Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Fagaras

Civil - contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 1799/2008 din data de 31.10.2008 pronuntata de Judecatoria Fagaras)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Fagaras | Jurisprudenta Judecatoria Fagaras

ROMANIA
JUDECATORIA F
JUDETUL BRASOV
Sedinta publica din 31 octombrie 2008. Pe rol fiind pronuntarea cauzei civile  privind pe contestatorul  N N cu domiciliul  ales in  mun. F, str. bd.U, bl., sc. , ap. , jud. Brasov,  si pe intimatul N G, domiciliat in mun. F, str. C bl. , sc. . ap., jud. Brasov, avand ca obiect contestatie la executare.
La apelul nominal facut in sedinta publica  se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza s-a dezbatut in fond la data de  24 octombrie 2008 cand partile prezente au pus concluzii ce se afla consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii din acea data si care face parte integranta din prezenta sentinta.

                                                I N S T A N T A

            Constata ca prin actiunea inregistrata la acesta instanta sub nr. de mai sus contestatorul N N in contradictoriu cu intimatul N G, a formulat contestatie la executare impotriva titlului executoriu reprezentant de sentinta civila nr. 1762/2007 a Judecatoriei F, ce face obiectul dosarului executional nr. 162/2008 al Biroului executorului judecatoresc F V A.
           In motivarea cererii, contestatorul a aratat ca  prin sentinta civila nr. 1762/2007 a Judecatoriei F, prin procedura somatiei de plata s-a dispus obligarea sa la plata catre intimat a sumei de 30.000 euro sau contravaloarea in lei a acestei sume. Pentru a emite aceasta somatie instanta a retinut  ca intre parti a fost incheiat un contract de imprumut, prin care creditorul N G i-a imprumutat debitorului  N N suma de 30.000 lei, cu obligatia pentru acesta din urma de o restitui pana la data de 15.05.2006. Titlul executoriu
reprezentant de sentinta civila nr. 1762/2007 a Judecatoriei F este nul pentru urmatoarele aspecte:
1. Inscrisul sub semnatura privata constatator al creantei  pentru a putea fi valorificat prin procedura speciala a somatiei de plata, trebuie sa indeplineasca toate conditiile de validitate cerute de lege. Astfel, potrivit  disp. art. 1180 al.1 c. civ., in cazul contractului de imprumut avand ca obiect o suma de bani inscrisul doveditor al contractului, trebuie sa fie scris in intregime de catre imprumutat sau cel putin acesta sa adauge la finele actului mentiunea ,, bun si aprobat’’ aratand in litere suma imprumutata si apoi sa semneze. Inscrisul, in baza  caruia instanta a admis pe calea somatiei de plata  actiunea creditorul N G, nu indeplineste aceste conditii de validitate, deoarece contractul de imprumut a fost scris in intregime de avocat Giurgiu Paula, si nici nu poarta la finele sau mentiunea ,, bun si aprobat’’ si aratarea in litere a sumei imprumutate. Prin nerespectarea acestor formalitati, contractul in baza careia instanta a dispus emiterea somatiei de plata este nul. Instanta nu a verificat daca contractul de imprumut indeplineste conditiile de validitate si a pronuntat o hotarare care incalca dispozitiile imperative ale legii si care este lovita de nulitate.
2.   Pentru a pronunta  sentinta ce constituie titlul executoriu a carui executare o contesta, instanta de judecata a incalcat flagrant si disp. art. 1 al.1 din OG. 5/2001, care constituie temeiul de drept in  baza caruia s-a emis somatia de plata. A fost nesocotit faptul ca obligatia de restituire a unei sume de bani asumata in temeiul unui contract de imprumut nu poate fi interpretata ca fiind o obligatie de executare a unui serviciu, lucrare sau prestatie, neputand fi circumscrisa domeniului de aplicare stabilit de art. 1 din OG. nr. 5/2001 potrivit caruia, procedura somatiei de plata  se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusite