Judecatoresc CLC.
     In motivarea in fapt a cererii, contestatoarea a invederat ca prin adresa, executorul judecatoresc a dispus infiintarea popririi asupra contului contestatoarei, deschis la Banca Transilvania, pana la concurenta sumei de 61.930,6 lei, din care 47.214,3 lei debit potrivit titlului executoriu si 14.716,3 lei, cheltuieli de executare, inclusiv onorariu executor judecatoresc.
     Aceasta a mentionat ca actul de executare este nelegal, deoarece titlul executoriu invocat este reprezentat de sentinta pronuntata de Tribunalul Buzau, in dosarul comercial, in dispozitivul careia nu a fost retinuta nicio obligatie in sarcina debitoarei, cu exceptia cheltuielilor de judecata in cuantum de 11.934 lei, nici macar in considerentele sentintei nefacandu-se vorbire de vreo suma de bani pe care debitoarea ar trebui sa o achite creditoarei. In concluzie, a aratat ca nu exista titlu executoriu pentru suma de 47.214,30 lei, astfel cum se retine in actul de executare. Din continutul sentintei nu rezulta ca aceasta suma reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila, conform dispozitiilor art. 379 alin. 1 C.proc.civ.
     Referitor la cheltuielile de executare, in suma de 14716,30 lei, a specificat ca acestea se compun din 10.000 lei, onorariu avocat, intr-un cuantum mult prea mare, solicitand reducerea acestuia, in temeiul art. 274 alin.3 C.proc.civ., pentru care nici nu s-a facut dovada achitarii efective, precum si din 4.700 lei onorariu executor judecatoresc.
     In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 399 si urm. C.proc.civ.
     La data de 11.11.2008, contestatoarea si-a completat actiunea, solicitand ca, in temeiul art. 403 pct.1 C.proc.civ. sa se dispuna suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare.
     Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 194 lei conform art. 2 alin.2 din Legea nr. 146 / 1997, si timbru judiciar in valoare de 5  lei, potrivit art. 3 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr. 32 / 1995, precum si cu 10 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei timbru judiciar, pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.
     In sustinerea cererii, contestatoarea a depus copii de pe urmatoarele inscrisuri: instiintare de poprire, proces-verbal de reactualizare suma, proces-verbal de stabilire cheltuieli de executare, sentinta pronuntata de Tribunalul Buzau - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ in dosarul  , adresa de poprire, extras conturi, ordin de plata.
     La solicitarea instantei, Biroul Executorului Judecatoresc CLC a inaintat in copii certificate, actele continute in dosarul de executare.
     La data de 24.11.2008, prin serviciul registratura al instantei,  intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neintemeiate.
     In motivarea intampinarii, aceasta a aratat ca prin sentinta pronuntata de Tribunalul Buzau - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ in dosarul  , instanta a dispus impartirea patrimoniului supus divizarii prin omologarea raportului de expertiza contabila intocmit in cauza de expert BD, motiv pentru care critica privitoare la lipsa obligatiei de plata a sumei de 47.214,30 lei trebuie inlaturata.
     In ceea ce priveste al doilea motiv, intimata a invederat ca nici acesta nu ar trebui retinut de instanta, intrucat factura fiscala a fost emisa in baza unui contract , in care sunt stipulate conditiile si modalitatile de plata. Referitor la cuantumul onorariului, a subliniat ca nu sunt aplicate dispozitiile art. 274 alin.3 C.proc.civ., intrucat potrivit art. 30 din Legea nr. 51/1995 "contractul dintre avocat si clientul sau nu poate fi stanjenit sau controlat direct sau indirect, de niciun organ al statului", iar in conformitate cu dispozitiile art. 94 alin.2 si 3 din Statutul profesiei de avocat, onorariul se stabileste prin negociere, fiind totodata exclusa obligatia avocatului de a justifica valoarea sumelor cuvenite cu acest titlu, convenite cu clientul sau.
     A aratat ca debitul este reprezentat de o creanta certa, lichida si exigibila, intrucat la dosarul executional se afla un certificat de grefa emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie in data de 14.10.2008, care atesta fara echivoc faptul ca recurenta parata renunta la recursul formulat in dosarul.
