Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CONTESTATIE LA EXECUTARE- TARDIVITATE- CALITATE PROCESUALA

(Hotarare nr. 6 din data de 31.10.2013 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau


CONTESTATIE LA EXECUTARE- TARDIVITATE- CALITATE PROCESUALA Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. _/200/2013 la data de 25.04.2013 pe rolul acestei instante, contestatorul CA a formulat  contestatie la executarea inceputa impotriva sa de BEJ Porojnicu Adrian in dosarul de executare nr. _/2013 prin emiterea Somatiei din 11.03.013 in baza Biletului la ordin seria _. _ emis la data de 10.01.2013 si scadent la data de 11.01.2013.
A solicitat anularea Somatiei imobiliare din 02.04.2013 si anularea masurii inscrierii acestei somatii la Cartea funciara intrucat titlul executoriu este lovit de nulitate absoluta.
In motivarea contestatiei a aratat ca biletul la ordin aratat mai sus a fost emis de SC Cristpan Prod Srl in derularea relatiilor comerciale cu SC ROTA IMPEX SRL ca garantie  a platii serviciilor prestate, motiv pentru care biletul la ordin nu a fost semnat si nici completat de administratorul societatii ci a fost inmanat in alb, astfel incat intimatul a adaugat data scadentei si suma restanta si a completat incorect numele societatii debitoare fara litera T.
A invederat ca o alta dovada a inmanarii in alb a acesui bilet la ordin este diferenta intre semnaturile de la rubricile emitent si avalizat.
De asemenea a aratat ca era imposibil ca SC Cristpan Srl sa emita biletul la ordin in data de 10.01.2013 intrucat in decembrie 2012 s-a deschis impotriva sa procedura insolventei in forma simplificata a falimentului in dosarul _./114/2012, astfel incat fara semnatura lichidatorului judiciar BO nu este valabil emis.
In drept cererea nu a fost motivata.
A anexat cererii urmatoarele inscrisuri, in fotocopie, carte de identitate, Incheierea din data de 10.12.2012 a Tribunalului Buzau, data in dosarul nr. _/114/2012, somatie imobiliara, proces verbal, somatie, BO seria _ _.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 190 lei.
Intimata a formulat intampinare prin care a invocat faptul ca cererea este redactata de o persoana faracapacitate procesuala activa, avand in vedere ca BO a fost emis de catre o persoana juridica si nu de una fizica. De asemenea a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, netimbrarii cererii de chemare in judecata.
A invederat ca cererea nu cuprinde elemetele de identificare ale intimatei, iar pe fondul cauzei a aratat ca instrumentul de plata a fost emis si semnat de SC Cristpan Prod Srl, ca acesta cuprinde toate elementele prevazute de lege pentru a fi valabil ca instrument de plata. A precizat ca BO a fost introdus la plata mai tarziu ca urmare a promisiunilor administratorului debitoarei ca va stinge debitul.
La solicitarea instantei a fost depus dosarul de executare nr. _/2013 a BEJ Porojnicu Adrian si adresa de la Primaria mun. Buzau.
La termenul de judecata de astazi instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ Porojnicu Adrian, invocata de insanta din oficiu, si exceptiile netimbrarii cererii de chemare in judecata si a tardivitatii contestatiei la executare.
Instanta a respis exceptia netimbrarii cererii de chemare in judecata avand in vedere taxa de timbru achitat prin chitanta seria _ in cuantum de 190 lei aflata a dosarul cauzei, la fila 6 si timbrul judiciar in cuantum de 0,30 lei.
Deliberand asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocate de catre instanta din oficiu, retine urmatoarele:
Calitatea procesuala pasiva, conditie de exercitare a actiunii civile, consta in identitatea dintre persoana chemata in judecata si cea obligata in raportul juridic dedus judecatii.
Instanta observa ca reclamantul contestator urmareste, pe calea contestatiei la executare, invalidarea unui act de executare efectuat in baza titlului executoriu BO seria _..
Instanta invedereaza ca executarea silita este procedura prin mijlocirea careia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca sau printr-un alt titlu executoriu, constrange, cu concursul organelor competente, debitorul, care nu intelege sa isi indeplineasca in mod voluntar obligatiile ce ii revin.
Astfel, partile raportului executional sunt creditorul si debitorul din titlul executoriu, partile care au participat la procedura de executare, astfel incat orice contestatie cu privire la modul in care executarea silita este efectuata nu poate fi formulata decat in contradictoriu cu acestea.