de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii, privind executarea anumitor servicii, lucrari sau alte prestatii’’. Din analiza acestui text  de lege reiese ca domeniul de aplicare al procedurii somatiei de plata este determinat prin stabilirea a 3 conditii ce trebuie indeplinite cumulativ, a treia conditie constand in consemnarea in inscris a existentei unor drepturi si obligatii referitoare la executarea unor servicii, lucrari sau alte prestatii. Obligatia de restituire a sumei de bani asumata in temeiul contractului de imprumut incheiat intre creditor si debitor nu se circumscrie domeniului de aplicare al procedurii speciale a somatiei de plata.
3.  In realitate, N N a imprumutat in anul 2004 de la N G suma de 14.600 euro, asa cum rezulta din contractul de imprumut cu garantie imobiliara autentificat sub nr. 3740/04.11.2004 de BNP A B, contract in care s-a stipulat ca imprumutul se acorda fara dobanda. Imprumutatul N  N a restituit suma imprumutata la data de 28.02.2006, asa cum rezulta din declaratia autentica data de imprumutatorul N G. In aceiasi zi, 28.02.2006, intre parti s-a semnat contractul de imprumut sub semnatura promovata pentru suma de 30.000 lei . Aceasta suma insa nu a fost predata de imprumutatorul N G imprumutatului N N, contractul fiind de fapt incheiat pentru a ascunde o fapta ilicita, respectiv perceperea unei dobanzi peste limita maxima permisa de lege pentru suma de 14.600 euro, ce a facut obiectul celuilalt contract de imprumut.
           Se mai arata ca  debitorul N G nu a formulat impotriva ordonantei actiune in anulare deoarece nu a avut cunostinta de existenta procesului, fiind citat la o adresa la care nu mai locuia, astfel ca are dreptul de a invoca pe aceasta cale aparari de fond impotriva titlului executoriu.
           In drept si-a intemeiat actiunea pe disp. art.  399 si urm.c.p.c., art. 403 c.p.c., art. 1180 al.1 c. civil, art. 1 al.1 OG. nr. 5/2001, art. 10 al.1, 2 OG nr. 5/2001.
           La termenul de judecata din 23 mai 2008  intimatul N G a depus intampinare  prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare , cu obligarea  la plata cheltuielilor de judecata.
       In ce priveste invocarea nulitatii titlului executor bazat pe prevederile art. 1180 al.1 c.civil,  solicita a fi respinsa deoarece intreaga doctrina si practica judiciara sunt unanime in a considera contractul de imprumut legal cand este cuprins intr-un inscris semnat de imprumutat, cu atat mai mult cu cat este confirmat si prin prezenta unui martor si a redactorului actului respectiv.
       In ce priveste invocarea nulitatii titlului executor bazat pe faptul ca procedura  somatiei de plata nu  s-ar aplica restituirilor de imprumuturi, solicita a fi respinsa  si acesta bazat pe intreaga doctrina si practica judiciara care admite si aceste creante alaturi de cele provenite din alte surse. In ce priveste interpretarea disp.art.1 din OG.nr.5/2001, aceasta trebuie realizata in sensul aplicarii in practica a acestei proceduri simplificate.
       In ce priveste  ultimul punct care este de asemenea neintemeiat si bazat pe continutul actului de  imprumut si din  care rezulta clar, cert si explicit faptul ca banii s-au predat la data respectiva si  ca imprumutatul s-a obligat sa restituie suma la termenul stipulat in act. Se mai arata ca debitorul N N a avut cunostinta despre dosarul in care s-a pronuntat sentinta  deoarece acesta a facut o cerere pentru aparare, astfel ca nu poate invoca faptul ca nu ar fi cunoscut s nu s-ar fi putut apara in acel dosar.
         In drept si-a intemeiat cererea pe disp. art. 115 si urm, art. 274 c.p.c.
         La termenul de judecata din data de 27.06.2008, fata de faptul ca contestatorul nu a inteles sa achite cautiunea de 10.800 lei stabilita la termenul anterior, instanta a respins cererea de suspendare a executarii silite pana la solutionarea prezentei contestatii la executare. 