     A solicitat judecarea cauzei in lipsa.
     In dovedirea celor afirmate, a depus, in copie, urmatoarele inscrisuri: certificat de greva din data de 14.10.2008, decizie.
     Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Prin sentinta pronuntata de Tribunalul Buzau - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ in dosarul , instanta a omologat raportul de expertiza contabila intocmit de expert BD, a stabilit drepturile patrimoniale ce se repartizeaza partilor, ca urmare a divizarii societatii reclamante SC .... SRL, in conditiile prevazute de dispozitiile art. 233 alin.3 din Legea nr. 31/1990, a dispus impartirea patrimoniului supus divizarii conform acestui raport de expertiza, a respins cererea reconventionala si a obligat parata-reclamanta la 11.934 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta-parata.
     In raportul de expertiza anterior mentionat, s-a stabilit ca SC ... SRL Buzau are obligatia de a plati suma de 321.067.838 ROL catre SC ... SA.
     Cumuland debitul principal cu suma datorata cu titlu de cheltuieli de judecata, rezulta ca sentinta anterior mentionata constituie titlu executoriu pentru suma de 44.040,7838 RON.
     Cum contestatoarea a aratat ca nu doreste lamurirea dispozitivului, precum si faptul ca sentinta respectiva este irevocabila, intemeindu-si contestatia pe prevederile art. 399 C.proc.civ., instanta va analiza doar daca pentru suma astfel stabilita au fost instituite in mod legal formele de executare silita si daca aceasta a fost in mod corect actualizata.
     La fila 40 din dosar se afla valoarea indicelui de consum stabilit de Institutul National de Statistica, in functie de care, prin procesul verbal reactualizare suma din data de 21.10.2008, executorul judecatoresc a procedat la actualizarea sumei datorate cu titlu de debit principal.
     Instanta constata ca suma a fost corect actualizata si ca executorul judecatoresc a respectat prescriptiile legale in derularea procedurii de executare silita.
     Procesul civil ar putea fi definit ca fiind activitatea desfasurata de catre instanta, parti, organe de executare si alte persoane sau organe care participa la infaptuirea de catre instantele judecatoresti a justitiei in pricinile civile deduse judecatii si executarii silite a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii, conform procedurii prevazute de lege. Din aceasta definitie rezulta ca acesta parcurge in mod obisnuit, dar nu obligatoriu, doua faze: judecata si executarea silita.
     Cum dispozitiile art. 274-277 C.proc.civ. privitoare la cheltuielile de judecata privesc intregul proces civil, aceasta sunt incidente si in faza de executare silita.
     Referitor la onorariul de avocat achitat de creditoare, instanta va reduce valoarea acestuia de la 10.000 lei la 500 lei. In lumina dispozitiilor art. 274 alin.3 C.proc.civ., instanta este indreptatita sa aprecieze in ce masura onorariul partii care a castigat procesul trebuie suportat de partea care a pierdut, fata de marimea pretentiilor si de complexitatea cauzei. Instanta are in vedere faptul ca singurul act procesual indeplinit de avocatul creditoarei a fost redactarea unei cereri de executare silita, o cerere lacunara, fara a indica modalitatea concreta de executare silita si fara a fi motivata in drept sau in fapt. Din actele dosarului rezulta ca avocatul ales al creditoarei nu a participat la niciun act de executare demarat ca urmare a acestei cereri, in procesul-verbal incheiat de executorul judecatoresc la data de 06.11.2008, fiind mentionat ca din partea creditoarei s-a prezentat d-nul consilier juridic CF.
      Prin reducerea onorariului platit de catre reclamanta aparatorului sau ales, instanta nu a incalcat prevederile art. 30 din Legea nr. 51/1995 si nici cele din Statutul profesiei de avocat, contractul de asistenta juridica producandu-si pe deplin efectele intre partile contractante, in lumina principiului continut de art. 969 C.civ. Obligatiile si intinderea acestora stabilite in contractul de asistenta/reprezentare juridica raman neatinse intre partile contractante, instanta apreciind doar ca efectele acestui contract nu ar trebui sa se repercuteze asupra tertelor persoane in totalitate.
