InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Hirlau

Sentinta penala

(Sentinta penala nr. 200 din data de 28.09.2009 pronuntata de Judecatoria Hirlau)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Judecatoria Hirlau | Jurisprudenta Judecatoria Hirlau

Dosar 603/239/2009 luare masura de siguranta ROMANIA
JUDECATORIA HARLAU
INSTANTA PENTRU MINORI
PRESEDINTE: T A M
GREFIER: D D
Sedinta nepublica din 28 septembrie .2009
Sentinta penala  nr 200
Ministerul Public -Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau reprezentat de Procuror AMI
      Pe rol fiind solutionarea cauzei penale privind  faptuitorul MI avand ca Luare masura de siguranta .
      La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta lipsa partile faptuitorul reprezenta de av Anamaria Placinta
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, constand in procedura completa.
      La dosar se afla confirmarea raportului de expertiza.
      Nemaifiind alte cerei si exceptii de ridicat instanta constata cercetarea judecatoreasca incheiata si acorda cuvantul la dezbateri.
      Reprezentantul Parchetului solicita admiterea cererii in conformitate cu dispozitiile raportului de experiza medicolegala  confirmata de IML.
      Avocat Plainta pentru faptuitor solicita admiterea cererii Parchetului, oficiu neachitat.
      Cauza ramane in pronuntare
      

INSTANTA
Deliberand asupra cauzei penale  de fata
      Prin rezolutia de scoatere de sub urmarire penale 1593/P/2008/02.04.2009 Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau a confirmat propunerea organelor de cercetare penala de a nu se incepe urmarirea penala fata de invinuitul MI  pentru savarsirea infractiunii de furt calificat  in forma continuata, pentru lipsa discernamantului  si a inaintat  o copie de pe rezolutie si raportul de expertiza medico legala Judecatoriei Harlau in vederea luarii unei masuri de siguranta corespunzatoare  in temeiul art 162 cod proceura penala.
      Aceasta cerere a fort inregistrata la Judecatoria Harlau sub nr. 603/16.04.2009
      In fapt faptuitorul MI a patruns in mai multe locuinte de unde a sustras bunuri .
      Avand in vedere raportul de expertiza medico legala psihiatrica  MI  savarsit faptele fara a avea discernamant, prezentand deficiente mintale usoare, carente materiale si educationale.
      In temeiul art 171 cod procedura penala instanta a desemnat un aparator din oficiu pentru faptuitorul MIcare sa il asiste pe intreg parcursul procesului penal.
      S- dispus efectuarea avizarea raportului de expertiza medico legala psihiatrica.
      Prin adresa 119158/07.09.2009 Institutul de medicina legala a avizat raportul de expertiza psihiatrica 17155/29.01.2009 prin  care invedereaza instantei ca ne se recomanda masuri de siguranta insa atitudinea fata de acest minor lipsit de discernamat si delincvent, ca acest minor  este considerat un copil aflat in dificultate, a carei situatie este hotarata de Directia de protectie a drepturilor copilului , fiind un caz social.
      Tinand cont de  raportul de expertiza medico legala psihiatrica avizat de catre Institutul de Medicina Legala nu recomanda institurea unei masuri de siguranta recomanda, sesizarea Directiei Protectei Copilului in vederea instituirii unei masuri de proptectie fata de acesta.
      Instanta, retine astfel ca in cauza sunt incidente dispozitiile art . 80 din legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului  care prevad ca   "  (1) Pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal, la propunerea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in a carei unitate administrativ-teritoriala se afla copilul, se va lua una dintre masurile prevazute la art. 55 lit. a) si c)." si nu art 162 cum in mod gresit ne-a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau, insa mai retine inatsnta ca gresita incadrare in drept a unei cereri nu duce de plano la respingerea sa, instanta apreciaza in intersul superior al copilului la analizarea acesteia.
      Art  55 prevede ca :"   Masurile de protectie speciala a copilului sunt:    a) plasamentul;    b) plasamentul in regim de urgenta;  c) supravegherea specializata."  
      Aceste masuri se iau  de catre comisia pentru protectia copilului, iar, in lipsa unui acord al parintilor, de catre instanta judecatoreasca.
      Fata de toate aceste aspecte retinute de catre instanta, aceasta urmeaza a admite cererea Parchetului de pe langa Judecatoaria Harlau si dispune sesizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Pretectia Copilului cu sediul in Iasi str. Vasile Lupu nr. 57 A, in vederea inceperii procedurilor de  instituire unei masuri de protectie raportata la nevoile acestuia, in temeiul art 55  coroborat cu art 80 din legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
      Vazand dispozitiile art 192 alin 3 coroborat cu 189 cod procedura penala va dispne in consecinta .