      Instanta, examinand actele si lucrarile dosarului  retine urmatoarele :
      Prin sentinta civila nr. 1762/5.12.2007 a Judecatoriei F pronuntata in dosar nr.2361/226/2007, contestatorul N N a fost somat ca in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii sa plateasca intimatului N G suma de 30.000 euro sau contravaloarea in lei a acestei sume la data efectuarii platii, reprezentand imprumut acordat de intimat.
      Impotriva sentintei civile mai sus mentionate nu s-a formulat cerere in anulare, astfel ca acea sentinta a fost investita cu formula executorie si pornita executarea silita impotriva debitorului N N, executare ce formeaza obiectul dosarului executional nr.162/2008 al Biroului executorului judecatoresc FV A.
       La data de 17 martie 2008 in temeiul art. 387 Cod proc. civ. a fost emisa somatia prin care contestatorul a fost somat sa plateasca suma la care a fost obligat prin titlu executoriu precum si cheltuielile de executare.
      Contestatorul a invocat trei motive de nulitate a titlului executor.
      Primul motiv de nulitate invocat de catre contestator in sensul ca potrivit art.1180 alin.1 cod civil, contractul de imprumut avand ca obiect o suma de bani trebuia sa fie scris in intregime de catre imprumutat sau sa fie adaugat la finele actului mentiunea bun si aprobat aratand in litere suma imprumutata apoi sa semneze, nu poate fi retinut de instanta.
      In caz de nerespectare a formalitatilor prevazute de art.1180 Cod civil, inscrisul este nul ca inscris sub semnatura privata insa valoreaza ca inceput de dovada scrisa si poate fi completat in dovedire cu alte mijloace de proba, inclusiv prin proba cu martori si prezumtii. In cauza au fost audiati doi martori, unul prezent la incheierea contractului de imprumut iar celalalt martor a fost insasi persoana care a redactat contractul. De asemenea  contestatorul a fost citat la interogator insa nu s-a prezentat in fata instantei pentru a putea fi administrata aceasta proba.
        Din declaratiile martorilor O N si D I (fila 50, 53) reiese ca partile in data de 28.02.2006 au incheiat contractul de imprumut existent la dosar la fila 8, contract ce reflecta vointa partilor, astfel ca acest contract nu este nul asa cum a afirmat contestatorul.
         In ceea ce priveste cel de al doilea motiv invocat de contestator, respectiv faptul ca o obligatie rezultata dintr-un contract de imprumut nu se circumscrie domeniului de aplicare a somatiei de plata, nici acest motiv nu poate fi retinut de instanta, deoarece in speta este vorba de un inscris emanat de catre parti si insusit de catre acestea prin semnatura, fiind astfel indeplinite conditiile prevazute de art.1 din O.G.nr.5/2001.
        In ceea ce priveste ultimul motiv invocat de catre contestator, in sensul ca contractul de imprumut  a fost incheiat pentru a ascunde o fapta ilicita, respectiv perceperea unei dobanzi peste limita maxima permisa de lege pentru suma de 14.600 euro, ce a facut obiectul celuilalt contract de imprumut,instanta retine ca contestatorul nu a fost dovedit sub nici o forma acest aspect.
         In temeiul art.274 cod proc.civ., urmeaza a il obliga pe contestator sa plateasca intimatului N G suma de 500 lei, reprezentand cheltuieli de judecata ce au constat in onorariu de avocat conform chitantei nr.16/2008.

Pentru aceste motive
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

      
      Respinge contestatia la executare formulata de  contestatorul N N,  cu domiciliul  ales in  mun. F, str. bd.U, bl. , sc. , ap. , jud. Brasov, in contradictoriu cu intimatul  N G, domiciliat in mun. F, str. C bl. , sc. . ap., jud. Brasov,  avand ca obiect  contestatie la executare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      Obliga pe contestator sa achite intimatului suma de 500 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

2

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013