Executorul judecatoresc este organul investit cu indeplinirea unui serviciu public, acela de punere in executare a titlurilor executorii, impunand, prin mijloacele puse la dispozitia sa de lege, debitorului sa isi execute obligatiile ce ii incumba.
Astfel, nefiind parte in raportul executional, ci doar prestatorul unui serviciu public, executorul judecatoresc nu poate avea calitate procesuala pasiva intr-o contestatie la executare.
In consecinta, va admite exceptia invocata din oficiu cu consecinta respingerii contestatiei la executare ca promovata impotriva unei persoane lipsita de calitate procesuala pasiva.
Deliberand asupra exceptiei tardivitatii formularii contestatiei la executare invocate de catre intimata, retine urmatoarele
Avand in vedere exceptia tardivitatii contestatiei la executare invocata de intimata si tinand cont de dispozitiile art. 137 alin. 1 C.pr.civ., conform carora instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 399 alin. 1 C.pr.civ., impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.
Conform art. 401 lit. a, contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare.
Potrivit art. 401 alin 11C.p.civ, contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
Analizand cuprinsul cererii de chemare in judecata, instanta constata ca, prin intermediul sau, s-a contestat executarea insasi, apreciindu-se ca aceasta a fost pornita in mod nelegal, in baza unui titlu executoriu lovit de nulitate, si nu se face nici o mentiune cu privire la nelegalitatea actelor de executare intocmite de executor in cursul executarii.
Instanta va retine astfel ca motivele contestatiei la executare invocate de contestator nu se incadreaza in categoria celor reglementate de art. 401 alin. 11 C.pr.civ., referitoare la lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu, care ar permite formularea contestatiei oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
In acest sens, contestatorul CA  a contestat insasi valabilitatea obligatiilor asumate prin biletul la ordin, iar nu a invocat ca acesta nu ar fi suficient de clar din punct de vedere al intelesului, intinderii sau aplicarii, ceea ce face incidente in cauza prevederile art. 399 alin. 3 referitoare la apararile pe fond impotriva titlului executoriu, iar nu cele ale art. 400 alin. 2.
Avand in vedere modalitatea diferita de calculare a termenului de formulare a contestatiei la executare, prin raportare la momentul de la care acesta incepe sa curga, pentru a determina daca in cauza aceasta a fost introdusa tardiv, instanta va examina acest termen.
In acest sens, in ceea ce priveste contestatia la executarea insasi, determinata de motive de presupusa nevalabilitate a titlului considerat a avea caracter executoriu, instanta retine ca termenul de formulare a acesteia a inceput sa curga, potrivit dispozitiilor legale incidente, de la momentul in care contestatorului i-a fost comunicata somatia din 11.03.2013, respectiv din data de 14.03.2013, potrivit dovezii de indeplinire a procedurii, prin afisarea efectuata la domiciliul acestuia ( dosar executare fila 8 ).
Chiar daca in procesul verbal de afisare a somatie este trecut la domiciliul lui CC strada D. Ghica, iar acesta domiciliaza pe str. Al. Marghiloman, din adresa inaintata de Primaria mun. _ reiese ca strada Al. Marghiloman s-a denumit anterior strada Dobrogeanu gherea, astfel incat instanta apreciaza ca in cauza comunicarea somatiei s-a facut in mod legal.
Facand aplicarea dispozitiilor art. 101 alin. 1 si art. 102 alin. 1 C.pr. civ., potrivit carora termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura, iar acestea se inteleg pe zile libere, neintrand in socoteala nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul, se constata ca cele 15 zile in care contestatorul era indreptatit sa sesizeze instanta cu prezenta cerere de chemare in judecata s-au implinit la data de 30.03.2013, intr-o zi de sambata, ce impunea prorogarea termenului pana in data de 25.03.2013.
Ori, in conditiile in care, potrivit rezolutiei de pe cererea de chemare in judecata ( dosar fila 4 ), contestatia la executarea fost inregistrata la instanta in data de 25.04.2013, este evident ca termenul imperativ prevazut delege nu a fost respectat.
Pentru aceste considerente, in baza dispozitiilor legale enumerate mai sus, instanta va admite exceptia tardivitatii contestatiei la executare, invocata de intimata si va respinge cererea de chemare in judecata, ca tardiv formulata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013