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
      Admite cererea Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau si in consecinta:
      Dispune sesizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Pretectia Copilului cu sediul in Iasi str. Vasile Lupu nr. 57 A, in vederea inceperii procedurilor de  instituire unei masuri de protectie raportata la nevoile acestuia, fata de minorul MI fiul lui I si D nascut la data de , domiciliat in comuna E sat B  Judet Iasi, in temeiul legii 272/2004 privind  protectia si promovarea drepturilor copilului.
      Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
      In temeiul art 198 cod procedura penala onorariu avocet oficiu 200 lei conform delegatiei 99/28.05.2009 avocat P A M  vor fi suportate initial din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie.
      Cu drept de recurs in 10 zile de pronuntare fata de Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau si de la comunicare pentru partile lipsa.
      Pronuntata in sedinta publica astazi 28.09.2009.
      Presedinte Grefier
      T A M D D
      
      Red/tehnored TAM
      28.09.2009/2 ex

1/2
dosar 603/239/2009

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Masuri - Decizie nr. 263 din data de 08.12.2016
Obligare la tratament medical. Neaducerea la cunostiinta inculpatului a acestor obligatii. Consecinte. - Decizie nr. 33 din data de 16.02.2010
Internare medicala - Sentinta penala nr. 47 din data de 18.03.2009
Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3 din Legea nr. 272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificare - Sentinta civila nr. 10 din data de 01.02.2016
Incalcarea de catre o persoana condamnata a masurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Consecinte. - Decizie nr. 55 din data de 22.03.2010
Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului. - Decizie nr. 60 din data de 25.05.2009
Internare medicala. Sesizare formulata de procurorul care prin aceiasi ordonanta a dispus scoaterea de sub urmarire penala - Decizie nr. 138 din data de 06.03.2008
Masura provizorie a internarii medicale. Conditii de instituire. - Decizie nr. 67/A din data de 21.02.2006
Internarea medicala - Sentinta penala nr. 58 din data de 24.02.2011
Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art.5 alin.1 lit.b din legea nr. 221/2009 privind obligatia statului de acordare a despagubirilor reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotararea de condamnare. - Decizie nr. 1368 din data de 12.10.2011
Inlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara, care prezinta garantiile necesare pentru atingerea scopului urmarit prin aplicarea dispozitiilor art. 145/1 alin.2 Cod pr.penala raportat la art. 145 alin... - Decizie nr. 238 din data de 30.03.2009
CALEA DE ATAC IMPOTRIVA INCHEIERII PRONUNTATE DE INSTANTA PRIN CARE S-A RESPINS PLANGEREA FORMULATA DE INCULPAT IMPOTRIVA ORDONANTEI PROCURORULUI PRIN CARE S-A DISPUS PRELUNGIREA DURATEI MASURII PREVENTIVE A OBLIGARII DE A NU PARASI TARA. - Decizie nr. 552 din data de 25.09.2009
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmariri penale fata de intimat pentru infr.prev.de art.182 al.2 C.p. - Sentinta penala nr. 339 din data de 02.02.2006
Masura de siguranta a internarii medicale nu se poate lua fata de faptuitorul care nu era iresponsabil ci doar prezenta tulburari de comportament ce constituie simple elemente de individualizare a pedepsei. - Sentinta penala nr. 914 din data de 09.12.2008
Internare medicala - Sentinta penala nr. 196 din data de 18.03.2010
- Sentinta penala nr. 827 din data de 27.10.2008
Punerea sub interdictie a paratului - Sentinta civila nr. 1716 din data de 11.10.2016
Solicitarea de inlocuire a amenzii penale cu sentinta penala - Sentinta penala nr. 300 din data de 13.06.2012
Avizul comisiei medicale competente sa avizeze internarea bolnavilor mintali sau toxicomani. Garantii ale drepturilor la aparare.. - Decizie nr. 134 din data de 23.01.2012
Masura preventiva.Pericol pentru ordinea publica. - Decizie nr. 650/r din data de 09.04.2004