     In raport de apararile formulate de intimata, instanta reafirma ca in ceea ce priveste raporturile juridice stabilite intre avocat si client, orice imixtiune din partea vreunui organ al statului este inadmisibila, astfel cum rezulta cu claritate din dispozitiile art. 34 din Legea nr.51/1995. Insa, chiar daca nu ar fi existat art. 274 C.proc.civ., contractul incheiat de avocat si clientul sau, ca orice act juridic, si-ar fi produs efectele (drepturile si obligatiile ce izvorasc din contractul respectiv) numai intre parti, iar nu si fata de terte persoane, printre care se numara si adversarul din proces - res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest.
     Cum fundamentul acordarii cheltuielilor de judecata/executare avansate de partea care a castigat procesul sau care executa silit o hotarare judecatoreasca ce constituie titlu executoriu, in care sunt incluse si sumele de bani platite avocatului cu titlu de onorariu, il reprezinta culpa procesuala, inseamna ca acel contract, incheiat de intimata, in speta, cu avocatul sau, isi va produce efectele si fata de partea care a pierdut procesul (aceasta din urma se vede obligata in temeiul vointei exprimate de persoanele care au negociat onorariul de avocat, desi ea, evident, nu a participat nici personal si nici prin reprezentare la incheierea contractului respective) in baza unuia dintre principiile care guverneaza repararea prejudiciului in materia raspunderii civile delictuale, anume principiul repararii integrale.
     Numai ca dreptul de a pretinde despagubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o fapta ilicita, ca orice drept subiectiv civil, este susceptibil de a fi exercitat abuziv. In sistemul nostru de drept, sanctiunea cu caracter general care intervine in cazul abuzului de drept consta in obligarea autorului abuzului la plata de despagubiri pentru prejudiciul de ordin patrimonial sau moral cauzat prin exercitarea abuziva a dreptului sau, potrivit regulilor din materia raspunderii civile delictuale.
     Prin urmare, pe temeiul raspunderii civile delictuale, cel ce a castigat procesul are dreptul de a obtine de la adversar sumele pe care le-a platit cu titlu de onorariu de avocat (fapta ilicita a fost savarsita de cel ce a pierdut procesul, in sensul ca datorita atitudinii sale a avut loc procesul respectiv), dar, tot pe temeiul raspunderii civile delictuale, cel ce a castigat procesul nu ar putea obtine de la adversar decat o parte din sumele pe care le-a platit cu titlu de onorariu de avocat (de data aceasta, fapta ilicita a fost savarsita de cel ce a castigat procesul si consta in exercitarea abuziva a dreptului de a obtine despagubiri).
In ceea ce priveste onorariul executorului judecatoresc, instanta constata ca acesta a fost stabilit cu respectarea prevederilor art. 37 alin.1 lit. a din Legea nr. 188/2000, potrivit carora executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cu respectarea urmatoarelor conditii:  a) pentru sumele mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi de pana la 10%. Prin procesul-verbal incheiat la data de 21.10.2008, executoriul judecatoresc a stabilit onorariul sau la suma de 4700 lei. In temeiul art. 3717 C.proc.civ., sumele stabilite de executor prin proces-verbal, constituie titlu executoriu.
Prin prisma considerentelor dezvoltate anterior, instanta urmeaza sa admita in parte contestatia la executare formulata, in ceea ce priveste cheltuielile de executare silita, in partea reprezentand onorariul de avocat creditoare pentru aceasta faza procesuala, urmand sa-l reduca de la 10.000 lei la 500 lei.
     Intre data sesizarii instantei si data judecatii, debitoarea a achitat debitul datorat prin ordinul de plata, motiv pentru care devin aplicabile dispozitiile art. 4041 - 4043 C.proc.civ., privind intoarcerea executarii silite.
In aceste circumstante, instanta urmeaza sa anuleze in parte actele de executare din dosarul de executare silita al Biroului Executorului Judecatoresc CLC pentru suma de 9500 lei, reprezentand onorariu avocat creditoare pentru faza de executare silita sa dispuna intoarcerea executarii silite cu privire la aceasta suma prin obligarea intimatei SC ... SA la restituirea sumei de 9500 lei catre contestatoarea SC ... SRL.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007